zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ФУНКЦІОНУВАННЯ, ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ РЕФОРМУВАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ В УКРАЇНІ

 

Маршук Л.М., Гончар С.І.

Україна, м. Вінниця,

Вінницький торговельно–економічний інститут КНТЕУ

 

В финансовой системе страны важное место занимают местные бюджеты, которые являются наиболее многочисленным звеном бюджетной системы. Они являются основой финансовой базы местных финансов.

Ключевые слова: местные финансы, местные бюджеты, роль местных финансов, доходы местных бюджетов.

 

Постановка проблеми. Фінансова система, що сформувалася в Україні, стане ефективною, коли в її складі поряд із державними фінансами, чільне місце займуть місцеві фінанси, як самостійний інститут. В основі місцевих фінансів лежать місцеві бюджети, які мають забезпечувати виконання функцій органів місцевого самоврядування, покладені на них згідно з законодавством України.

Актуальність даної теми полягає в тому, що механізм функціонування місцевих бюджетів повинен створити таку систему відносин, яка б повноцінно забезпечувала фінансовими ресурсами усі сторони розвитку адміністративно-територіальної одиниці, визначила оптимальність формування джерел доходів і пропорційність та економність витрачання грошових коштів, які б могли задовольнити потреби територіальних громад та виконання повноважень місцевих органів влади.

У сучасних умовах розвитку і становлення України першочерговим завданням є реформування системи державних фінансів та формування ефективних механізмів фінансового забезпечення функціонування територій, шляхом зміцнення фінансової бази органів місцевого самоврядування з метою надання їм не тільки самостійно управляти територіями, але й самостійно забезпечувати себе фінансовими ресурсами, зокрема, формувати місцеві бюджети.

Аналіз останніх досліджень. Вагомий внесок із дослідження, формування, регулювання місцевих бюджетів, напрямків вдосконалення здійснення видатків місцевих бюджетів внесли вітчизняні науковці-економісти О. Василик, І. Луніна, С. Юрій, І. Руденко, О. Макаренко і інші. В цих дослідженнях розглядалися питання особливостей формування місцевих бюджетів, налагодження ефективного механізму міжбюджетних відносин як основи фінансового забезпечення стабільності соціально-економічного розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

Постановка завдання. Метою статті є аналізування функціонування місцевих бюджетів в Україні, проблем їх формування та виконання органами місцевого самоврядування, дослідження та обґрунтування шляхів реформування державних фінансів направлених на їх децентралізацію, на основні зміни до законодавчих актів та визначення завдань і заходів щодо здійснення цієї реформи.

Виклад основного матеріалу. Місцеві фінанси - це система формування, розподілу й використання грошових та інших фінансових ресурсів для забезпечення місцевими органами влади покладених на них завдань і функцій.

Склад місцевих фінансів характеризується на рисунку 1:

 

Рис. 1. Склад місцевих бюджетів

Функціонування місцевих бюджетів в Україні забезпечені законодавчою базою, зокрема Бюджетним кодексом України, щорічними законами про Державний бюджет України, нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами центральних органів виконавчої влади.

Відповідно до Бюджетного кодексу України місцеві бюджети – це головна фінансова база, що зосереджена в розпорядженні Рад народних депутатів та органів місцевого самоврядування, які складають, розглядають, затверджують і виконують свої бюджети, розпоряджаються переданими в їх підпорядкування підприємствами і отримують від них доходи.

Як видно з табл. 1, частка доходів у зведеному фонді місцевих бюджетів за 2011-2013 рр. зменшилися і це призводить до зниження ролі місцевих бюджетів у бюджетній системі України. Наслідком цього стали зростання залежності місцевих бюджетів від трансфертів Державного бюджету. Недостатність фінансових ресурсів місцевих бюджетів призводить до неналежного виконання функцій і повноважень органами місцевого самоврядування.

 

Таблиця 1

Надходження доходів до місцевих бюджетів України за 2011-2013 рр.

(без міжбюджетних трансфертів [4, с.132]

Доходи

(млн. грн.)

Факт.

2011 р.

Факт.

2012 р.

План.

2013 р.

Факт.

2013 р.

Викон.плану %, 2013 р.

Загальний фонд

71 391,2

81 207,9

92 689,5

84 892,1

92,6

Спеціальний фонд

15 065,4

19 605,9

20 794,0

20 279,0

97,1

Усього

86 456,6

100 813,8

112 483,5

105 171,1

93,5

 

Основними джерелами доходів місцевих бюджетів в Україні є, закріплені за бюджетами місцевого самоврядування, податки і збори, які враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів, а також доходи, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів. До зовнішніх джерел належать дотації, субвенції і запозичення. Власними дохідними джерелами місцевих бюджетів являються: податки на доходи фізичних осіб, плата за землю, єдиний податок та власні надходження бюджетних установ, які знаходяться на даній території.

