zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>СТАНОВЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА в україні та РОЗВИТОК ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІй

 

Ільницька О.І.

АР Крим, м. Сімферополь

Кримський економічний інститут КНЕУ ім. В.Гетьмана

 

Аннотация: рассмотрены проблемы формирования и развития информационного общества в Украине; проанализировано состояние развития ИКТ в Украине; предложены основные приоритеты государственной политики в сфере информатизации.

 

Починаючи із середини ХХ сторіччя, триває бурхливий розвиток інформаційних технологій, які набули глобального характеру. Обсяги світової інформаційної індустрії на початку 90-х років минулого сторіччя досягли 2 трлн. доларів США, а на початку ХХІ сторіччя зросли на порядок. Виходячи з цього можна стверджувати, що в світі проходить стрімке формування інформаційного суспільства, головним стратегічним ресурсом якого виступає інформація., а знаряддям праці інформаційні технології. Здатність суспільства та його інституцій збирати, обробляти, аналізувати, систематизувати та накопичувати інформацію, забезпечувати свободу інформаційного обміну є важливою передумовою соціального й технологічного поступу, чинником національної безпеки, однією з основ успішної внутрішньої та зовнішньої політики. Інформаційна сфера має системоутворюючий характер і впливає практично на всі галузі суспільних відносин. На основі праць Н.Вінера І.Масуда дійшов висновку проте, що «інформатизація спричинить суспільні зміни такого масштабу, які викличуть трансформацію сучасної системи на новий тип людського суспільства – інформаційного суспільства» [1, с.97].

Сьогодні Україна також на шляху до побудови інформаційного суспільства, адже створення інформаційного простору підвищує конкурентоспроможність усієї країни, покращує якість життя населення, дає можливість збільшити темпи розвитку й переходу на передові економічні, торгові, технологічні позиції. Серед багатьох напрямів розвитку інформаційного суспільства особлива увага останнім часом приділяється проблемам використання інформаційних технологій. Необхідним є вироблення стратегії щодо формування і розвитку єдиного інформаційного простору, головними компонентами якого повинні бути інформаційні ресурси та інформаційно-телекомунікаційна інфраструктура [2].

Одним з головних пріоритетів України, визначених Законом України "Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки", є прагнення побудувати орієнтоване на інтереси людей, відкрите для всіх і спрямоване на розвиток інформаційне суспільство, в якому кожен міг би створювати і накопичувати інформацію та знання, мати до них вільний доступ, користуватися і обмінюватися ними, щоб надати можливість кожній людині повною мірою реалізувати свій потенціал, сприяючи суспільному і особистому розвиткові та підвищуючи якість життя. Національна політика розвитку інформаційного суспільства в Україні ґрунтується на засадах: пріоритетності науково-технічного та інноваційного розвитку держави; формування необхідних для цього законодавчих і сприятливих економічних умов; всебічного розвитку загальнодоступної інформаційної інфраструктури, інформаційних ресурсів та забезпечення повсюдного доступу до телекомунікаційних послуг та ІКТ; сприяння збільшенню різноманітності та кількості електронних послуг, забезпеченню створення загальнодоступних електронних інформаційних ресурсів; поліпшення кадрового потенціалу; посилення мотивації щодо використання ІКТ; широкого впровадження ІКТ в науку, освіту, культуру, охорону здоров'я, охорону навколишнього середовища; забезпечення інформаційної безпеки [2].

Разом з тим ступінь розбудови інформаційного суспільства в Україні порівняно зі світовими тенденціями є недостатнім і не відповідає потенціалу та можливостям України, так як:

- рівень інформатизації окремих галузей економіки, деяких регіонів держави є низьким;

- рівень комп’ютерної та інформаційної грамотності населення є недостатнім, впровадження нових методів навчання із застосуванням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій(ІКТ) – повільним;

- рівень інформаційної представленості України в Інтернет-просторі є низьким, а присутність україномовних інформаційних ресурсів – недостатньою;

- рівень державної підтримки виробництва засобів інформатизації, програмних засобів та впровадження ІКТ є недостатнім, що не забезпечує всіх потреб економіки і суспільного життя;

-спостерігається нерівномірність забезпечення можливості доступу населення до комп’ютерних і телекомунікаційних засобів, поглиблення «інформаційної нерівності» між окремими регіонами, галузями економіки та різними верствами населення;

- не вирішуються в повному обсязі питання захисту авторських прав на комп’ютерні програми, відсутні системні державні рішення, спрямовані на створення національних інноваційних структур (центрів, технополісів і технопарків) з розробки конкурентоспроможного програмного забезпечення [2].

