zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ЗАЛЕЖНІСТЬ ПРОФЕСІЙНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ПЕДАГОГІВ ВІД АДАПТАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

 

Внукова О.М.

Україна, м. Київ,

Київський національний університет технологій та дизайну

 

В статті проаналізовано особливості адаптаційних процесів студентів 1-3 курсів, які здобувають фах інженера-педагога, та їх професійну спрямованість. Наведено результати проведеного дослідження, які свідчать про взаємозв’язок успішної адаптації та позитивної спрямованості студентів щодо майбутньої професійної діяльності у професійно-технічних навчальних закладах.

 

Постановка проблеми. Соціально-економічний розвиток України потребує висококваліфікованих інженерно-педагогічних кадрів, які здатні забезпечувати підготовку робітників у системі професійно-технічної освіти. Щоб ефективніше опанувати компетентностями інженера і педагога, є необхідність прискорення процесу адаптації студентів до особливостей навчання у ВНЗ, оскільки це впливає на їх професійну спрямованість та усвідомлення свого місця у майбутній професійній діяльності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема адаптації студентів у ВНЗ була і залишається у центрі уваги багатьох вітчизняних і зарубіжних учених, зокрема А. Сіомичева, Ф. Березіна, Е. Научителя, Г. Балла, О. Галус, Н. Жигайло, Т. Каткової, Ю. Бохонкової, І. Соколової та багатьох інших. Г. Левківською визначено показники дезадаптованості студентів-першокурсників [2], С. Гурою обґрунтовано органiзацiйно-педагогiчнi умови адаптації майбутнiх iнженерiв-педагогiв [1]. Професійній спрямованості майбутніх педагогів професійної школи увага фактично не надавалась, хоча С. Артюх, С. Батишев, Е. Зеєр, В. Зайчук, О. Коваленко, І. Лікарчук, О. Щербак та інші у своїх роботах висвітлювали різні аспекти професійної підготовки інженерів-педагогів. Залишаються не висвітленими аспекти взаємозв’язку адаптаційних процесів і професійної спрямованості студентів інженерно-педагогічних ВНЗ.

Постановка завдання. Метою нашого дослідження було вивчення особливостей адаптації майбутніх інженерів-педагогів на різних етапах навчання у ВНЗ та її вплив на професійну спрямованість. Нашим завданням було проведення діагностики та аналіз результатів адаптації майбутніх інженерів-педагогів 1-3 курсів та визначення залежності професійної спрямованості студентів від адаптаційних процесів.

Виклад основного матеріалу. Аналіз психолого-педагогічної літератури свідчить про те, що під соціально-психологічною адаптацією більшість учених розуміють пристосування індивіда до нових умов соціального довкілля та його результат. Соціально-психологічна адаптація розглядається також як компонент дієвого ставлення індивіда до світу, провідна функція якого полягає в оволодінні ним відносно стабільними умовами й обставинами свого буття; як складова осмислення і вирішення типових, переважно репродуктивних, завдань і проблем шляхом соціально прийнятих чи можливих способів поведінки особистості.

Професійна спрямованість розуміється, насамперед, як сукупність мотиваційних утворень, пов’язаних із професійною діяльністю людини і таких, що зумовлюють вибір професії та прагнення працювати за обраним фахом. На думку Л. Подоляк і В. Юрченко, професійна спрямованість особистості передбачає розуміння та внутрішнє прийняття нею цілей і завдань професійної діяльності, а також співзвучних із нею інтересів, настанов, переконань і поглядів [3, с. 81]. Професійна спрямованість є невід’ємною складовою професійного розвитку майбутнього фахівця. Важливо, щоб студент знав, чого він хоче від навчання у вищому навчальному закладі, чи прагне він у майбутньому пов’язати своє життя із професією, яку здобуває, і чого взагалі прагне досягти у своєму житті.

Основні адаптаційні проблеми, з якими зустрічаються студенти при прибутті на навчання, можна окреслити як проблеми нових умов життєдіяльності, спілкування, почуття самотності, а також нервово-психічну напруженість, невідповідність здібностей вимогам, необхідність докладання зусиль у вивченні нових складних дисциплін, самоорганізацію, темп навчальної роботи, режим праці і відпочинку тощо.

Для того, щоб детальніше вивчити адаптаційні проблеми студентів, нами було проведене діагностичне дослідження за допомогою опитувальника серед майбутніх інженерів педагогів першого-третього курсів Київського національного університету технологій та дизайну. Опитувальник включав запитання на виявлення рівня працездатності, психоемоційного стану, задоволеності міжособистісними стосунками із одногрупниками та викладачами тощо.

Ми виявили, що найбільш адаптованими є студенти третього курсу, вони, переважно, більш впевнені у собі, цілеспрямовані, мають невисокий рівень тривожності. Студенти другого курсу ще не зовсім впевнені в своїх діях. А студенти-першокурсники, хоч і мають певні проблеми з адаптацію, але намагаються створювати позитив і сподіватися на краще, що є правильним, на нашу думку, для підвищення рівня адаптації у ВНЗ. Можемо констатувати, що на третьому курсі адаптивні процеси у студентів переважно завершилися.

На запитання «Чи бачите ви себе у майбутній професії – 40 % студентів першого курсу відповіло «так», 60 % – «ні».. У той же час 90 % третьокурсників дали позитивну відповідь на дане запитання. Це свідчить про те, що студенти-першокурсники не мають достатньої інформації про обрану спеціальність чи обрали її випадково. Ми фіксували негативну відповідь саме у тих студентів, які проявили недостатній рівень адаптованості. Через причини непорозумінь з одногрупниками, викладачами, через складність навчального матеріалу, невміння самоорганізуватися студенти виявляють невдоволення обраним вищим навчальним закладом та фахом. Також деякі студенти у відповідях підкреслювали бажання займатися саме інженерною роботою в майбутньому, а не педагогічною. Це спонукає задуматися над посиленням мотиваційних аспектів психолого-педагогічної підготовки студентів уже з першого курсу.

Висновки. Процес успішної адаптації вкрай важливий для утвердження професійної спрямованості майбутніх інженерів-педагогів. Він залежить від взаємодії студентів з кураторами навчальних груп, викладачами, з іншими студентами. Тому педагоги мають створювати сприятливий психологічний клімат під час занять, мотивувати ситуації успіху. Також актуальним, на нашу думку, є формування у студентів таких рис характеру, як цілеспрямованість, впевненість та рішучість, що дасть їм змогу краще долати труднощі у навчанні, спілкуванні, а в подальшому і в професійній діяльності. Отже, успішна адаптація майбутніх інженерів-педагогів є важливим фактором формування позитивного ставлення до навчання та майбутньої професії у системі професійно-технічної освіти.

 

Список використаної літератури

1.     Гура С.О. Організаційно-педагогічні умови адаптації майбутніх інженерів-педагогів: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.04: «Теорія i методика професійної освіти» / Гура Світлана Олександрівна; Харк. держ. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Х., 2004. – 20 с.

2.     Левківська Г.П. Адаптація першокурсників в умовах вищого закладу освіти: Навч. посіб. для вищ. навч. закл. / Г.П. Левківська, В.Є. Сорочинська, В.С. Штифурак; М-во освіти і науки України. Наук.-метод. центр вищ. освіти. К., 2001. 128 c.

3.     Подоляк Л.Г. Психологія вищої школи: підручник / Л.Г. Подоляк, В.І. Юрченко. Вид. 3-є, випр. і доп. – К.: Каравела, 2011. – 360 с.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info