zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>УДК 502.064

 

ВПЛИВ ОБ’ЄКТІВ НАФТОГАЗОВОГО КОМПЛЕКСУ НА ЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН ВОДИ ВЕРХІВ’ЇВ Р. ПРУТ

 

Стельмах О.Р.

Україна, м. Івано-Франківськ,

Івано-Франківський національний

технічний університет нафти і газу

 

Аннотация: В статье рассмотрены проблемы влияния на окружающую среду процесса эксплуатации месторождений углеводородов. Выделены виды наибольшего влияния на окружающую среду. Приведены конкретные характеристики загрязнения р. Прут на отрезке между г. Яремча и с. Кременци. Сделан вывод относительно реального влияния на среду предприятий нефтегазовой промышленности.

 

Серед промислових забруднень навколишнього середовища не останню роль відіграють забруднення, пов’язані з функціонуванням об’єктів нафтогазової промисловості. Це розробка родовищ корисних копалин, пошукове буріння, експлуатація магістральних нафтогазопроводів та інше. Внаслідок таких видів діяльності у навколишнє середовище викидаються тверді, рідкі та газоподібні відходи. Найбільший вплив вони виявляють на ґрунтовий покрив (разом з рослинним і тваринним світом), на водні ресурси, атмосферне повітря.

В кожній із цих складових навколишнього середовища іде розсіювання або акумуляція шкідливих домішок. При разовому попаданні в незначних кількостях природна рівновага не порушується. Проте, у випадку постійного функціонування, наприклад, об’єктів нафтохімічного або нафтопереробного виробництв навколо об’єктів формуються стійкі ореоли забруднень. В цих випадках для вибору оптимального методу знешкодження та утилізації відходів і забруднень необхідно знати склад, кількість, властивості забруднень та фактори, що впливають на їх поступлення, накопичення і подальші зміни. Для виясненя ступеню їх впливу та нормування допустимої кількості у ґрунтах, воді та повітрі необхідно, в першу чергу, вияснити ступінь токсичності кожного виду забруднень.

Найбільша шкода довкіллю завдається при попаданні нафтопродуктів та супутніх забруднень у поверхневі та підземні води. Разом з водою вони розносяться на значні відстані та створюють загрозу забруднення як значних територій, так і практично всіх складових середовища існування людини. Наслідки такого забруднення не тільки небажані, але й дуже важкі для ліквідації. Особливо небезпечним є попадання таких речовин у водойми, річки та водоносні підземні горизонти, призначені для водопостачання питною водою населення. Це обумовлено значним канцерогенним ефектом нафтопродуктів та супутніх з ними речовин.

Потрапляючи в ріки, озера та водосховища, забруднюючі речовини обумовлюють значні негативні зміни і порушують рівновагу водних екологічних систем. Розраховувати на здатність водойм до самоочищення шляхом біохімічного розкладу органічних речовин під дією мікроорганізмів в таких випадках не доводиться, так як більшість забруднюючих речовин нафтогазового комплексу є неорганічними. Під дією природних факторів вони можуть утворити вторинні види забруднень, що негативно впливають на якість води. Тому, стічні води та їх суміші з іншими речовинами перед скиданням у водойми повинні бути очищені до ступеню, що не викликає шкідливого впливу чи шкідливих наслідків.

Подальша можливість водних ресурсів щодо збереження якості вод та ліквідації наслідків забруднень визначаються здатністю до самоочищення. Здатність до самоочищення річки залежить від запасів розчиненого кисню, а також від швидкості потоку, хімічного складу води її температури, маси дисперсних частин, типу осадів на дні та ін. Для ефективного процесу самоочищення, перш за все, необхідна наявність у воді запасу розчиненого кисню. Природне хімічне або бактеріальне очищення органічних та неорганічних речовин в стічних водах приводить до зниження концентрації розчиненого у воді кисню. Це, в свою чергу, викликає переродження нормальної флори і флори водоймищ у примітивну, що змушена пристосовуватись до існування в анаеробних умовах.

