zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>УДК 633.16:632.7(477.73)

 

ЧИСЕЛЬНІСТЬ ПОПУЛЯЦІЙ ПЯВИЦІ ЧЕРВОНОГРУДОЇ (Oulema melanopus L.) ТА ЇХ КОНТРОЛЬ НА ПОСІВАХ ЯЧМЕНЮ ОЗИМОГО В УМОВАХ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Дудник А.В.

кандидат с.-г. наук, доцент

Миколаївський національний аграрний університет

м. Миколаїв,

 

Проанализирована динамика численности популяций пьявицы красногрудой на посевах ячменя озимого; показано пораженность разных сортов этой культуры в условиях Братского района Николаевской области и эффективность отдельных инсектицидов в ограничении численности вредителя.

Ключевые слова: динамика популяций, фенологический календарь, долгосрочный прогноз.

 

The dynamics of populations Cereal leaf beetle on crops of winter barley; shows the prevalence of different varieties of culture in Bratsk district of Mykolayiv region and the effectiveness of some insecticides to control of pests.

Key words: population dynamics, phenological calendar, the long-term prognosis.

 

Метою досліджень було, по-перше, вивчення показників, за якими можливий достовірний довгостроковий прогноз динаміки популяцій п’явиці червоногрудої (Oulema melanopus L.), виявлення ефективного інсектициду серед рекомендованих в обмеженні чисельності даного виду та планування необхідного обсягу захисних обробок при вирощуванні різних сортів ячменю озимого в умовах Братського району Миколаївської області.

При порівнянні фенологічних календарів 2014 р. з багаторічним, стає помітним зсув стадій розвитку п’явиці червоногрудої: у 2013 р. – на одну декаду, а 2014 р. – на дві декади влівий бік. В обох випадках (2013-2014 рр.) це свідчить про більш ранні терміни проходження стадій розвитку та покращення стану популяцій, зокрема, накопичення пластичних елементів перед спарюванням, а також більш тривалий період відкладання яєць. За температури 12-17°С і ГТК 0,8-1,1 підвищується продуктивність самок і виживання яєць шкідника. За прохолодної (температура повітря до 12°С) і сухої (ГТК 0,2-0,6) погоди значна частина яєць гине.

Погодні умови 2013 р. були набагато не сприятливіші ніж аналогічні у 2014 р., що відобразилося на проходженні п’явицею червоногрудою стадій розвитку. В 2013 р. шкідник розвивався при досить несприятливих погодних умовах, що відобразилося на темпах його росту та розвитку і фаза динаміки популяцій, яку нам довелося спостерігати протягом року відповідала початку підйому чисельності. В 2014 р. популяції мали кращі умови для розвитку і тому, пройшли стадії свого онтогенезу типово для фази динаміки популяції, що характеризує підйом чисельності.

Протягом років спостережень (2013-2014 рр.) за популяціями п’явиці червоногрудої нами встановлені такі характеристики показників, що використовуються для довгострокового прогнозування [2, 3].

На основі цих даних розраховуємо бал стану популяцій п’явиці червоногрудої у 2013-2014 рр.:

Псп = 2 + 2 + 1 + 4 + 3 + 1 + (-2 + 2 + 0 – 2) = 11 (2013 р.);

Псп = 2 + 2 + 1 + 4 + 3 + 1 + (-8 – 4 – 2 – 8) = -9 (2014 р.).

Відповідно до шкали, яка застосовується для оцінки фази динаміки популяцій п’явиці червоногрудої, 11 балів, що характеризують стан 2013 р., відповідають фазі виходу із депресії шкідника. Але протягом 2014 р. погодні умови склалися вкрай негативно для популяцій комах і бал (-9), що характеризує стан популяцій 2014 р. відповідає фазі депресії. Іншими словами фаза динаміки популяцій п’явиці червоногрудої, що очікується у 2015 р., має суттєву тенденцію до зниження.

