zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>РІЗНОМАНІТТЯ ФІТОПЛАНКТОНУ СТАВКІВ Житомирщини

 

Шелюк Ю.С.

Україна, м. Житомир,

Житомирський державний університет імені Івана Франка

 

В работе приведены данные по разнообразию фитопланктона 7 прудов Житомирской области. Установлено, что ведущими отделами в формировании видового разнообразия прудов были Chlorophyta, Euglenophyta и Bacillariophyta. Приведены нове для Украинского Полесья 9 видов и внутривидовых таксонов водорослей. В фитопланктоне прудов преобладали пелагические формы, космополиты, олигогалобы-индифференты, эвритермные, медленнотекущие, в-мезосапробы.

 

Дослідженню альгофлори ставків приділялося досить мало уваги, оскільки увага дослідників здебільшого прикута до великих річок, створених на них водосховищ, озер. Вивчення водоростевих угруповань планктону ставків проводилося переважно в комплексі з дослідженнями інших типів водойм. Тут варто згадати Г.Д. Кононенка [3], Д.О. Радзимовського [6], П.М. Царенка [8], Г.М. Паламар-Мордвинцевої [5], І. Хамара [7] та інших. Проте, ці дані переважно датуються середини та кінця минулого століття. Крім того, для Житомирщини вони є фрагментарними.

Дослідженнями було охоплено 7 ставків у межах Житомирського та Новоград-Волинського району.

Відбір альгологічних проб у ставках Житомирщини (Сонячне №1, №2, Наливне, Коднянському, Новоград-Волинському №1 і №2, Іванівському) здійснювали на стаціонарних станціях подекадно впродовж весни 2014 – літа 2015 рр. Проби фіксували, згущували та камерально опрацьовували загальновідомими методами [4]. У роботі застосовано таксономічну систему водоростей, запропоновану у зведенні «Algae of Ukraine» [1]. Таксономічний аналіз проводили з використанням методів, прийнятих у порівняльній флористиці. Біоіндикаційний аналіз здійснено з урахуванням індикаторних властивостей водоростей, наведених у відповідній монографії [2].

Загалом у досліджених ставках було виявлено 103 види водоростей, представлених 105 внутрішньовидовими таксонами, включно з тими, що містять номенклатурний тип виду, з 7 відділів: Euglenophyta – 27 видів, представлених 29 внутрішньовидовими таксонами – 27,6% від їх загального числа, Chlorophyta – 37 (37) - 35,2%, Bacillariophyta  – 21 (21) – 20,0%, Dinophyta – 6 (6) – 5,7%, Cyanoprokaryota, Chrysophyta – по 5 (5) – 4,8%, Streptophyta – 2 (2) – 1,9%.

Вперше для для Українського Полісся ідентифіковано 9 видів водоростей: Synura lapponica Skuja, Euglena hemichromata Skuja, E. parvula Christjuk, Lepocinclis globosa France, Phacus striatus France, Trachelomonas volvocina var. papilata Lemmerm., Neochloris dissectum (Korschikov) P. Tsarenko, Chlamydomonas oblonga E.G.Pringsh., Macrochloris dissecta Korschikov.

Аналізуючи систематичний список водоростей планктону ставків, було встановлено, що за приуроченістю до місцеперебування у них переважали планктонні форми (23–50% від числа таксонів видового та внутрішньовидового рангу, для яких знайдено літературні відомості). Однак, у фітопланктоні досліджуваних водойм досить помітною була частка планктонно-бентосних форм (13-53%). Комплекс планктонно-бентосних організмів переважав у Chlorophyta (46%), Euglenophyta (25%),  Bacillariophyta (21%). Комплекс планктонних організмів в основному формували представники відділів Chlorophyta (40%) та Euglenophyta (24%). Бентосні форми складали лише представники діатомових, види обростань та планктонно-літоральні – зелених, планктонно-бентосно-літоральні – синьозелних.

Щодо географічної приуроченості, то у фітопланктоні всіх ставків домінували види-космополіти (67–92% видів, різновидів та форм, для яких знайдено літературні відомості). Проте, досить помітною (7–29%) була частка голарктичних видових і внутрішньовидових таксонів у всіх ставках (окрім Наливного і №2 с. Сонячне), особливо у ставках м. Новоград-Волинського (19–29%). Найбільшу частку голоарктичних видів було виявлено серед представників відділу Euglenophyta (87% всіх видових і внутрішньовидових таксонів), а космополітів – серед Chlorophyta (45%).

