zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>удк 330.322

 

Нормативно-правова основа стимулювання інвестиційної діяльності

 

Вакуленко В.Л.

Україна, м. Київ,

Науково-дослідний економічний інститут

Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

 

У статті розкрито нормативно-правові основи інвестиційної діяльності України в умовах сьогодення. Наведено особливості державної підтримки інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях за рахунок бюджетних коштів, а також шляхом застосування особливостей пільгового оподаткування.

Ключові слова: інвестиції, інвестиційна привабливість, інвестиційний клімат, розвиток інфраструктури, законодавство

 

В статье раскрыто нормативно-правовые основы инвестиционной деятельности Украины в сегодняшних условиях. Приведены особенности государственной піддержки инвестиционной деятельности в приоритетных отраслях за счет бюджетных средств, а также путем применения особенностей налогообложения.

Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная привлекательность, инвестиционный климат, развитие инфраструктуры, законодательство

 

Постановка проблеми. За складних економічних і політичних умов сьогодення слід відзначити необхідність створення дієвого механізму залучення інвестицій задля підвищення конкурентоспроможності продукції та розвитку інфраструктури промисловості в цілому. Саме тому модернізація економіки на основі не лише технологічного, а й оновлення законодавчого підґрунтя розвитку інвестиційної привабливості сприятиме підвищенню іміджу держави серед іноземних інвесторів.

Аналіз досягнень і публікацій по темі дослідження. Забезпечення ефективного процесу формування та реалізації інноваційно-інвестиційної політики потребує детального аналітичного механізму активізації управління, що доповнений інституціональним забезпеченням розвитку інвестиційного процесу.

Інвестиції є об’єктом дослідження таких зарубіжних класиків, як: Ж. Б. Сей, К. Маркс, В. Петті, С. Сісмонді, П. Прудон, І. Фішер, А. Пігу, А. Шпітгоф, Е. Хансен та інші. Разом з тим, проблеми інвестиційного розвитку порушувались такими вітчизняними вченими, як: О. І. Амоша, Ю. М. Бажал, А. С. Гальчинський, В. М. Геєць, М. Я. Дем’яненко, О. А. Кириченко, Т. Т. Ковальчук, С. В. Козаченко, В. В. Микитенко, В. Є. Новицький, Д. М. Стеченко, В. М. Суторміна, Л. І. Федулова та інші. Незважаючи на велику кількість наукових праць з інвестиційної тематики, проблема формування та реалізації ефективної інвестиційної політики в Україні є недостатньо дослідженою.

Мета статті – визначити нормативно-правові основи інвестиційної політики розвитку промислових підприємств за необхідності переходу до економічного зростання.

Виклад основного матеріалу. Наразі державна підтримка інвестиційної діяльності здійснюється відповідно до норм Господарського, Податкового, Митного кодексів України, Законів України "Про інвестиційну діяльність", "Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою створення нових робочих місць","Про індустріальні парки", а також постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку відбору, схвалення і реєстрації інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки та вимог до таких проектів” та розпорядження Кабінету Міністрів України “Про затвердження переліку пріоритетних галузей економіки”.

Відповідно до Закону України "Про інвестиційну діяльність" передбачається здійснення державної підтримки шляхом фінансування за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів, співфінансування інвестиційних проектів з державного або місцевих бюджетів, а також надання державних і місцевих гарантій з метою забезпечення виконання боргових зобов’язань за запозиченнями суб’єкта господарювання та кредитування за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів [4]. Згідно із вищезазначеним Законом державна підтримка для розроблення або реалізації інвестиційних проектів надається проектним пропозиціям та інвестиційним проектам, які включені до Державного реєстру інвестиційних проектів та проектних (інвестиційних) пропозицій. Ведення такого реєстру забезпечує Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. Державна реєстрація інвестиційних проектів та пропозицій здійснюється на підставі позитивного висновку оцінки їх економічної ефективності, який дає Мінекономрозвитку. Також, наказами Мінекономрозвитку затверджено Форму проектної (інвестиційної) пропозиції, на основі якої готується інвестиційний проект, для розроблення якого може надаватися державна підтримка, Порядок розроблення та форму інвестиційного проекту, для реалізації якого може надаватися державна підтримка; Форму заяви про розгляд інвестиційного проекту або проектної (інвестиційної) пропозиції; Методичні рекомендації з розроблення інвестиційного проекту, для реалізації якого може надаватися державна підтримка; Методику проведення державної експертизи інвестиційних проектів та форму висновку за її результатами. Крім того, наказом Міністерства економіки України затверджено Методичні рекомендації з розроблення бізнес-плану підприємств.

