zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПІДГОТОВКИ МЕНЕДЖЕРІВ ДЛЯ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

 

доцент Ясинська Е.Ц.,

Україна, м. Чернівці

Буковинський державний медичний університет,

кафедра соціальної медицини та організації

охорони здоров’я

 

Анотоция. В статье проанализированы актуальные проблемы подготовки высококвалифицированных специалистов по менеджменту в новых организационно-экономических условиях, которые способны проводить анализ непредвиденных, нестандартных ситуаций для выработки и принятия эффективных управленческих решений.

 

У статті проаналізовані актуальні проблеми підготовки висококваліфікованих фахівців з менеджменту в нових організаційно-економічних умовах,  які спроможні проводити аналіз непередбачених, нестандартних ситуацій для вироблення та прийняття ефективних управлінських рішень.

Найактуальнішою проблемою у світовій охороні здоров`я стає якість надання медичної допомоги. Для здійснення цілеспрямованого впливу на якість та ефективність медичної допомоги потрібно удосконалити існуючу систему управління охороною здоров. Забезпечення високого рівня кваліфікації медичних працівників, адміністративних та управлінських кадрів є одним з основних методів підвищення ефективності управління охороною здоров`я. [1,50]. В сучасних складних соціально-економічних умовах зростає розуміння того, що нові реформи неподолані без розвитку і перебудови сфери управління. Сучасний ринок праці потребує наявності відповідальних і професійних кадрів. Особливо це актуально в системі охорони здоров'я.

Завдання охорони здоров'я - підготовка менеджерів, як з класичної теорії управління, так і менеджменту, маркетингу, економіки, права, інформаційних технологій, озброєння їх передовими інформаційними технологіями, що спираються на науково-обгрунтовані методи управління, а не тільки на інтуїтивний і практичний досвід [ 2, 16].

Сьогодні в Україні гостро відчувається недостатність дипломованих управлінців в галузі медицини, які володіють, як лікувальними справами, так і навичками ведення бізнесу. Керівні посади в державних і приватних клініках переважно займають лікарі, які не мають освіти менеджера, не володіють принципами менеджменту та маркетингу, фінансового менеджменту, управління персоналом та інше. Останнім часом дуже багато управлінців різних рівнів, починаючи із начальників управлінь охорони здоров'я облдержадміністрації та закінчуючи завідуючими кабінетів, почали отримувати управлінську освіту. Окрім того, реалії вітчизняної системи охорони здоров'я показують гостру необхідність грамотного і компетентного управління медичним бізнесом. Багато лікарів, які працюють в державних установах, з часом відкривають свої медичні центри, кабінети чи лабораторії. Активний розвиток приватної медичної галузі формує попит на управлінців, які володіють, як медичними знаннями, так і принципами ведення бізнесу.  [3, 64].

Існуюча система підготовки менеджерів починається з бакалаврата.

Студенти вивчають лише основи менеджменту охорони здоров'я, в той час як основний об’єм дисциплін загального та спеціального менеджменту вивчається на рівні післядипломної освіти. При цьому магістри цілеспрямовано отримують спеціалізацію в галузі менеджменту охорони здоров'я. Навчання на рівні додаткової освіти проводиться у форматі 2 – 4 тижневих курсів, необхідних для отримання (підтверження) квалііфікаційної категорії, сертифіката (атестації). Такий термін підготовки не забезпечує фундаментальності підготовки.

Головною метою сучасної державної кадрової політики у сфері охорони здоров'я має бути забезпечення її ефективності та функціонування за рахунок створення системи підготовки професійних, кваліфікованих, ініціативних та відповідальних управлінських кадрів, здатних ефективно керувати ресурсами і брати на себе відповідальність за їх використання [4, 66].

