zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)



НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.info



Студия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!



Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>



ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ МАЛОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ ГОСПОДАРЮВАННЯ

 

Онофрей А.М., Вудвуд В.В.

Україна, м. Чернівці, ЧТЕІ КНТЕУ

 

В статье исследован механизм государственного регулирования финансовой деятельности предприятий в Украине . Раскрыта сущность государственного регулирования на основе различных научных взглядов. Определены перспективы дальнейшего развития и функционирования малого бизнеса в Украине на современном этапе хозяйствования.

 

Фінанси підприємств є основою фінансової системи кожної країни, важливим фактором економічного розвитку та підвищення її конкурентоспроможності. Фінансова система зумовлена постійними змінами фінансових показників, що характеризують різні аспекти фінансової діяльності у зв'язку з безперервним потоком грошових видатків і надходжень підприємства.

Розвиток нових умов господарювання не скоротило, а навпаки збільшило кількість низькорентабельних та збиткових підприємств. Слабка ефективність підприємницької діяльності, довготривала неплатоспроможність та втрата з боку держави управління економікою призвели до загострення проблеми неплатежів у бюджет. Гострою стала проблема через ситуацію на Сході країни, а саме багато підприємств Луганської та Донецької областей перестали працювати, і відповідно нема і платежів до бюджетів. За цих умов необхідна сучасна, адекватна організація державного регулювання малого підприємництва.

Сфера підприємницької діяльності, як джерело багатства і розвитку суспільства, постійно цікавила науковців та практиків,що створювали різні погляди щодо цілей і механізмів її здійснення. Питанням пошуку і розвитку ефективних механізмів державного регулювання підприємництва займалися такі вчені як: Карлін М.І., Балакірєва, О.М., Кравцова Т.М., Покатаєва О.В., Старцев О.В., Капентік В.М., Василенко А.В..

Метою статті є дослідження механізму державного регулювання малого бізнесу в Україні та визначення перспектив подальшого розвитку і функціонування.

Розглядаючи фінансову систему, потрібно сказати, що це сукупність урегульованих фінансово-правовими нормами окремих ланок фінансових відносин і фінансових установ, за допомогою яких держава формує, розподіляє і використовує централізовані і децентралізовані грошові кошти.

Фінансова діяльність підприємства - це особливий напрямок діяльності підприємства, що має на меті залучення коштів для всіх інших сфер його діяльності [2, с.167 –168].

Балакірєва О.М. вважає що на даному етапі економічного розвитку в Україні дуже гостро стоїть проблема державного регулювання фінансів підприємств. Необхідно щоб держава сконцентрувала зусилля у напрямку вдосконалення інституційного середовища, для сприяння економічній активності населення. Важливим чинником розбудови системи підтримки сектора підприємницької діяльності є формування в країні сприятливого інституційного середовища [1, c. 7 – 10].

Неможливістю самостійного протистояння підприємства усім зовнішнім та внутрішнім економічним перетворенням виникає необхідність підтримки держави малого підприємництва, особливо з боку залучення коштів.

Капентік В.М. визначає державне регулювання економіки як, цілеспрямований та активний вплив державних та наддержавних органів управління на функціонування та розвиток цілісної економічної системи шляхом використання економічних законів і вирішення економічних суперечностей за допомогою певної сукупності форм та методів.

Державний вплив на підприємницьку діяльність здійснюється завдяки методам економічного (непрямого) і адміністративного (прямого) впливу. Вони повинні використовуватися в комплексі при проведенні фіскальної, інвестиційної, цінової, амортизаційної, грошово-кредитної та іншої політики таким чином, щоб не зруйнувати ринкові основи, не допустити кризових явищ.

Для регулювання підприємницької діяльності, держава використовує такі засоби як : державна реєстрація; ліцензування, патентування, квотування; сертифікація та стандартизація ; регулювання цін і тарифів; податкове регулювання; надання дотацій, компенсацій; застосування нормативів та лімітів [5, с. 89-91].