Разом з тим, чинним законодавством передбачено здійснення державної підтримки інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях за рахунок бюджетних коштів, а також шляхом застосування до суб'єктів господарювання, які реалізують інвестиційні проекти у пріоритетних галузях економіки, особливостей оподаткування податком на прибуток і оподаткування ввізним митом, згідно з Податковим і Митним кодексами. Перелік пріоритетних галузей економіки затверджено розпорядженням Кабінету Міністрів України “Про затвердження переліку пріоритетних галузей економіки”. Відповідно до Закону України "Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою створення нових робочих місць" Рада міністрів АР Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації здійснюють відбір інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки, а також подання пропозицій щодо схвалення відібраних інвестиційних проектів Кабінетом Міністрів України (порядок відбору, схвалення та реєстрації інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки та вимог до таких проектів затверджено постановою Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку відбору, схвалення і реєстрації інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки та вимог до таких проектів”. Функції спеціально уповноваженого органу при Кабінеті Міністрів України з питань надання державної підтримки суб’єктам інвестиційної діяльності, які реалізують інвестиційні проекти у пріоритетних галузях економіки покладено на Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. Саме тому основними завданнями формування сприятливого бізнес-клімату та активізації інвестиційно-інноваційної діяльності до 2017 року Мінекономрозвитку передбачає забезпечення скорочення кількості видів господарської діяльності, що не можуть здійснюватись за декларативним принципом на 15,0 % (у 2014 році фактична кількість таких видів становить 45,0%, у 2017 році прогнозується отримати 30,0%); скорочення кількості видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню на 15,0% (2014 рік (фактично) – 35,0%, 2017 рік (прогноз) - 20,0%); скорочення кількості документів дозвільного характеру на 22,6% (2014 рік (фактично) – 84 од., 2017 рік (прогноз) – 65 од.); збільшення частки роздрібного товарообороту вітчизняних товарів на 2,0%; збільшення обсягу прямих іноземних інвестицій на 27,3 % (2014 рік (фактично) – 55,0 млрд. дол., 2017 рік (прогноз) - 70,0 млрд. дол.); збільшення обсягу капітальних інвестицій на 23,1 % (2014 рік (фактично) – 260,0 млрд. грн., 2017 рік (прогноз) - 320,0 млрд. грн.); передбачено додатково залучити кошти для реалізації інвестиційних проектів на умовах співфінансування (з 2016 року – 200 тис. грн. щорічно) [6].

Відповідно до Закону України "Про індустріальні парки" передбачено державну підтримку облаштування індустріальних парків за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів, передбачено звільнення від пайової участі у розвитку місцевої інфраструктури ініціаторів створення-суб'єктів господарювання, керуючих компаній та учасників індустріального парку [7]. Також, Митним кодексом України встановлено, що при ввезенні на митну територію України від оподаткування митом звільняються устаткування, обладнання та комплектуючі до них, матеріали, що не виробляються в Україні, які не є підакцизними товарами та ввозяться ініціаторами створення-суб’єктами господарювання, керуючими компаніями індустріальних парків для облаштування індустріальних парків та учасниками індустріальних парків для здійснення господарської діяльності у межах індустріальних парків. В межах індустріального парку може здійснюватися господарська діяльність у сфері промислового виробництва, інформації і телекомунікацій, а також науково-дослідна діяльність.

Висновки. Протягом останніх років прийнято низку нормативно-правових актів, спрямованих на стимулювання інвестиційної діяльності та фінансове забезпечення розвитку національної економіки. Слід зазначити, що на сьогодні, попит в іноземних інвестиціях значно перевищує її пропозицію, все гостріше постає питання нестачі інвестиційних ресурсів для розвитку провідних ланок економіки. Наразі Україна має досить низький інвестиційний імідж, саме тому, вважаємо, що механізм забезпечення правових гарантій потребує удосконалення задля створення додаткових преференцій для іноземних інвесторів. Підвищення інвестиційної привабливості вбачаємо в першу чергу в удосконаленні державної політики щодо розвитку інфраструктури промисловості.

 

Список використаних джерел

1.     Господарський кодекс України: Кодекс від 16.01.2003  436-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://rada.gov.ua.

2.     Податковий кодекс України: Кодекс від 02.12.2010  2755-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://rada.gov.ua.

3.     Митний кодекс України: Кодекс від 13.03.2012  4495-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://rada.gov.ua.

4.     Про інвестиційну діяльність: Закон України від 18.09.1991 № 1560-XII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://rada.gov.ua

5.     Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою створення нових робочих місць: Закон України від 06.09.12 р. № 5205- VII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://rada.gov.ua.\

6.     Інвестиційно-інноваційна політика [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://me.gov.ua/tags/documents

7.     Про індустріальні парки: Закон України від 21 червня 2012 року № 5018-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://rada.gov.ua.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info