zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ДОСЛІДЖЕННЯ впливу САМООЦІНКи на ОСОБИСТІ досягнення у спорті

 

Арутюнян Е.А., Євдокимова Н.О.

Україна, м. Миколаїв, Миколаївський національний

університет ім. В.О. Сухомлинського,

навчально-науковий інститут психології та

соціального забезпечення

 

Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос о роли самооценки в профессиональной деятельности спортсмена. Представлены результаты исследования влияния самооценки на личностные достижения в спорте на примере студентов специальности «Физическое воспитание» Николаевского национального университета имени В.А. Сухомлинского.

 

Постановка проблеми. Одним з найбільш важливих чинників, що впливають на результативність професійної діяльності спортсмена вважається самооцінка, яку можна розглядати як найважливішу складову серед інших властивостей його особистості, необхідну для покращення результативності його змагальної діяльності, побудови цілей. Вона є основою мотиваційної та вольової сфер. Тому підвищення у спортсменів, впевненості у собі є запорукою досягнення успіху на змаганнях.

У досвіді вивчення питань впливу самооцінки на спортивну діяльність особистості слід відзначити М. В. Крогіуса, який вважав вплив на самооцінку гравця одним з дієвих напрямів підготовки до змагань, а А. Є. Карпов розглядав самооцінку, як фактор відбору перед змаганнями. Г. Б. Горська розглядає самооцінку як психологічний фактор самореалізації спортсменів високого класу; Ж. Л. Козіна вивчає самооцінку у контексті індивідуалізації підготовки в ігрових видах спорту.

Але згадані автори головним чином вивчали особливості самооцінки в контексті мислення шахістів і очевидно, що питання специфіки особливостей прояву самооцінки та їх впливу на спортивні досягнення висвітлено недостатньо.

Отже, самооцінка, як процес самопізнання та показник критичної самосвідомості, виступає важливим компонентом у підготовці спортсменів.

Виклад основного матеріалу. Дане дослідження було організоване та проведене на базі навчально-наукового інституту фізичної культури та спорту Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського за участі 89 студентів (дівчат та юнаків) ІІ та ІІІ курсів спеціальності «Фізичне виховання», середній вік яких становить 18 років, що складають вікову категорію періоду юності.

Для визначення особливостей спортивних досягнень було застосоване анкетне опитування; з метою визначення рівнів самооцінки – «Методика дослідження самооцінки особистості» С.А. Будассі та опитувальник «Вивчення загальної самооцінки з допомогою процедури тестування» Г.Н. Казанцевої, а також Методика вивчення самооцінки якостей особистості Т. Дембо, С. Рубінштейна (модифікація А.М. Прихожая).

Виділивши групу ключових питань у анкетному опитувальнику, ми умовно поділили отримані дані за рівнями особистих досягнень у спорті як низький, достатній та високий (у залежності від спортивних звань, кількості та якості нагород).

За результатами опитування розподіл досліджуваних за рівнями спортивних досягнень виглядає так, що 43% досліджуваних мають низький рівень, а значить актуальним є питання про оптимізацію умов забезпечення поліпшення даних показників. 26% опитуваних характеризують свої досягнення як такі, що знаходяться на достатньому рівні та відповідають їх очікуванням. Високий рівень спортивних досягнень мають 32% опитуваних, а це студенти, що мають нагороди певного рівня, спортивні звання, займають призові місця на змаганнях міжрегіонального, всеукраїнського та міжнародного рівнів.

Порівняльні дані дослідження рівнів самооцінки за усіма методиками подані у таблиці 1.

Таблиця 1.

Таблиця порівняльні дані рівнів самооцінки

Методика

 

Рівень

Самооцінки

С.А. Будассі

Г.Н. Казанцева

Т. Дембо,

Рубінштейн

Усього

%

 

 

 

Високий

6

14,6

21,3

41,9

Низький

14

28,1

30,3

72,4

Адекватний

53

57,3

46

156,3

Завищений

9

-

2,2

11,2

Занижений

19

-

-

19

 

Із результатів визначення рівнів самооцінки особистості видно, що більший відсоток нашої вибірки представляють адекватний рівень самооцінки. Дещо меншу кількість становлять респонденти із низьким та заниженим рівнями самооцінки, що складають для нас інтерес, зумовлений метою даного дослідження.

Відповідно до отриманих результатів, ми можемо провести дослідження, з метою виявлення зв'язку між рівнем відчуття самотності та самооцінкою.