Органічні речовини, взаємодіючи з розчиненим киснем, окислюються до вуглекислого газу і води, поглинаючи різну кількість кисню. Для характеристики цього процесу користуються показником, що дозволяє оцінити сумарну кількість забруднень у воді на основі поглинання кисню. Таким показником є біохімічне поглинання кисню (БПК), що відповідає кількості кисню, яка поглинається при окисленні конкретної речовини за певний проміжок часу. БПК виражається в міліграмах використаного кисню на 1 г речовини, що окислюється. У випадку розчинів використовують значення кількості міліграм використаного кисню на 1л розчину.

Відповідно до нормативів, БПК не повинно перевищувати в водоймах першої категорії 3 мг 02/л, а другої – 6 мг 02/л. БПК промислових стоків, в залежності від виробництва, становить 200-3000 мг 02/л. Отже, при скиданні стоків у природні водойми, необхідно проводити попередню очистку до такого ступеню, щоб при їх змішуванні з водою БПК відповідало нормі. Згідно санітарних правил і норм охорони поверхневих вод від забруднень, якість води, після попадання в неї забруднювачів, повинна відповідати наступним основним правилам:

·       кількість розчиненого у воді кисню повинна становити не менше 4 мг/л;

·       БПК при 200С повинна бути не більше 3 мг/л;

·       для водойм першої та другої категорії вміст дисперсних речовин у воді не повинен перевищувати 0,25 – 0,75 мг/л, мінеральний осад – не більше 1000мг/л, в тому числі:

- хлориди – 350 мг/л;

- сульфати – 500 мг/л;

·       не допускається запаху та присмаку;

·       кислотність води (рH) повинна бути в межах 6,5- 8,5;

·       на поверхні води не повинно бути плаваючих домішок, плівок, плям мастила, нафтопродуктів;

·       у воді не повинні бути ядовиті речовини, що викликають шкідливу дію у людей та тварин;

·       не допустима наявність у водоймах радіоактивних стічних вод.

Всі перераховані вимоги є обов’язковими для дотримання проектантами, будівельниками та підрозділами експлуатації нафтогазового комплексу. За дотриманням цих вимог встановлено державний нагляд.

Результати моніторингових досліджень стану поверхневих вод верхньої течії р. Прут від м. Яремча до с. Кремінці, а також лабораторної і статистичної обробки отриманих даних показали наступне.

1.     Перевищення нормативних значень вмісту нафти і нафтопродуктів немає (допустимий вміст становить 0,1–3мг/л). Виявлено тільки одноразове перевищення вмісту внаслідок раптового потрапляння нафтопродуктів в ріку після зливових дощів вище за течією від м. Яремча. Джерело поступлення не вияснено.

2.     Відмічено стійке перевищення нормативних показників за БПК (норма становить менше 3 мг/л), окрім двох місць, розміщених вище за течією від м. Яремча та вище від с. Кремінці (0,4 мг/л).

3.     Перевищення вмісту хлоридів не відмічено (нормативний вміст становить 350 мг/л).

4.     Перевищень вмісту сульфатів не виявлено (нормативний вміст становить 500 мг/л).

5.     Показник рH в межах норми (нормативне значення повинно бути в межах 6,5-8,5).

6.     Перевищень вмісту фенолів немає (нормативний вміст становить 0,05 – 77,0 мг/л).

Висновки.

Результати проведених досліджень показали, що об’єкти нафтогазового комплексу не мають значного впливу на екологічну ситуацію та стан водних ресурсів Прикарпаття, в разі дотримання вимог законодавства щодо провадження виробничої діяльності та збереження екологічного стану довкілля. Виявлені перевищення допустимих показників за окремими показниками можуть бути обумовлені іншими видами виробничої діяльності. Для вияснення джерел, об’ємів, видів та характеру таких поступлень необхідне проведення спеціальних досліджень.

 

Література

1.     ДСанПіН. Вода питна. Гігієнічні вимоги до якості води централізованого господарсько-питного водопостачання. № 383 від 23.12.1996 р.

2.     СанПіН 4630-88. Санітарні правила і норми охорони поверхневих вод від забруднень.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info