zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>управління орієнтацією відхилювача з урахуванням динімічних властивостей бурильної колони

 

Ужеловський А.В.

Україна, м. Дніпропетровськ

ДВНЗ «Придніпровська державна академія

будівництва та архітектури»

 

Анотація. В статті представлені результати дослідження динамічних параметрів бурильної колони при просторовій орієнтації бурового інструменту у просторі. Визначено, що із збільшенням значень коефіцієнта зворотного зв'язку частота коливань моментів і час перехідного процесу збільшуються.

 

При бурінні свердловин широко використовується метод управління орієнтування відхилювача шляхом повороту всієї колони за допомогою електропривода роторного стола на необхідний кут у відповідності із надходженням інформації від забійної апаратури. Існує і використовується метод управління відхилювача, який заснований на використанні забійних датчиків кута нахилу, викривлення стовбура, азимута поздовжньої площини симетрії відхилювача для передачі інформації на поверхню по гідравлічному або кабельному каналу зв'язку. Коректування траєкторії свердловини здійснюється шляхом установки площини дії відхилювача в потрібний напрямок. Для цього виконується поворот верхнього кінця бурильної колони, від гирла свердловини до забою. Вказаний метод управління відхилювача при бурінні свердловини має істотний недолік - з'являється нестійкість процесу орієнтування, пов’язаного з непередбачуваним закручуванням колони, що виникає із-за сил тертя між бурильною колоною і стінками свердловини.

Для орієнтації бурового інструменту необхідно враховувати динамічні властивості бурильної колони. Для дослідження динаміки бурильної колони в першому наближенні електромеханічна система була прийнята як двомасова. Електропривод був прийнятий як перша маса, а бурильна колона, як зосереджена і враховуючи, що при установці на заданий кут колони вона повинна перебувати в підвішеному стані її маса прийнята за методом Релея як 1/3 від загальної маси. Для більш точного дослідження можна використовувати хвильове рівняння динаміки бурильної колони. Однак можна й іншим способом врахувати вплив динаміки колони розбивши її на окремі динамічні ділянки, жорсткість яких відома. Прийняте припущення дозволяє знайти еквівалентну жорсткість. Тому, були проведені також дослідження впливу динаміки бурильної колони як складової, так як бурильна колона, при бурінні на великі глибини містить труби різного діаметру, в тому числі і обтяжені бурильні труби (обважений бурильний низ). Для більш точного визначення впливу динаміки бурильної колони на задану точність її установки було виконано дослідження для випадку коли бурильна колона приймається як n-масовою. Імітаційна модель двомасової електромеханічної системи показана на рис1.

 

Рис.1. Імітаційна модель двомасової електромеханічної системи.

 

В результаті дослідження розробленої електромеханічної системи орієнтації бурового інструменту були отримані частотні характеристики, які показані на рис. 2.

 

Рисунок 2. Осцилограми динамічних навантажень в елементах електромеханічної пружної системи  із зворотними зв'язками по кутових швидкостях обертання ротора бурового станка і снаряда при різних коефіцієнтах зворотного зв'язку:

1 - кут розузгодження (); 2 - момент пружної взаємодії між масами  і (; 3 - момент навантаження пружного зв'язку з урахуванням моменту втрат на внутрішнє в'язке тертя ; 4 - момент втрат на внутрішнє в'язке тертя (); 5 - динамічний момент (); 6 - керуючий електромагнітний момент двигуна ();. [1]

 

Імітаційна модель електромеханічної системи має зворотній зв'язок по кутовій швидкості обертання ротора, значення якого змінювалися при дослідженні моделі. Аналізуючи осцилограми отримані осцилограми можна зробити висновок, що із збільшенням коефіцієнта зворотного зв'язку динамічний момент збільшується і при коефіцієнтах зворотного зв'язку при;  досягає значних величин. Збільшується також момент в'язкого тертя і момент двигуна, останній до того ж стає знакозмінним. Момент пружної взаємодії між масами  і (, момент навантаження пружного зв'язку з урахуванням моменту втрат на внутрішнє в'язке тертя  практично істотно не залежать від величини коефіцієнта зворотного зв'язку. Момент втрат на внутрішнє в'язке тертя (),  з причини своїх, порівняно невеликих значень, при , , ,  мало впливає на динаміку бурильної колони і починає чинити істотний  вплив  лише  і . Слід зазначити також, що із збільшенням значень коефіцієнта зворотного зв'язку частота коливань моментів і час перехідного процесу при  збільшуються.

 

Список літератури

1.     Ужеловский А.В. Разработка имитационной модели управления ориентацией бурового снаряда, с учетом влияния температурной погрешности датчиков его положення в пространстве / Г.Н. Ковшов, А.В. Ужеловский //Гірнича електромеханіка та автоматика. – Дніпропетровськ: НГУ, 2014. – Вип. 92. – С. 48-53.

2.     Ковшов. Г.Н. Исследование и разработка электромеханических инклинометрических преобразователей систем управления ориентацией подземных устройств /Ковшов Г.Н.- Уфа 1979 с. 38-68.

3.     Ужеловский А.В. Автоматизированная система управления ориентации бурового инструмента с использованием электропривода роторного стола бурового станка / Г.Н. Ковшов, И.В. Рыжков, А.В. Ужеловский // Гірнича електромеханіка та автоматика. – Дніпропетровськ: НГУ, 2013. – Вип. 90. – С. 48-53.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info