zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ В СИСТЕМІ МІЖБЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН

 

Охрименко Ю. Б. Маршук Л. М.

Україна, м. Вінниця

ВТЕІ КНТЕУ

 

Аннотация. Определена сущность местных бюджетов и проанализированы основные статьи его доходов и расходов. Установлено значение местных бюджетов в системе межбюджетных отношений в Украине и их основные задачи.

 

В умовах побудови правової, демократичної та соціально направленої держави з економікою ринкового типу максимальне задоволення потреб населення суспільними благами та, взагалі, збільшення добробуту кожного грома­дянина посідає визначальне місце. Проте, історично назріла необхідність роз­витку України в напрямку децентралізації влади та управління гальмується як шляхом зволікання прийняття відповідних законодавчих актів, так і шляхом фактичного обмеження прав органів місцевого самоврядування, що не відповідає світовим тенденціям зміцнення основ місцевого самоврядування.

Місцеві бюджети важливою ланкою бюджетної системи будь-якої держави. Вони є максималь­но наближеними до людей, що проживають у певній місцевості і потребують фінансового забезпечення ок­ремих сфер свого життя, видатки на які відповідно до законодавства повинні здійснюватися за рахунок коштів місцевих бюджетів. На місцях найкраще видно, які саме видатки необхідно визначити як пріоритетні, які саме заходи та заклади фінансувати першочергово для того, щоб населення певної території отримало найнеобхідніше. У цьому зв’язку дуже важливе значення має забезпечення реальної доходної бази місцевих бюджетів, а це прямо залежить не лише від існуючого в державі бюджетного законодавства, а й від ефектив­ності правового регулювання податкових відносин.

Питання ролі місцевих бюджетів в системі міжбюджетних відносин розглядалося рядом науковців, серед яких такі як С. Булгакова, О. Василик, З. Васильченко, М. Деркач, Л. Єрмошенко, М. Єрмошенко, А. Єпіфанов, С. Кондратюк, В. Кравченко, О. Кириленко, В. Краснова, І. Лукінов, І. Луніна, В. Опарін, В. Малько, М. Пабат, К. Павлюк, Д. Полозенко, І. Сало, С. Слухай, І. Чугунов, М. Чумаченко, С. Юрій та ін. Проте дане питання не є достатньо вивченим у науковій літературі і потребує подальшого розгляду.

Метою даного дослідження є визначення сутності місцевих бюджетів та їх значення в системі міжбюджетних відносин в Україні.

Міжбюджетні відносини є важливою складовою бюджетної системи, та відображають систему зв’язків між органами влади різних рівнів, відносно організації внутрішніх, щодо бюджетної системи, потоків ресурсів під час горизонтального та вертикального бюджетного вирівнювання (якому передує розподіл повноважень між рівнями влади та управління і відповідне формування власної доходної бази кожної складової бюджетної системи, а також розмежування закріплених доходів).

Об’єктивна потреба в існуванні відносин між бюджетами полягає в необхідності здійснення вирівнювання фінансових можливостей:

·           адміністративно-територіальних одиниць одного рівня через нерівномірність надходжень бюджетних ресурсів внаслідок різного соціально-економічного розвитку (горизонтальне вирівнювання);

·           різних рівнів влади внаслідок особливостей розподілу повноважень по вертикалі влади та управління (вертикальне фінансове вирівнювання) [2, с. 26].

Ступінь фінансової незалежності місцевих органів влади характеризує незалежність держави в цілому, потенційні можливості її економічного розвитку, рівень демократичних прав і свобод громадян. Держава не може успішно розвиватись та економічно процвітати, не даючи гарантій фінансової незалежності місцевим органам влади. Це об’єктивна необхідність формування нових економічних відносин. Фінансову незалежність місцевого самоврядування треба розглядати насамперед як економічний простір для його діяльності у межах певної території на принципах економічної ефективності та економічної доцільності. Пріоритетною умовою в даному разі повинна бути сукупність територіальних інтересів, що відображають особливості економічних і соціальних умов регіону.

Місцеві бюджети - це фінансова база органів місцевого самоврядування, яка є вирішальним фактором регіонального розвитку. Наявність місцевих бюджетів закріплює економічну самостійність місцевих органів самоврядування, що передбачено Конституцією України [3] та Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні"[4], активізує господарську діяльність, дозволяє їм розвивати інфраструктуру на підвідомчій території, розширювати економічний потенціал регіону, виявляти і використовувати резерви фінансових ресурсів, розширює можливість місцевих органів влади в більш повному задоволенні потреб населення.