Гіпотеза: є зв'язок між рівнем самооцінки та рівнем спортивних досягнень студентів спеціальності «Фізичне виховання».

Аналіз було проведено за допомогою коефіцієнта Юла, який розраховується за формулою:

Кю = ad - bc

         ad + bc, де літери позначають наступні позиції:

 

2 ознака

1 ознака

так

ні

Усього

так

a

b

a+b

ні

c

d

c+d

Усього

a+c

b+d

n= a+b+c+d

 

На етапі виявлення досліджуваного взаємозв’язку за усіма методиками, ми отримали такі дані (див. таблицю 2.)

Таблиця 2.

Дані взаємозв’язку спортивних досягнень та самооцінки за методикою С.А. Будассі

Наявність звань,

 нагород

Рівень

самооцінки

Є

Немає

Усього

Високий

3

2

5

Низький

10

19

29

Усього

15

19

34

 

Розрахований за формулою коефіцієнт кореляції Кю становить:

(57-20)/(57+20) = 0,5.

На етапі виявлення досліджуваного взаємозв’язку за методикою Т. Дембо, С. Рубінштейна, ми отримали такі дані (див. таблицю 3.)

 

Таблиця 3.

Дані взаємозв’язку спортивних досягнень та самооцінки за методикою Т. Дембо, С. Рубінштейна

Наявність звань,

 нагород

Рівень

самооцінки

Є

Немає

Усього

Високий

12

15

27

Низький

5

14

19

Усього

17

29

34

 

Розрахований за формулою коефіцієнт кореляції Кю становить:

(168-75)/(168+75) = 0,4.

На етапі виявлення досліджуваного взаємозв’язку за методикою Г.Н. Казанцевої, ми отримали такі дані (див. таблицю 4.)

Таблиця 4.

Дані взаємозв’язку спортивних досягнень та самооцінки за методикою Г.Н. Казанцевої

Наявність звань,

 нагород

Рівень

самооцінки

Є

Немає

Усього

Високий

9

4

13

Низький

7

18

25

Усього

16

22

38

 

Розрахований за формулою коефіцієнт кореляції Кю становить:

(162-28)/(162+28) = 0,7.

В результаті нами були отримані такі показники: взаємозв’язок між рівнем спортивних досягнень та самооцінкою досліджуваних за методиками С.А. Будассі, Т. Дембо, С. Рубінштейна та Г.Н. Казанцевої характеризує коефіцієнт кореляції, що дорівнює 0,5; 0,4 та 0,7 відповідно. Це свідчить про наявність взаємозв’язку між досліджуваними явищами. Більше того, цей зв'язок є прямим – чим вищою є самооцінка, тим вищим є рівень спортивних досягнень.

Висновки. Таким чином, на основі результатів даного дослідження та отриманого коефіцієнта кореляції, можна зробити висновки про те, що існує залежність між рівнем самооцінки та спортивними досягненнями студентів спеціальності «Фізичне виховання».

Отриманий коефіцієнт кореляції (Кю1,2,3,4) дорівнює, в усіх випадках, -0,5; 0,4; та 0,7 відповідно, що свідчить про залежність між властивостями, що вимірювалися.

У нашому дослідженні особистості з високою самооцінкою відповідає високий рівень спортивних досягнень. Досліджувані із високим рівнем самооцінки взагалі схильні позитивно оцінювати і досвід власних невдач, що робить їх стійкими для кризових переживань. Тоді, коли особистість із низькою самооцінкою має, здебільшого, нижчі досягнення у спортивній діяльності, проте й схильна їх недооцінювати. Особисті невдачі тільки погіршують їх психоемоційний стан, а, отже, погіршують результативність змагань.

 

Список джерел та літератури:

1.     Боришевський М. Дорога до себе : Від основ суб’єктності до вершин духовності: монографія / М. Бори шевський. – К. : Академвидав, 2010. – 416 с.

2.     Бороздина Л.В. Динамика самооценки от подросткового возраста к взрослости / Л.В. Бороздина // Новые исследования в психологии и возрастной физиологи. – 1990. – № 1. С. 2327.

3.     Височіна Н.Л. Самооцінка кваліфікованих щахістів та її вплив на результати спортивної діяльності / Н.Л. Височіна автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з фізичного виховання та спорту. - К. – 2011.

4.     Курилкин А.И. Самооценка личности спортсмена как фактор готовности к соревновательной деятельности / А.И. Курилкин // Юбилейный сборник трудов ученых РГАФК, посвященный 80-летию академии. - М., 1998. - Т. 4. - С. 119-125.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info