zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ФАКТОРИ ТА КРИТЕРІЇ ОПТИМАЛЬНОГО ВИБОРУ ПОСТАЧАЛЬНИКА ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВА-ІМПОРТЕРА

 

Момотенко М.В.

Україна, м. Одеса,

Одеський національний економічний університет

 

Аннотация: В статье рассмотрены основные факторы и критерии, которые влияют на оптимальный выбор поставщика для осуществления импортных операций предприятия. Проанализированы обстоятельства, которые следует учитывать при принятии решения о поставщике. Статья предоставляет информацию о причинах, в следствии которых возникает необходимость осуществления импорта, а также методы отбора кандидатов в контрагенты соответственно возникшим потребностям предприятия-импортера. В статье представлена научная новизна, а именно она заключается в систематизации и доработке информации о факторах влияния на выбор страны происхождения поставщика и о других рассмотренных вопросах.

 

Постановка проблеми у загальному вигляді. Організація ефективного управління закупівлями у будь-якій компанії пов'язана з комплексом різних за складністю і масштабами завдань, однією з найважливіших серед яких є вибір постачальника. Актуальність цього завдання обумовлена, у першу чергу, орієнтацією сучасних компаній на економічний розвиток і зростання у довгостроковій перспективі, що тягне за собою глобальне бачення цілей і стратегії закупівельної діяльності.

Постійне зростання рівня конкуренції не тільки на конкретному ринку, а й у світовому масштабі, змушує підприємців активно розвивати і постійно вдосконалювати всі сфери діяльності організації. Висока якість продукту, асортимент, наявність товару на складі, гнучка цінова політика - фактори підвищення конкурентоспроможності підприємства, які багато в чому залежать від ефективності управління зовнішніми закупівлями.

Аналіз досліджень і публікацій останніх років. Дослідженнями вибору іноземного постачальника підприємствами присвятили свої дослідження як вітчизняні, так і зарубіжні вчені: Алешина І.В., Багієв Г.Л., Балабанова Л.В., Блекуелл Р. , Е. Долгополова , Зозулев А.В., Кравченко В.О. У їхніх працях розкрито питання сутності, видів етапів вибору зарубіжних постачальників, методів і моделей його здійснення.

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. В умовах перебігу сучасних процесів глобалізації, підприємства повинні вирішувати завдання щодо закупівель товарів, матеріалів, комплектуючих та інших продуктів, які необхідні для ефективного функціонування на ринку. Це вимагає вибору постачальників, які були б економічно стабільними та пропонували вигідні умови постачання, тобто були привабливими для підприємств. Нажаль на даному етапі у схемах вибору іноземного постачальника є безліч недоліків, вони приховують ризики неотримання бажаного замовлення, чи бути обманутими. Тому це питання потребує вирішення надійними шляхами.

Постановка завдання. Завданням даної статті є висвітлення факторів та критеріїв оптимального вибору іноземного постачальника та обставин які необхідно враховувати під час його вибору. Визначити правила, якими слід керуватися для ухвалення рішення про вибір іноземного постачальника.

Виклад основного матеріалу дослідження. Серед найбільш значущих причин, які спонукають національні компанії віддавати переваги міжнародним постачальникам можна виділити наступні:

1)     відсутність національних джерел товарів і послуг;

2)     більш низькі витрати;

3)     сприятливий обмінний курс;

4)     більш досконале і технологічне обладнання;

5)     гнучка політика оптових цін;

6)     якість продукції;

7)     швидкість виконання замовлень;

8)     розвинена розподільна мережа.

Вплив перерахованих вище причин залежить від галузі, у якій функціонує підприємство, від розмірів організації, як покупця, так і постачальника, від цілей розвитку.

Крім перерахованих вище причин, що здійснюють позитивний вплив на міжнародну торгівлю, існує багато можливих проблем, що виникають у процесі взаємодії сторін, що схиляє національні підприємства на користь внутрішніх постачальників. Серед проблем можна виділити:

1)     дорожнеча і тривалість пошуку та отримання інформації про постачальника;

2)     можливість виникнення державних проблем;

3)     можливість упущення деяких видів витрат;

4)     складності юридичного характеру;

5)     мовні бар'єри і труднощі;

6)     культурні особливості.

Так як визначальним фактором ефективних поставок служить вибір відповідальних і активних постачальників, вирішувати цю задачу при міжнародних поставках іноді важче через дорожнечу і необхідність більш тривалого часу на отримання інформації про надійність того чи іншого постачальника.

За рівнем розвитку господарської системи виокремлюють наступні види країн походження постачальників:

1) Країни що характеризуються розвиненими ринковими відносинами та сучасною промисловістю

2) Країни із сучасним сільськогосподарським виробництвом,що приділяють значну увагу розвитку промисловості

3) Країни,що прямують до досягнення високого рівня ринкових відносин

4) Багаті країни, які не розвивають промисловість, проте живуть за рахунок здійснення сировинного експорту

5) Бідні країни,що мають багаті трудові та сировинні ресурси, проте демонструють низькі темпи економічного розвитку

Цей розподіл не можна вважати остаточним, оскільки його межі є достатньо умовними, але не дивлячись на це він дає можливість попередньо визначити місцезнаходження можливих майбутніх партнерів.

Економічну та політичну ситуацію у конкретній зарубіжній країні можна визначити за допомогою наступних характерних ознак:

·       Політична стабільність у країні. Така ознака здебільшого притаманна тим країнам,що можуть пишатися високим рівнем ринкових відносин і відповідних демократичних свобод, що витікають із цих відносин.