Через місцеві бюджети складаються певні фінансові взаємовідносини органів самоврядування практично з усіма підприємствами, установами, що розташовані на їхній території, і населенням даної території у зв'язку з мобілізацією й витрачанням коштів цих бюджетів. Між місцевими бюджетами різних рівнів, а також між цими бюджетами і державним бюджетом виникають фінансові відносини з приводу перерозподілу фінансових ресурсів для забезпечення ефективного функціонування кожного бюджету.

Відповідно до Бюджетного кодексу України, загальний обсяг доходів місцевих бюджетів складається з трьох складових [1]:

·           доходів, що закріплюються за місцевими бюджетами та враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів;

·           власних доходів місцевих бюджетів, які не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів;

·           міжбюджетних трансфертів, що безповоротно передаються з одного бюджету до іншого.

Для досягнення основної мети регулювання міжбюджетних відносин, а саме забезпечення бюджетними ресурсами встановлених законодавством повноважень, видатки місцевих бюджетів розподілені на три частини:

·           видатки на виконання делегованих повноважень (видатки, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів);

·           видатки на виконання власних повноважень (видатки, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів);

·           кошти, що передаються з бюджету одного рівня до іншого.

Розмежування видатків місцевих бюджетів на видатки, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, і видатки, що при цьому не враховуються, здійснюється тільки на стадії формування бюджетів та застосовується лише для обрахунку обсягів міжбюджетних трансфертів, що передаються з одного бюджету іншому відповідно до положень Бюджетного кодексу України. Загальний підхід полягає в тому, що уряд відповідає за фінансування видатків, які враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, та зберігає за собою контроль за ефективністю витрачання цих коштів [6].

Співвідношення доходів та видатків місцевих бюджетів та Державного бюджету розкриває ступінь децентралізації влади в країні, наскільки велика чи мала частка переданих (делегованих) та власних повноважень органів місцево­го самоврядування.

Згідно з закону «Про засади державної регіональної політики» визначає нові пріорітети розвитку регіонів, серед яких ефективне використання внутрішнього потенціалу регіону, стимулювання та підтримка місцевих ініціатив, скорочення розриву між рівнем життя людей у різних регіонах, підвищення конкурентноспроможності регіонів.

Окрім Державної стратегії регіонального розвитку України, кожен регіон повинен мати власну семирічну стратегію розвитку, яку розроблятимуть місцеві ОДА з урахуванням особливостей кожного регіону. Кожна стратегія повинна мати план заходів з її реалізації. Закон визначає також механізм та джерела фінансування державної регіональної політики

На сьогоднішній день в Україні, відповідно до положень Європейської хартії місцевого самоврядування на основі пропозицій вітчизняних експертів, а також з урахуванням позицій і досвіду зарубіжних країн, уже сформована модель реформованої системи органів публічної влади на місцях, яка має три рівні: рівень регіону, рівень району та рівень громади, що тісно взаємодіють між собою.

Відповідно до закону «Про добровільне обєднання територіальних громад» визначає конкретний механізм добровільного обєднання територіальних громад, якого раніше не існувало. Створення потужних, самостійних та самодостатніх територіальних громад є важливою частиною процесу децентралізації, які мають чітко визначені компетенції.

Починаючи з 2015 року, джерела наповнення місцевих бюджетів було розширено за рахунок передачі з державного бюджету на місця цілої низки податків, а також запровадження нових зборів. Зокрема, тепер місцева влада буде збирати 100% плати за надання адміністративних послуг, 100% державного мита, 100% податку на прибуток підприємства.

Щодо перерозподілу податків, що збільшують розмір місцевих бюджетів є:

·           60% податку на доходи фізичних осіб;

·           80% екологічного податку;

·           5% акцизного податку з реалізації підакцизних товарів;

·           100% єдиного податку;

·           100% податку на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності;

·           100% податків на майно (земля, нерухомість, транспорт).

Останнім кроком у реформі міжбюджетних відносин полягала у збільшенні ресурсу місцевих бюджетів, і підсумки роботи за три місяці цього року показали позитивні результати.

