zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>Управління фінансовою стійкістю в умовах трансформаційних перетворень

 

Лукашук В.М., Чумічкіна І.Є.

науковий керівник: Далєвська Т.А.,

аспірант КНТЕУ кафедри фінансів

Україна, м. Вінниця,

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

 

Аннотация. В статье рассмотрена сущность финансовой устойчивости предприятия, указано значение результатов ее проведения и продемонстрирована методика расчета основных показателей ее оценки. Охарактеризовано основные этапы процесса управления финансовой устойчивости. Представлено особенности управления и регулирования финансового состояния предприятия в условиях трансформационных преобразований.

 

Фінансово стійкі та платоспроможні підприємства при отриманні кредитів та залученні інвесторів мають значні переваги перед підприємствами тієї ж галузі виробництва, тому досягнення фінансової стійкості є однією з проблем української економіки. Саме від фінансової стійкості залежить стабільність підприємства, час змін ринкової кон’юнктури та ризик банкрутства підприємства.

В умовах постійної зміни внутрішнього і зовнішнього середовища функціонування підприємства та підвищення конкуренції виникає потреба в управлінні фінансовими ресурсами і, відповідно, управління фінансовою стійкістю підприємства.

На вітчизняних підприємствах необхідність управління фінансовою стійкістю не достатньо підкріплена відповідними теоретичними дослідженнями та практичним інструментарієм процесу управління нею. Необхідність удосконалення управлінських процесів на всіх рівнях управління та об’єктивна потреба підприємств в удосконалені управління фінансово-господарською діяльністю на основі управління їх фінансовою стійкістю зумовлюють актуальність даної теми.

Метою статті є розкриття теоретико – методологічних засад управління фінансовою стійкістю підприємства і вдосконалення управління.

Фінансова стійкість – це комплексна характеристика здатності підприємства перебувати у стані фінансової рівноваги, що характеризується збалансованістю між необхідним обсягом фінансових потреб і фактичним фінансово-ресурсним забезпеченням на всіх стадіях життєвого циклу підприємства. Управління фінансовою стійкістю пропонується розглядати як систему принципів і методів розробки та реалізації управлінських рішень, які на основі діагностики фактичного стану фінансової стійкості, визначення чинників, що дестабілізують стійкість розвитку та оцінки індикаторів фінансово стійкого розвитку, дозволяють привести у відповідність цілі та завдання діяльності підприємства до умов внутрішнього і зовнішнього середовища [3, c.28].

Для цього пропонуємо розглянути групи показників фінансового стійкого розвитку підприємства на рис. 1.

 

Рис. 1. Групи показників фінансового стійкого розвитку підприємства

 

Управління фінансовою стійкістю підприємства становить систему заходів щодо розробки і реалізації принципів і методів прийняття управлінських рішень стосовно формування такого стану фінансових ресурсів, який би забезпечив підприємство постійним зростанням прибутку, платоспроможністю та кредитоспроможністю. Воно спрямоване на досягнення платоспроможності підприємства в короткостроковому та довгостроковому періодах, забезпечення наявності грошових коштів для оплати поточних зобов’язань, фінансових ресурсів для розвитку, забезпечення ліквідності підприємства, а також забезпечення фінансової безпеки підприємства, його фінансової гнучкості та фінансової стабільності, досягнення фінансової рівноваги підприємства в довгостроковому і короткостроковому періодах [1, c.5].

Головною метою управління фінансовою стійкістю підприємства є досягнення умов фінансової безпеки та стабільності його функціонування і розвитку в поточному та перспективному періодах, що дозволить у кінцевому підсумку максимізувати ринкову вартість торговельного підприємства [4, c.278]. Управління фінансовою стійкістю підприємства має певні особливості, які вказані на рис. 2.

Рис. 2. Особливості управління фінансовою стійкістю

 

Результати розрахунків фінансової стійкості дають змогу оцінити:

·       інтенсивність використання позикових засобів;

·       ступінь залежності від короткострокових зобов’язань;

·       рівень довгострокової стійкості компанії без позикових засобів.

Управління фінансовою стійкістю підприємства являє собою масштабний процес, тому його деталізують та розділяють на декілька етапів (рис. 3) для досягнення оптимальних показників здійснення незалежної фінансової політики на підприємстві.