За галобністю більшість видів ставків є олігогалобами-індиферентами – (50–80%), проте у всіх ставках, крім ставка у с. Іванівка та Наливного досить помітною була частка олігогалобів-галофобів (25%) та олігогалобів-галофілів (10–25%).

За температурною приуроченістю більшість видів водоростей ставків є евритермними (67-100%).

Види-індикатори текучості вод та їх насичення киснем ранжували на повільнотекучі (60-92%) та стоячі (8-40%), що свідчить про специфіку цих водойм. Найбільша частка стоячих видів відмічена була у ставку №1 у с. Сонячне (40%), а повільнотекучих – у с. Кодня (92%).

Ранжування видів водоростей за групами індикаторів по Ватанабе показало, що сапроксенами є 44%, еврисапробами – 44%, сапрофілами – 12%. На основі співвідношення видів-індикаторів сапробності встановлено переважання у досліджуваних ставках в-мезосапробіонтів. Помітною була частка оліго-в-мезосапробіонтів (9 – 22%) і оліго-б-мезосапробіонтів (9-25%). Індекси сапробності, розраховані за чисельністю і біомасою, відповідно становили: ставок №1 м. Новоград-Волинський – 1,89 і 1,69, №2 – 1,73 і 1,76, ставок у с. Кодня – 1,90 і 1,84, ставок №1 у с. Сонячне – 1,79 і 1,87, №2 – 1,85 і 1,87, у с. Іванівка – 1,86 і 1,77, ставок Наливне – 1,71 і 1,76. Значення індексу сапробності усіх досліджених ставків відповідає категорії якості вод «досить чисті».

Середні показники чисельності фітопланктону у ставку №1 м. Новоград-Волинського сягали 1,04±0,29 млн. кл/дм3, біомаси – 2,02±0,52 г/м3, у ставку №2 відповідно 2,88±0,65 і 2,31±0,71, у ставку с. Кодня 2,50±1,01 і 2,37±0,67, у ставку №1 с. Сонячне – 0,82±0,17 і 0,69±0,08, №2 – 2,60±1,18 і 1,76±0,49, в с. Іванівка 0,57±0,17 і 2,05±1,36, у Наливному – 0,41±0,26 і 0,20±0,09.

Отже, фітопланктон кожної з водойм характеризується специфічністю, а таксономічний склад та екологічні спектри водоростей відтворюють умови існування альгофлори.

 

Перелік посилань:

1.        Algae of Ukraine: diversity, nomenclature, taxonomy, ecology and  geography. Vol. 1. / Eds. P.M. Tsarenko, S.P. Wasser, E. Nevo. – Ruggell: Ganter Verlag, 2006. –713 p.

2.        Коненко Г.Д., Підгайко М.Л., Радзимовський Д.О. Ставки Полісся України / Г.Д. Кононенко, М.Л. Підгайко, Д.О. Радзимовський. – Київ, 1961. – 140с.

3.        Методи гідроекологічних досліджень поверхневих вод / За ред. В.Д. Романенка. – К.: ЛОГОС, 2006. – 408 с.

4.        Паламарь-Мордвинцева Г.М. Новые види десмидиевых (Desmidiales) // Нов. сист. высш. и низш. раст. 1979. – К.: Наук. думка, 1981. – С. 226-233.

5.        Радзимовький Д.О. Фітопланктон ставків Українського Полісся / Д.О. Радзимовький // Ставки Полісся України / Г.Д. Коненко, М.Л. Підгайко, Д.О. Радзимовський . – К.: Вид-во АН УРСР, 1961. – С. 57-81

6.        Хамар І. Фітопланктон ставів Львівської / І. Хамар // Вісник Львів. ун-ту.   Серія біологічна. Вип.31. 2002. – С. 155-167

7.        Царенко П.М. Сучасний стан вивченності хлороккових водоростей різних типів водойм Українського Полісся / П. М. Царенко // Український ботанічний журнал. – 1985б. – Т. 42, № 6. – С. 93–97, 108.

8.        Баринова С.С., Медведева Л.А., Анисимова О.В. Биоразнообразие водорослей-индикаторов окружающей среды. – Тель-Авив: PiliesStudio, 2006. – 498 с.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info