zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>Лужні шлакопортландцементи, Модифіковані органічними комплексоутворюючими добавками

 

к.т.н., доц. Бондаренко О.П.

Україна, м. Київ,

Київський національний університет будівництва і архітектури

 

Abstract. In work made a selection additives as well as the features of the kinetics of increasing strength of alkali Вlast-furnace cements modified with complex additives.

Keywords: Blast-furnace cement, activation, complex additive, durability.

 

На сьогоднішній день широкий інтерес до бетонів та бетонних сумішей з регульованими технологічними та експлуатаційними характеристиками обумовлює розвиток монолітного будівництва. При цьому однією з найважливіших є задача зниження матеріальних, енергетичних і трудових ресурсів, що в значній мірі досягається за рахунок розробки нових в’яжучих речовин з максимальним вмістом відходів металургійної промисловості. Враховуючи існуючі екологічні проблеми, пов’язані з виробництвом традиційного портландцементу, особлива увага приділяється розробці шлакопортландцементів. Використання шлакопортландцементу у сучасному будівництві дозволяє не лише знизити енергоємність виробництва в’яжучих речовин за рахунок введення до їх складу мікронаповнювачів, але й частково вирішити питання утилізації відходів металургійної промисловості [1].

Загальновідомо, що при виготовленні вказаних систем відбувається спільний помел мінеральної складової та портландцементного клінкеру з добавкою природного гіпсу. Останній вводять для регулювання строків тужавлення, внаслідок чого у складі продуктів гідратації утворюється етрингіт, який з часом починає відігравати деструктивну роль у синтезі міцності цементного каменю [2]. Це призводить до виникнення ряду недоліків: підвищення пористості і як наслідок, зниження морозо-, атмосферо- та корозійної стійкості. З іншого боку такі цементи з часом втрачають свої властивості і не можуть використовуватись за прямим призначенням. Саме тому на ринку спостерігається велика кількість шлакопортландцементу, який не користується великим попитом, що зумовлено його низькими будівельно-технологічними властивостями.

Вирішити зазначені проблеми можна при використанні комплексної органо-мінеральної добавки, до складу якої крім лужного компонента входять уповільнювач та мінеральна складова, яка буде забезпечувати зв’язування надлишкової кількості лугу в нерозчинні сполуки та активізувати процеси гідратації шлакопортландцементу, що дасть змогу отримувати за технологією приготування однокомпонентної в’яжучої речовини лужні шлакопортландцементи та бетони на їх основі, які будуть відрізнятись прискореними строками тужавлення, швидким набором міцності, підвищеними жаро-, вогне-, корозійною стійкістю та можливістю тверднути при додатніх та від’ємних температурах.

Передумовою для виконання даної роботи є пріоритетні праці Науково-дослідного інституту в’яжучих матеріалів імені В.Д. Глуховського у галузі розробки модифікованих в’яжучих систем [3-5], а також наукові праці, пов’язані з регулюванням строків тужавлення за рахунок введення органічних та мінеральних добавок.

Для проведення досліджень були використані портландцементний клінкер Криворізького цементного заводу наступного хімічного складу, мас. %: SiO2 - 20.7, Al2O3 - 6.37, Fe2O3 - 4.42, MgO - 1.83, CaO - 64.44, Nа2O - 0.5, K2O - 0.31, SO3 - 0.78, в. п. п. - 0.12 та шлак доменний гранульований Маріупольського заводу наступного хімічного складу, мас. %: SiO2 = 40.0, Al2O3 = 5.91, Fe2O3 = 0.32, MnO = 0.50, MgO = 5.87, CaO = 46.98, SO3 = 1.62.

Для експериментальних випробувань були застосовані шлако-клінкерні суміші з вмістом в них портландцеметного клінкера від 20 до 60%, модифіковані комплексом добавок (лужний компонент – сповільнювач) і виготовлені за технологією однокомпонентної в’яжучої речовини, що передбачає сумісний помел портландцементного клінкеру, шлаку та вищевказаних добавок. Визначено, що після 0,5 години помелу питома поверхня за Блейном становить для портландцементного клінкеру - 3559,72 см2/г, шлаку - 4426,31 см2/г та клінкерно-шлакових сумішей з вмістом 40, 60, 80 % шлаку відповідно 3753,87 см2/г, 3816,36 см2/г, 3965,36 см2/г.