Під плануванням фінансової стійкості підприємства розуміється визначення цілей фінансової стійкості, шляхів її розвитку, а також формування основних напрямів розвитку. На другому етапі здійснюються вибір та розробка методичних підходів оцінювання фінансової стійкості підприємства, а також виявлення проблемних місць. Разом з тим здійснюється підбір альтернативних варіантів за допомогою визначення їхніх переваг та недоліків, що дозволяє розширити спектр прогнозованих подій.

На третьому етапі формується комплекс заходів щодо підтримки або підвищення рівня фінансової стійкості. Наступний етап характеризується проведенням запланованих заходів для досягнення прогнозованого рівня фінансової стійкості підприємства. П’ятий етап реалізується шляхом аналізу та оцінки отриманих результатів, критичних точок розвитку фінансової системи та визначення майбутнього рівня фінансової стійкості підприємства.

 

Рис. 3. Етапи процесу управління фінансовою стійкістю підприємства

 

Для визначення показників фінансової стійкості підприємства загалом користуються методикою Костирко Р. О. (табл.1), яка передбачає розрахунок коефіцієнтів фінансової стійкості та порівняння їх з рекомендованими показниками для формування висновків.

 

Таблиця 1

Методика розрахунку відносних показників фінансової стійкості [2, c.69]

п/п

Показники

Порядок розрахунку показника

Оптимальне значення

1

Коефіцієнт фінансової стійкості

Рекомендоване значення 0,6 – 0,7

2

Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії)

> 0,5

3

Коефіцієнт заборгованості (фінансової напруги)

 

Не більше 0,5 (50%)

4

Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами

> 0 до 10%

5

Коефіцієнт маневрування

Рекомендоване значення 0,2 -0,5

6

Коефіцієнт відношення необоротних і оборотних активів

Характеризує наміри підприємства

 

За наведеною методикою, для аналізу фінансової стійкості підприємств, було розраховано коефіцієнти фінансової стійкості двох підприємств: ПАТ «Roshen» (0,7) та ПАТ «Христинівський молокозавод» (0,2) (рис.4).

Згідно даних табл.1, показник ПАТ «Roshen» входить до області рекомендованого показника фінансової стійкості підприємства. Коефіцієнт фінансової стійкості ПАТ «Христинівського молокозаводу» становить 0,2, який є значно нижчим від рекомендованого значення 0,6-0,7. Відобразимо проведені розрахунки на графіку (рис.4).

 

Рис. 4. Порівняльна характеристика фінансової стійкості досліджуваних підприємств

 

Отже, фінансова стійкість є основною складовою економічної стійкості підприємства. Характерними рисами фінансової стійкості підприємства є можливість виконувати зобов’язання перед кредиторами, бюджетом та власниками за рахунок збалансування власних фінансових ресурсів та позик, а також стабільного фінансового стану. Управління фінансовою стійкістю підприємства являє собою систему принципів та методів розробки і реалізації управлінських рішень, пов’язаних із забезпеченням стабільного стану фінансових ресурсів і активів, їх формування та розподілу, який дозволив би підприємству розвиватися на основі зростання прибутку та капіталу при збереженні платоспроможності і кредитоспроможності, забезпечення і підтримання його фінансової рівноваги. Основною метою такого управління є забезпечення фінансової безпеки та стабільності функціонування і розвитку підприємства у поточному та перспективному періодах, що дозволить в кінцевому підсумку максимізувати його ринкову вартість.

 

Список використаних джерел:

1.     Кредісов В.А. Система суспільно-економічних чинників функціонування підприємництва / В.А.Кредісов // Формування ринкових відносин в Україні: Зб. наук. праць / Наук. ред. І.К. Бондар. – К., 2012. – Вип.3(34). – С. 3–9.

2.     Костирко Р.О. Фінансовий аналіз : навч. посібн. / Р.О. Костирко. – Х. : Фактор, 2012. – 784 с.

3.     Мартинюк В.М. Методологічні принципи управління фінансовою стійкістю підприємств торгівлі / В.М. Мартинюк // Наука й економіка. – 2011. – № 4. – С. 27–33.

4.     Партин Г.О. Особливості впливу основних чинників на фінансову стій- кість підприємства в умовах фінансово-економічної кризи / Г.О. Партин, О.В. Дідух // Науковий вісник НЛТУ України. – 2010. − Вип. 20.8. – С. 275–279.

5.     Приймак І.І. Організація стратегічного управління суб’єктами господарювання в економіці України / І.І. Приймак // Вісник Львівського університету. Серія : економічна.– Львів, 2012. – Вип. 36. – С. 143–147.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info