zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>СТВОРЕННЯ СИСТЕМИ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ У СХІДНІЙ ГАЛИЧИНІ (1867–1914 рр.)

 

Галина Ріккарді (Атаманчук)

Україна, Івано-Франківськ,

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

 

В статье кратко анализируется процесс возникновения и развития системы высших учебных заведений в Восточной Галиции в последней трети XIX – начале ХХ в. Одной из главных мыслей является то, что система высшего образования края постепенно демократизировалась. Этот процесс в значительной степени был результатом деятельности польских общественно-политических деятелей. Их достижения стали достоянием представителей разных национальностей.

Ключевые слова: Галичина, академическое образование, политика Австро-Венгрии.

 

The article briefly analyzes the process of emergence and development of the system of higher education in Eastern Galicia in the last third of the nineteenth - early twentieth century. One of the main thoughts is that higher education is gradually democratized land. This process was largely the result of the Polish public and political figures. Their achievements were the property of various nationalities.

Key words: Galicia, academic education, politics of Austria-Hungary.

 

Для пізнання того, чим, у дійсності була вища освіта для галицьких українців, яким чином вона була інтегрована у більш широку сферу класифікації національних культур Австро-Угорщини, і нарешті, якими були її значення й наслідки, автору видається необхідним враховувати як вже усталені історіографічні традиції, так і відповідні кількісні та якісні показники сучасних досліджень. Важливим чинником утвердження національної самосвідомості народів Галичини була освіта [20, 152, 158; 21, 55].

Згідно із законами 1867 р. відбувався перехід на польську та “руську” мови викладання в середніх і народних школах та організаційний статут крайової шкільної ради. Польська мова стала обов’язковою у всіх школах краю, а українська мова в населених пунктах із переважаючим “руським населенням”. У 1869 р. розпорядженням Галицького намісництва адміністрація краю перейшла на діловодство польською мовою, а з 1871 р. – такий же перехід здійснив Львівський університет [18, 116]. Звертаємо увагу на кілька принципових моментів. По-перше: частка українців Галичини, що розуміли чи знали польську мову на той час була значно більшою, ніж тих хто володів німецькою мовою. По-друге, перехід на польську мову викладання був хорошим прикладом для наслідування українською інтелігенцією Галичини. По-третє, завдяки реформам відбувалася певна демократизація академічних установ. До викладання було допущено певну кількість ліберально налаштованих викладачів, що лояльно ставилися до українських студентів. Зокрема у Львівському університеті діяла спеціальна комісія, обрана сеймом в 1869 р. для налагодження українсько-польських відносин [17, 428, 430].

Зауважимо, що Львівський університет підпорядковувався загальним правилам, прийнятим у 1850 р. Міністерством освіти і віросповідання [21, 68]. Помітним кроком до демократизації академічної освіти стало розпорядження імператора Австро-Угорщини від 27 квітня 1879 р. про надання сенату Львівського університету права самостійно проводити кадрову, навчальну і мовну політику [10, 45].

На нашу думку, проблема розвитку українських кафедр у Львівському університеті, і створення української системи вищої освіти лежало у політичній площині. Не вирішеність цього питання швидше була зумовлена відсутністю серед українських політиків осіб здатних охопити цю проблему, знайти способи її подолання [16, 929].

Схожа ситуація була і в інших академічних установах краю. Важливе місце у структурі вищого шкільництва Галичини посідала медична наука. Слухачі Львівського університету 9-10 березня 1889 р на своїх зборах поставили питання про відновлення медичного факультету [1, 6]. Однак, як свідчать документи, державні інституції зволікали з розглядом цього питання [4, 3]. Потребу відкриття окремого факультету обґрунтував проф. Г. Кадий, який 8 вересня 1891 р. звернувся до галицького намісника Крайовий відділ опрацював відповідні кошториси для побудови навчальних приміщень [6, 14, 21]. Рішення про створення медичного факультету уряд схвалив наприкінці жовтня 1893 р., але дозвіл на будівництво відповідних приміщень було отримано лише в грудні 1893 р. [4, 89].

