zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ХАРАКТЕРИСТИКА РИНКУ МАРКЕТИНГОВИХ ПОСЛУГ

 

Над'ярна Н.І., Слоква М.Г.

Україна, м. Красноармійськ, ДонНТУ

 

В цій роботі розглянуто проблемні та перспективні напрямки маркетингових послуг, зарубіжна та вітчизняна практика надання маркетингових послуг для найбільшого задоволення споживачів і розвитку економіки в цілому.

 

На сьогоднішній день характерною рисою розвинутого суспільства є домінування у структурі валового внутрішнього продукту частки послуг. Причому, з кожним роком зростає питома вага ділових послуг, до яких відносяться і маркетингові. У закордонній практиці надання маркетингових послуг має вже більш ніж півсторічну історію. Зараз це престижний вид надання консалтингу. Послуги на різних рівнях економічної діяльності все більше входять у матеріально-речову структуру виробництва та споживання. Потреба у маркетинговій інформації виникає у все більшої кількості суб'єктів господарювання, яким необхідно отримати дані стосовно їх сфери бізнесу для збільшення ступеня задоволення споживачів та розвитку свого напрямку діяльності. Таким чином, у світовій практиці маркетингові послуги є одним з найбільш затребуваних видів ділових послуг, до яких вдаються всі підприємства, незалежно від їх розмірів і успішності, тому це пояснює необхідність характеристики ринку маркетингових послуг в світі та в Україні.

Дослідженням даної теми займались наступні закордонні автори Уікхем Ф., Браун Т., Котлер Ф., Черчілль Р. та вітчизняні – Блінов О.О., Боброва В.І., Бутова Т.В., Волкова Є.О., Гончарук С.О., Дєєва Є.М., Євстигнєєва Т.В., Зімін С.О., Іванов М.С., Калянов, Р.Н., Керовков С.С., Керовков Д.В., Марінко, Р.В., Павлова Н.Н., Рибченко С.О., Фербер М.В.

Передумовами появи маркетингових послуг можна вважати:

1)     посилення конкуренції серед організацій;

2)     потреба у інформації стосовно ринку, споживачів, попиту та інше;

3)     розвиток виробництва.

Насамперед маркетингові послуги належать до сфери ділових або консалтингових послуг, призводять до оволодіння інформацією, належать до товарів інтелектуального виробництва, мають мінливий характер та повинні носити комплексний і систематичний характер. До маркетингових послуг відносять: маркетингові дослідження ринку, товару, споживачів, попиту, розробку реклами, проведення заходів щодо стимулювання збуту, акцій, ярмарок, запровадження програм лояльності, оптимізацію роботи підприємства, розробка стратегії розвитку компанії, сегментування, позиціонування, вибір цільових сегментів, розробку конкурентних стратегій та багато іншого.

Маркетингові послуги необхідні, якщо:

·       відбувається зниження рівня продажів;

·       скорочується ринкова частка компанії;

·       знижується рівень якості обслуговування(скарги клієнтів);

·       вихід компанії на нові ринки;

·       розробка нових товарів і послуг;

·       відбувається брендинг та ребрендинг компанії;

·       відбувається позиціонування і перепозиціювання компанії або торговельної марки;

·       запускаються нові проекти [1].

На початку нового тисячоліття формування ринку послуг було ще далеко не закінчено. Іноземні фірми міцно займали і сьогодні ще займають нішу міжнародної сертифікації та залучення інвестицій. Розширюється прихід в сферу послуг PR-структур, підрозділів великих холдингів, навчальних організацій, зростає кількість знову створюваних фірм та індивідуальних консультантів. При поступальному розвитку економіки попит на маркетингові послуги буде тільки зростати, диверсифікуючи від стандартних масових послуг до ексклюзивної роботи фахівців.

В останні роки в Україні попит на маркетингові послуги значно виріс. Спершу на ринок вишли іноземні фірми, головною їх заслугою стало те, що вони показали як треба і як не треба працювати у цій сфері, тобто сформували деякий орієнтир надання маркетингових послуг. Ринок отримав західні стандарти надання маркетингових послуг і обслуговування клієнтів. Із часом вітчизняні фахівці здобули необхідні навички і на міжнародному рівні надають ці послуги.

Отже, маркетингові послуги надають консалтингові компанії, або різноманітні рекламні агентства, які мають необхідний кваліфікацій рівень та володіють усім необхідним організаційним портфелем. Треба зазначити, що для того, щоб отримати маркетингову інформацію необов’язково звертатися до спеціалізованих підприємств, будь-які маркетингові заходи можуть провести і спеціалісти самого підприємства, якщо такі є, зараз на будь-якому підприємстві вже є відділ з маркетингу.