Проблеми, які не дають ефективно розвиватися інформаційному суспільству в Україні, призвели до того, що за результатами експертів спеціалізованої установи ООН – Міжнародного союзу електрозв’язку (МСЕ) і опублікованого звіту «Вимірювання інформаційного суспільства 2014» (в якому міститься рейтинг 166 держав за рівнем розвитку інформаційно-комунікаційних технологій) Україна посіла в ньому 73 місце. Мета дослідження МСЕ – оцінити глобальні зміни в розвитку інфраструктури ІКТ і їх впровадження в життя сучасного суспільства. В МСЕ розробили спеціальний індекс розвитку ІКТ (ICT Development Index), який став об’єктивним інструментом порівняння ступеня розвитку ІКТ в різних країнах. Індекс розроблений в 2007 році, може мати значення від 0 до 10 балів і формується шляхом оцінки 11 показників, об’єднаних в три групи: розвиненість інфраструктури і рівень доступності ІКТ; інтенсивність користування ІКТ; навички користування ІКТ [3]. За оцінками дослідження, в 2014 р чисельність інтернет-користувачів в глобальному масштабі зросла на 6,6% і сягнула позначки у 3 млрд осіб (3,3% у розвинених країнах і 8,7% в світі, що розвивається) [4].Однак досі 56% домогосподарств світу не мають можливості отримати доступ до інтернету. 90% цих людей проживають в країнах, що розвиваються. Показники України щодо рівня інтернетизації є середніми по світу: доступ до інтернету є в 43,7% українських домогосподарств (у 2012 їхня кількість складала 35,6%).

Згідно з результатами дослідження, найбільш розвиненою державою у сфері ІКТ є Данія, яка має 8,86 бала з 10. Друге місце – в Південної Кореї з 8,85 бала (була лідером останні три роки), третє – в Швеції з 8,67 бала. Найнижчий рівень розвитку ІКТ – в африканських країнах: Чад (1,11), Нігер (1,03) і Центральноафриканська Республіка (0,96).

Перші 30 місць у рейтингу займають країни з високим рівнем доходу, що говорить про наявність взаємозв’язку між доходом і прогресом у сфері ІКТ. Практично дві третини з 30 провідних в рейтингу країн – європейські, де спільна нормативно-правова база і чіткий набір пріоритетних галузей діяльності, цілей і завдань допомогли країнам перетворитися в передові інформаційні економіки. До числа 30 провідних країн відносяться також економіки з високим рівнем доходів з Азіатсько-Тихоокеанського регіону (Австралія, Макао (Китай), Сінгапур і Нова Зеландія), а також Сполучені Штати і Канада з регіону Північної Америки.

Значення індексу ІКТ України зараз складає 5,15 бала. Сусідніми країнами в рейтингу є Сент-Вінсент і Гренадіни (5,17) та Вірменія (5,08). Середнім показником країн СНД є 5,33 бала, а лідером серед них є Білорусь, яка має індекс 6,89 бала та посідає 38 позицію у загальному рейтингу [4].

Таким чином, низькі позиції України у всіх авторитетних рейтингах, що оцінюють стан розвитку ІКТ в країні, свідчить про недостатній розвиток і використання потенціалу інформаційних технологій державою, організаціями, громадянами. Саме сьогодні в Україні гостро необхідна структурна політика у сфері інформатизації, яка буде спрямована на ліквідацію тих перешкод, які заважають успішному розвитку інформаційних технологій, а саме:

1) формування національної стратегії, міжнародної і внутрішньої політики, сприятливої законодавчої, суспільної, економічної атмосфери у сфері використання інформаційних технологій;

2) забезпечення потенціальної можливості технологічного доступу населення до інформаційних комп’ютерних технологій за рахунок об’єднання зусиль державного та приватного секторів економіки щодо розвитку інформаційної інфраструктури;

3) сприяння збільшенню і розповсюдженню кількості послуг населенню і бізнесу, наданих за допомогою інформаційних комп’ютерних технологій;

4) концентрація зусиль держави і суспільства для створення загальнодоступних електронних ресурсів на основі врахувань національних, політичних, економічних, мовних, культурних та релігійних аспектів розвитку України;

5) забезпечення можливості отримання знань, умінь і навичок використання інформаційних комп’ютерних технологій у процесі одержання освіти.

Інформаційний простір буде ефективним, якщо він буде відкритим для суспільства і даватиме можливість реалізовувати узгоджені інтереси громадян, суспільства і держави на комплексній і системній основі.

 

Література

1. Масуда И. Информационное общество как постиндустриальное общество. – М., 1993. – с.97.

2. Закон України Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007 - 2015 роки від 09.01.2007 № 537-V// Відомості Верховної Ради України. – 2007 – № 12 – С.102.

3. Рейтинг «Вимірювання інформаційного суспільства 2014» .[Електронний ресурс ] - .Режим доступа: http://ilaw.net.ua/rejtynh-vymiryuvannya-informatsijnoho-suspilstva-2014/)
4. Україна посіла 73 місце в світі за рівнем розвитку ІКТ
. [Електронний ресурс] - Режим доступу:http://basicgroup.ua/ukraina-posila-73-mistse-v-sviti-za-rivnem-rozvytku-ikt)Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info