Відкриття медичного факультету у Львівському університеті загострило питання про розвиток ветеринарної медицини [1, 6-7]. Галицький сейм ще 9 жовтня 1869 р. прийняв рішення про відкриття ветеринарної школи разом із школою підготовки спеціалістів з підковування коней [2, 51, 54]. Вища ветеринарна школа була відкрита у Львові лише після прийняття австрійським урядом 27 грудня 1880 р. відповідного рішення, але рівень її був низьким і в подальшому її викладачі вели наполегливо боротьбу за розширення статусу установи [2, 70]. За розпорядженням Міністерства освіти і віросповідання від 27 березня 1897 р. було створено Львівську ветеринарну академію [3, 1; 5, 2-4].

Тривалим був і процес створення технічної академії у Львові [18, 58, 165]. Створення у Відні Реально-торгової академії спричинилося до відкриття у містах головних і нормальних шкіл (чотирикласне навчання), в яких готували молодь до технічних наук. Саме на її основі у Львові було створено Технічну та Торгову академії [14, 44]. Лише з отриманням Галичиною автономії у 1867 р. створив передумови для модернізації Технічної академії. Галицький сейм у 1866 – 1869 рр. прийняв низку принципових рішень зі створення у Львові Політехнічного інституту. Особливо доклався до цього О. І. Петруський [14, 69].

Реорганізація Технічної академії розпочалась лише з імператорського розпорядження від 4 жовтня 1870 р., на підставі якої було створено три звичайних кафедри: нарисної геометрії, механіки і теорії машин, будівництва доріг та залізниць. 18 січня 1871 р імператор розпорядився створити ще три звичайних кафедри будівництва і архітектури, геодезії, хімічної технології [7, 27]. Реорганізація Академії тривала ще кілька років. Технічна академія розширювала свій штат викладачів, збільшувала кількість кафедр, лабораторій, навчальних корпусів. Постановою від 8 жовтня 1877 р. цісарсько-королівська Технічна академія отримала назву цісарсько-королівської Вищої технічної школи [8, 100]. Вищу школу за пропозицією колегії було названо у перекладі “Політехнічна школа” [9, 3].

Лише у 1889 р. Міністерство освіти і віросповідання дозволило створити Технічній академії кафедру політекономії з викладанням торгового та вексельного права, а також погодилося на створення вищого навчального самостійного закладу для підготовки спеціалістів у сфері торгівлі [11, 72]. Лише 8 вересня 1899 р. у Львові створювалася Вища торгова школа з правами торгової академії [11, 73-74]. Міністерство освіти і віросповідання мало намір врегулювати навчальні плани всіх торгових академій Австрії [12, 88].

З приватної ініціативи Л. Сапіги та А. Голуховського розпочалося створення в Галичині сільськогосподарської академічної установи. Саме вони доклали значних зусиль для створення Галицьким господарським товариством у Дублянах сільськогосподарської школи у 1855 р., а також для її модернізації у 1868 р. [13, 11].

Вже згадане Галицьке господарське товариство було також ініціатором створення вищого навчального закладу, котрий би спеціалізувався на лісотехнічній справі [23, 2]. Високий рівень викладання дозволяв сподіватись, що незабаром на основі курсів удасться організувати окремий факультет у Технічній школі, але навіть під час її реорганізації у політехнічну академію цього зробити не вдалося [19, 12]. 10 січня 1874 р. Галицький сейм прийняв ухвалу про відкриття крайової школи лісового господарства та її розміщення у Львові. Лише у 1908 р. на основі ухвали сейму від 19 листопада школі було надано статус вищої. Проте студенти порушували дисциплінарні правила, беручи участь у різних товариствах, мітингах та антиурядових виступах і заклад кілька разів закривали [1, 51].

19 січня 1912 р професори вищих навчальних закладів Львова та делегати від молодіжної організації подали намісникові Галичини К. Бадені меморандум “Про утворення лісової академії у краї”. Граф К. Бадені прихильно поставився до пропозиції делегації, але реалізувати меморандум так і не вдалося [23, 2-3]. Крайова школа лісового господарства відіграла велику роль у підготовці працівників лісового господарства і їх помічників [22, 11].

