zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>УДК 336.143

 

ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ

 

Траньович Ю.П., Свадеба В.В.

Україна, м. Ужгород,

ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

 

The article examines the nature of financial decentralization of power, describes its main features in Ukraine. We have determined the existing problems in the financial support of local government, the state of fiscal decentralization processes in Ukraine. Determined the ways of improving the financial capability of local governments and forms of financial independence of local governments. We have figured out the distribution principles between different levels of state goverment.

 

Постановка проблеми. В умовах розвитку демократичної України, процесів, пов’язаних з необхідністю підвищення ефективності функціонування органів місцевого самоврядування, виникає потреба у змінах їх взаємодії з державною владою. На сьогодні випливають значні недоліки в ефективності централізованого управління державою, що зумовлені недосконалістю законодавства України, неактуальними підходами до функціонування органів місцевого самоврядування.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню ролі та особливостей фінансових аспектів децентралізації влади було присвячено багато праць таких вітчизняних вчених, як: Бориславська О.М., Школик А.М. [3], Дрезденська О.С. [6], Хамініч С.Ю., Климова В.М. [13], Кульчицький М.І. [10], Долженко І.І. [5], Дробот І.О., Шуляр І. В. [7].

Завдання статті передбачають:

-            розглянути теоретичні особливості фінансового забезпечення органів місцевого самоврядування;

-            виокремити проблеми у забезпеченні їх фінансової спроможності;

-            визначити шляхи зміцнення фінансового забезпечення органів місцевого самоврядування в процесі фінансової децентралізації влади.

Виклад основного матеріалу дослідження. Сучасна фінансова система України перебуває у важкому стані й потребує застосування ефективніших шляхів використання фінансових ресурсів держави. Одним із них повинна стати децентралізація влади.

Надмірна централізація влади стримує потенційний розвиток окремих регіонів, а отже, стримує і розвиток держави в цілому. На противагу їй — децентралізація — є загальноприйнятою основою системи державного управління передових зарубіжних країн. Основним міжнародно-правовим документом, який регулює права органів місцевого самоврядування в більшості європейських країн, є Європейська Хартія місцевого самоврядування [9], яку ратифікувала й Україна 15 липня 1997 року.

Україні притаманна система державного управління централізованого типу, що є одною з причин притаманних їй недоліків у сфері забезпечення фінансовими ресурсами органів місцевого самоврядування.

Так, на думку Андрійченко Н.С., важливою проблемою є невідповідність між обсягами доходів місцевих бюджетів і реальними потребами у фінансуванні поточних видатків. Розрахункові потреби розвитку територій, що їх мають розв'язати органи місцевого самоврядування і повинні здійснюватись за фізіологічними та соціальними стандартами, місцеві бюджети не в змозі профінансувати через недостатню ресурсну базу [1].

Також слід виокремити наступні актуальні проблеми:

По-перше, висока залежність місцевого самоврядування від коштів, які виділяють центральні органи влади. Тобто, фінансове забезпечення територіальних громад залежать від міжбюджетних трансфертів.

По-друге, сучасний адміністративно-територіальний поділ держави характеризується наявністю регіональних дисбалансів. Так наявні економічно сильні регіони, здатні акумулювати колосальні фінансові ресурси, і дотаційні регіони, які перебувають у значній залежності від держави.

По-третє, територіальні громади не мають можливості залучення значних додаткових коштів для розвитку і розбудови регіону, що в свою чергу де стимулює місцеві органи влади до здійснення ними активних самостійних рішень.

Під децентралізацією влади розуміють такий спосіб визначення та розмежування завдань і функцій, за якого більшість з них передається з рівня центральних органів на рівень нижчий і стає власними завданнями та повноваженнями органів нижчого рівня [3, c. 9].

Децентралізація влади потребує також передачу органам місцевого самоврядування відповідних фінансових ресурсів, необхідних для виконання поставлених перед ними завдань.

Фінансова децентралізація є вужчим поняттям, що розглядається, як процес розподілу функцій, фінансових ресурсів і відповідальності за їх використання між центральними і локальними рівнями управління [6, с. 20]. Фінансова децентралізація вважається основною передумовою фінансової незалежності та самостійності органів місцевого самоврядування і є одним із необхідних першочергових кроків децентралізації влади.