Видатки місцевих бюджетів відіграють важливу роль у соціально-економічному розвитку території. За допомогою видатків місцевих бюджетів органи місцевого самоврядування повинні вирішувати основні завдання покладені на них Законом « Про місцеве самоврядування в Україні». Структура і склад видатків місцевих бюджетів відображають соціальну спрямованість і покликані фінансово забезпечити всі сфери соціально-культурного розвитку території.

Видатки місцевого бюджету в Україні, в основному, спрямовані на захищенні статті бюджетів, що зумовлено обмеженою ресурсною базою місцевих бюджетів. За січень-вересень 2013 року зросли видатки на соціальний захист і соціальне забезпечення населення регіонів – на 4,8 млрд. грн. та освіту – на 2,7 млрд. грн.. Негативним є те, що в цьому періоді часу зменшилися видатки на житлово-комунальне господарство – на 2,3 млрд. грн. та економічну діяльність регіонів на 0,9 млрд. грн.

 Структура видатків загальних і спеціальних фондів місцевих бюджетів наведена в таблиці 2. Така динаміка дає можливість вважати, що загальний обсяг видатків місцевих бюджетів України за 2011-2012 роки має тенденцію до зростання. Проте виконання місцевих бюджетів у 2013 році говорить про протилежну дію і виконання плану видатків місцевих бюджетів по загальному і спеціальному фонду становить 89,6%.

 

Таблиця 2

Видатки місцевих бюджетів за 2011-2013 рр.

(без міжбюджетних трансфертів [4, с. 135]

Видатки

(млн. грн.)

Факт. дані 2011 р.

Факт. дані 2012 р.

План. дані 2013 р.

Факт. дані 2013 р.

Виконання плану затверд. м. радами, %

Загальний фонд

149 833,2

188 638,6

202 664,2

194 900,0

96,2

Спеціальний фонд

28 237,3

32 594,2

40 874,8

23 335,2

57,1

Усього

178 070,5

221 232,8

243 538,0

218 236,1

89,6

 

На сьогоднішній день можна виділити такі актуальні проблеми формування місцевих бюджетів в Україні як:

·       існування істотних протиріч в нормативно-законодавчій базі, що регулює формування і використання фінансових ресурсів місцевих бюджетів;

·       надмірна централізація управління місцевими бюджетами та відсутність чіткого розподілу компетенції щодо вирішення конкретних завдань між центральними органами влади і органами регіонального та місцевого самоврядування;

·       нестабільність джерел формування доходів місцевих бюджетів та відсутність ефективного механізму міжрегіонального перерозподілу державних доходів;

·       недосконалість міжбюджетних відносин, що зумовлена їх невідповідністю швидким змінам, що відбуваються.

Наслідок існування таких проблем – виникнення дисбалансу в самих місцевих бюджетах (дефіцит бюджетних коштів, не вирішуються важливі життєві проблеми людей, занепад всього місцевого господарства).

Для вирішення проблем, що виникають при формуванні місцевих бюджетів в Україні доцільно запропонувати такі шляхи їх вирішення:

·       вдосконалити існуючу нормативно-законодавчу базу або розробити нову яка б могла чітко регулювати та визначати процес формування і використання фінансових ресурсів місцевих бюджетів;

·       впровадити здійснення контролю за формуванням і використанням місцевих бюджетів громадою, тобто провести реформу децентралізації влади в Україні.

Таким чином, застосувавши запропоновані заходи можливо досягнути успішного вирішення існуючих проблем.

Висновки: Місцеві бюджети є важливим економічним важелем регіонального розвитку. Тому важливим завданням фінансової діяльності місцевих органів влади є задоволення суспільних інтересів і потреб громади та сприяння соціально-економічному розвитку регіону. Але у сучасних умовах органи місцевого самоврядування не володіють достатніми обсягами фінансових ресурсів, що не дає змоги ефективно здійснювати організацію та управління муніципальним фінансовим господарством.

Отже, сучасна система розподілу бюджетних ресурсів не забезпечує необхідного рівня незалежності місцевого самоврядування у вирішенні соціально-економічних проблем територій через низьку частку власних надходжень у структурі місцевих бюджетів. Тому, розв’язавши проблеми наповненості місцевих бюджетів, ми не тільки надамо їм можливості виконувати як власні, так і делеговані повноваження, а й сприятимемо активізації економічного та соціального розвитку територій і відповідно держави в цілому.

 

Список джерел та літератури:

1.     Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»/ Відомості верховної ради України 1997.

2.     Вальківський В. Міжбюджетні відносини – 2015: під вітрилами реформ // Все про бухгалтерський облік – 2015.-№11-с.19-31.

3.     Тимошенко В. Середньострокове бюджетне планування та регулювання збалансованості місцевих бюджетів // Економіка і держава – 2014.-№12.-с.73-77.

4.     Фурдичко Є. Місцеві бюджети України: їх функціонування, проблеми та шляхи формування // Економіка і держава-2015.-№1-с.141-136.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info