zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>СПЕЦИФІКА БЮДЖЕТНОГО РИЗИКУ ТА ЙОГО КЛАСИФІКАЦІЯ

 

Маршук Л.М., Шавлай А.П.

Україна, м. Вінниця,

Вінницький торговельно–економічний інститут КНТЕУ

 

В статье определено основные методы анализа бюджетных рисков и под какими факторами они возникают. Приведены рекомендации по их управлению и минимизации.

Ключевые слова: риск, бюджетный риск, методы риска, факторы риска, бюджетная система

 

Постановка проблеми. У сучасній економічній науці проблема ризику в різних сферах економіки посідає одне із провідних місць. Формування та розподіл бюджетних коштів на всіх рівнях бюджетної системи – це багатогранний процес, якій охоплює соціальну, економічну, фінансову та інші сфери діяльності держави[ 6, с. 31 ]. У ході цього процесу аналізується та узагальнюється значний обсяг інформації, зокрема дані про фінансові ресурси держави, перспективи соціально-економічного розвитку, джерела доходів, витрати, державний борг тощо.

Із розвитком ринкових відносин зріс інтерес до питань впливу бюджетного ризику на результати господарської діяльності, а теорія управління ризиками отримала свій подальший розвиток. У роботах С. Булгакова, О. Альгина, І. Балабанова, І. Бланка, М. Єршової, С. Кошеленка, Д. Михайлової, І. Платонової, О. Ширинської та інших вчених відображено різні підходи до визначення бюджетного ризику і методів управління ними.

Метою статті є дослідження теоретичних аспектів специфіки бюджетних ризиків, визначення їх класифікації, факторів та управління ризиками.

Виклад основного матеріалу. На сьогоднішній день категорія бюджетного ризику є досить новою і невивченою, тому дослідження, пов'язані з проблематикою бюджетного ризику, знаходяться на стадії формування. Узагальнюючи різні підходи до визначення ризику, які пропонує сучасна економічна наука, можна стверджувати, що ризик представляє собою можливість чогось небажаного, можливість відхилення фактичного результату від запланованого або імовірність настання визначеної небажаної події. Отже, ризик – це невизначеність щодо можливих втрат, а ризиковість – умова, яка може створити або збільшити (зменшити) можливість втрат. Тому під ризиком у бюджетній сфері розуміють сукупність імовірних несприятливих наслідків реалізації прийнятих рішень, що можуть призвести до втрат при формуванні, розподілі та використанні централізованих фондів грошових ресурсів [1, с. 61].

Потрібно зазначити, що бюджетні ризики виникають під впливом внутрішніх і зовнішніх факторів у рамках бюджетної системи. З метою уточнення категорії "бюджетні ризики" можна запропонувати певні підходи до її розгляду. По-перше, бюджетні ризики, у вузькому розумінні, являють собою потенційно можливі відхилення бюджетного показника від його запланованого значення під дією ризикоутворюючих факторів. До факторів ризику слід віднести причини, обставини, умови, що створюють ймовірність несприятливих ситуацій і негативних результатів. По-друге, бюджетні ризики, у широкому розумінні, полягають у вірогідності невиконання заходів бюджетного планування та бюджетної політики у зв’язку з порушеннями в обігу бюджетних ресурсів та їх пропорцій. По-третє, визначення бюджетного ризику як різновиду фінансових ризиків являє собою їх розгляд як такої бюджетної ситуації, коли зменшується якість податкового і бюджетного планування та надання бюджетних послуг.

Характеризуючи ризикоутворюючі фактори, доцільно розглянути механізм їх впливу на кожному етапі бюджетного процесу (табл. 1) [2, с. 13].

 

Таблиця 1

Система факторів бюджетного ризику на стадіях бюджетного процесу

Фактор ризику

Стадії бюджетного процесу

Планування та складання бюджету

Виконання бюджету

аналіз контроль виконання бюджету

Макроекономічний

+

+

+

Соціально-політичний

+

+

-

Зміни бюджетного законодавства

+

+

-

Організація бюджетних процедур

+

+

+

Методична база аналітичного інструментарію

+

+

+

Ефективність податкового адміністрування

-

-

-

Платоспроможність та відповідальність суб’єктів господарювання – платників податків

-

+

-

Рівень життя населення

-

+

-

 

Управління бюджетними ризиками доцільно розглядати як невід’ємну частину процесу управління бюджетним процесом. Таким чином, бюджетний ризик визначається як можливість виникнення у бюджетному процесі несприятливих ситуацій і наслідків, як ймовірність відхилення фактично виконаних показників бюджетних доходів і видатків від запланованих. Управління ризиками являє собою безперервний цикл, що передбачає такі кроки: визначення ризиків; аналіз ризиків; оцінка ризиків та визначення їх пріоритетності; робота з ризиками та оцінка роботи з ризиками. Таким чином, управління ризиком передбачає здійснення низки процесів і дій, що реалізують цілеспрямований вплив на ризик [ 4, с. 95 ].

