zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ЗМАГАННЯ ЯК ЗАСІБ ЕМОЦІЙНОГО СТИМУЛЮВАННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

 

Дзундза А.І., Літвінова В.Ю.

м. Донецьк, Донецький національний університет

 

Abstract: This article describes one way to stimulate the learning process. The specifics of the competition in the educational process is that the competition is a means of influence on the emotional and sensual sphere of pupils. Numerical psycho-pedagogical studies indicate that the competition is emotional stimulus in any activity, as well as in training.

Keywords: emotional and sensory sphere, emotions, competition, competition, methods for forming emotional and sensual sphere.

 

Анотація: У даній статті розглядається один із засобів стимулювання навчального процесу. Специфіка змагання в учбовому процесі полягає в тому, що змагання є одним із засобів впливу на емоційно-почуттєву сферу учнів. Численні психолого-педагогічні дослідження показують, що змагання є емоційним стмулом в будь-якому виді діяльності, а також і в процесі навчання.

Ключові слова: емоційно-почуттєва сфера, емоції, емоційне стимулювання, змагання, способи формування емоційно-почуттєвої сфери.

 

Наразі в педагогіці є актуальним питання про причини зниження в учнів навчальної мотивації, прагнення успіху. На наш погляд, спричиняє ці тенденції недостатній емоційний розвиток сучасних учнів, стиль викладання вчителя, його обмеження у спілкуванні з учнями. Низка чинників формують мотивацію до навчання, яка виявляється у переживаннях учнями власних успіхів, у сформованій самооцінці, що підтверджується рівнем уваги до його особи як з боку однокласників, так і з боку учителя. Характер взаємин учителя з школярами значним чином впливає на успішність учнів у навчально-виховній роботі. Саме тому необхідно стимулювати розвиток позитивних емоцій у процесі навчання і запобігати виникненню негативних.

Емоційне стимулювання більшістю дослідників розглядається як педагогічний вплив, який спрямований на внутрішні сфери особистості учня. Основою даного стимулювання є спеціальні умови, які використовує вчитель для впливу на емоційно-почуттєву сферу учнів, залучення емоційно привабливих компонентів на уроці. Емоційне стимулювання надає вчителю можливості зняти напругу на занятті, викликати позитивні емоції при вирішенні розвиваючих, пізнавальних завдань, підвищити самооцінку в учнів, зміцнити віру в себе.

Сьогодні в школах, нажаль, рідко використовується такий засіб стимулювання навчальної діяльності, як організація змагання учнів. Змагання має як свої плюси, так і свої мінуси. Ми вважаємо, що змагання є важливою умовою стимулювання емоційних резервів процесу навчання, тому що забезпечує взаємну підтримку та співпрацю учасників змагання у процесі спільної діяльності, у стимулюванні активності учнів. Змагання створює можливості для досягнення близьких і далеких перспектив у навчанні, дозволяє пережити почуття успіху, радості виграшу, додати впевненості у собі, створює умови для розвитку емоційно-почуттєвої сфери учнів.

Однак, сила емоційного впливу змагального стимулу на емоційно-почуттєву сферу учнів може бути різною, оскільки кожен учень має власний рівень розвитку позитивної мотивації при сприйнятті навчальних завдань. Це визначається індивідуальними відмінностями рівня розвитку емоційно-почуттєвої сфери учня, його емоційним реагуванням на зовнішні стимули і різним ступенем прояву емоційних реакцій.

Можна виділити три рівні емоційної сприйнятливості учнів. Першим рівнем є високий рівень емоційної сприйнятливості. Учням з таким рівнем сприйнятливості подобається брати участь в змаганнях. Змагаючись, вони відчувають цікавість, радість пізнання. У разі невдачі, вони відчувають почуття незадоволеності собою, засмучуються. Це добре проявляється в їх емоційних реакціях, таких як слова, інтонація, міміка, жести. Натомість, негативні емоції, які викликала невдача, стимулюють їх до подальшого саморозвитку, самовдосконалення.

Учні з середнім рівнем емоційної сприйнятливості сприймають ідею змагання охоче, відразу включаються в змагальну діяльність. Однак, якщо вони зазнають невдачі, то їх внутрішні переживання не завжди проявляються в зовнішніх емоційних реакціях. При організації змагання, проведенні змагання, підведенні підсумків ці учні найчастіше залишаються спокійними.

Учні з низьким рівнем емоційної сприйнятливості проявляють незначний інтерес до діяльності змагання. Вони майже не виявляють емоцій, внутрішніх переживань у поведінці та діяльності. Беручи участь у змаганні, ніхто з них ніколи не втрачає самовладання, спокою.

Однак, організація тривалого змагання в навчальній або позакласній роботі є дуже клопіткою справою, де ослаблення зусиль педагогів швидко призводить до втрати цікавості з боку школярів, до проявів агресії по відношенню до суперників. Вчитель повинен постійно підтримувати цікавість школярів результатами змагання, новими формами змагання, внесенням до них ігрового елемента. Діти, в процесі дійсно захоплюючого змагання гуртуються, у них починає виникати відчуття відповідальності, взаємодопомоги, почуття співчуття, радості, підвищення задоволеності діяльністю, учні стають справжнім згуртованим колективом. Тому доцільно застосовувати різні ігри-змагання, наприклад естафети на знання фігур, формул, одиниць виміру.

Ми достатньо успішно застосовуємо гру «Пірати Карибського моря». Гра полягає в тому, що клас розбивається на 3-4 команди. Команда обирає капітана, назву корабля, на якому відправиться завойовувати безлюдні острови. Решта членів команди – це матроси корабля. На дошці вивішуються три різні карти, на яких відзначений шлях, який потрібно пройти, перешкоди, такі як рифи, шторм, штиль, а також острови, які потрібно завоювати. Спочатку капітани команд кидають жереб, щоб дізнатися кому дістанеться яка карта з перешкодами. Далі команди починають відповідати на питання, для того, щоб подолати перешкоди і захопити острів. Якщо команда правильно відповідає на питання, то кораблю присуджується 3 бали і корабель рухається далі. Якщо відповідь невірна, то на це питання має право відповісти команда іншого корабля. І, якщо ця команда відповідає правильно на запитання, то вона має право захопити цей острів. Виграє та команда, яка пройде всі перешкоди і захопить більше островів.

Ігри такого типу сприяють невимушеному спілкуванню, формуванню в учнів інтересу до навчальної діяльності, розвитку вміння критично оцінювати ситуацію і навичок прийняття рішень.

Знання особливостей емоційної сприйнятливості учнів дозволяє вчителю більш ефективно впливати на емоційно-почуттєву сферу учнів. Змагання сприяє виникненню ситуацій ефективної комунікації на уроці, емоційно-почуттєвого наповнення навчального процесу, стимулює розвиток самостійності і пізнавальної активності учнів.

 

Список джерел

1.              Выготский Л.С. Педагогическая психология / Л.С. Выготский // под ред. В.В. Давыдова. – М.: Педагогика,1991.

2.              Якобсон П.М. Эмоциональная жизнь школьника / П.М. Якобсон — М.: Просвещение, 1966. — 180с.

3.              Маркова А.К., Орлов А.Б. Мотивация учения и ее воспитание у школьников / А.К. Маркова, А.Б. Орлов . – М.: Педагогика,1983— 65с.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info