zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

 

Гнидюк І.В.

к.е.н., доцент кафедри фінансів

Куньовська О.Й.

здобувач освітнього ступеня «бакалавр»

Україна, м. Вінниця,

Вінницький торговельно-економічний інститут

Київського торговельно-економічного університету

 

Аннотация. Статья посвящена исследованию бюджетной политики Украины. Рассмотрены основные недостатки ее проведения, а также представлены пути улучшения эффективного использования бюджетной политики. Подчеркивается, что без бюджетной политики невозможно преодолеть последствия финансового кризиса и невозможно осуществить улучшение деятельности субъектов хозяйствования. Именно бюджетная политика, которая тесно связана с налоговой, денежно-кредитной, валютной, инвестиционной, долговым, играет ведущую роль в обеспечении экономической и социальной стабильности, ведь в процессе ее формирования и реализации согласуются интересы разных субъектов экономических отношений и различных политических партий. Вот почему очень важно обоснование принципов формирования бюджетной политики и ее взаимоувязки с экономической и финансовой политикой государства.

 

Актуальність теми полягає у дослідженні теоретичних засад й суперечностей реалізації бюджетної політики держави в контексті трансформації системи ринкових відносин та демократизації суспільства.

Мета статті полягає у визначeні шляхів покращення бюджетної політики України.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивченням питань сутності, особливостей реалізації та оцінки ефективності бюджетної політики займалося багато вітчизняних учених, зокрема І. Лютий, Л. Лисяк, О. Гордей, З. Бойко, С. Юрій, Є. Макаренко, В. Піхоцький та інші.

Виклад основного матеріалу. В умовах розвитку ринкової економіки бюджетна політика виступає одним із головних інструментів регулювання економічних процесів. Без ефективної бюджетної політики неможливо подолати наслідки фінансової кризи, забезпечити реалізацію програм довгострокового розвитку країни, зростання добробуту населення, покращення діяльності суб’єктів господарювання. Сучасна бюджетна політика має ефективно здійснювати перерозподіл результатів економічного зростання і використання національного багатства.

В умовах наростання ризиків погіршення економічної ситуації в світі, що знижує потужність зовнішніх чинників економічного зростання України, бюджетна політика в середньостроковій перспективі має стати інструментом реалізації внутрішнього потенціалу зростання [3, с.360].

В Україні термін, а відповідно й сутність бюджетної політики, законодавчо визначаються статтею 10 Господарського кодексу України, згідно з якою бюджетна політика – це політика, спрямована на оптимізацію та раціоналізацію формування доходів і використання державних фінансових ресурсів, підвищення ефективності державних інвестицій у народне господарство, узгодження загальнодержавних і місцевих інтересів у сфері міжбюджетних відносин, регулювання державного боргу та забезпечення соціальної справедливості при перерозподілі національного доходу [1, с. 144]. Стаття 33 Бюджетного кодексу України визначає Основні напрями бюджетної політики на наступний бюджетний період. У ній розписується порядок формування бюджетної політики, її затвердження, цілі і складові, що визначають бюджетний процес загалом [2, с. 189].

Основні напрями бюджетної політики на 2015 рік розроблені відповідно до Програми діяльності Кабінету Міністрів України і з урахуванням виконання програми співпраці з Міжнародним валютним фондом та іншими міжнародними фінансовими організаціями з метою стабілізації національної економіки у 2015 році та формування сприятливого макроекономічного середовища, проведення ефективної бюджетно-податкової політики, дотримання жорсткої фінансової дисципліни, підвищення рівня прозорості та раціональності бюджетного процесу.

У 2015 році передбачено забезпечення економічного відновлення, закладення основ кардинальної реструктуризації економіки у напрямі інноваційної моделі шляхом створення привабливого інвестиційного клімату, належних умов розвитку малого і середнього підприємництва, стимулювання національного бізнесу у створенні конкурентних товарів і послуг та їх виведення на міжнародні ринки, здійснення послідовної державної гуманітарної політики [6].

Слід відмітити, що виникає необхідність враховувати також пріоритети розвитку науки і техніки вже на стадії формування проекту документа про основні напрямки бюджетної політики серед самих пріоритетів бюджетної політики. Необхідна умова для цього – якісне планування, яке сьогодні знаходиться на досить низькому рівні.

У сучасній бюджетній політиці на основі чинного законодавства вже застосовується низка елементів бюджетного механізму, які можна вважати ефективними інструментами впливу на розвиток загальнодержавних фінансів в цілому і бюджетної системи зокрема [4, с. 871]. Разом з тим, залишаються актуальними і на сьогодні запропоновані науковцями в сфері управління основні принципи побудови бюджетної політики, без впровадження яких навряд чи забезпечуватиметься тісний зв'язок з політикою економічного зростання:

- підтримка та стимулювання господарської діяльності підприємницьких структур різних форм власності з метою та збільшення обсягів їхніх власних фінансових ресурсів, розвитку інноваційно-інвестиційних процесів і створення додаткових робочих місць;

- пошук і постійне вдосконалення форм і методів мобілізації й використання фінансових ресурсів держави для забезпечення відповідних європейському рівню соціальних стандартів;

- забезпечення раціонального використання природних ресурсів, заборона технологій, що становлять загрозу для здоров'я людини.