·       Рівень життя населення, що в першу чергу залежить від добробуту кожного окремого громадянина

·       Ставлення місцевих мешканців та влади до вивезення з їх території продукції за кордон

·       Економічна політика держави. Важливу роль у розвитку імпортної діяльності підприємств відіграє правова захищеність та державні гарантії забезпечення дотримання безпеки та міжнародного законодавства.

Національні та культурні особливості країн можуть проявлятися у особливостях ведення міжнародного бізнесу, у тому чи дозволяють моральні заборони, традиції чи релігія виробляти у тій чи іншій країні товар чи послугу, яку бажає отримати постачальник. Незнання національних особливостей є дуже серйозною перешкодою для успішного здійснення комерційної діяльності. (Таблиця 1)

 

Таблиця 1

Фактори впливу на вибір країни походження іноземного постачальника

Назва фактору

Складові фактору

Pівень розвитку господарської системи

1) Країни що характеризуються розвиненими ринковими відносинами та сучасною промисловістю

2) Країни із сучасним сільськогосподарським виробництвом,що приділяють значну увагу розвитку промисловості

3) Країни,що прямують до досягнення високого рівня ринкових відносин

4) Багаті країни

5) Бідні країни

Економічна та політична ситуація

1) Політична стабільність

2) Рівень життя населення

3) Ставлення місцевих мешканців та влади

4)Економічна політика держави.

Національні та культурні особливості

1) Моральні заборони

2) Традиції

3) Релігія

 

Вибір іноземного постачальника включає в себе наступні етапи:

1)      Виявлення загального кола іноземних фірм – потенційних партнерів із числа тих, що займають лідируючі позиції у даній галузі та є основними постачальниками продукції на світовий ринок.

2)      Аналіз показників фінансового стану господарської діяльності фірм, вибір потенційних партнерів та розсилка їм офіційних запитів з пропозицією прийняти участь у зовнішньоторговельній угоді.

3)      Проведення порівняльної техніко-економічної оцінки, отриманої у результаті запиту і кінцевий вибір потенційного партнера (Схема 1.)

Важливими джерелами отримання необхідної комерційної та фінансової інформації про потенційних зарубіжних постачальників є наступні:балансовий звіт, звіт про прибуток і збитки, звіт про зміни у фінансовому стані, звіт про джерела і використання основних та оборотних фондів

Існує два підходи до вибору найкращого зарубіжного постачальника із багатого різноманіття пропозиції надання таких послуг на світовому ринку.

Перший – експертний підхід,базується на думці спеціалістів з приводу сутності постачальника. Вони здатні надати адекватну оцінку тим чи іншим параметрам, які дають характеристику іноземному партнеру. В результаті отримання рейтингів чи інтегральних експертних оцінок здійснюється вибір постачальника. До недоліків даного методу можна віднести можливу суб’єктивність думки експертів у випадку вибору між кількома з них. Проте чим більша кількість претендентів, тим менше проявляється суб’єктивний чинник.

Другий підхід, що на мою думку може не завжди може забезпечити точну оцінку потенційного партнера – аналітичний. Він базується на ряді розрахованих показників, які характеризують постачальника. Але ризик виникає в тому, що він не завжди надає весь перелік необхідної інформації для застосування даного методу. Так у результаті відсутності деяких даних, розрахунки не здатні повною мірою забезпечити відображення доцільності співпраці.

Для ухвалення рішення про вибір іноземного постачальника слід керуватися такими правилами:

1)     не можна обмежуватися одним джерелом інформації;

2)     як мінімум одне з джерел, що використовується, повинно бути незалежним, тобто незацікавленим у можливих наслідках використання наданої інформації.

Висновки і перспективи подальших розробок. На початковому етапі виходу на зовнішній ринок для імпортера є пошук та вибір контрагента. Під час прийняття такого рішення у випадку зі здійсненням імпортної діяльності фірми постають два головних питання:

·       На якому ринку краще здійснити закупку товару?

·       З яким іноземним постачальником буде найвигідніше укласти угоду?

Для того,щоб здійснити правильний вибір у цих дилемах вирішальну роль відіграє порівняльний аналіз розвитку господарської системи потенційних партнерів, і обов’язкове вивчення економічних, політичних, національних та культурних особливостей країн їх походження підприємствами,що націлені на здійснення імпорту. Ця їх діяльність потребує обов’язкового вдосконалення за допомогою нових теоретичних та практичних підходів до даної проблеми.

 

Література

1.     Зінь, Е.А. Основи зовнішньоекономічної діяльності [Текст] : підручник / Е.А. Зінь, Н.С. Дука. – К. : Кондор. – 2009. – 432 с. – ISBN 124-615-381.

2.     Коваленко, Г.М. Імпорт без ввозу та експорт без вивозу [Текст] / Г.М. Коваленко // Бухгалтерія. – 2009. – № 27. – С. 51 – 55.

3.     Менеджмент персоналу : навч. посіб. / В.М. Данюк, В.М. Петюх, С.О. Цимбалюк та ін. – К.: КНЕУ, 2004.

4.     Митний кодекс України від 11.07.2002 № 92-IV [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg =92-15. – Законодавство України. 

5.     Місяць, Н.О. Особливості розрахунків у зовнішньоекономічній діяльності при використанні посередницьких договорів [Текст] / Н.О. Місяць // Економічні науки. Облік і фінанси. – 2010. – № 7. – С. 2 – 16.

6.     Новицький В.Є. Міжнародна економічна діяльність України: [підручник] / В.Є. Новицький. –К.: КНЕУ, 2003. – 948 с.

7.     Про зовнішньоекономічну діяльність: закон України від 16.04.1991 №959-ХІІ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=959-12. – Законодавство УкраїниПервая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info