zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ОСОБЛИВОСТІ ВЛАСТИВОСТЕЙ ТЕРМІТНИХ ШВИДКОРІЗАЛЬНИХ СТАЛЕЙ

 

Жигуц Ю.Ю.

Україна, м. Ужгород,

ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

 

The possibility of synthesis of instrumental high-speed steel by metallothermy is set as a result of theoretical and experimental work. The mechanical and technological properties such as heat resistance, relative sanding, period of stability in turning depending on the cutting speed and impact of grain alloy's properties synthesized analogues of industrial steel grades are investigated.

 

Вступ. На сучасному рівні розвитку машинобудівної продукції особливу увагу приділяють властивостям матеріалів, які задовольняють жорстким вимогам до інструментальних сплавів. Потреба у виготовленні інструментальних матеріалів вимагає дослідження, як одного з можливих напрямів, термітних литих швидкорізальних сталей, для яких не встановлені механічні та технологічні властивості. Одночасно, відомо, що використання металотермічних методів для синтезу матеріалів дозволяє отримувати практично будь-який литий сплав у технологіях, які мають безперечні переваги для особливих умов литва. Синтез литих швидкорізальних сталей металотермічними методами можна проводити при відсутності потужних джерел електроенергії, складного обладнання для традиційного плавлення сплаву та його заливки, забезпечуючи високу продуктивність та швидкість технологічного циклу [1, 2].

Мета роботи. Розроблення технологій синтезу литих термітних швидкорізальних сталей, дослідження їх механічних і технологічних властивостей та встановлення впливу способу отримання швидкорізальної сталі на структуру та властивості.

Експериментальні роботи. Результати проведених досліджень дали можливість встановити хімічний склад синтезованих литих термітних швидкорізальних сталей на основі алюмінотермічної взаємодії розробленого складу металотермічної шихти, а також дослідити механічні властивості цих сталей (табл. 1) − твердість, міцність і ударну в’язкість. У синтезованих термітних швидкорізальних сталях виявлено різні типи карбідів. Рентгеноструктурний аналіз показав, що це головним чином карбіди WC, W2C, W6C. При цьому помічено також певну неоднорідність карбідного розподілу (див. табл. 1), яка частково усувається термічною обробкою – гартуванням з 1260оС та триразовим відпуском при 560оС.

 

Таблиця 1

Фізико-механічні властивості термітних швидкорізальних сталей

№ з/п

Марка сталі – аналог промислової

г, кг/м3 (х103)

HRC

уb,

МПа

ан1,

МДж/м2

Маса карбідної фази, %

1

Р18л

8,6

64

2430

147,0

25

2

Р12л

8,5

51

1530

143,0

23

3

Р9л

8,4

59

1510

130,0

20

4

Р6М3л

8,4

61

70,0

20

5

Р9К5л

8,3

60

21

6

Р10К5Ф5л

8,2

59

24

1Випробування проводилися на взірцях з надрізом.

 

Для оцінки службових властивостей швидкорізальних термітних сталей проведено дослідні роботи з встановлення їх відносної шліфовності. За одиницю відносної шліфовності прийнято шліфовність швидкорізальної сталі Р18л. Дані табл. 2 свідчать про те, що із збільшенням вмісту легуючих елементів у термітних сталях зростає кількість залишкового аустеніту у поверхневому шарі, насамперед, під дією Mo, Co і V. При цьому відносна шліфовність зменшується, а теплостійкість знаходиться у межах 640–650°С.

 

Таблиця 2

Відносна шліфовність синтезованих термітних швидкорізальних сталей

№ з/п

Марка сталі – аналог промислової

Залишковий аустеніт у поверхневому шарі, %

Відносна шліфовність

Теплостійкість, °С

1

Р18л

57

1,0

650

2

Р12л

55

0,9

640

3

Р9л

64

0,6

630

4

Р6М3л

58

0,5

640

5

Р9К5л

67

0,5

640

6

Р10К5Ф5л

77

0,4

640

 

Основними параметрами, за якими встановлюють різальні властивості швидкорізальних сталей, крім твердості, є їх теплостійкість і період стійкості матеріалу при завданій швидкості різання. Для оцінки періоду стійкості термітної швидкорізальної сталі використовувалися стандартні пластини для прохідних різців тип 01, код ОКП 0045 ГОСТ 25395-82 при умовах точіння сталі 50 у залежності від швидкості різання і марки різального сплаву при різних режимах обробки на токарно-револьверному верстаті Т1 – глибина різання 1 мм, подача на оберт 0,08 мм (див.
табл. 3). З цієї точки зору найкращі властивості як інструментальний матеріал продемонстрували литі швидкорізальні термітні сталі марок Р18л та Р12л.

 

Таблиця 3

Період відносної стійкості1 (у хв.) при точінні у залежності від vr і марки сталі

з/п

Марка синтезованої швидкорізальної сталі

Швидкість різання (vr), м/хв.

30

50

100

1

Р18л

115

110

150

130

95

90

2

Р12л

100

90

125

120

95

90

3

Р9л

92

80

107

100

61

56

1У чисельнику період стійкості, що відноситься до експериментальних швидкорізальних сталей, а у знаменнику до промислових аналогічних сталей за [3].

 

У сплавів спостерігається висока теплостійкість, границя міцності на стиск ув=2300 МПа, границя текучості ут=1800 МПа, пористість – 0,06. Рентгенографічний аналіз структури сплаву показав, що кристалічна ґратка сплаву Fe2O3-Al-TiC має кубічну структуру з основним параметром 2,875326 нм.

Висновки. 1. В результаті проведених досліджень встановлено, що литі швидкорізальні сталі, синтезовані комбінованими способами, можуть успішно заміняти інструментальні матеріали, отримані промисловими методами. 2. Виявлені механічні та технологічні властивості синтезованих марок термітних швидкорізальних сталей, аналогів промислових марок Р18л, Р12л, Р9л, Р6М3л, Р9К5л, Р10К5Ф5л, встановлена мікроструктура синтезованих сплавів та досліджено технологічні особливості процесу синтезу вказаних марок сплавів.

 

Список використаної літератури

1. Жигуц, Ю. Ю. Технології отримання та особливості сплавів синтезованих комбінованими процесами [Текст] / Ю. Ю. Жигуц, В. Ф. Лазар. — Ужгород : Видавництво «Інвазор», 2014. — 388.

2. Жигуц, Ю. Ю. Методика розрахунку складу екзотермічних шихт на основі термохімічного аналізу [Текст] / Ю. Жигуц, В. Широков // Машинознавство. — 2005. — № 4. — С. 48-50.

3. Ординарцев, И. А. Справочник инструментальщика / под общ. ред. И. А. Ординарцева. — Л. : Машиностроение, 1987. — 846 с.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info