zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ

 

Гуменюк У. В., к.е.н. Руснак Л. Р.

Україна, м. Чернівці,

Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

 

ФИНАНСОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ГОСТИНИЧНО-РЕСТОРАННОГО БИЗНЕСА

Гуменюк У. В., к. э. н. Руснак Л. Р.

Украина, г. Черновцы,

Черновицкий торгово-экономический институт КНТЭУ

 

Економічна безпека - це стан захищеності готельно-ресторанних комплексів шляхом нейтралізації різноманітних зовнішніх і внутрішніх загроз, який дозволяє йому стабільно функціонувати і ефективно розвиватися, при цьому використовуючи повною мірою весь потенціал власних ресурсів, дотримуючись власних економічних інтересів, залишаючись конкурентоспроможними на сучасному ринку та пристосовуючись до зовнішнього середовища. До складу економічної безпеки можна віднести фінансову безпеку як її основу. І тому, метою дослідження є вивчення фінансової безпеки готельно-ресторанних комплексів та застосування засобів попередження їх кризи.

Наукові дослідження в галузі структури економічної безпеки, складовою якої є фінансова безпека, стали проводитись відносно недавно, проте на сьогоднішній день вже є досить ґрунтовна база наукових напрацювань. Дослідженнями в даній галузі займалися такі вчені, як Л.М.Петренко, М.М. Єрмошенко, Г.В.Козаченко, І.А. Бланк, О.І. Барановський, І.П. Мойсеєнко, О.М. Марченко.Проте на даний момент єдиної думки щодо економічного змісту категорій «фінансова безпека» та «загроза» не спостерігається, тому виникає необхідність подальших досліджень в даній сфері [3].

Провідна роль фінансової безпеки готельно-ресторанного підприємства полягає у, а саме :

• фінансова діяльність забезпечує основну форму ресурсного забезпечення реалізації економічної стратегії підприємства;

• операції, пов’язані з фінансовою діяльністю, мають стабільний характер,здійснюються постійно;

• фінансова діяльність відіграє пріоритетну роль у забезпеченні стабілізації економічного розвитку підприємства в цілому;

• ризики, пов’язані з фінансовою діяльністю підприємства (фінансові ризики), за своїми негативними наслідками належать до категорії найбільш небезпечних [2, 26].

Розглядаючи фінансову безпеку підприємств готельного бізнесу, слід звернути увагу на загрози, що виникають у процесі фінансової діяльності готелю. Фінансова безпека готельного підприємства – це такий його фінансовий стан, який характеризується :

– по-перше, збалансованістю і якістю сукупності фінансових інструментів, технологій і послуг, що використовуються підприємством;

– по-друге, стійкістю до внутрішніх і зовнішніх загроз;

– по-третє, здатністю фінансової системи підприємства забезпечувати реалізацію фінансових інтересів, місії і завдань;

– по-четверте, забезпечувати ефективний і сталий розвиток цієї фінансової системи.

Загроза фінансовій безпеці готельного підприємства – це наявне чи потенційно можливе явище або чинник, який створює небезпеку для реалізації фінансових інтересів готельного підприємства та не дає можливості на належному рівні виконувати домовленості [4, 110].

До внутрішніх небезпек і загроз, що впливають на фінансову безпеку готельного підприємства, відносять навмисні або випадкові помилки менеджменту у сфері управління фінансами підприємства, пов’язані з:

– вибором стратегії підприємства;

– управлінням та оптимізацією активів і пасивів готельного підприємства (розробка, впровадження і контроль управління дебіторською і кредиторською заборгованостями, вибір інвестиційних проектів і джерел їх фінансування, оптимізація амортизаційної і податкової політики) [5].

До зовнішніх загроз фінансової безпеки підприємств готельного бізнесу належать:

– наявність значних фінансових зобов’язань;

– нерозвиненість ринків капіталу та їхньої інфраструктури;12

– недостатньо розвинена правова система захисту прав інвесторів і виконання законодавства;

– криза грошової і фінансово-кредитної систем;

– нестабільність економіки;

– недосконалість механізмів формування економічної політики держави [1, 118 с].

Таким чином, для забезпечення фінансової безпеки підприємства готельно-ресторанного бізнесу необхідно вирішувати наступні завдання:

1. Ідентифікувати небезпеки і загрози підприємства.

2. Встановити систему моніторингу фінансової безпеки.

3. Розробити заходи, спрямовані на забезпечення фінансової безпеки готелю та ресторану (як у короткостроковій, так і довгостроковій перспективі).

4. Контролювати виконання всіх заходів, що відбуваються в готелі та ресторані.

5. Аналізувати виконання заходів, оцінювати їх, корегувати.

6. Здійснювати профілактику небезпек і загроз, у такий спосіб знижуючи ризик виникнення загроз.

Для прибутковості та фінансової стійкості будь-яке підприємство готельного бізнесу повинно швидко реагувати на зовнішні та внутрішні чинники. Виконання вищенаведених заходів дозволить контролювати ситуацію і своєчасно реагувати на фінансові загрози, що можуть призвести до негативних наслідків.

  

Список використаних джерел:

1.          Картузов Є.П. Вплив ризиків і загроз на стан фінансової безпеки підприємств. / Є.П. Картузов // Актуальні проблеми економіки. – 2012. –№ 9 (135). – С. 115–124.

2.          Єрмошенко М.М. Економічні та організаційні засади забезпечення фінансової безпеки підприємства : препринт наукової доповіді / М.М. Єрмошенко, К.С. Горячева, А.М.Ашуєв. – К. : Національна академія управління. 2005. – 78 с.

3.          Інтернет-джерело: Готельні системи безпеки - http://tourism-book.com/pbooks/book-38/ua/chapter-1903/.

4.          Організація готельного господарства [Текст] : навч. посіб. / О. М. Головко [та ін.] ; ред. О.М. Головкo; М-во освіти і науки України, Мукач. держ. ун-т. – К. : Кондор, 2011. – 410 с.

5.          Інтернет-джерело: Підвищення ефективності охоронної служби в готелях і ресторанах – http://bukvar.su/fizkultura-i-sport/59628-Povyshenie-effektivnosti-ohrannoiy-sluzhby-v gostinicah-i-restoranah.html Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info