З метою підтримки малого і середнього бізнесу Чернівецька ОДА розробила Регіональну програму розвитку малого і середнього підприємництва у Чернівецькій області на 2014-2015 роки.

Головною метою Програми є створення сприятливих умов для розвитку малого і середнього підприємництва, підвищення економічних показників розвитку регіону, пріоритетних галузей економіки, забезпечення зайнятості населення шляхом заохочення суб’єктів господарювання до розвитку їх діяльності.

Цілі Програми:

·       створення сприятливих умов для розвитку малого і середнього підприємництва;

·       організація роботи щодо створення нових ефективно діючих малих і середніх підприємств;

·       розвиток сучасної інфраструктури підтримки бізнесу;

·       розвиток людського та соціального потенціалу шляхом впровадження сучасних програм підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів, а також розвитку громадянського суспільства;

·       забезпечення розвитку суб’єктів малого і середнього підприємництва з метою формування конкурентного середовища та підвищення рівня їх конкурентоспроможності;

·       стимулювання інвестиційної та інноваційної активності суб’єктів малого і середнього підприємництва [7].

Реалізація Програми буде сприяти поступовому збільшенню питомої ваги кількості зайнятих у малому і середньому підприємництві в загальному обсязі працездатного населення, забезпечення тенденцій росту інвестиційно-інноваційної діяльності малих і середніх підприємств та отримання запланованих надходжень до бюджетів усіх рівнів.

За час дії Програми, напрями роботи місцевих органів виконавчої влади спрямовувались на спрощення процедур державної реєстрації, удосконалення дозвільної системи, дотримання вимог законодавства у сфері регуляторної політики та забезпечення виконання Програми економічних реформ України на 2010-2015 роки “Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава” щодо дерегуляції та розвитку підприємництва [7].

Впровадження комплексу заходів на державному рівні щодо зменшення регуляторного тиску на підприємницьке середовище та вжиття відповідних заходів органами виконавчої влади і місцевого самоврядування на місцях сприяло поліпшенню бізнес-клімату в регіоні.

Формально і локанічно державне регулювання – це встановлення державою кількісних та/або якісних обмежень на свободу вибору прийняття рішень осіб чи організацій, недотримання яких погрожує застосування відповідними органами санкцій за порушення нормативно правової бази.

Державне регулювання розвитку підприємництва здійснюється на принципах стабільності, довго терміновості, юридичної захищеності.

Данилейчук Р.В. вважає що взаємовідносини які складаються між підприємством і державою, повинні розвиватися у двох основних напрямках:

·       по-перше, шляхом державного регулювання підприємницької економіки за допомогою спеціальних заходів, розроблених у державних програмах підтримки підприємництва, і заходів, що містяться в загальнодержавних програмах економічного і соціального розвитку країни;

·       по-друге, за допомогою взаємодії держави й підприємництва, що є економічним співробітництвом влади і підприємницьких структур на основі єдності цілей стабілізації економічного зростання в Україні [4, c. 93-98].

Існує протилежна точка зору з приводу державного регулювання підприємництва, а саме: Балашов Г.В вважає що держава має цілком і повністю припинити своє втручання в розвиток підприємництва. Не має бути адресної допомоги та підтримки бізнесу, нехай підприємництво розвивається на умовах вільного ринку. Роль держави має закінчитись на перевірці та нагляду щоб не порушували законодавство, а також збирати податки [6].

Отже виникає необхідність державної підтримки, що відповідає тенденціям розвитку підприємництва і зумовлена найбільшою вразливістю цього сектора економіки до. Держава має регулювати підприємництво шляхом соціально-економічного прогнозування, удосконалення дозвільної системи, антимонопольної політики, державної стандартизації, метрології і сертифікації, системи оподаткування, розробки загальнодержавних і регіональних програм розвитку підприємництва. Однак, не можемо погодитись з цим твердженням.