У відповідності довгострокового прогнозу динаміки популяцій п’явиці червоногрудої на 2015 р. очікуваний стан його популяцій у господарстві – фаза депресії. Проти даного виду у 2015 році необхідно проводити винищувальні хімічні заходи на такій площі: проти личинок – до 10% площ, проти імаго – взагалі не потрібні.

Дорослі особини п’явиці червоногрудої зимують в поверхневому шарі грунту (3-5 см), на полі, де відбувався розвиток шкідника у попередньому році. Навесні, при прогріванні грунту до 12-14°С, імаго виходять зі стану зимового спокою, а за температури 16-17°С виходять на її поверхню.

В наших дослідах перші поодинокі особини імаго п’явиці червоногрудої з’являлися на посівах ячменю навесні, в третій декаді квітня, а масово на початку травня. Перші яйцекладки в 2013 р. виявлені на 10-й день після початку масового перельоту імаго на посіви, тобто в першій декаді травня, а 2014 р. – третя декада квітня).

Наші спостереження за сезонною динамікою популяцій п’явиці червоногрудої за фенофазами ячменю озимого показали, що кількість особин шкідника змінювалася залежно від фази росту і розвитку рослин.

Найнижчу чисельність комах на обох сортах культури – 0,2 шт./м2 – ми спостерігали в фазі виходу в трубку.

Починаючи з фази колосіння-цвітіння цей показник зріс до економічно відчутного рівня і досяг у фазі цвітіння культури 7,7-12,8 шт./м2. У фазі молочної стиглості цей показник був у межах 1,6-3,3 шт./м2, а воскової стиглості – 0,35-0,4 шт./м2.

За кількістю особин імаго п’явиці червоногрудої за фенофазами у різних сортів є досить суттєві розбіжності.

Найкращим для живлення п’явиці червоногрудої в наших дослідженнях виявився сорт Абориген. Сорт Достойний був найстійкішим до шкідника. Це можна пояснити неоднаковою групою стиглості цих сортів ячменю озимого. Як відомо, сорт Достойний належить до групи скоростиглих сортів, а сорт Абориген – до середньостиглих. Оскільки комахи могли харчуватися довше на сорті (сорт Абориген) з більш тривалим вегетаційним періодом, то і чисельність їх виявилася вище, ніж на рослинах сорту (сорт Достойний) з коротшим вегетаційним періодом.

В 2013 р. на 3-й день після проведення обробки препаратом децис ефективність дії була досить високою – 93,3-99,8%. На 14-й день після обробки спостерігали незначне зниження його ефективності – до 76,3-97,9%. У 2014 р. на 3-й день після проведення обробки децисом ефективність її дії складала – 92,1-99,3%, а на 14-й день після обробки знижувалась – до 92,3-92,5%.

Дія інсектициду золон виявилася дещо нижчою. В 2013 р. на 3-й день після проведення обробки препаратом золон ефективність дії була на рівні 91,4-98,9%. На 14-й день після обробки спостерігали незначне зниження його ефективності – до 75,8-93,9%. У 2014 р. на 3-й день після проведення обробки золоном ефективність її дії складала – 93,8-96,9%, а на 14-й день після обробки знижувалась – до 92,1-94,0%.

 

Література

1.     Зінченко О. І. Рослинництво / О. І. Зінченко, В. Н. Салатенко, М. А. Білоножко. – К.: Аграрна освіта, 2001. – 591 с.

2.     Макарова Л. А. Агрометеорологические предикторы прогноза размножения вредителей сельскохозяйственных культур / Л. А. Макарова,       Г. М. Доронина. – Л.: Гидрометеоиздат, 1988. – 214 с.

3.     Поляков И. Я. Прогноз развития вредителей и болезней сельскохозяйственных культур / И. Я. Поляков, М. П. Персов, В. А. Смирнов. Л. : Колос, 1984. 318 с.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info