zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ВПЛИВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ НА ПРОЦЕСИ ІНВЕСТУВАННЯ В УКРАЇНІ

 

Галазюк Н.М., Зелінська О.М.

Україна, м. Луцьк,

Луцький національний технічний університет

 

Аннотация. Розглянуто сучасний аспект феномену глобалізації. Висвітлено вплив глобалізаційних процесів на інвестиційну політику в Україні в сучасних умовах розвитку міжнародної економіки. Проаналізовано сучасні тенденції та особливості залучення інвестицій в Україну.

 

Стратегічною метою української зовнішньоекономічної політики є активне залучення країни в міжнародні інтеграційні процеси. Реалізація цієї задачі потребує концентрації значних інтелектуальних, матеріальних, фінансових та природних ресурсів для розвитку стратегічних технологій як основних факторів міжнародної конкурентоспроможності. В свою чергу, це можливо лише за умов стабільного притоку капіталу в народне господарство.

Світовий ринок інвестицій перетворився в найдинамічніший ринок, на якому функціонує величезний обсяг інформації та велика кількість фінансових інструментів. Саме інвестиційні ринки найбільш яскраво демонструють процеси глобалізації, які в цілому сприяють ефективному використанню економічних ресурсів та стимулює світовий розвиток.

Проте, держави можуть бути різною мірою охоплені глобалізацією в залежності від їх конкурентоспроможності та привабливості для світового інвестиційного ринку. Тому, для України актуальним є питання щодо власного геополітичного позиціонування. Більше того, сьогодні для нашої держави проблема визначення свого реального місця в світі стає критичною. Адже правильний вибір буде визначати успішний економічний розвиток країни та її здатність максимально ефективно інтегруватися в глобальний простір. Сама ж реалізація інтеграційних планів залежить від того, чи зможе країна у певні строки залучити критичну масу інвестицій.

На сьогоднішній день,перед Україною стоїть двоєдине завдання – визначення пріоритетів розвитку й побудова ефективної інвестиційної моделі, здатної забезпечити фінансування модернізації й нарощення виробничих потужностей.

Питання формування сприятливого інвестиційного клімату в Україні неодноразово розглядалися цілим рядом авторів. Але, як і раніше, в країні відсутня загальна концепція інвестиційної політики. До того ж, питання інвестування не ув’язуються із сучасними тенденціями розвитку світової економіки, з процесами глобалізації світових, в тому числі інвестиційних ринків.

Переосмислення інвестиційної політики української держави з урахуванням реалій і тенденцій сьогоденного світу, аналізу процесів глобалізації світової економіки загалом та інвестиційних ринків зокрема  є досить актуальним.

Для розуміння феномену глобалізації в галузі інвестицій необхідно виокремити наступні основні складові цього поняття:

- по-перше, глобалізація передбачає універсалізацію інвестиційних процесів, виробітку та прийняття єдиних принципів інвестиційної взаємодії, уніфікацію інвестиційних механізмів та інструментів;

- по-друге, глобалізація характеризується зростаючою взаємозалежністю інвестиційних процесів та явищ, головним наслідком якої є поступове руйнування національного державного суверенітету під натиском світового капіталу, міжнародних корпорацій, міжнародних інвестиційних інститутів, транснаціональних управлінських структур, які взаємодіють на різних підставах не тільки між собою, але і з самими державами;

- по-третє, глобалізація призводить до суттєвих змін в інвестиційній політиці держави, оскільки основою для інтеграції механізмів та інструментів інвестиційного ринку стають зміни в інформаційних технологіях, а вони передбачають більш достовірне інформаційне забезпечення, жорстку нормативно-правову регламентацію інвестиційних рішень на міжнародному, міждержавному рівнях, впровадження єдиних інформаційних стандартів залогових механізмів, бухгалтерської звітності, можливість здійснювати операції з інвестиціями в системі On-Line та ін.

Для України на сьогодні першочерговою стоїть задача створення ефективної системи інформаційного забезпечення, що передбачає, з одного боку, розробку нормативних актів з питань, що пов'язані з інформаційною відкритістю українського ринку, а з іншого боку – зі створенням механізму ефективного використання інформації.

Крім того, довгострокові цілі щодо залучення зовнішніх інвестицій потребують постійних зусиль з формування привабливого іміджу країни.

Тому, необхідно сформулювати та широко висвітлювати державну політику та готовність уряду здійснювати радикальні заходи, зорієнтовані на ринкову економіку; посилювати комерційні відділи іноземних посольств [2, с. 81].

