zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ТЕПЛОВОЛОГОЇ ОБРОБКИ СИЛІКАТНИХ ВИРОБІВ

 

Чумак Л.І., Лозова В.В

Україна, м. Дніпропетровськ

ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»

 

Анотація Наведені результати теоретичних досліджень управління тепловологою обробкою силікатних виробів з метою оптимізації процесу. Запропоновано використання алгоритму управління процесом тепловологої обробки по досягненню виробами заданої міцності з використанням ЕОМ.

Ключові слова: автоклав, оптимізація.

 

Тепловолога обробка є одним з основних етапів у виготовленні виробів iз силікату. В умовах сучасного виробництва будівельних виробів автоматизація системи тепловологої обробки пористих та силікатних виробів є одним iз головних напрямків виробництв.

Під час термообробки силікатних виробів під тиском 0.8-1.2МПа температура середовища в автоклаві має змінюватись за жорсткою програмою відповідно з технологією виробництва. Температура регулюється впуском та випуском насиченої пари.[4] Сам процес тепловологої обробки проходить в декілька етапів: підйом температури вiд 30 до 1000С, підвищення температури від 1000С до 183 0С, ізотермічний прогрів  за 1830С, етап зниження тиску, охолодження. Тривалість автоклавної обробки визначають три основні умови: повнота проходження хімічних реакцій утворення гідросилікатів кальцію; прогрів виробів всього об’єму, який диктується необхідністю утворення досить однорідної структури; рiвномiрна та економічна витрата пари (теплоносія). Тривалість процесу тепловологої обробки залежить від особливостей режимів обробки в автоклавi [3].

Метою роботи являється оптимізація регулювання процесу тепловологої обробки в автоклаві. Для поставленої задачі були проведені теоретичні дослідження [1-5].

Для реалізації пропонується рішення представлене  на рис.1, яке дозволяє забезпечити оптимізацію процесу регулювання автоклавної обробки виробів. [1]

Пристрій включає автоклав 1, засоби контролю та вимірювання 2, локальний регулятор 3, керуючу ЕОМ 4, оператор 5 і виконавчий механізм 6. Автоклав (1) при завантаженні його цеглою являє собою об'єкт як би занурений у випадкове середовище параметрів сировини зовнішнє середовище, а вироби занурені у випадкові середовища, визначені підсистемою структури режиму обробки параметрів.

 

Рис.1 Блок- схема пристрою

 

Засоби контролю та вимірювання параметрів (2) межі сировини і режимних параметрів видають інформацію про рівні значення цих параметрів перед початком автоклавної обробки і в ході її (для режимних параметрів) . Управляюча ЕОМ (4) формує оптимальне значення температури і швидкість її підйому, а також тривалість циклу автоклавної обробки і коригує процес автоклавної обробки. Запропонований спосіб дозволяє забезпечити оптимізацію процесу регулювання автоклавної обробки виробів.

Автоматизація процесу тепловологої обробки силікатної цегли в автоклаві дає можливість реалізувати алгоритм, оптимізувати процес регулювання тепловологої обробки в автоклаві.

Розроблено алгоритм автоматизованого контролю параметрів тепловологої обробки силікатної цегли в автоклаві(рис.2)

 

Рис.2. Алгоритм автоматизованого контролю параметрів тепловологої обробки силікатної цегли в автоклаві.

 

Згідно представленого алгоритму на рис.2: після пуску ЕОМ зчитується поточне значення температури , потім обчислюється поточна міцність У (), після чого задаються параметри сировинного режиму: = 6-8%; = 1-7 / г;= 70-92%;   = 0,4-1,2 / г;  = 6-8,5%;  = 1,4год;  = 190С;  = 5год;  = 1,63;  = 0,053;  = 0,042;  = 0,005;  = 0,021; = 0,32;  = -0,068;  = 0,024;  = -0,16;  = -0,22.   За даними ЕОМ розраховує необхідну міцність У. Якщо У ()≥ У, то видається інформація про закінчення технологічного процесу на ЕОМ. В іншому випадку поточна температура порівнюється із заданою . Якщо поточне значення температури більше заданого, видається інформація на відкриття електромагнітного клапану впуску пари з перепускного трубопроводу і впуску гострої пари з паропроводу. Після цього ЕОМ повертається до читання коду температури. Якщо поточна температура менше або дорівнює заданій, видається повідомлення про відкриття засувки випуску пари в один із сусідніх автоклавів через паропровід перепускного пара і через паропровід гострої пари. ЕОМ повертається до читання коду температури. Цикл запарювання закінчується при досягненні заданої міцності виробів. Результати про закінчення тепловологої обробки  виробів виводяться на екран.

Висновки: Використання запропонованого способу контролю тепловологої обробки силікатних виробів в автоклаві дозволяють при заданій міцності виробів і розрахованих оптимальних значеннях температури, швидкості її підйому, тривалості циклу при постійній температурі, змінювати подачу теплоносія в автоклав, що в подальшому призведе до економії  часу тепловологої обробки та витрат енергоресурсів.

 

Список використаної літератури

1 .Авторское свидетельство № 857073 СССР М.К.666.711(088.8).Способ автоклавной обработки силикатного кирпича. В.Н. Глухов, А.А.Чумаков, Н.Г.Ботов.- 1981- №31

2. Авторское свидетельство №490097 СССР М.К.621.646.223(088.8). Способ автоматического регулирования процесса тепловлажностной обработки в автоклаве. В.С. Зорохов, К.З. Искалиев, В.М. Шинкаренко, Н.С. Эльман -1976 - №40

4. Мухина Т.Г.Производство силикатного кирпича : Стройиздат, 1982-225с

5. Бушуев С.Д., Михайлов В.С. Автоматика и автоматизация производственных процессов. Пособие для вузов.-М.:Высш.школа.1990-256сПервая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info