Експериментальні дослідження були проведені із застосуванням двофакторного трирівневого методу планування експерименту, в якому як змінні фактори вибрані вміст шлаку (40…80%) у складі шлакопортландцементу (X1) та кількість лужного компонента (1…5%) (X2). Випробування міцнісних характеристик штучного каменю виконували на зразках - кубиках 2 × 2 × 2 см. Результати випробувань представлені на рис. 1…3. Як функції відгуку було прийнято міцність при стиску зразків на основі лужних шлакопортландцементів у віці 1, 3, 7 та 28 діб.

Співставлення результатів фізико-механічних досліджень показує, що на 1 добу найбільшою міцністю відрізняються зразки, отримані при використанні в’яжучої композиції, що містить 40% шлаку та 3% метасилікату натрію; на 3, 7 та 28 добу тенденція трохи змінюється і найкращі міцнісні показники мають композиції, що містять 40…60% шлаку та 1…3% лужного компонента (рис. 1).

 

а)

б)

в)

г)

Рис. 1. Зміна міцності при стиску зразків на основі лужних шлакопортландцементів залежно від кількості лужного компонента (1…5%) та вмісту шлаку у в’яжучій системі (40…80%) при твердненні в нормальних умовах протягом: а - 1; б - 3; в - 7; г - 28 діб

 

Аналіз отриманих даних дозволяє зазначити, що розширення строків тужавлення позитивно відбивається і на кінетиці набору міцності досліджуваних композицій. Як свідчать проведені фізико-механічні дослідження зразків на основі лужних шлакопортландцементів, модифікованих органічними комплексо-утворюючими добавками, на 1 добу найвищі міцнісні характеристики, а саме 13…13,5 МПа мають композиції, що містять 60% шлаку та 3% метасилікату натрію в разі використання як уповільнювачів твердіння щавлевої кислоти (рис. 2) та карбаміду (рис. 3).

 

а)

б)

в)

г)

Рис. 2. Зміна міцності при стиску зразків на основі лужних шлакопортландцементів, модифікованих щавлевою кислотою, залежно від кількості лужного компонента (1…5%) та вмісту шлаку у в’яжучій системі (40…80%) при твердненні в нормальних умовах протягом:

а - 1; б - 3; в - 7; г - 28 діб

 

Така ж тенденція нарощування міцності спостерігається для в’яжучих композицій з вищевказаними відсотками шлаку та метасилікату натрію і на 3, 7 та 28 добу, коли міцнісні показники змінюються відповідно при використанні щавлевої кислоти від 20,5 до 49,6 МПа (рис. 2) та при застосуванні карбаміду - від 20,8 до 48,7 МПа (рис. 3).

 

а)

б)

в)

г)

Рис. 3. Зміна міцності при стиску зразків на основі лужних шлакопортландцементів, модифікованих карбамідом, залежно від кількості лужного компонента (1…5%) та вмісту шлаку у в’яжучій системі (40…80%) при твердненні в нормальних умовах протягом: а - 1; б - 3; в - 7; г - 28 діб

 

Висновки:

Результати проведених досліджень показують ефективність модифікації лужних шлакопортландцементів органічними комплексоутворюючими добавками (карбамідом та щавлевою кислотою), яка проявляється в позитивному впливі на зростання міцності на всіх етапах твердіння в’яжучих композицій. При цьому досягається покращення кінетики нарощування міцності причому на 28 добу міцнісні показники лужних шлакопортландцементів зростають на 15% відносно міцності немодифікованих композицій.

 

Список літератури:

1.     Ласкорин Б.Н., Громов Б.В., Цыганков А.П., Сенин В.Н. Проблемы развития безотходных производств. - М.: Стройиздат, 1981. - 207 с.

2.     Кривенко П.В., Пушкарева Е.К. Долговечность шлакощелочного бетона. - К.: Будівельник, 1993. - 224 с.

3.     Кривенко П.В., Блажис А.Р., Ростовська Г.С. Лужний шлакопортландцемент. // Строительные материалы и изделия. - 2002. - № 3, С. 8-10.

4.     Глуховський В.Д. Грунтосилікатні вироби і конструкції. - К.: Будівельник, 1997. - 154 с.

5.     Кривенко П.В. Специальные шлакощелочные цементы.- К.: Будівельник, 1992. - 192 с.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info