zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПСИХОЛОГІЧНИХ ЧИННИКІВ ОРГАНІЗАЦІЇ ГРУПОВОЇ ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З МЕТОЮ ЕФЕКТИВНОГО ФОРМУВАННЯ МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ

 

Каламаж В.О.

Україна, м. Острог,

Національний університет «Острозька академія»

 

In this article the psychological factors of organization of group project activity with the aim of effective formation of students’ speech competence are examined. There were important factors of organization of group project activity defined, such as: motivation, emotions, perception, self-appraisal, anxiety, group cohesion etc.

Key words: speech competence, group project activity, alternative methods of teaching,

 

В жодній концепції традиційних методів навчання не йде мова про психічний чи емоційний стани людини в процесі навчання і засвоєння іноземних мов, які сприяють вдосконаленню мовленнєвої компетенції (слухання, говоріння, читання, письма). Ця ідея, яка відсутня в традиційних методах, розглядається Белявською О.О. як альтернативні методи, серед них метод групової проектної роботи. [2, с. 39]

Метою цієї статті є розкрити психологічні чинники організації ГПД з метою ефективного формування мовленнєвої компетенції.

В центрі вивчення іноземної мови в альтернативних методах навчання є студент, його потреби та психічне самопочуття, а також поєднання соціальних та афективних аспектів в процесі навчання. Метою альтернативних методів навчання, зокрема ГПД було зробити процес вивчення іноземної мови більш ефективним та урізноманітненим.

Викладач спроможний здійснювати управління мотиваційними, емоційними та пізнавальними сферами студентів із метою мобілізації їхніх потенційних особистісних можливостей, більш повного використання резервів психіки, збільшення швидкості і підвищення якості засвоєння іншомовної інформації, вдосконалення іншомовної мовленнєвої компетенції – письма, читання, аудіювання та говоріння.

Передбачена програмою Белявської О.О. конструктивна концепція навчального процесу, змушує викладача використовувати індивідуальний підхід до кожного студента, а також брати до уваги різноманітні внутрішні і зовнішні чинники, які мають неабиякий вплив на процес навчання (емоції, середовище, очікування, культура). Окрім того, ми виділяємо індивідуально-особистісні чинники: мотивація, самооцінка, тривожність і соціально-психологічні чинники: групова згуртованість, групова сумісність, емоційні стосунки, ціннісно-орієнтаційна єдність, які можуть впливати на ефективність формування мовленнєвої компетенції під час групової проектної діяльності.

Психологічна організація втілення іншомовної діяльності в реальність передбачає залучення багатьох психічних процесів, у зв’язку з чим доцільно говорити про їх сукупність. Психологічними факторами успішної організації альтернативного навчання, зокрема ГПД студентів є мотиваційна (внутрішня і зовнішня мотивація) та емоційна сфера особистості (самопочуття, настрій, активність студентів), процеси запам’ятовування та збереження іншомовної інформації (інтелект, сенсорні модальності), оптимальна організація педагогічного процесу.

Велику роль у навчальному процесі відіграють емоції, які є однією зі складових у структурі психічної діяльності людини. Серед зарубіжних вчених, які розглядали вплив емоцій на навчально-пізнавальну діяльність, яка є головною характеристикою групової проектної роботи, особливої уваги заслуговує гуманістична концепція Ч. Паттерсона, відповідно до якої емоційний компонент домінує на стадії здобуття знань і вироблення необхідних умінь та навичок. Серед умов, за яких спрацьовує це твердження, автор виділяє введення системи спеціальних дидактичних ситуацій, що зорієнтовані, насамперед, на сферу почуттів. К. Роджерс акцентує увагу на ситуаціях, які забезпечують вияв емоційного ставлення до подій: емпатію, довіру [3]. За умови здійснення цього, навчання, на думку автора, стає життям, а ті, хто навчаються – тими, хто змінюються. Е. Стоунс вважає провідним завданням викладача створення позитивної емоційної атмосфери в навчанні, пов’язаною з пізнавальною атмосферою.

Сучасний педагог під час організації групової проектної діяльності на заняттях має спрямовувати свою діяльність і на формування емоційного фону в аудиторії, враховувати чинник тонізуючого, активуючого, сприятливого впливу позитивних емоцій на подальший рух вперед для досягнення нової мети. Адже створення позитивних емоцій, опора на них будуть сприяти пошуку інформації, яка підтримує стан задоволення і, навпаки, негативні емоції викличуть дії, що спрямовані проти навчання, дії, що зменшують його продуктивність. Навіть незначний успіх у навчанні заохочує, породжує почуття впевненості в досягненні мети. Проте відомо, що і негативні емоції іноді можуть стати тонізуючими, викликати прагнення подолання перешкод у навчанні. Викладач повинен бути регулятором духовного світу студента, носієм позитивних емоцій, настрою, стану; володіти не лише засобами емоційного стимулювання, а й знаннями про негативні та позитивні психічні стани, причини їх виникнення, уміннями усунення негативних та розвитку позитивних емоційних станів [2, c.77]. Тому, під час організації групової проектної діяльності, студентам важливо запропонувати декілька тем, і вони оберуть одну, яка їм найбільше подобається і їм буде цікаво працювати над вирішенням певної проблеми на обрану тему.

Отже, емоційно-позитивне ставлення до навчання стимулює пізнавально-розумову активність слухачів, підвищує їх працездатність, робить їх життя повноцінним і цікавим.

Мовленнєва компетенція формується у студентів по-різному. Найважче – оволодіти навичками слухання і говоріння, це залежить від умов, в яких здійснюється мовленнєва діяльність. Тому, теоретичний аналіз психологічних чинників групової проектної діяльності, як одного із видів організації альтернативного навчання з метою ефективного формування мовленнєвої компетенції дає можливість припустити, що під час ГПД студенти ефективніше засвоюватимуть мову, адже ГПД відбувається в максимально природних умовах, де мають місце емоції, підвищується мотивація, адже ГПД має інноваційний, пошуковий, науково-дослідницький, творчий характер, окрім того групова проектна діяльність містить у собі груповий аспект, що означає, що середовище проектується як таке, в якому відбувається спільна діяльність і використовуються ефекти групової динаміки.

 

Cписок літератури:

1.        Бадмаева, Н. В. Влияние мотивационного фактора на развитие умственных способностей [текст]: монография / Н.В. Бадмаева. - Улан-Удэзд-во ВСГТУб 2005. – 204 с.

2.        Белявська О. О. Психологічна організація альтернативного навчання іноземних мов студентів у вищих навчальних закладах. дис.. канд. психол. наук: 19.00.07 / О. О. Белявська. – Острог, 2012. – 256 с.

3.        Rogers, C. R. O stawagie się osobą / C.R. Rogers. - Poznań: Rebis, 2002. - 522 s.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info