zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВА

 

Овецька О.В.

Україна, м. Івано-Франківськ,

Івано-Франківський національний технічний

університет нафти і газу

 

Исследованы актуальные вопросы управления экономической безопасностью нефтеперерабатывающих предприятий Украины. Результаты анализа и оценки факторов экономической безопасности должны быть положены в основу разработки комплекса мероприятий, направленных на противодействие угрозам, повышение уровня экономической безопасности предприятия и расширения его адаптационных возможностей стабильного функционирования и развития.

 

Нестабільна політична та соціально-економічна ситуація в Україні, військові дії на сході різко загострило проблему забезпечення економічної безпеки підприємства.

З метою систематизації та структурування даної проблеми необхідно перш за все провести поглиблений теоретичний аналіз поняття «безпека» та «економічна безпека підприємства». Огляд літературних джерел різних авторів (серед яких О. Ареф’єва, О. Барановський, І. Бланк, З. Варналія, Т. Васильців, В. Геєць, А. Єпіфанов, М. Єрмошенко, Т. Іванюта, А. Кірієнко, Г. Козаченко, Т. Кузенко, О. Марченко, І.Мойсеєнко, В. Мунтіян, І. Отенко, С. Покропивний, Г. Ситник, А. Ревенко, О. Терещенко, С. Шкарлет, В. Шлемко, В. Ярочкін та інші) дозволив виділити ряд основних підходів до розкриття змісту категорії «економічна безпека підприємства»: захист проти економічних злочинів; стан захищеності від внутрішніх і зовнішніх загроз; стан ефективного використання ресурсів або потенціалу; наявність конкурентних переваг; реалізація і захист економічних інтересів тощо.

Представлені вище міркування дозволили підійти до розгляду категорії „економічна безпека” у функціонально-структурному аспекті, тобто як сукупність взаємопов’язаних функціональних складових підсистем безпеки, які відображають специфічні особливості окремих сфер діяльності підприємства.

Діагностика стану економічної безпеки та рівня основних функціональних складових безпеки, зокрема техніко-технологічної, низки підприємств нафтогазового комплексу за системою показників, що враховують специфічні галузеві особливості нафтопереробних підприємств, показав, що в цілому рівень економічної безпеки досліджуваних підприємств можна оцінити як кризовий. Тому перехід України від імпорту до експорту нафтопродуктів, що відповідає стратегії Уряду щодо реформування експортної політики держави, можна досягнути тільки шляхом докорінної реконструкції діючих і будівництва нових потужностей нафтопереробних заводів із застосуванням сучасних технологій і обладнання.

Переробка нафти і газового конденсату та виробництво нафтопродуктів в Україні здійснюється на шести нафтопереробних підприємствах, де виробляється понад 100 найменувань товарних нафтопродуктів: автомобільні бензини різних марок; дизельне, пічне та котельне пальне (мазут); нафтобітуми; скраплений газ; тощо. Проте виробництво нафтопродуктів останнім часом характеризується достатньо негативною динамікою, зокрема у січні 2015 році [1]: 16,4 тис. тонн бензину, що на 47,9 тис. тонн менше по відношенню до січня минулого року; 9,4 тис. тонн дизельного пального (на 44,9 тис. тонн менше) та 5,6 тис. тонн (на 33,5 тис. тонн менше) мазуту. При цьому споживання нафтопродуктів за цей період також суттєво зменшилось - на 120,8 тис. тонн дизельного пального та бензину.

Для забезпечення потреб держави у нафтопродуктах високої якості необхідна перебудова підприємств нафтопереробної промисловості України, спрямована на поглиблення переробки нафти, зниження енерговитрат на її переробку з одночасним підвищенням конкурентоспроможності вітчизняних підприємств. З цією метою «Енергетичною стратегією України на період до 2030 року» передбачено модернізацію нафтопереробної промисловості в два етапи [2, с. 61]. На першому етапі (до 2015 р.) планується завершити цикл глибокої переробки нафти переважно шляхом будівництва установок каталітичного крекінгу, гідрокрекінгу і вісбрекінгу, а також коксування і виробництва бітуму; модернізувати установки гідроочищення і каталітичного риформінгу, а також побудувати установки ізомеризації й алкілування з метою випуску високоякісних моторних палив. На другому етапі (2015  2025 рр.) - будівництво установок деасфальтизації, деметалізації і коксування гудрону, гідрокрекінгу вакуумного газойлю і деасфальтизатів; нові установки риформінгу, алкілування й полімеризації. Після 2025 р. потребуватимуть здебільшого заміни морально і фізично зношені установки на нові того ж призначення, що забезпечить виробництво усіх основних видів нафтопродуктів з глибиною переробки нафти не нижче 90%, а на новітніх технологічних лініях – не нижче 95%.

Проте загроза лавиноподібного зниження рівня економічної безпеки вітчизняних промислових підприємств обумовлена сьогодні навіть не стільки інерційністю структури виробництва, підвищенням фізичного та морального зносу обладнання, технологічною відсталістю, скільки відсутністю комплексної системи управління безпекою.

Отже, нагальними завданнями у сфері економічної безпеки підприємства слід вважати: формування концептуальної моделі економічної безпеки підприємства; забезпечення достовірної оцінки та аналізу наявного стану економічної безпеки підприємства, формування системи показників, яка найбільш адекватно характеризує функціональні складові економічної безпеки; виявлення основних загроз, оцінка ризиків та розробка комплексу антикризових заходів, спрямованих на підвищення рівня економічної безпеки підприємства.

В основі розробки комплексної системи забезпечення економічної безпеки діяльності підприємства повинна знаходитися певна концепція. Серед концептуальних засад управління економічною безпекою [3, с. 27]керівникам підприємства, на нашу думку, особливу увагу слід звернути не лише на те, що моніторинг та діагностику економічної безпеки підприємства необхідно проводити постійно та досліджувати її у статичному та динамічному аспекті, але й на те, що управління економічною безпекою повинне бути ключовою складовою стратегічного управління підприємства.

Проведені дослідження дозволяють зробити наступні висновки:

- на кожному підприємстві необхідно не лише розробити дієву систему виявлення і розпізнавання загроз та конкретних превентивних заходів з їх локалізації, але й забезпечити контроль за ефективністю функціонування системи безпеки, удосконалення її елементів;

 - результати аналізу й оцінки рівнів складових економічної безпеки повинні бути покладені в основу розроблення комплексу заходів, спрямованих на протидію загрозам, та підвищення рівня економічної безпеки підприємства і, відповідно, розширення його адаптаційних можливостей до змін, створення умов стабільного функціонування і розвитку.

 

Список літератури

1.     Статистична інформація за січень 2015 року / Міністерство енергетики та вугільної промисловості України - [Режим доступу]: http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/ control/uk/publish/article?art_id=244984286&cat_id=35081

2.     «Енергетична стратегія України на період до 2030 року» - [Режим доступу]: http://zakon.rada.gov.ua/signal/kr06145a.doc

3.     Отенко І. П. Економічна безпека підприємства: навчальний посібник / І. П. Отенко, Г. А. Іващенко, Д. К. Воронков. – Х.: ХНЕУ, 2012 – 256 с.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info