zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>АВТОМАТИЗОВАНИЙ КОНТРОЛЬ ПРОЦЕСУ ПЕРЕМІШУВАННЯ БЕТОННОЇ СУМІШІ

 

Чумак Л.І., Грубов В.В., Лук’янова Г.О.

Україна, м. Дніпропетровськ

ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»

 

Анотація: Наведені результати дослідження використання мікрохвильового датчика вологості для визначення оптимального часу перемішування бетонної суміші до отримання її однорідності. Запропоновано використання програмованого логічного контролера МІК-52 для двохстадійного перемішування бетонної суміші.

Ключові слова: перемішування бетонної суміші, датчик вологості, контролер МІК-52.

 

Виготовлення бетону складається з взаємопов’язаних процесів, до яких входять: дозування, перемішування, формування та набір міцності бетону. Перемішування бетонної суміші є одним з головних технологічних процесів при приготуванні бетону. Прагнення покращити фізико-механічні властивості затверділого бетону, досягти високої однорідності бетонної суміші, збільшити продуктивність бетонозмішувачів привело до появи нових методів перемішування. Одним з таких методів є двохстадійне перемішування бетонної суміші.[1]

Мета статті - отримання максимальної однорідності бетонної суміші при двохстадійному перемішуванні  із найменшими витратами  часу з використанням датчика вологості та програмованого контролера МІК-52.

Двохстадійне перемішування полягає у попередньому змішуванні цементу з водою (цементне тісто) та наступного додавання заповнювачів (пісок, щебінь), або ж відбувається попереднє перемішування  сухих заповнювачів з наступним додаванням води.[4]

Двохстадійне перемішування бетонної суміші здійснюється у наступному порядку: дозування в змішувач крупного та мілкого заповнювачів, цементу та їх перемішування; дозування в змішувач 60-70 % води та їх перемішування; дозування в змішувач  кількості води, яка залишилася згідно рецепту.[2]

Прийнятним є використання добавок-пластифікаторів, які надають бетону більшої пластичності.

Двохстадійний метод використовується  також при турбулентному перемішуванні.  У [1] автори прийшли до висновку, що найкращі показники були отримані, коли на першій стадії готувалося активоване цементне тісто, а потім вже на попередньо активованому тісті готувався розчин шляхом інтенсивного турбулентного перемішування.

Було запропоновано приготування бетонної суміші за допомогою  перемішування заповнювачів із попередньо віброактивованим цементним тістом або з цементно-пісчаним розчином жорсткої консистенції. Досліди показали, що бетони, які були отримані  на віброактивованому цементо-пісчаному розчині, мають більшу міцність, ніж бетони на віброактивованому цементному тісті.

Проведені досліди з використанням датчика вологості, за допомогою якого було визначено оптимальний час перемішування бетонної суміші при двохстадійному методі. В цьому процесі цемент та вода спочатку були перемішані, а потім були додані крупні заповнювачі.[3]

Згідно аналізу даних отриманих з мікрохвильового датчика вологості, встановленого у бетонозмішувачі, проведено контроль за однорідністю бетонної суміші (Табл.1). При максимальній однорідності бетонної суміші показники вологості (H,%) набувають сталої величини і перестають змінюватись протягом певного проміжку часу. Таким чином програмований контролер зупиняє роботу змішувача у потрібний момент, що дозволяє отримати необхідні показники якості бетону, економію часу перемішування.

Результати вимірювань однорідності бетонної суміші датчиком вологості приведено у табл.1, побудовано графік залежності вологості матеріалу від часу перемішування бетонної суміші до отримання її однорідності за допомогою прикладної програми Microsoft Office Excel.

Графік відображає залежність вологості матеріалів (H,%) від часу(t,с.) перемішування бетонної суміші. Згідно рис.1 до 40 сек. відбувається завантаження  в бетонозмішувач цементу і води та їх перемішування. З 45 сек.  в бетонозмішувач додаються заповнювачі. З графіку видно, що відсоток вмісту вологості в заповнювачах значно відрізняється від вологості цементного тіста. Приблизно на 80-й секунді починається спільне перемішування цементного тіста та заповнювачів. Через 20 секунд вологість стає сталою (15%) і бетонна суміш стає однорідною.