Вітчизняний ринок праці перебуває в складній стадії становлення і потребує висококваліфікованих фахівців з менеджменту в нових організаційно-економічних умовах для прийняття ефективних управлінських рішень та забезпечення конкурентоздатності вітчизняних підприємств. Підготовка менеджерів охорони здоров'я  усіх рівнів повинна бути зорієнтована на потреби населення в медичній допомозі у різних напрямках. Необхідно перейти на якісно новий етап підготовки професійних кадрів.. Програма підготовки майбутніх керівників  повинна складатися  з шести блоків: соціальна медицина, менеджмент в охороні здоров'я, культура управління, економічні основи менеджменту, правові основи менеджменту, управління підсистемами охорони здоров'я.

Інтернатури за спеціальністю «Організація і управління охороною здоров'я не існує. Тому лікарі, які закінчили інтернатуру за будь-якої спеціалізації та мають досвід практичної роботи в лікувально-профілактичному закладі, направляються на навчання на цикли спеціалізації з організації та управління охороною здоров'я. На нашу думку необхідно ввести інтернатуру за спеціалізацією «Соціальна медицина та управління економікою охорони здоров'я».  Інтернатура повинна тривати не менше 2-х років. На першому році майбутні менеджери вивчають питання економіки і управління, на другому - соціальну медицину та організацію охорони здоров'я. Практику необхідно організувати на рівні поліклініки та лікарні, потім у міському та обласному відділі охорони здоров'я, а в кінці – навчання в Міністерстві охорони здоров'я. Тільки за таких умов ми зможемо отримати грамотного, адекватного, сучасного управлінця. Після закінчення циклу складається уніфікований комп’ютерний іспит.

Виходячи із сучасних соціально-економічних і політичних умов, що існують в Україні, необхідно впроваджувати нові інноваційні технології навчання. У навчальному процесі бажано активно впроваджувати комп'ютерні технології дистанційної освіти: мультимедійні навчальні програми, електронні версії навчально-методичних матеріалів, що включають додатковий навчальний матеріал, методичні розробки, що є важливим чинником підвищення якості підготовки студентів - заочників за фахом.

Такий підхід допоможе провести аналіз непередбачених, нестандартних ситуацій для вироблення складних рішень.

Програма елективного курсу завершується діловою грою. Подібна форма навчання дозволяє відпрацьовувати практичні навички управління в нестандартних ситуаціях. У майбутньому дистанційна освіта, поряд з традиційними методами навчання, буде відігравати важливу роль у підготовці кожного студента.

Таким чином, навчання спеціалістів в галузі охорони здоров'я основним принципам і практичним навичкам ефективного менеджменту розглядається як один із важливіших етапів в процесі реформування системи охорони здоров'я в Україні.

Глобальні процеси, які відбуваються в суспільстві, суттєво деформують традиційні погляди на сутність медичної освіти. Ринкова трансформація системи охорони здоров'я формує якісно нове суспільство медичних спеціалістів, які володіють компетенціями, пов’язаними з розвитком організаційної інфраструктури функціонування системи охорони здоров'я (право, управління, економіка, фінанси, інформаційні технології, страхування.

Специфіка нової системи підготовки менеджерів охорони здоров'я полягає в тому, що вона не тільки озброює знання того, хто навчається, але і формує у нього потребу у безперервному самостійному оволодінні професійними знаннями і навичками протягом всього його життя.

 

Література.

1.     Маршавін Ю. М. Регулювання ринку праці України: теорія і практика системного підходу: монографія. – К.: Альтерпрес, 2011. – 396с.

2.     Пінчук Ю.Б. Євроінтеграція, економіка і ринок праці в Україні / Ю.Б.Пінчук // Ринок праці та зайнятість населення. – №4(29) – 2011. – С.13- 16 4.

3.     Надюк З.О. Професійна модель менеджера охорони здоров з управління якістю медичної допомоги / З.О. Надюк // Економіка і держава, 2005. – №10. – С. 63-65.

4.     Карамишев Д.В. Перетворення в системі охорони здоровя з позиції управлінця і громадаянина /Д.В. Карамишев //Здоров'я України: медична газета. – 2008. - №15 – 16 (196 – 197) -  С. 66 – 67.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info