Таку думку поділяє і Васьльєва Д.В, яка вважає, що для розвитку малого підприємництва в Україні необхідним є пряме державне втручання. Пропонуємо такі заходи державної підтримки малому бізнесу:

·       використання гарантійних фондів кредитування малого підприємництва;

·       пільгового кредитування та часткову компенсацію відсоткових ставок по кредитах;

·       забезпечення спрощених режимів оподаткування та податкових пільг;

·       надання фінансової підтримки інноваційної діяльності;

·       компенсації видатків на інформаційне обслуговування;

·       компенсації видатків на отримання патентів, захист авторських прав тощо;

·       фінансування проектів, які здійснюють малі підриємства;

·       надання обладнання в лізинг;

·       сприяння розвитку венчурного бізнесу [3, с. 178-183].

Таким чином, малий бізнес відіграє дуже велику роль в економіці, впливає на економічний розвиток країни, адже малий бізнес в економіці України має виконувати такі функції: створення додаткових робочих місць, зменшення рівня безробіття, вирішення проблем бідності; формування середнього класу, сприяти розвитку економіки країни.

До основних факторів які гальмують розвиток малого бізнесу в Україні відносяться:

·       складність отримання кредиту;

·       заплутаність правового регулювання підприємницької діяльності;

·       низький рівень економічної свободи.

Усунення впливу дій цих чинників приведе до створення сприятливішого податкового, інвестиційного, інноваційного та цінового режимів для суб’єктів малого підприємництва; упорядкування механізму державного регулювання та контролю підприємницької діяльності.

Сьогодні виникає питання , щодо здійснення кардинальної територіальної реформи, в результаті якої замість 24 невеликих областей з'являться вісім потужних територіально-адміністративних утворень. Саме така модель територіальної реформи, на думку вчених, забезпечить чітку вертикаль виконавчої влади, консолідує грошово-фінансові ресурси.Завдяки такій територіальній оптимізації істотно зростуть інтенсивність і міцність внутрішньорегіональних зв'язків, значно зменшиться кількість депресивних регіонів, не будуть такими полярними розриви в соціально-економічному розвитку країни.

Розвиток різних форм малого бізнесу, кількісний і якісний їхній ріст, дозволяють сподіватися, що в доступному для огляду майбутньому цей сектор господарювання буде розвиватися й у нашій країні. Малий бізнес може з'явитися тим локомотивом, що приведе до оздоровлення економіки в цілому. Але для цього необхідна державна політика уряду, спрямована на розширення і розвиток підприємств малого бізнесу в нашій країні.

Таким чином, державне регулювання відіграє важливу роль у розвитку підприємницької діяльності. Держава і підприємництво вступають у відносини, в яких кожна зі сторін має значний вплив.

 

Список використаних джерел:

1.     Балакірєва, О.М. Розвиток підприємництва в Україні: інституційне середовище та громадська думка населення / О.М.Балакірєва // Економіка і прогнозування. – 2008. – № 2.

2.     Василенко Л.І. Фінанси: навч. посібник / Л.І. Василенко, А.В. Василенко. – К.: Київ. нац. торг. – екон. ун-т, 2003. – c.199.

3.     Васьльєва Д.В Актуальні проблеми розвитку малого бізнесу в Україні /Д.В Васьльєва// Механізм регулювання економіки – 2011. – №3. – с.188-196.

4.     Данилейчук Р.Б. Основні напрямки вдосконалення державного регулювання процесів інтеграції у галузі підприємництва / Р.Б. Данилейчук // Інноваційна економіка [Текст]. – 2005. – №6. – с.221.

5.     Покатаєва О.В. Методи державного регулювання підприємницької діяльності.//Економіка та держава. – 2008. – №1. – с.89-91.

6.     Блог Геннадія Балашова– [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.balashov.com.ua/.

7.     Регіональна програма розвитку малого і середнього підприємництва у Чернівецькій області на 2013-2014 роки[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.oda.cv.ua/page/regionalna-programa-rozvitku-malogo-i-serednogo-pidpriemnitstva-u-chernivetskii-oblasti-na-2013.



Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info