zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>СТРЕС-МЕНЕДЖМЕНТ ТА ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ЗДОРОВ’Я ПЕДАГОГІВ

 

Головньова О.В.

Україна, м. Кривий Ріг,

Криворізький медичний коледж

 

Аннотация. В статье представлены основные подходы к понятию стресс. Описано понятие «профессиональный стресс» и основные направления формирования стрессоустойчивости у преподавателей Криворожского медицинского колледжа. Рассматривается использование методики диагностики уровня стрессоустойчивости преподавателей и приводятся результаты исследования.

 

Проблема професійного здоров’я людини дедалі гучніше заявляє про себе. Одним із аспектів цього явища є професійний стрес, що стає природною та невід’ємною частиною нашого повсякденного життя. Нездатність або невміння людини подолати нагальні проблеми – основа розладу здоров’я або погіршення якості життя в різних сферах. Викладацька діяльність є однією з найбільш стресогенних професій сучасності. Характер негативного впливу професійних чинників педагогів на рівень їх психофізіологічного здоров'я відображається у документах Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), за даними якої коефіцієнт стресогенності педагогічної діяльності складає 7,2 бали (при максимальному коефіцієнті – 10 балів). У сучасній психолого-педагогічній літературі велика кількість досліджень присвячена вивченню сутнісних аспектів, чинників виникнення цього явища, професійної дезадаптації, синдрому емоційного згорання (О. Баранов, В. Бобрицька, Л. Карамушка, С. Максименко, С. Маслач, Л. Мітіна, Г. Нікіфоров тощо). Таким чином, проблема психологічного здоров’я педагогів є надзвичайно актуальною та гострою саме у сучасному суспільстві, оскільки охоплює різноманітні галузі життєдіяльності особистості – від статево-рольової ідентифікації до вибудовування життєвих стратегій та подолання внутрішньоособистісних криз.

Мета статті полягає в актуалізації та популяризації питань щодо професійного стресу, методів та засобів збереження психічного та психологічного здоров’я педагогів у Криворізькому медичному коледжі.

Професійне здоров’я педагога є необхідною умовою його активної життєдіяльності, самореалізації, розвитку творчого потенціалу. Воно позначається на здоров’ї студентів і результатах навчально-виховної роботи. Визначено вплив професійного здоров’я викладача на студентів на таких рівнях: емоційно-психологічному, біоенергетичному, інформаційному, виховному. Професія педагогів належить до так званих хелперських (від англ. Help – допомагати), оскільки пов’язані з роботою в системі «людина-людина», тривалим міжособистісним спілкуванням, а також наданням підтримки й допомоги підопічним. У викладачів дуже високий рівень психічних і соматичних реакцій на напружені робочі ситуації. У даний час за Міжнародної класифікації хвороб (МКХ) виділяють окремий стан – «професійний стрес». Це поняття ввів у 1936 р. Ганс Сельє визначаючи його як емоційний стан організму людини, який виникає у напружених обставинах і виявляється у порушенні перебігу психічних процесів, координації рухів, у дезорганізації та гальмуванні всієї діяльності. Постійний стрес, який чинив негативну дію може формувати професійні деструкції у педагогічній діяльності та призводить до нервового виснаження, проявляється синдром «професійного вигорання».

Задля подолання кризи важливо спрямувати стресову реакцію в безпечне русло – це завдання і вирішує стрес-менеджмент. Стрес-менеджмент – грамотне управління своїм станом і поведінкою під час сильної фізичної або психічної напруги. Така напруга часто значно знижує ефективність роботи працівника, впливаючи на його емоційний, фізичний і інтелектуальний стан. Визначають основні стратегії стрес-менеджменту: уникання стресових чинників – найшвидший і найбільш простий варіант (однак у разі, коли проблему неможливо або не хочеться уникати, він не може бути застосований, до того ж, виключити стресори повністю неможливо); зміна стресових чинників, коли ми хочемо і здатні вплинути на проблему і готові витратити на процес зміни певні ресурси; зміна ставлення до стресових чинників вимагає найбільших психічних зусиль. Також стрес-менеджмент включає два основні напрями: короткостроковий – пов’язаний із методиками керування емоціями та довгостроковий (або стратегічний) заснований на розвитку емоційної компетентності, зміні системи ірраціональних переконань і формуванні позитивного підходу. Отже, основа стрес-менеджменту – це досить серйозна внутрішня робота, пов’язана з усвідомленням життєвих цілей, цінностей, установок і поведінкових стереотипів.