Коротко узагальнюючи викладений матеріал, необхідно додати, що з огляду на системоформуючу роль вищої освіти у функціонуванні держави, створення вищих навчальних закладів Галичини та формування системи академічної освіти (як класичних, так і галузевих) в 1867–1914 рр. доцільно розглядати як певну систему, яка є особливим поєднанням територіальної організації влади та регіонального розподілу національної і політичної активності населення.

 

Джерела:

1.     Центральний державний історичний архів України у м. Львові, ф 146, оп. 4, спр. 4376.

2.     ЦДІА України у м Львові, ф. 146, оп 4, спр 4381.

3.     ЦЩА України у м Львові, ф 146, оп 4, спр 4382

4.     ЦДІА України у м Львові, ф. 146, оп 51-а, спр 644.

5.     ЦДІА України у м. Львові, ф. 146, оп. 51-а, спр 840.

6.     ЦДІА України у м Львові, ф. 146, оп. 51-а, спр. 1230.

7.     ЦДІА України у м Львові, ф. 178, оп. 4, спр. 5.

8.     ЦДІА України у м. Львові, ф. 178, оп. 4, спр 8.

9.     ЦДІА України у м. Львові, ф. 178, оп. 4, спр. 12.

10.  Dnistrianskyj S. Eine selbstige ruthenische Universitдt in Lemberg / Dnistrianskyj S. – Wien, 1907.

11.  Pawlowski A. Panstwowa szkola handlowa we Lwowi / Pawlowski A. // Sprawozdanie dyrekcyi c k Panstwowej wyzszej szkoly handlowej we Lwowi 1899/1900. – Lwуw, 1901.

12.  Piкtnaste sprawozdanie dyrekcyi c.k Akademii handlowej we Lwowi za rok 1913/14.–Lwуw, 1914.

13.  Rocznik krajowej wyzszej szkoly rolniczej w Dublanach. – Lwуw, 1888.

14.  Zajaczkowski W. C k szkola politechniczna we Lwоwi. Rys historyczny jej zalozenia і rozwoju, tudziez stan jej obeczny / Zajaczkowski W. – Lwуw, 1894.

15.  Васькович Г. Український Вільний Університет / Васькович Г. // Науковий збірник Українського Вільного Університету. – Том 15. Ювілейне видання з приводу 70-ліття УВУ. – Мюнхен, 1992. – С. 11-24.

16.  Герасимович І. Шкільництво в Галичині в др. пол. XIX і на поч. XX ст. / Герасимович І., Терлецький О. // Енциклопедія українознавства.-Зш. 12.–Мюнхен–Нью-Йорк, 1949.–С. 928–931.

17.  Лисяк-Рудницький І. Українці в Галичині під австрійським пануванням / Лисяк-Рудницький І. // Лисяк-Рудницький І. Історичні есе: В 2-хт. – Т. 1. – К.: Основи, 1994. – С. 413- 450.

18.  Монолатій І. Від контактів до співпраці: соціально-економічне становлення та культурний розвиток німців у Галичині (1772-1940) / Монолатій І. – Коломия: Вік, 2002.

19.  Павлюк С Український державний лісотехнічний університет / Павлюк С. – Львів: УДЛУ, 1995.

20.  Петрів Р. Реалізація національної ідеї українців Східної Галичини в розвиткові українського шкільництва (1772 – 1916) / Петрів Р. // Бойківщина науковий збірник Том 1. – Дрогобич: Бойківщина, 2002. – С. 152-159.

21.  Ступарик Б. М. Національна школа витоки, становлення. Навчально-метод. Посібник / Ступарик Б. М. – К.: ІЗМН, 1998.

22.  Третяк Ю. До історії лісівничої науки і освіти / Третяк Ю. – Львів, 1958.

23.  Туниця Ю. Від крайової лісової школи до всеукраїнського університету / Туниця Ю. // Лісовий журнал. – 1994. – № 4. – С. 3 – 20.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info