У рамках фінансової децентралізації розглядають наступні форми фінансової самостійності органів місцевого самоврядування:

самофінансування, тобто покриття видатків надання послуги надходженнями, отриманими від користувачів;

спільне фінансування чи спільне виробництво, за якого користувачі беруть участь у забезпеченні послуг та інфраструктури через грошові та трудові внески;

підвищення місцевих доходів шляхом запровадження та збирання прямих та непрямих податків та продажу комунальних активів;

• надання міжурядових трансфертів (дотацій та субвенцій), джерелом яких є податкові надходження загального фонду бюджету уряду країни;

позики [4, с. 111].

Серед головних переваг фінансової децентралізації, насамперед, доцільно виділити покращення забезпечення потреб місцевого населення. Окрім цього, сприяння розвитку конкуренції між органами місцевого самоврядування (в унітарних країнах, а щодо федеративних, то між регіональними і місцевими рівнями управління), надає можливість громадянам самостійно вибирати для своєї діяльності адміністративні одиниці з кращим рівнем забезпечення послугами [13].

Необхідно зазначити і можливі негативні наслідки реалізації фінансової децентралізації:

а) зменшення в держави фінансових ресурсів для реалізації загальнодержавних завдань;

б) ускладнення процесу перерозподілу фінансових ресурсів між органами місцевого самоврядування.

На сьогоднішній день вже було внесено певні, позитивні зміни до Бюджетного [2] та Податкового кодексів України [11]. Органам місцевого самоврядування було передано окремі податкові платежі з метою зміцнення їх фінансового забезпечення. Так, уряд передає місцевим бюджетам: 10% податку на прибуток підприємств; 100% державного мита; 100% плати за надання адміністративних послуг; 80% екологічного податку; з нових платежів - акцизний податок з роздрібного продажу підакцизних товарів (за ставкою 5% вартості реалізованого товару), 25% плати за надра; податок на майно (комерційна нерухомість, легкові автомобілі з об'ємом двигуна понад 3 тис. куб. см); єдиний податок; податок на прибуток комунальних підприємств, місцеві збори [8].

Проте вищезазначених змін недостатньо для досягнення бажаних результатів. Необхідним і перспективним завданням є збільшення частки місцевих податків і зборів у доходах місцевих бюджетів. По визначеній проблемі доцільно використати зарубіжний досвід, наприклад, таких країн як Швеція, Данія та Норвегія. Вони демонструють високу фінансову незалежність органів місцевого самоврядування. Самостійність шведських комун і ландстингів спирається насамперед на власну податкову базу. За рахунок місцевих податків формується 61 % комунальних доходів у Швеції, 51 % — у Данії, 43 % — у Норвегії [10, с. 104].

Тому доцільним кроком в процесі фінансової децентралізації є реалізація комплексної програми підвищення фінансової спроможності органів місцевого самоврядування, а саме :

1. Наділити органи місцевого самоврядування незалежними фінансовими ресурсами, шляхом закріплення максимально можливої кількості податкових платежів за ними, з метою зміцнення дохідної бази місцевих бюджетів. Адже високий ступінь концентрації коштів у державному бюджеті знижує реальний вплив місцевих бюджетів на розвиток і розбудову регіону.

2. Ліквідувати малочисельні адміністративно-територіальні одиниці, які не володіють достатніми фінансовими ресурсами для вирішення невідкладних місцевих проблем. Здійснити це рекомендовано шляхом їх приєднання до фінансово стійкіших адміністративно-територіальних одиниць, в міру можливості й доцільності реалізації такого рішення. Бажано розробити і затвердити законодавчий акт, який би передбачав об’єднання територіальних громад у примусовій формі. Щодо цього, у лютому 2015 року прийнятий Закон України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» [12]. Положення даного законодавчого акту ще не реалізовувалися на практиці, проте добровільний характер об’єднання громад, на думку авторів, не дасть необхідних результатів.

Також, на думку Дробот І. О. та Шуляр І. В., укрупнення базових одиниць місцевого самоврядування є необхідним завданням, спрямованим на формування фінансово незалежних від центральної влади органів місцевого самоврядування. З огляду на це укрупнення базових одиниць місцевого самоврядування сприяє досягненню ними стану самодостатності, а отже, пришвидшує формування розвинутого громадянського суспільства [7].