За останні роки бюджетна політика в Україні під впливом політичних та організаційних чинників зазнала значних змін. При цьому вона не відзначалася стабільністю та послідовністю. Зміни у складі урядових команд призводили не тільки до запровадження різних важелів її реалізації. Суттєві корективи вносилися також у визначення цілей та пріоритетів бюджетної політики. Це стало основою різноспрямованого її впливу на розвиток економіки та розв'язання соціальних проблем в Україні [5, c.51]. Бюджетна політика держави має низку системних недоліків, які носять довгостроковий характер, а прийняття збалансованого бюджету та формування через нього довгострокових чинників економічного зростання при одночасному підвищенні ефективності використання бюджетних коштів є стратегічним орієнтиром держави у сфері державних фінансів. Серед основних недоліків щодо механізму визначення пріоритетів бюджетної політики можна виділити такі:

-        наявність великої кількості пріоритетів, реалізувати котрі в умовах вкрай обмежених бюджетних ресурсів практично неможливо;

-        відсутність наступності і послідовності в реалізації визначених пріоритетів;

-        визначення нереальних пріоритетів, які на практиці виявляються недосяжними за даних умов функціонування економіки країни (наприклад, “забезпечення безплатної медичної допомоги населенню” – у більшості бюджетів);

-        невідповідність напрямків використання бюджетних коштів визначеним пріоритетам;

-        неузгодженість бюджетних пріоритетів із завданнями Програми соціально-економічного розвитку України.

Для ефективного використання бюджетної політики та усунення вищеназваних недоліків потрібно забезпечити виконання таких умов, а саме:

1.       Створити умови для реалізації державної політики у сфері зовнішніх відносин та міжбюджетних відносин.

2.       Встановити розмір прожиткового мінімуму та рівень його забезпечення на основі зростання показників реального сектору економіки, а також індексу споживчих цін;

3.       Забезпечити створення сприятливих умов для розвитку виробництва і стимулювання сталої економічної розбудови держави.

4.       Забезпечити оптимізацію структури і чисельності військових формувань із спрямуванням вивільнених бюджетних коштів на розвиток озброєння та військової техніки, а також підвищити інтенсивність бойової підготовки і забезпечення соціального захисту військовослужбовців;

5.       Здійснити реформування правоохоронних органів, уточнення їх повноважень, оптимізація структури та чисельності з урахуванням європейських стандартів;

6.       Провести послідовне підвищення рівня грошового забезпечення військовослужбовців (осіб рядового і начальницького складу);

7.       Впровадити розвиток інноваційної моделі економіки, здійснити модернізацію інфраструктури, базових секторів економіки та реалізацію виваженої боргової політики.

8.       Спрямувати бюджетну політику на стимулювання інноваційного розвитку, що сприятиме зміцненню конкурентоспроможності національної економіки, підвищенню якості людського капіталу, зростанню рівня добробуту населення.

9.       Забезпечити надання послуг для задоволення суспільних потреб, виходячи з принципу достатності реальних державних ресурсів; поступово підвищити соціальні стандарти.

10.    Удосконалити механізм управління державними інвестиціями шляхом внесення відповідних змін до Бюджетного кодексу України і Закону України “Про інвестиційну діяльність”.

11.    Провести реформування міжбюджетних відносин з метою забезпечення стабільного розвитку регіонів.

Висновки. Таким чином, реформування бюджетної політики є найбільш важливою проблемою на сучасному етапі розвитку країни. Необхідність реформування бюджетної політики країни пов’язана з тим, що порушуються всі принципи і механізми її функціонування. Ефективність соціально-економічної, бюджетної політики в Україні в умовах загострення політичних суперечностей в першу чергу залежить від політичної волі керівництва країни, усвідомлення пріоритетності загальнодержавних, загальнонаціональних інтересів і створення ефективного механізму їх реалізації через існуючі інститути фінансової системи, наявності відповідного правового поля й відповідальності кожного урядовця насамперед перед громадянами України. На сьогодні нам необхідно передусім подолати період політичного хаосу й безвідповідальності, зберегти та зміцнити державність. Саме такий підхід повинен бути визначальним у процесі подолання суперечностей у реалізації бюджетної політики держави.

 

Список використаних джерел

1.     Господарський кодекс України : Закон України від 16.01.2003 р. № 1798-ХІІ // ВВР. – 2003. – № 18 – 22. – С. 144.

2.     Бюджетний кодекс України : Закон України від 21.06.2001 р. № 2542-ІІІ // ВВР. – 2001. – № 37 – 38. – С. 189

3.     Лимак, О. Концептуальні засади бюджетної політики у сфері державних видатків[Текст] / О. Лимак // Формування ринкової економіки в Україні. - 2012. - Вип.19. - С. 358 - 364.

4.     Бюджетна система: Підручник / За наук. ред. В.М. Федосова, С.І. Юрія. – К.: Центр нав-чальної літератури, 2012. – 871 с.

5.     Рябушка Л.Б., Галузинська А.С. Особливості реалізації бюджетної політики в системі державного регулювання соціально-економічного розвитку / Л.Б. Рябушка, А.С. Галузинська //Інноваційна економіка – 2012.- №2.- С.51

6.     Проект основних напрямів бюджетної політики на 2015 рік // Міністерство Фінансів України // http://www.minfin.gov.uaПервая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info