Експериментальною базою дослідження став Криворізький медичний коледж. Визначення рівня стресу ми проводили з-поміж 80 викладачів використовуючи методику «Тест на самооцінку стресостійкості особистості». За результатами тестування отримали такі показники: дуже низький рівень стійкості до стресу мали 10,6% педагогів, низький рівень – 22%, середній рівень виявили у 50,7%, рівень стійкості до стресу дещо вищий за середній показали 9,8%, високий рівень отримали 6,9% викладачів. Отже, дослідження довело, що викладачі дійсно відчувають значні труднощі щодо вироблення навичок стресостійкості, що може формувати професійні деструкції у педагогічній діяльності та призводить до нервового виснаження і прояву синдрому «професійного вигорання».

З метою підвищення рівня стресостійкості, збереження і зміцнення професійного здоров’я педагога практичний психолог коледжу використовує такі напрямки роботи: просвітницька, діагностична і психокорекційна робота. Аспектами цієї діяльності є: підвищення грамотності викладачів з питань збереження і зміцнення їх власного професійного здоров’я; допомога у формуванні психологічного захисту від стресу, за потребою, у подоланні наслідків стресових ситуацій, усуненні синдрому емоційного згорання; допомога в усуненні невротичних і психосоматичних розладів особистості педагога; робота зі створення сприятливого психологічного клімату у педагогічному колективі. Популяризація питань щодо профілактики професійного стресу відбувається у формі виступів практичного психолога на щорічних педагогічних лекторіях, проведенні тренінгів та семінарів для викладачів коледжу де розкриваються такі теми: «Як допомогти викладачу зберегти своє здоров’я та подолати стрес», «Управління стресом у професійній діяльності», «Збереження психологічного здоров’я медпрацівників», «Стрес та його профілактика». Профілактично-просвітницьку функцію виконують розроблені пам’ятки для викладача за різною тематикою: «Коли несподівано помітиш, що тобі все байдуже...», «Як педагогу позбутися професійних деформацій?», «Як не згоріти у полум’ї професії?», «Стрес, дистрес і психічне здоров’я педагога», «Синдром «емоційного згорання» – це психологічний захист чи хвороба?», «Ліки для педагога-трудоголіка», «Ерозія душі педагога: як з нею боротися?», «Професійне довголіття і шлях до нього» та ін.

Формування стресостійкості педагога допоможе подолати негативні наслідки стресових ситуацій, уберегти себе від дезінтеграції та різноманітних розладів, створити основу для внутрішньої гармонії, високої працездатності, визначити успішність своєї професійної діяльності і, головне, зберегти власне здоров'я. Досягненню таких позицій можливо за допомогою релаксації (аутотренінг, медитація, сміхотерапія, кольоротерапія, ароматерапія, йога, творчі спроби самовираження), рекреації (фізкультура, дихальні вправи); катарсису (спілкування з близькими, домашніми тваринами, захоплення мистецтвом).

Висновки. Отже, кожному педагогу треба побудувати власну програму збереження професійного здоров'я та захисту від професійного стресу. Викладачу варто серйозно замислитись над тим, які моменти в його роботі допомагають зняти напругу, й намагатись кожного дня трохи часу відводити на заняття, які приносять задоволення та радість. Тільки так можна гідно протистояти стресу і, крім того, отримати більше задоволення від життя, знайти в собі та оточуючому середовищі нове та якнайкраще вчити майбутнє покоління. Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів проблеми. Подальшого вивчення потребує розробка відповідних програм і їх адаптація до умов навчальної діяльності у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації.

 

Список літератури

1.     Булах В. П. Стрес та його вплив на організм людини / В.П.Булах // Медсестринство. – 2014. – № 3. – С. 10-15.

2.     Губенко І. Я. Основи загальної і медичної психології, психічного здоров’я та міжособового спілкування: підручник. – К. : Медицина, 2013. – 296 с.

3.     Калошин В.Ф. Як долати стрес у педагогічній діяльності / В.Ф.Калошин // Практична психологія та соціальна робота. – 2004. – № 8. – С. 58-68.

4.     Розов В. І. Адаптивні антистресові психотехнології: навч.посібн. – К. : Кондор, 2009. – 278 с.

5.     Шафранова Т. А. Профілактика навчального стресу / Т. А. Шафранова, К. О. Родькіна // Практична психологія та соціальна робота. – 2009. – № 7. – С. 31-34.

6.     Селье Г. Стресс без дистресса / Пер. с англ. – М. : Прогресс, 1979. – 127 с.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info