3. Стимулювати органи місцевого самоврядування до збільшення акумульованих надходжень від податкових платежів шляхом передачі в розпорядження місцевих бюджетів всієї суми зібраних доходів, що перевищують планові, призначивши їм цільове використання — виключно на розвиток регіонів.

Крім того, на думку Долженко І. І., реалізуючи політику фінансової децентралізації важливим аспектом для держави є розподіл завдань між різними рівнями управління, який має ґрунтуватися на таких засадах [5]:

- чітке визначення завдань, які доцільно закріпити за тим чи іншим рівнем влади;

- дотримання розподілу цих завдань на постійній основі;

- поділ бюджетних видатків між рівнями управління відповідно до розмежування завдань.

Поступове впровадження попередньо зазначених дій повинно принести довгоочікувані позитивні результати.

Висновки і перспективи подальших досліджень. Держави із самостійними і високо розвинутими регіонами мають стійкішу економіку, ніж держави централізованого типу. Фінансова децентралізація сприяє підвищенню ефективності використання бюджетних коштів, адже місцеві органи влади краще розуміють наявні проблеми в регіоні, і яким чином можливо їх вирішити за мінімальних витрат з одержанням максимального результату.

Визначені дії призведуть до зростання мотивації органів місцевого самоврядування щодо реалізації податкового потенціалу регіону та акумуляції додаткових коштів до місцевого бюджету. Це збільшить реальні можливості для органів місцевого самоврядування впливати на розвиток держави в цілому, зменшить залежність регіонів від міжбюджетних трансфертів та змусить у більшій мірі покладатися на власні ресурси.

Наслідком реалізації фінансової децентралізації стане формування фінансово незалежних й прогресивних регіонів, які здатні забезпечувати наявні потреби населення.

 

Перелік використаних джерел:

1.     Андрійченко, Н. Фінансові проблеми місцевого самоврядування в Україні та шляхи їх вирішення [Текст] / Н. Андрійченко ; наук. кер. О.В. Ільченко // Актуальні проблеми правової системи України : матеріали науково-технічної конференції викладачів, аспірантів та студентів юридичного факультету, Суми, 11 травня 2012 р. / Відп. за вип. М.І. Логвиненко. — Суми : СумДУ, 2012. — С. 5-7.

2.     Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2456-17

3.     Децентралізація публічної влади: досвід європейських країн та перспективи України / [Бориславська О. М., Заверуха І. Б., Школик А. М. та ін.]; Центр політико-правових реформ. – К., Москаленко О. М., 2012. – 212 с.

4.     Децентралізація та ефективне місцеве самоврядування: навчальний посібник для посадовців місцевих та регіональних органів влади та фахівців з розвитку місцевого самоврядування. Київ: ПРООН/ МПВСР. - 2007. - 269 с.

5.     Долженко І.І. Розвиток бюджетної децентралізації місцевого самоврядування в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://naukajournal.org/index.php/naukajournal/article/view/227/361

6.     Дрезденська О.С. Теоретичні засади фінансової децентралізації / О.С. Дрезденська // Фінанси України.- 2002.- №8.- с.19-25.

7.     Дробот І.О., Шуляр І.В. Реформування систем місцевого управління: зарубіжний досвід // Вісник НАДУ. – 2012. – № 3. – С. 1-10.

8.     Еспресо TV : Децентралізація дасть місцевим бюджетам у 2015 році 45 млрд грн, Яресько [Електронний ресурс]. – Режим доступу: // http://espreso.tv/news/2015/01/13/decentralizaciya_dast_miscevym_byudzhetam_u_2015_roci_45_mlrd_hrn____yaresko

9.     Європейська Хартія місцевого самоврядування, ратифікована Законом України від 15.07.97 №452/97-ВР [Електронний ресурс] // База даних «Законодавство України» офіційного сайту Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_036.

10.  Кульчицький М. І. Місцеві бюджети і механізм їх формування / М. І. Кульчицький // Фінанси України. — 2007. — № 9. — 104 с.

11.  Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-17

12.  Про добровільне об'єднання територіальних громад : Закон України від 05.02.2015 № 157-VIII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/157-19

13.  Хамініч С.Ю. Особливості фіскальної децентралізації в умовах розвитку національного господарства України / Хамініч С.Ю., Климова В.М. // Вісник Дніпропетровського університету. Серія “Економіка” [Текст]. —2011. — Вип. 5(2). — 143—148 с.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info