zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ПРОБЛЕМИ АКЦИЗНОГО ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ

 

Шавлай А.П., Маршук Л.М.

Україна, м. Вінниця,

Вінницький торговельно–економічний інститут КНТЕУ

 

В статье рассмотрены современные проблемы налогообложения производства и оборота подакцизных товаров в Украине. Предложены пути совершенствования механизма акцизного налога, которые базируются на усилении фискального потенциала и росте регулирующих свойств акциза.

Ключевые слова: акцизный налог, налоговое администрирование, подакцизные товары, Налоговый Кодекс Украины.

 

Постановка проблеми. Одним з невід’ємних елементів податкових систем країн світу є сьогодні індивідуальний акциз, який в Україні має своє втілення у функціонуванні акцизного податку. Актуальнісь теми полягає в тому, що акцизний податок має прихований потенціал, який при раціональному використанню, може слугувати вагомим ресурсом для наповнення бюджету країни.

У науковій літературі питанням акцизного оподаткування приділяється значна увага. Доцільно виділити науковий доробок Лютого І. А. Б., Петренка М.О., Грезиної Є.Е., Давидової І.А. та ін. Проте є необхідним більш детально дослідити дане питання.

Метою статті є проведення аналізу сучасного стану функціонування акцизного податку в Україні а також висвітлення пропозицій щодо вдосконалення акцизного оподаткування в Україні

Виклад основного матеріалу. Акциз є податковою формою, що має тривалу історію, адже цей платіж справляється в Європі та і на території України уже кілька століть.

Акцизний податок – це вид непрямого податку, яким оподатковуються високорентабельні та монопольні товари, котрий включається в ціну товару. Платником такого виступає кінцевий споживач товару на який нараховується акциз. Термін «акциз» походить від старофранцузького слова «accise», що означає «оцінка для оподаткування» [4, c. 82] .

Відповідно до п.п. 212.3.11 п. 213.1 ст. 213 Кодексу платниками податку є особи – суб'єкти господарювання роздрібної торгівлі, які здійснюють реалізацію підакцизних товарів. Такі суб’єкти підлягають обов'язковій реєстрації як платники податку контролюючими органами за місцезнаходженням пункту продажу підакцизних зазначених товарів. Реєстрація здійснюється не пізніше граничного терміну подання декларації акцизного податку за місяць, в якому здійснюється реалізація товарів [1] .

Акцизний податок має низку позитивних ознак у порівнянні з іншими податками, таких як:

·       висока швидкість надходження до бюджету, оскільки перерахування відбувається відразу після реалізації товару чи послуги;

·       відсутність ризику несплати у випадку нерентабельного виробництва, оскільки податок не залежить від прибутку підприємства;

·       регулярно і швидко надходить до бюджету, зважаючи на наявність постійної потреби населення у споживанні підакцизних товарів;

·       оскільки споживання майже рівномірне в територіальному розрізі, акцизний податок дає змогу вирівнювати регіональний рівень податкового навантаження.

Однак не варто абстрагуватись і від тих недоліків, що негативно впливають на соціально-економічне становище через необґрунтоване використання непрямих податків. Найбільший недолік – це відсутність безпосередньої залежності від розміру доходів платників. Групи осіб з низьким рівнем доходу як податок у ціні споживчих товарів сплачують більшу частку свого доходу порівняно з високодохідними групами.

До інших недоліків акцизного податку можна віднести відносну дорожнечу їх адміністрування (порівняно з прямими податками) та недостатню ефективність у частині поліпшення структури споживання через зменшення в ній частки шкідливих товарів, оскільки відбувається зміщення таких товарів в “ тіньовий ” сектор.

Обсяги надходжень від акцизного податку залежать від таких основних чинників, як: законодавчо встановлений перелік підакцизних товарів; величина (обсяг) підакцизних товарів, що споживається населенням; ставки акцизного податку та надані пільги; частка “ тіньового ринку ” (зокрема, щодо алкогольної та тютюнової продукції). При визначенні розмірів ставок акцизного податку та їх диференціації потрібно також враховувати можливості споживання цього виду товару окремими верствами населення (залежно від їх доходів) та порівняльності цих ставок з відповідними ставками країн – сусідів, що перешкоджатиме поширенню контрабанди підакцизних товарів в Україну.