Законодавча база інвестиційного ринку в умовах глобалізації також побудована на основі інформаційних технологій і в майбутньому має являти собою гармонічну, збалансовану багаторівневу систему. Для створення такої системи необхідно, щоб:

1)        система законодавчих та нормативних актів в країні була узгоджена, як по вертикалі, так і по горизонталі, тобто самодостатність та недубльованість законодавчих та нормативних актів кожного ієрархічного рівня управління, а також охоплювала сфери економіки, екології, культури, соціальної та регіональної державної політики;

2)        законодавчі акти мають забезпечити достовірність надання інформації про інвестиційний ринок, проекти та програми, виробничі системи та підприємства, виконання обов’язків перед інвесторами, надання їм пільг та преференцій на період освоєння ресурсів;

3)        система національного інвестиційного законодавства має враховувати вимоги міжнародних інвестиційних та фінансових інститутів для реалізації можливості участі суб'єктів інвестиційного ринку в міжнародних проектах і програмах.

Таким чином, одним із ключових факторів інвестиційної політики нашої держави  має стати створення стабільного та передбачуваного правового поля. Для цього необхідно узгодити існуючі, розробити та прийняти нові закони, які встановлюють єдині правила гри для компаній всіх форм власності. І в першу чергу, така робота має бути проведена відносно цивільного, трудового, податкового та комерційного кодексів, законодавства про захист прав у сфері інтелектуальної власності, патентів, політики передачі технологій та прямі іноземні інвестиції. Не менш важливим є і забезпечення реального дотримання міжнародних угод та виконання рішень іноземних арбітражі. Міжнародне інвестиційне співтовариство має бути впевнене в тому, що будь-які угоди, які відповідають прийнятим міжнародним нормам і правилам, мають силу в Україні.

Невирішеною задачею залишається в Україні виконання судових рішень відносно захисту прав власності інвесторів, розвиток земельного законодавства у напрямку вирівнювання прав вітчизняних та іноземних інвесторів, питання лібералізації та дерегулювання підприємницької діяльності, а також питання лібералізації зовнішньої торгівлі та руху іноземного капіталу. Останнє означає створення уніфікованої митної практики в різних областях країни; взаємне визнання сертифікатів якості продукції та міжнародної організації стандартів ISO та ін.

Глобалізаційні процеси змінюють і впливають на розвиток інвестиційних інститутів. Слід зазначити, що інвестиційні інститути все більше орієнтуються на створення сприятливих умов для проникнення іноземного капіталу. Мова йде про страхування інвестиційних ризиків, урахування різниці валютних ставок національних валют, довго терміновості надання інвестиційних ресурсів, ліквідності заставних активів та наданих гарантій.

Варто відмітити, що перспективи участі України в міжнародному інвестиційному ринку значною мірою залежать від рівня взаєморозуміння між українським урядом та міжнародними економічними організаціями. Співпраця України з такими організаціями є важливим елементом створення привабливого інвестиційного клімату, впровадження. Одним із важливих проявів глобалізації, які потребують урахування в інвестиційній політиці держави, є транснаціоналізація комерційних зв’язків, товарних і фінансових ринків.

На жаль, Україна поки що є лише спостерігачем загальносвітового процесу глобалізації ТНК. В той же час ТНК можуть відіграти в нашій країні одну з найважливіших ролей як організатор міжнародної діяльності, рушійна сила інтеграційних процесів, головні носії НТП, основні інвестори в світовій економіці.

Таким чином, при розробці політики залучення інвестицій ТНК до країну варто враховувати специфіку діяльності ТНК, позитивний сумарний ефект, який залежить не від самих ТНК, а від політики уряду приймаючої країни. Для того щоб збільшити користь для обох сторін, необхідно, перш за все, створити в нашій країні умови для економічного росту, затвердити ефективне податкове законодавство, підтримувати національну валюту і т.д.[3, c. 33].

Всі вище перераховані тенденції, які характерні для інвестиційних процесів в епоху глобалізації, мають безпосередній вплив на розробку інвестиційної політики в країні, оскільки, якщо не враховувати процеси глобалізації, розвивати регіональні економіки поза основних тенденцій розвитку світової економіки – означає залишатися поза межами інвестиційної світової імперії.

 

Література

1.        Одотюк І.В. Перспективні тренди інноваційного розвитку глобальної та національної економік [Електронний ресурс] / І.В. Одотюк // Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка» – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua

2.        Підлісна О. Ефективність залучення інвестицій в Україну: інноваційно-інвестиційні системи /О. Підлісна // Економіст. – 2005. – № 4. – С. 80–83.

3.        Солдатенко В.В. Державне сприяння прямим іноземним інвестиціям /В.В. Солдатенко // Економіка та держава. – 2009. – №9. – с.32-35.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info