Сучасний бетонозмішувальний вузол – це комп’ютеризована система, яка гарантує високу точність дозування компонентів, однорідність та стабільність складу отриманої бетонної суміші, яка забезпечує самоналаштування при зміні властивостей заповнювачів.[4]

Для реалізації обраного способу перемішування бетонної суміші пропонується використати програмований логічний контролер українського виробництва Мікрол МІК-52, який за допомогою розробленого алгоритму дозволяє ефективно аналізувати весь процес та досягти максимальної однорідності суміші за мінімальний час. Програма для роботи контролера реалізована за допомогою візуального FBD-редактора АЛЬФА. [5]

Використання датчика вологості забезпечило надійні результати дослідів, які описують розподіл вологості в бетонних сумішах. При двохстадійному перемішуванні можливо досягти більш короткого часу перемішування, щоб отримати однорідну суміш після завантаження всіх компонентів у бетонозмішувач.

Виміри датчика добре показали тонкі зміни в бетонній суміші. Мінімальний час перемішування бетонної суміші становить 100 секунд. Відсоток вологості складає 15%, і є сталим.

 

Таблиця 1

Таблиця результатів вимірювань однорідності бетонної суміші за допомогою датчика вологості

H, %

t, c

H, %

t, c

H, %

t, c

H, %

t, c

0,5

0

10,4

38

11

76

14,8

114

1

2

10

40

18

78

15,8

116

2

4

10,3

42

18

80

15,6

118

2,1

6

9,9

44

14

82

15,5

120

4,8

8

11

46

14

84

15,4

122

5

10

10

48

7

86

14,9

124

5,1

12

12,3

50

16

88

15,3

126

5,5

14

12

52

15,6

90

15

128

6

16

11

54

14,7

92

14,8

130

8

18

13

56

14,9

94

15,5

132

8,8

20

15

58

11

96

14,7

134

9

22

15,8

60

15,1

98

15,8

136

9,5

24

16

62

14,99

100

15,7

138

9,8

26

18

64

15

102

14,8

140

9,9

28

20,1

66

14,8

104

15,8

142

10

30

13

68

15,5

106

15,6

144

11

32

17

70

14,7

108

15,5

146

10

34

16

72

15,8

110

15,4

148

9,8

36

17

74

15,7

112

14,9

150

 

Рис. 1. Графік залежності вологості матеріалу від часу перемішування бетонної суміші до отримання її однорідності

 

Висновки: Використання датчика вологості забезпечить контроль за однорідністю бетонної суміші в процесі її перемішування. Автоматизоване управління процесом перемішування за допомогою програмованого контролера МІК-52 дозволить досягти однорідності бетонної суміші, оптимізувати процес перемішування та знизити витрати енергоресурсів.

 

Використана література

1.     Хаютин Ю.Г. Монолитный бетон: (Технология производства работ) /Ю.Г.Хаютин  —М.: Стройиздат, — 1981. 447 с.

2.     Мартиросов Г.М. Справочное пособие к СниП. Производство сборных самонапряженных железобетонных конструкций и изделий / Г.М. Мартиросов, С.Л.Литвер, В.В.Михайлов и др. Под общ. ред. З.С. Шестопаловой — М.: Стройиздат,1990. —47с.

3.     Wang Kejin Use of a Moisture Sensor for Monitoring the Effect of Mixing Procedure on Uniformity of Concrete Mixtures/ Kejin Wang Jiong Hu// Journal of Advanced Concrete Technology. —2005. — Vol.3 Ї pp.371-383.

4.     Дыхнилкин В.В. Как автоматизировать производство/ В.В.Дыхнилкин, В.М.Капустяк// Мир Автоматизации— №1—2010— С.58-60.

5.     http://microl.ua  Сайт компанії «Мікрол».Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info