zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>МЕТОДИКА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ АУТОАГРЕСИВНОЇ ПОВЕДІНКИ У СТУДЕНТСЬКОМУ ВІЦІ

 

Мусаелян О.М.

Україна, м. Київ,

Національний авіаційний університет

 

Анотація: Робота присвячена теоретичному дослідженню проблеми попередження аутоагресивної поведінки студентської молоді.

Ключові слова: аутоагресивна поведінка, превенція аутоагресії.

 

Аbstract: The main point of this theoretical research is prevention of the students` self-aggressive behavior.

Кeywords: self-aggressive behavior, preventive measures.

 

На основі проведеного науково-теоретичного аналізу в даній статті ми розкриємо методичні засади експериментального дослідження та обгрунтуємо підбір та використання конкретних психодіагностичних методик.

Ми встановили, що сутність аутоагресивної поведінки є у тому, що система вчинків людини спрямована не на розвиток та особистістне зростання, не на гармонійну взаємодію з реальністю, а на деструкцію особистості. У молодому віці повинні поставати такі питання, як пошук сенсу життя, проблема вибору професії та налагодження стосунків з протилежною статтю. Але вікові характеристики обумовлюють амбівалентність та нестійкість засвоєння цінностей та норм. Ціннісні орієнтації ще не стали внутрішнім законом, а вчинки, нерідко контролюються тільки страхом перед покаранням. Аутоагресивна поведінка у молодому віці - це також спосіб піти від обставин, які молоді люди вважають нестерпними, і ця поведінка є результатом небажання або невміння вирішувати проблеми, результатом дефіциту уваги та спілкування серед однолітків та родини.

На основі розгляду дослідженого теоретичного матеріалу було визначено показники та чинники аутоагресивної поведінки у молодому віці.

Було встановлено, що показниками аутоагресивної поведінки будуть: спрямованість аутоагресії, почутя провини, почутя образи, схильність до віктимної поведінки. Чинниками аутоагресивної поведінки є: наявність (відсутність) життєвих цілей, задоволення самореалізацією, локус контролю-Я, взаємовідносини з батьками, знижена самооцінка, емоційна нестабільність, ригідність когнітивних схем, ізольованість від суспільства (невпевненість у міжособистісних стосунках).

Кризові ситуації часто призводять до гетеро- та аутоагресивних реакцій особистості. Аутоагресія може виражатися у таких формах руйнівної поведінки людини: зловживання алкоголем, наркотичними речовинами, сильнодіючими медикаментозними препаратами, а також паління, трудоголізм, відмова від лікування, невиправдана схильність до ризику. Гетероагресивна поведінка має такі форми як фізична агресія, вербальна агресія, непряма агресія, негативізм, роздратування, підозрілість, образа. Фізична агресія виявляється у насильстві, жорстокості, у цілеспрямованій травматизації іншої особи. Вираження своїх почуттів через чвари, образи, погрози становить вербальну агресію. Непряма агресія виступає у формі спрямованих проти інших пліток, жартів та нестримної люті (крик, тупотіння ногами). Опозиційна форма поведінки, яка спрямована проти авторитету й керівництва та призводить до нехтування правил та вимог, називається негативізмом. Роздратування й підозрілість характеризуються схильністю до запальної поведінки, грубості, недовіри до оточення. Заздрість і ненависть, що породжуються почуттям гніву, невдоволеністю, спричиняють образу.

Віктимна поведінка – це дії або бездіяльність, які спонукають іншу людину до здійснення легковажного, аморального чи противоправного вчинку. Психологічною підосновою такої поведінки являється занижена самооцінка, страх розриву значимих відносин, почуття вини за особисту недосконалість і уявлення про «справедливість покарань». Віктимність на думку В.П. Самохвалова, являється біологічним аналогом аутоагресивної поведінки.

Почуття провини присутнє в житті кожної людини, але постійний негативний досвід у дитинстві призводить до закріплення даної риси. Постійне почуття провини розвивається при відсутності похвали зі сторони батьків, постійному осудженні, критиці. Дитина починає відчувати себе невдахою. Як наслідок розвивається почуття самозвинувачення, самокритики і постійної вини у молодому віці.

Переживання молодою людиною відсутності життєвих перспектив (втрата сенсу життя через депривацію потреби самореалізації та самоствердження) обумовлює амбівалентне ставлення до життя – з одного боку, песимістичне відношення до життя, з іншого – байдуже ставлення до себе, свого здоров’я, а також до смерті. Ця амбівалентність разом з індивідуально-психологічною уразливістю, тобто низькою самооцінкою, егоцентричністю, поганим баченням життєвих перспектив, схильністю до ризику обмежує можливості подолання життєвих труднощів. Так молодь все частіше обирає саморуйнування (свідоме чи несвідоме), а не творчий саморозвиток, якій виявляється у прагненні збагачувати свій внутрішній світ в будь-якій формі діяльності, прагненні розвивати сильні сторони власної особистості.

Самооцінка й ставлення до себе є центральним у структурі особистості, тому і в аутоагресивному патерні особистості виокремлюється самооцінний блок. Експериментально встановленно, що чим вище рівень аутоагресії особистості, тим нижче самооцінка власних когнітивних можливостей (пам’ять, мислення), самооцінка тіла (фізичне Я), нижче самооцінка власних можливостей щодо самостійності, автономності поведінки та діяльності. Емоційна нестійкість як емоційно-вольовий рівень саморегуляції життєдіяльності виявляється у низькій стресостійкості, підвищеному психоемоційному напруженні, що призводить до зниження позитивних настанов та ефективності пізнавальної діяльності.

Таким чином, для діагностики показників та чинників аутоагресивної поведінки були обрані: особистий опитувальник Г. Айзенка EPI, тест С Ж О (Д. Леонтьєв), опитувальник „Ауто- та гетероагресії” (Е. П. Ільїн), діагностика стану агрессії (опитувальник А. Басса-А. Дарки), методика „Незакінчені речення” (Сакса-Леві), „Діагностика ригідності” (Г. Айзенк), методика дослідження віктимної поведінки. (Андроннікова О. О.). Для визначення загальної схильності молоді до аутоагресивної поведінки розроблена власна методика.

 

Список літератури:

1.     Десев Л. Психология малых групп. Социальные иллюзии и проблемы. – М., 1979.

2.     Максименко С. Д., Носенко Е. Л. Експериментальна психологія (дидактичний тезаурус): Навч. посіб. — К.: МАУП, 2002. — 128 с.: іл.

3.     Психология индивидуальных различий / Под ред. Ю. Б. Гиппенрейтера, В. Я. Романова. – М., 1982.

4.     Смирнов С. Д. Педагогика и психология высшего образования: от деятельности к личности: Учеб. пособие. – М.: Издательский центр «Академия», 2001. – 304 с.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info