За історії незалежної України акцизний податок запроваджено в грудні 1991 р., коли було прийнято Закон України «Про акцизний збір», який введено у дію з 1992 р. Пізніше до переліку традиційних підакцизних товарів, якими завжди виступали алкогольні та тютюнові вироби, було додано килими і кришталь, ікра і рибні делікатеси, шоколад і автомобільні шини, вироби з хутра [3, с. 83-85] .

Доцільно розглянути структуру надходжень від сплати акцизного податку в Україні на 1 жовтня 2014 року, тис. грн. (табл.).

 

Таблиця

Структура надходжень від сплати акцизного податку в Україні за 2014 р., тис. грн [2]

Шифр бюджетної класиифікації та назва платежу

Надійшло до Зведеного бюджету

у тому числі: Державний бюджет

Питома вага, %

1

2

3

4

Акцизний податок з вироблених в Українi пiдакцизних товарiв

20 953 179,45

20 794 448,91

64,1

Спирт

42 907,48

42 907,48

0,1

Лфкеро- горілчана продукція

3 808 580,29

3 700 722,81

11,7

Виноробна продукція

533 090,29

484 427,42

1,6

Тютюн та тютюновi вироби

9 183 865,00

9 183 865,00

28,1

Скраплений газ

160 314,63

160 314,63

0,5

Інші товари вітчизняних виробників

81 268,19

81 268,19

0,2

Бензин моторний для автомобілів

1 032 894,88

1 032 894,88

3,2

Інші нафтопродукти

675 938,39

675 938,39

2,1

 

З даних табл. 1 видно, що найбільшу питому вагу в структурі надходжень від сплати акцизного податку, займають надходження від сплати податку з вироблених в Україні підакцизних товарів, та складають 64,1%, що в абсолютному виразі склало 20 794 448,91 тис. грн., серед яких слід виділити надходження від тютюну та тютюнових виробів – 28,1% та лікеро-горілчаної продукції – 11,7%, та транспортних засобів – 10,3%.

У 2015 році новий Уряд України вніс певні зміни до Податкового кодексу України стосовно акцизного оподаткування. З 1 січня 2015 року відповідно до Закону України від 28 грудня 2014 року №71-VІІІ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» запроваджено акцизний податок з роздрібного продажу підакцизних товарів (пиво, алкогольні напої, тютюнові вироби, нафтопродукти та інше паливо) та одночасно скасовано податок на розвиток виноградарства, садівництва та хмелярства.

Для удосконалення системи справляння акцизного податку необхідно:

– враховувати у визначенні ставок акцизного податку не лише фіскальний потенціал, але й інфляційні коливання, коефіцієнти відповідно до індексів споживчих цін, динаміки зростання ринків та курсу валют;

– продовжувати практику щорічного підвищення ставок акцизного податку на такі товари, як алкогольна і тютюнова продукція та спирт етиловий до досягнення ними рівня оподаткування у Європі;

– систематизувати та застосовувати єдині методологічні підходи у законодавстві щодо справляння акцизного податку та прийняти Податковий кодекс.

Висновки: наразі механізм справляння акцизного податку не є досконалим. Основні проблеми його функціонування пов’язані, насамперед, зі зростанням фіскальних можливостей та зменшенням регулюючого впливу цього платежу. Тому нині настала пора суттєвого вдосконалення порядку нарахування і сплати акцизу шляхом посилення його регулюючих властивостей та розширення бази оподаткування.

Поряд з цим значну увагу в процесі адміністрування акцизного податку податковим та митним органам слід приділяти боротьбі з незаконним виробництвом і обігом підакцизних товарів.

Таким чином, можна зауважити, що проблема розвитку та вдосконалення акцизного податку в Україні досить актуальне в наш час, та потребує комплексного аналізу та розроблення оптимальної системи оподаткування, яка дозволить більш повно та ефективно використовувати його переваги.

 

Список джерел та літератури:

1.     Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи: ЗУ від 23 січня 2015 року N 14. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T140071.html

2.     Державна фіскальна служба [електронний ресурс] Структура надходжень від сплати акцизного податку в Україні станом на 1 жовтня 2014 р., тис. грн. – Режим доступа: http://sta-sumy.gov.ua/

3.     Нечай Н. Нариси з історії оподаткування./ Н. Нечай // Вісник податкової служби України, – 2013. – C. 144 .

4.     Cоколовська А.М. Система податкових пільг в Україні в контексті європейського досвіду / А.М. Соколовська, Т. І. Єфименко, І.О. Луніна та ін. – К. : НДФІ, 2012. – С. 237.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info