zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>проблемні питання спільної сумісної власності фактичного поДружжя. Порівняльна характеристика ск та інших нпа

 

Потапчук В.В.

студент II курсу спеціальності «Правознавство»

Дубенського коледжу Університету «Україна»

Науковий керівник: викладач Бабаєва І.А.

 

Нові норми, в Сімейному Кодексі України досі продовжують бути предметом обговорення серед нотаріусів України. Варто зазначити, що СК сформулював нові погляди на проблеми сімейного права, які істотно відрізняються від попередніх законодавчих актів: Кодексу законів про сім’ю, опіку, шлюб і акти громадянського стану 1926 року, КпШС 1969 року. Наприклад, ст. 1 СК визначає засади шлюбу, особисті немайнові й майнові права та обов’язки подружжя, підстави виникнення, зміст особистих немайнових і майнових прав та обов’язків батьків і дітей, усиновлювачів та усиновлених, інших членів сім’ї та родичів. Цим СК відрізняється від попередніх кодексів. Адже у новому СК знайшли своє відображення норми європейського права та прагнення законодавця через правове регулювання сімейних відносин зміцнити сім’ю як союз конкретних осіб та побудову сімейних відносин на демократичних паритетних засадах, на почуттях взаємної любові та поваги, взаємодопомоги та підтримки, утвердження почуття обов’язку між батьками та дітьми та іншими членами сім’ї.

Учасниками сімейних відносин є, безумовно, подружжя, тобто особи, шлюб між якими зареєстрований у відповідності до СК. Згідно з КпШС УРСР вважалося, що сім’ю створює лише шлюб, кровне споріднення та взяття до себе на виховання дитини, позбавленої батьківського піклування. У новому СК закладено принципово новий підхід законодавця до підстав створення сім’ї. Сім’я може виникнути з інших підстав, що не заборонені законом та не суперечать моральним засадам суспільства.

Однією із підстав виникнення сім’ї або альтернативою шлюбу є фактичні шлюбні відносини («конкубінат» від латині – «позашлюбне життя»). У відповідності до ст. 3 СК, сім’ю складають особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки. Формулюючи по-новому поняття сім ї через ознаки, які названі у ст. 3 СК, законодавець тим самим розширив коло учасників сімейних відносин і разом з тим врегулював в дещо незвичний для нас –нотаріусів спосіб, також майнові відносини між жінкою та чоловіком, які проживають спільно без реєстраціі шлюбу.

Конституція говорить, що кожна людина вправі вибирати сама форму організації сім’ї (перебування у зареєстрованому шлюбі або перебування у фактичних шлюбних відносинах). Саме п. 2 ст. 3 СК закріплює це конституційне право чоловіка та жінки, а ст. 5 СК гарантує, що «ніхто не може зазнавати втручання в його сімейне життя, крім випадків, встановлених Конституцією». Обставини особистого життя можуть бути розголошені у випадку, якщо вони містять склад правопорушення, що встановлені вироком, рішенням суду або постановою адміністративного органу.

Отож, правовий статус їх учасників сім’ї поставлений в однакову правову площину. Однак, цікавим є підхід законодавця до реалізації та здійснення сімейних прав фактичного подружжя щодо майна, яке було набуто ними за час спільного проживання.

Зокрема, ст. 74 СК ‑ це новели для практиків і теоретиків сімейного права. Вона встановлює особливий правовий режим майна фактичного подружжя, що було набуто ним за час спільного проживання. Законодавець відносить його (майно) до спільної сумісної власності. Більше того, п. 2 ст.74 СК поширює на спільне сумісне майно фактичного подружжя положення глави 8 цього Кодексу – «Право спільної сумісної власності подружжя». Викликає здивування, що законодавець, надавши чоловікові та жінці, які перебувають у фактичних шлюбних відносинах, право розпорядження набутим майном за правилами, які діють щодо спільного сумісного майна подружжя. Разом з тим, в п. 2 ст. 21 СК звертає увагу на те, що, проживання однією сім’єю жінки й чоловіка без шлюбу не є підставою для виникнення у них прав та обов’язків подружжя. А, якщо повернутися до п. 2 ст. 3 СК, то «сім’ю складають особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки ». Виходячи з вищевикладеного, можна констатувати факт, що жінка та чоловік, перебуваючи у шлюбних фактичних відносинах, мають статус сім’ї, але не мають статусу подружжя?

Такий різний підхід законодавця до питання поняття сім’ї та підстав її виникнення і, зокрема, юридичного статусу фактичного подружжя, яке створило сім’ю, набуло у власність майно, викличе багато питань у практиків, зокрема у нотаріусів при укладенні угод, які потребують нотаріального посвідчення. Закон проте повинен бути чітким і зрозумілим.

Незважаючи на те, що СК не є абсолютно досконалим, сьогодні зрозуміло, що угоди з участю фактичного подружжя повинні укладатися у силу ст. 74 СК із застосуванням статей глави 8 СК в залежності від того, яка нотаріальна дія буде вчинена.

