zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ВДОСКОНАЛЕННЯ ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ

 

Маршук Л.М., Козійчук О.В.

Україна, м. Вінниця,

Вінницький торговельно–економічний інститут КНТЕУ

 

В статье рассмотрены современные проблемы развития местных бюджетов в Украине. Определены направлений совершенствования развития местных бюджетов в соответствии с требованиями современности.

Ключевые слова: местные бюджети, доходы местных бюджетов, сводный бюджет, официальные трансферты, целевые фонды,

 

Місцеві бюджети займають одне з центральних місць в економічній системі кожної держави, їх роль і значення безпосередньо зумовлені типом економічної системи, обраними цілями та пріоритетами суспільного розвитку.

Становлення економіки України призвело до важливих змін у підходах і методах обґрунтування перспектив розвитку регіональних фінансів, а конкретно місцевих бюджетів. Так, у зв’язку з нестабільністю загальноекономічної ситуації період прогнозування об’єктивно скорочений [2].

Основи організації місцевих бюджетів представлено в Бюджетному кодексі України. Шляхи вирішення багатьох проблем, пов’язаних з розвитком місцевих бюджетів, висвітлені у працях українських вчених: О.Д. Василика, Б.М. Данилишина, М.І. Кульчицького, Т.Н. Максимової, В.М. Міщенко, В.М. Опаріна, В.А. Поповкіна, В.А.Симоненко, В.М. Федосова, І.Я. Чугунова та інших.

Метою моєї роботи є визначення напрямків вдосконалення розвитку місцевих бюджетів згідно з вимогами сьогодення.

Ефективна діяльність місцевих органів влади залежить від достатнього їх забезпеченням фінансовими ресурсами. Багаторічний світовий досвід свідчить про те, що функції місцевих органів влади, здебільшого, мають фінансуватись за рахунок місцевих бюджетів. Незважаючи на принцип самостійності місцевих бюджетів, в Україні більша частина ресурсів держави акумулюється саме у Державному бюджеті [1].

Частка місцевих бюджетів у доходах Зведеного бюджету та у ВВП характеризує рівень участі місцевого самоврядування у вирішенні проблем підвідомчих територій. Фактично це показник розвитку місцевих бюджетів та рівня фінансової незалежності місцевих органів влади (табл. 1).

 

Таблиця 1

Частка доходів місцевих бюджетів у ВВП та Зведеному бюджеті [7]

Рік

Доходи місцевих бюджетів (млн. грн.)

Зведеного бюджету (доходи)

(млн. грн.)

ВВП

(млн. грн.)

Частка у доходах Зведеного бюджету

(%)

Частка у ВВП

(%)

2009

53146

209700

913345

25,34

5,82

2010

33143

240615

1082569

13,77

3,06

2011

48794

314617

1302079

15,51

3,75

2012

29440

225273

1411238

13,07

2,09

2013

47654

339227

1454931

14,05

3,28

 

Отже, частка доходів місцевих бюджетів у доходах Зведеного бюджету в 2013 році зменшилась порівняно з 2009 роком у 1,8 рази. Хоча зменшення відбувалося не під час всього досліджуваного періоду.

З таблиці 1 також можна зробити висновок, що частка доходів місцевих бюджетів у ВВП протягом 2010-2013 років зменшується. У 2013 р. хоч і спостерігається її збільшення, проте порівняно з 2009 роком вона менша у 1,78 рази. Ці зміни свідчать про те, що більша частина ВВП розподіляється в країні через Державний бюджет.

Потреба у формування доходiв мiсцевих бюджетів, також пошук ефективних, стабільних джерел надходжень, що викликані потребами суспiльства у бюджетних ресурсах з метою виконання власних та делегованих повноважень органами мiсцевого самоврядування [5]. Саме в умовах ринкової трансформацiї національної економіки, роздержавлення i приватизацiї, становлення, розвитку, зміцнення демократичних відносин впродовж останнiх років суттєво змiнився механiзм формування доходів місцевих бюджетів та їх призначення. Вони мають властиві специфічні особливості, притаманні кожному iз видiв надходжень, та внутрішню єдність, обумовлену метою формування дохідних частин та обов’язковістю їх сплати до місцевих бюджетів.

В Україні одночасно використовуються різноманітні форми наповнення місцевих бюджетів шляхом розподілу загальнодержавних фінансових ресурсів:

·       постійна нормативна основа поділу загальнодержавних податків і зборів між бюджетами;

·       система трансфертів, що вирівнюють; право місцевих органів влади самостійно встановлювати місцеві податки і збори [5].

 

Таблиця 2

Структура доходів місцевих бюджетів (млн. грн.) [7]

Доходи

2011

Частка у доходах

(%)

2012

Частка у доходах

(%)

2013

Частка у доходах

(%)

Податкові надходження

18300

37,50

7126

24,20

14658

30,76

Неподаткові надходження

29392

60,24

10170

34,55

31189

65,45

Доходи від операцій з капіталом

334

0,68

1738

5,90

187

0,39

Офіційні трансферти

563

1,15

9834

33,40

1418

2,98

Цільові фонди

206

0,42

572

1,94

203

0,43

Усього

48794

100,00

29440

100,00

47654

100,00

 

Найбільшу частку доходів місцевих бюджетів в 2011-2013 роки займають неподаткові надходження, а саме: в 2011 році – 60,24%; в 2012 – 34,55%; а 2013 році – 65,45%.

