zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ЛІДЕРСТВО ЯК ОСНОВА УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУЧАСНОГО КЕРІВНИКА НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

 

Драч І.І.

Україна, м. Київ,

ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України

 

Аннотация. В статье обосновано использование парадигмы образовательного лидерства в условиях модернизации системы отечественного образования. Рассмотрена характеристика современного лидера. Охарактеризованы отличия лидера и менеджера. Проанализированы функции лидера. Определено, что лидерство как основа управленческой деятельности предусматривает в качестве приоритета профессионально-личностное развитие всех участников образовательной деятельности.

 

Abstract. The article substantiates the use of the paradigm of educational leadership in the modernization of national education. The characteristics of modern leadership are considered. The differences leader and manager are characterized. The functions of the leader are analyzed. It was determined that the leadership as a basis for management activities as a priority provides professional and personal development of all participants in educational activities.

 

Модернізація освітньої галузі в умовах приєднання України до Болонського процесу та входження в Європейський освітньо-науковий простір зумовлює нові вимоги до керівника навчального закладу. Формування нової управлінської парадигми – лідерства, яка проявляється через утвердження нових моделей поведінки, процедур, принципів і цінностей, передбачає еволюційні зрушення в управлінській діяльності керівника навчального закладу [1].

Явище лідерства, його відносини виникають завжди, коли групі людей доводиться вирішувати будь-які проблеми, які зачіпають інтереси всіх або більшості членів групи. Найбільш актуальним лідерство стає за умов, коли потрібна мобілізація усіх зусиль тієї чи іншої спільноти, групи чи організації для захисту своїх інтересів, подолання кризових явищ, проведення складних соціальних реформ чи організаційних змін.

Успіх реформ, зокрема і в освіті, на нашу думку, залежить від того, наскільки керівники навчальних закладів усвідомлять необхідність зміщення акцентів з відносин за типом «влада-підкорення» на відносини партнерства і співробітництва, впливу і переконання, які б не просто змушували підлеглого виконувати волю керівника, а робили їх однодумцями, забезпечували відносини лідера і його послідовників.

Основною ознакою сучасного лідера має стати прагнення не зосередити у своїх руках усю повноту влади, а наділяти нею підлеглих, створюючи умови для розвитку персоналу й залучення всіх співробітників до вирішення організаційних проблем. Відтак, лідери мають створювати середовище, сприятливе для співробітників і взаємної підтримки. Особливого значення в лідерстві набувають етичні норми у стосунках між лідером і його послідовниками. Лідери нової парадигми мають мислити і діяти в категоріях цінностей, поступаючись особистими інтересами та гординею (С. Кові).

Відмінності між лідером і менеджером охарактеризував відомий американський дослідник проблем лідерства та управління В. Бенніс (табл. 1):

 

Таблиця 1

Менеджер

Лідер

Управляє

Вводить інновації

Це копія

Це оригінал

Зосереджений на системах і структурах

Зосереджений на людях

Покладається на контроль

Покладається на довіру

Досягає короткотермінових цілей

Розглядає далеку перспективу

Запитує “Як?”, “ Коли?”

Запитує “Що?”, “ Чому?”

Цікавиться результатами

Дивиться за горизонт

Утримує статус-кво

Прагне змінити статус-кво

“Хороший солдат”

Незалежна особистість

Робить речі правильно

Робить правильні речі

 

Аналізу функцій лідера приділено багато уваги у науковій літературі. Так, британські дослідники лідерства розробили модель із 83 лідерських здібностей, спрямованих на виконання таких ключових функцій лідера: керувати людьми, мислити стратегічно, керувати напрямом і культурою, управляти собою, управляти ресурсами, управляти інформацією, управляти діяльністю та якістю, управляти відносинами.

М. Монро вважає, що лідер повинен надихати інших, розкривати та розвивати їхній потенціал; винаходити якісно інші речі; розвивати себе та розширювати свої можливості. Дослідник пов’язує лідерство із створенням команди, стверджуючи, що найголовнішою функцією лідера є створення атмосфери взаємної довіри та організація такої команди, в якій усі будуть доповнювати один одного, працювати на повну та виконувати своє унікальне призначення [2].

Заслуговує на увагу позиція Л. Спенсер та С. Спенсер, які визначили такі функції лідера:

1. Інформування людей: щоб ті, на яких впливає рішення, були в курсі того, що відбувається.

2. Особисто робить зусилля для справедливого ставлення до всіх членів групи.

3. Застосовує комплексні стратегії для посилення командного духу та підвищення продуктивності.

4. Впевнюється в тому, що практичні потреби групи задоволені.

5. Гарантує, що інші виграють від місії, цілей, планів, клімату, тону та політики лідера [3].

Зазначимо, що до ключової функції сучасного управлінця-лідера деякі науковці відносять функцію служіння. Так, говорячи про функціональне призначення лідера, П. Сенге стверджує, що сучасний лідер має виконувати три основні ролі: архітектора, вчителя і служителя. Виконання ролі архітектора передбачає формування та реалізацію стратегічного розвитку організації (від місії через цінності до візії). Роль учителя проявляється в тому, що лідер-просвітитель виховує в людях відповідальність і впевненість у собі, віру у власну компетентність і можливість розвитку свого потенціалу. Роль служителя потребує визнання того, що лідер – це той, хто вміє служити та вибудовувати гармонічні стосунки між співробітниками всередині організації для досягнення максимальних сукупних результатів.

До функцій лідерства, на думку К. Бланшара, належать такі:

1.        Бачити майбутнє (see the future), виконувати роль творця картини майбутнього.

2.        Займатися людьми та розвивати їх (engage and develop people).

3.        Постійно розвиватися (reinvent continuously) у трьох вимірах – власний розвиток, розвиток процесів, удосконалення структури.

4.        Цінувати як результати, так і відносини (value results and relationships).

5.        Втілювати цінності в життя (embody the values) [4].

Отже, лідерство як основа управлінської діяльності сучасного керівника навчального закладу потребує визначення як її пріоритету професійно-особистісного розвитку всіх учасників освітньої діяльності. Лідерство передбачає утвердження принципу командності, який зумовлює делегування влади та співробітництво, використання матричної організаційної структури управління для забезпечення ефективної спільної праці для досягнення визначеної мети

 

Література

1.        Драч І. І. Лідерство і командність в управлінні навчальним закладом / І. І. Драч // Scince Rize. – 2015. – Том2. – Вип. 2(7). – С.63–67.

2.        Калашнікова С. А. Професійна підготовка лідерів для державного управління / С. А. Калашнікова // Педагогічні науки : зб. наук. пр. – 2010. – Вип. LVI. – С. 309–316.

3.        Кэ де Ври М. Мистика лидерства. Развитие эмоционального интеллекта / Кэ де Ври Манфред. – М. : Альпина Паблишерз, 2003. – 311 с.

4.        Берека В. Є. Теоретико-методологічні основи фахової підготовки магістрів з менеджменту освіти: дис. ... доктора пед. наук. : 13.00.04 / Берека Віктор Євгенович ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих АПН України. – К., 2008. – 583 с.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info