Можна зробити висовок що: перебування у фактичних шлюбних стосунках, породжує у чоловіка та жінки однакове право володіти, користуватися й розпоряджатися майном, що було набуте у фактичному шлюбі, так, якби це майно було набуте у зареєстрованому шлюбі... Закономірно, у силу цього перед нотаріусом постають питання: «Як, не порушивши право на повагу до сімейного життя особи, яка звернулася до нотаріуса за вчиненням нотаріальної дії, делікатно встановити факт перебування особи у фактичних шлюбних відносинах і створення спільної сумісної власності? Як отримати згоду на відчуження спільного сумісного майна у другого з фактичного подружжя?

Ст. 25 СК передбачає, що жінка та чоловік можуть одночасно перебувати лише в одному шлюбі. Право на новий повторний шлюб виникає тільки у разі припинення попереднього шлюбу у зв’язку зі смертю одного з подружжя чи розірванням шлюбу. Науково-практичний коментар до СК України, у редакції Ромовської З.В. дає відповідь щодо цієї ситуації: «Чоловік, реалізує своє право на приватне життя..., одночасно у двох сім’ях перебувати неможливо». Однак, відомо, що перебуваючи у зареєстрованому шлюбі й не розірвавши його, чоловік може проживати у фактичних шлюбних відносинах з іншою жінкою і під час спільного проживання набути з нею майно за спільні кошти.

Юридичний статус майна, яке було набуте у фактичних шлюбних відносинах, при таких умовах, коли попередній шлюб не розірваний, не можна прирівняти до статусу майна, як спільного сумісного майна подружжя. В такому випадку, порушене право чоловіка та жінки (які проживали разом і спільно його набули) на нерухоме майно повинно регулюватися нормами цивільного права.

Які цивільно-правові угоди може укладати чоловік та жінка, щодо майна, яке набуто ними у фактичному шлюбі?

Пункт 1 ст. 74 СК також надає право фактичному подружжю укладати письмові договори щодо спільного сумісного майна, яке буде набуте у фактичному шлюбі. Очевидно, законодавець, надавши таке право фактичному подружжю, мав на увазі, що їхні частки під час поділу спільного сумісного майна можуть бути рівними, а можуть розподілятися у відповідності до письмового договору у нерівних частках (наприклад, 2/3, 1/3). Пункт 2 ст. 74 СК, поширивши положення глави 8 СК на майно фактичного подружжя, дає підстави ствердити, що в силу ст. ст. 65, 67, 69 СК, коли це стосується майна, яке потребує державної реєстрації, договори відчуження підлягають нотаріальному посвідченню. Зі змісту глави 8 СК слідує, що фактичне подружжя може укладати між собою угоди у нотаріальній формі з обов’язковою державною реєстрацією щодо майна яке набуте ними у фактичному шлюбі, а також інші угоди, які не суперечать закону:

- Договір поділу житлового будинку, квартири, іншого нерухомого майна, а також договір про виділення нерухомого майна одному з фактичного подружжя.

Такий поділ за заявою фактичного подружжя може бути здійснений у рівних частках або за домовленістю між ними частки можуть бути зміненими.

- Договір про порядок користування рухомим та нерухомим майном, що є спільною сумісною власністю фактичного подружжя.

При укладенні договорів купівлі-продажу, міни, дарування, довічного утримання, застави та інших, які потребують нотаріального посвідчення та державної реєстрації, а також договорів щодо цінного майна, згода чоловіка або жінки фактичного подружжя повинна бути нотаріально засвідчена.

1.    Якщо до нотаріуса звернулася особа, яка перебуває у зареєстрованому шлюбі, то факт набуття майна у шлюбі разом з другим подружжям нотаріус з’ясовує по відмітці у паспорті про реєстрацію шлюбу, а про час набуття майна у шлюбі ‑ зі змісту правовстановлюючого документа.

2.    Якщо до нотаріуса звернулася особа, у паспорті якої відсутня відмітка про шлюб, то тільки від неї нотаріусу необхідно, на мою думку, вимагати заяву про правовий статус майна, яке відчужується, а також відомості про сімейний стан. Про ці обставини нотаріус може з’ясувати лише під час бесіди з відчужувачем.

У випадку, коли нерухоме майно є спільною сумісною власністю, то відповідно до ст. 65 СК така заява-згода від другого з фактичного подружжя (по аналогії закону) повинна бути виготовлена на спеціальному бланку і нотаріально засвідчена.

Звичайно, будуть виникати судові спори, бо однією з причин є відсутність застосування у нотаріальній практиці інституту фактичного подружжя, а регулювання майнових відносин між фактичною дружиною та чоловіком, запропоноване у ст. 74 СК, засноване на принципах добропорядності, справедливості та моралі. В такому правовому полі, коли законодавець створив нову модель регулювання сімейних відносин, нотаріусу важко буде реалізовувати правову норму, яка трактує підстави виникнення спільного сумісного майна у фактичного подружжя, та посвідчення угод з ним, адже з’ясувати цей факт з документів, які представлені, нотаріус не може. Він може лише роз’яснити учасникам угоди про юридичні наслідки визнання її недійсною, у разі порушення права на майно другого з фактичного подружжя. Все остаточно залежить від добросовісності та морального обов’язку фактичної дружини та чоловіка.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info