Ринок маркетингових послуг у цілому оцінюється як стрімко зростаючий. Проте давати кількісну оцінку йому досить важко, оскільки відсутні об'єктивні дані щодо обсягів оборотів учасників ринку.

До числа основних областей, в яких на сучасному ринку надаються маркетингові послуги, можна віднести нижченаведені [2].

1. Послуги надаються в областях, в яких не можливо використання власного персоналу. Головним чином це ревізія управління та ревізія маркетингу. Перша необхідна для планування серйозних реформ, друга може бути планово-періодичної процедурою.

Перевага надання полягає тут у значному досвіді (можливість порівняння і зіставлення практичної ефективності різних підходів і методів), незалежної позиції і незацікавленості в результаті. Персонал фірми будь-якої кваліфікації не дасть керівникові об'єктивної оцінки, навіть дотримуючись напрацьованої методики дослідження, по-перше, через особисту зацікавленість у результаті (навіть на успішних підприємствах тільки 50% важливої інформації доходить до керівника), по-друге, через звичності уявлень.

Економічний ефект виходить у вигляді подальшого усунення зайвих ланок, дубльованих функцій, впровадження оптимальних управлінських технологій та вивільнення управлінського ресурсу, підвищення ефективності маркетингового комплексу.

2. Послуги надаються для спеціальних разових заходів, що вимагають високої кваліфікації і спеціального досвіду. Такими заходами можуть бути: пошук ринкових можливостей, розробка стратегій, реінжиніринг підприємств, експертиза бізнес-проектів. Заходи такого роду носять разовий характер і у той же час можуть бути надзвичайно об'ємними. Підприємство просто не має персоналу необхідної кваліфікації, так як в "нормальному" режимі функціонування він не потрібен. Пропозиція надає необхідний персонал і забезпечує максимально ефективну роботу.

Економічний ефект у різних випадках досягається по-різному: знаходження ринкових можливостей і розробка стратегій дають довгострокову перевагу у вигляді економії коштів на непродуктивних витратах, конкурентна перевага, перевага у часі; ефективність реструктуризації може виразитися у збільшенні збуту або скороченні витрат. Послуги надають у випадках, коли керівникові необхідно мати експертну альтернативну точку зору. Від експертизи бізнес-проекту цей варіант відрізняється головним чином відсутністю бізнес-проекту як такого. На цій стадії приймається або відхиляється рішення про детальне (і дороге) опрацювання проекту.

3. Послуги надаються для спеціальних підприємств, що носять постійно-періодичний характер, коли потрібна висока кваліфікація, але тримати високооплачуваного фахівця на ставці недоцільно (наприклад, для розробки рекламних кампаній).

Ефект досягається за рахунок економії коштів на утримання фахівця в штаті без втрати ефективності самої кампанії.

4. Послуги надаються для навчання персоналу у процесі роботи. Спільна робота консультанта і персоналу замовника по конкретному проекту досягає цілей навчання поряд з перевагами попереднього варіанту. Послуги надаються на постійно-періодичній основі у випадках, коли зміни на підприємстві відбуваються постійно і коли рішення необхідно приймати швидко. У керівника просто немає часу пропрацювати проблему самому, а незайнятих фахівців потрібної кваліфікації на підприємстві немає.

Ефект досягається в зниженні ризику у прийнятті рішень завдяки незалежному сторонньому погляду на стан речей.

5. Послуги надаються на разової основі у випадках, коли керівникові необхідно обговорити проблему, отримати підказку ззовні[2].

Таким чином, роль маркетингових послуг у сучасному світі значно збільшилась. Ринок маркетингових послуг має великі перспективи у своєму розвитку. Звісно, якість послуг залежить виключно від фахівців, які їх надають.

 

Список джерел та літератури

1.     Маркетинговий консалтинг [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://kbs.kg/?page_id=142

2.     Гончарук В.А. Алгоритми перетворень в бізнесі: Практика консультування. Маркетинговий підхід / В.А. Гончарук. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: «Справа», 2001. - 296 с.

3.     Черчилль Г.А. Маркетинговые исследования. – СПб: Питер, 2001. – 752 с.

4.     Аникеев С.Н. Методика разработки плана маркетинга. - М.: Фолиум, 2005-345 с.

5.     Багиев Г.Л., Тарасевич В.М., Анн Х. Маркетинг: Учебник. – М.: Экономика, 2006-278 с.

6.     Котлер Ф. Маркетинг-менеджмент. Издание 10-е: Пер. с англ. - СПб: Издательство "Питер", 2000 -452c.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info