zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ДОСЛІДЖЕННЯ ГРАНШЛАКІВ ЯК ТЕХНОГЕННОЇ СИРОВИНИ

 

Спільник Н.В.

Україна,, м. Дніпропетровськ, ДВНЗ Придніпровська державна

академія будівництва та архітектури

 

В статье приводится теоретически обоснованное и экспериментально обобщенное решение научно-технических заданий относительно улучшения экологического состояния окружающей среды за счет использования отходов промышленности при изготовлении строительных материалов.

 

Охорона навколишнього середовища складається з цілого комплексу різних взаємопов'язаних проблем, для успішного вирішення яких необхідні значні витрати матеріальних ресурсів.

В даний час в проблемі охорони навколишнього середовища велике значення має питання раціонального використання природних ресурсів та відходів промисловості, в тому числі і гран шлаків силікомарганцю. У регіонах з раз-кручений промисловістю щорічно утворюється величезна кількість промислових відходів, частину з яких складають шлаки силікомарганцю, що істотно впливають на стан навколишнього середовища. Накопичення шлаків силікомарганцю порушує екологічну рівновагу, що проявляється в забрудненні атмосферного повітря, поверхневих і підземних вод, а також ґрунту.

В таблиці 1. зведені дані розрахунків основних модулів для визначення гранульованого шлаку силікомарганцю та доменного гранульованого шлаку як матеріалу для виготовлення бетону.

Сумарна питома активність природних радіонуклідів шлакової продукції ПАТ «Нікопольський завод феросплавів» (за даними Токсиколого - гігієнічного паспорту шлаків від виробництва марганцевих феросплавів) складає 187-295 Бк/кг, що за ДБН В.1.4-1.01-97 «Системи норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів в будівництві. Допустимі рівні» відповідає 1-му класу матеріалів, що можуть бути використані для всіх видів будівництва без обмежень.

Сумарна питома активність природних радіонуклідів шлакової продукції ПАТ «ЄВРАЗ – ДМЗ ім. Петровського» складає 93-104 Бк/кг, що також відповідає 1-му класу.

 

Таблиця 1.

Основні розрахункові характеристики гранульованих шлаків

Найменування

Модуль

К

рН водної витяжки

Стійкість структури

Мо

Ма

НМ

АМ

SМ

граншлак силікомарганцю

0,47

0,14

0,32

11,7

6,4

0,61

9,61

структура стійка

гранульований доменний шлак

1,08

0,24

0,85

10,6

3,7

1,45

10,6

структура стійка

Висновки

1. За результатами оцінювання гранульованого шлаку силікомарганцю видно, що даний шлак відноситься до кислих шлаків; має стійку структуру та не схильний до силікатного розпаду; низький гідравлічний модуль вказує на недостатню міцність шлаку; глиноземний та силікатний модулі вказують на сповільнені строки тужавлення.

2. За результатами оцінювання доменного гранульованого шлаку видно, що даний шлак є основним шлаком, який відноситься до 2-го сорту; має стійку структуру та не схильний до силікатного розпаду; низький гідравлічний модуль вказує на недостатню міцність шлаку; глиноземний та силікатний модулі вказують на сповільнені строки тужавлення.

 

Для визначення області використання граншлаків силікомарганцю в будівництві важливо визначити їх зерновий склад. Зерновий склад – основна якісна характеристика у випадку використання гранульованих шлаків в якості дрібного заповнювача при виробництві бетонів різного призначення (рис. 1, 2).

 

Рис. 1. Співвідношення зернового складу граншлаку силікомарганцю та рекомендованого зернового складу заповнювача для бетонів

 

На рисунках 2, 3 представлені криві вилуговування важких металів з граншлаків силікомарганцю у дистильованій воді.

 

Рис. 2. Вилуговування марганцю та свинцю з граншлаку силікомарганцю у дистильовану воду

Рис. 3. Вилуговування міді та кадмію з граншлаку силікомарганцю у дистильовану воду

 

Встановлено, що у перші декілька діб разом з іонами важких металів відбувається виділення зі зразків іонів Са2+ і Mg2+, сульфідів, що приводить до підвищення рН середовища і утворення важкорозчинних гідроксидів і сульфідів важких металів, які осідають на поверхні частинок гранул шлаку і запобігають подальшому вимиванню металів в модельні середовища.

Вилуговування важких металів із зразків граншлаку силікомарганцю в амонійно-ацетатний буферний розчин (рис. 4, 5).

 

Рис. 4. Вилуговування марганцю з граншлаку силікомарганцю в амонійно-ацетатний розчин

Рис. 5. Вилуговування свинцю, міді та кадмію з граншлаку силікомарганцю в амонійно-ацетатний розчин

 

 

Проведені дослідження показали наявність міграції іонів важких металів з гранульованого шлаку силікомарганцю та доменного гранульованого шлаку, а значить, можливий їх негативний вплив на об'єкти біосфери при використанні в будівництві.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info