Слід зазначити, що для здійснення процедур управління бюджетними ризиками установи можуть використовувати аналітичні і практичні методи. Аналітичні методи слугують інструментом попереджувального впливу на ризики, вони охоплюють:

·       впровадження системи прогнозування ризиків;

·       впровадження превентивних механізмів попередження ризиків;

·       визначення пріоритетності ризиків;

·       проведення постійного моніторингу ризиків [1, с. 54].

Практичні методи призначені для зменшення негативних наслідків, що виникають у процесі здійснення операцій, пов’язаних із ризиками. Ці методи передбачають: розробку механізмів оперативного усунення можливих негативних наслідків і створення системи страхування ризиків. Безпосередньо до методів управління ризиками відносять:

·       метод уникнення ризиків або відмови від них;

·       метод прийняття ризику на себе;

·       метод передбачення збитків;

·       метод зменшення розміру збитків; метод передачі ризиків [ 3, с. 15 ].

Для мінімізації бюджетних ризиків необхідно передбачити певні заходи. По-перше, бюджетне планування має базуватися на консервативному варіанті прогнозу, підтриманні макроекономічної стабільності; при реалізації антикризових заходів мають дотримуватись базові бюджетні принципи і процедури. Оскільки в умовах сьогодення невиправдані видатки можуть стати додатковим джерелом фінансової нестабільності, а порушення макроекономічної стабільності держави може призвести до невиконання прийнятих державою зобов’язань, необхідності підвищення податкового навантаження або до збільшення запозичень [ 2, с. 9 ]. Саме тому в державному бюджеті має бути передбачений достатній рівень резервів, які використовуються за рішенням Уряду. Отже, важливим завданням залишається вдосконалення економічного прогнозування і бюджетного планування, підвищення якості розробки проектів державного бюджету, обов’язкове проведення попередньої незалежної експертизи реалістичності проектів.

Необхідно забезпечити ритмічне виконання бюджету, яке передбачає, що всі необхідні заходи для організації виконання бюджету мають прийматися до початку бюджетного року. Всі рішення в процесі виконання бюджету, особливо, пов’язані з реалізацією антикризових заходів, мають прийматися і реалізовуватися максимально оперативно.

Також потрібно, чітко визначати функцій та розширення повноважень головних розпорядників бюджетних коштів, які мають спиратися не тільки на чіткі цільові орієнтири діяльності, а й на наладжені бюджетні процедури, механізми внутрішнього контролю, високий рівень бюджетної дисципліни [5, с. 133 ]. У зв’язку з цим слід розвивати систему моніторингу якості фінансового менеджменту, що здійснюється головним розпорядником бюджетних коштів, застосовувати її результати при оцінці діяльності підвідомчих їм розпорядників з метою підвищення їх відповідальності за досягнення встановлених показників.

Необхідно налагодити систему ефективного використання ресурсів при закупівлі товарів і послуг для державних потреб, що передбачає вдосконалення механізму державних закупівель за рахунок консолідації замовлень, застосування сучасних процедур їх розміщення. При цьому необхідно передбачити зменшення витрат, зокрема шляхом недопущення необґрунтованого завищення цін.

Підводячи підсумок, слід зауважити, що система управління бюджетними ризиками буде насправді ефективною тільки в тому випадку, коли всі вищі посадові особи і всі, хто причетний до формування і виконання бюджетів будуть вважати її частиною своєї повсякденної діяльності, а не разовим явищем.

 

Список джерел та літератури:

1.     Булгакова С. Бюджетний ризик: сутність, класифікація, фактори виникнення /С. Булгакова, І. Микитюк // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2013. – № 1. – С. 59-68.

2.     Бюджетна політика в Україні в умовах ризиків сповільнення економічної динаміки :[аналітична доповідь]. – К. : НІСД, 2012. – 25.

3.     Кирикова О.А. Риски в финансовом управлении средствами федерального бюджета / О.А. Кирикова // Финансы. — 2013. — № 12. — С. 15.

4.     Мельник О.Л. Бюджетні ризики та методи управління ними / О.Л. Мельник, Я.В. Кудря // Фінанси України. — 2013. — № 10. — С. 117.

5.     Ніколаєв І.В. Методы оценки финансовых рисков экономических систем в условиях кризиса // Проблеми економіки. – 2012. - № 4. – С. 131 – 134.

6.     Фінансовий словник / А.Г. Загородній, Г.Л. Вознюк, Т.С. Смовженко. — 2-ге вид., випр. та доп. — Львів : Центр Європи, 2012. — С. 396Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info