Другою частину за значенням, протягом всього періоду займають податкові надходження протягом всього аналізованого періоду (крім 2012 року). В 2011 році податкові надходження займають 37,5% від місцевих доходів в загалом, в 2012 році – 24,2%, в 2013 – 30,76%.

Багато авторів вважає, що для удосконалення забезпечення надходжень до місцевих бюджетів варто розширити перелік місцевих податків і зборів та віднести до них плату за землю, єдиний податок, оскільки місцеві органи можуть вплинути на бази цих податків.

Також до заходiв пiдвищення ролi мiсцевих бюджетiв відносять введення нових податків, перерозподiл частини загальнодержавних податкiв на мiсцевий рiвень та змiну принципiв планування i виконання доходiв мiсцевих бюджетiв. Але не має достатньої наукової розробленостi питанню про пiдвищення рiвня самодостатностi мiсцевих бюджетів.

На сьогодні місцеві органи влади не можуть мати повної фінансової незалежності, саме тому виникає потреба у їх додатковому фінансуванні, яке здійснюється за рахунок системи трансфертів. Трансфертна політика по-різному впливає на окремі показники соціально-економічного розвитку [6]. Саме офіційні трансферти є важливими для місцевих бюджетів, вони займають третє місце в складі доходів бюджету в 2011 і 2013 роки, а в 2012 році друге місце, що становить 33,40% від загальної кількості доходів місцевих бюджетів (таблиця 2).

У зв'язку з дефіцитом коштів місцевих бюджетів в занепаді знаходиться господарство, соціально-культурна сфера, погіршується стан доріг різного призначення та інших комунікацій місцевої інфраструктури.

Недостатність дослідження та важливість проблеми забезпеченості дохідної бази місцевих бюджетів посилюють її актуальність в сучасних умовах.

В Україні одночасно використовують різноманітні форми наповнення місцевих бюджетів шляхом розподілу загальнодержавних фінансових ресурсів: постійна нормативна основа поділу загальнодержавних податків і зборів між бюджетами; система трансфертів, що вирівнюють; право місцевих органів влади самостійно встановлювати місцеві податки і збори.

Основними напрямами зміцнення доходної бази місцевих бюджетів є:

·       підтримка підприємств, що створюють нові робочі місця й збільшують фонд оплати праці;

·       збільшення можливості впливу органів місцевого самоврядування на наповнюваність місцевих бюджетів;

·       застосування режиму жорсткої економії бюджетних коштів;

·       сприяння розвитку малого й середнього бізнесу;

·       збільшення доходів від місцевого господарства, забезпечення прибутковості комунальних підприємств [3].

Отже, проводячи бюджетнi полiтику держава повинна оптимально поєднувати iнтереси суспiльства, окремих територiй, пiдприємств i громадян . Визначальним повинно буди пропорцiйний розвиток приватних i державних iнтересiв у бюджетнiй полiтицi, оцiнений через критерiї економiчної ефективностi. Важливим також є вирiшення проблем наповнення мiсцевих бюджетiв.

Проблеми формування дохiдної бази мiсцевих бюджетiв в Українi, браку фiнансових ресурсiв органiв мiсцевої влади й нестабiльностi їхнiх дохiдних джерел стояли на порядку денному протягом усiх рокiв незалежностi й особливо актуалiзувалися в умовах глобальної фiнансової кризи i залишаються бути н е вирiшеними i до сьогоднi

Для удосконалення формування доходiв мiсцевих бюджетiв необхiдно врахувати всi економiчнi дослiдження мiсцевих бюджетiв їх роль в економiчних та соцiальних процесах розвитку регiонiв, необхiдно також врахувати мiжнародний досвiд у вирiшення питання мiсцевих бюджетiв.

 

Список джерел та літератури:

1.     Адаменко І.П. Запровадження європейських стандартів у галузі місцевих фінансів в Україні / І.П. Адаменко // Наукові праці НДФІ. – 2013. – № 3 (40). – С. 67–77.

2.     Бюджетний кодекс України: Закон України від 08.07.2010 р. №2456-VI // Голос України. – 2010. - №143 від 04 липня 2010 року

3.     Дроб’язко Л.О. Актуальні питання формування доходів місцевих бюджетів / Дроб’язко Л.О. // Молодіжний науковий вісник УАБС НБУ – 2013 – №4 – С. 225-235

4.     Кулик І.О. Шляхи удосконалення управління місцевими бюджетами [Електронний ресурс] / І.О. Кулик. – Режим доступу: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/conf/2012-2/doc/2/11.pdf

5.     Попова С.П. Удосконалення наповнення місцевих бюджетів / С.П. Попова // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки . - 2010. - Вип. 17. - С. 235-240.

6.     Щербань О.Д. Напрями удосконалення формування доходів місцевих бюджетів / Щербань О.Д. // ВІСНИК ЕКОНОМІКИ ТРАНСПОРТУ І ПРОМИСЛОВОСТІ – 2013 – №41.

7.     http://www.treasury.gov.ua/ - Офіційний сайт Державної казначейської служби УкраїниПервая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info