Протягом першого кварталу 2014 року надходження до місцевих бюджетів зросли на 35,4% або 5,5 млн. грн. Ріст є по всіх видах податків: податок на доходи фізичних осіб - 114,1%, плата за землю – 123,3%. Планові річні показники по новому акцизному податку виконано на 33,7%, по податку на майно - на 20,1%. Тому мета, яка переслідувалася бюджетною реформою, як показує перший квартал, досягнуто

При внесенні змін до Бюджетного Кодексу також підготували нормативну базу для об’єднання громад, і основний плюс такого об’єднання – це вихід на прямі міжбюджетні відносини з державним бюджетом. І такі громади абсолютно не залежатимуть ні від району, ні від міста, ні від області. Перехід від трирівневого фінансування до дворівневого – держава-громада.

Процес децентралізації в Україні триває дотепер, поступи в даному питанні спостерігаються лише останній час. Причинами такого повільного процесу децентралізації є суб’єктивні та об’єктивні чинники, зокрема не готовність населення до таких кардинальних змін та недосконалість нормативно-правової бази відповідно до даного питання.

До основних проблем, з якими стикаються органи місцевої влади при виконанні своїх функцій за рахунок місцевого бюджету, належать:

·           основна частина ресурсів, які мають у своєму розпорядженні органи місцевого самоврядування, формуються на центральному рівні і можуть бути спрямовані лише на виконання функцій, переданих державою;

·           нестача грошових коштів через надмірно великий тягар видатків на соціальну сферу, які покладені на місцеві бюджети;

·           занадто складна та заплутана система бюджетної звітності та бюджетного процесу, що передбачає завеликий апарат управління;

·           запроваджена система міжбюджетного регулювання доходів місцевих бюджетів не сприяє зацікавленості органів місцевого самоврядування у нарощуванні власної доходної бази, про що свідчить суттєве перевищення темпів зростання обсягів трансфертів вирівнювання, які передаються місцевим бюджетам, над темпами зростання самостійно залучених ними доходів.

Тому, місцеві бюджети в системі міжбюджетних відносин відіграють надзвичайно велику роль та повинні виконувати такі завдання [5]:

1)        досягнення більшого ступеня децентралізації фінансів в умовах бюджетного унітаризму та забезпечення рівних умов для місцевих органів самоврядування та однаково гарантованих державних соціальних стандартів для населення;

2)        забезпечення справедливого розподілу суспільних послуг між громадянами незалежно від місця проживання та підвищення рівня мобілізації доходів місцевих бюджетів;

3)        стабільність у підходах під час визначення фінансових ресурсів місцевих бюджетів;

4)        стимулювання місцевих органів влади до розвитку доходів відповідних бюджетів;

5)        забезпечення об’єктивної та прозорої формули розподілу та визначення обсягів міжбюджетних трансфертів та повноти і стабільності одержання місцевими бюджетами належної з бюджету вищого рівня дотації вирівнювання;

6)        запровадження стимулюючих механізмів під час визначення обсягу міжбюджетних трансфертів та залишення в розпорядженні місцевих органів самоврядування частини коштів від перевиконання планових обсягів загальнодержавних податків і зборів;

7)        уникнення суб’єктивізму під час розподілу загальнодержавних ресурсів і ослаблення впливу органів влади вищого рівня на процес формування місцевих бюджетів та реалізація принципів самостійності та збалансованості місцевих бюджетів;

8)        досягнення добробуту населення.

Таким чином, для зміцнення органів місцевого самоврядування необхідна передача бю­джетних повноважень та вирішення питань щодо стабільного та достатнього надходження коштів до місцевих бюджетів. Тож міжбюджетні відносини набу­ли великого значення для подальшого розвитку економіки країни, що перекон­ливо доводять постійні зміни, які відбуваються під час бюджетного реформу­вання в системі міжбюджетних відносин України.

 

Список використаних джерел

1.        Бюджетний кодекс України: прийнятий ВРУ від 08.07.2010 р. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua

2.        Волохова І.С. Міжбюджетні відносини в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку. – Одеса: Атлант, 2010. – 233 с.

3.        Конституція України: прийнята ВРУ від 28.06.1996 р. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua

4.        Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України прийнятий ВРУ від 21.05.1997 р. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua

5.        Трофіменко О.В. Місцеві бюджети як визначальна ланка в системі міжбюджетних відносин України. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.rusnauka.com

6.        Юрій Е.О. Теоретичні аспекти сутності міжбюджетних відносин в Україні / Е.О.Юрій, М.І. Арич. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://nauka.zinet.infoПервая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info