zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ В ОХОРОНІ ЗДОРОВ'Я

 

доцент Ясинська Е.Ц.

Україна, м. Чернівці,

Буковинський державний медичний університет,

кафедра соціальної медицини та організації

охорони здоров’я

 

Анотация. В статье проанализированы актуальные проблемы маркетинга в здравоохранении в условиях рынковых взаимоотношений, а также основные стратеги маркетингових исследований при предоставлении медицинских услуг.

 

Маркетинг як універсальний механізм системи управління, спрямований на максимально повне задоволення потреб людини, має безпосереднє відношення до найрізноманітніших галузей охорони здоров'я [2, 66].

У той самий час такі аспекти організації охорони здоров'я, як ставлення населення до споживаної медичної допомоги, динаміка попиту на різні види медичної допомоги, оцінка її якості, технологічності та економічної ефективності, ніколи не аналізувалися і не були критеріями оцінки результативності діяльності галузі [1, 33].

У зарубіжній літературі проблема маркетингу в охороні здоров'я висвітлена стосовно приватної та страхової медицини. Що стосується маркетингу в умовах державного регулювання охороною здоров'я, то ця проблема вивчена вкрай недостатньо

Система маркетингу включає постачальників, маркетингових посередників і конкурентів, різні громадські та державні організації, фінансові установи, пресу, законодавчі органи; враховує політичні, демографічні, економічні, науково-технічні та інші сфери суспільного життя.

Маркетинг в охороні здоров'я охоплює сукупність організаційно-економічних функцій, пов'язаних з реалізацією комплексу оздоровчо-профілактичних, санітарно-гігієнічних і лікувальних послуг, лікарських засобів, виробів терапевтичного та реабілітаційного призначення [ 3, 66].

Американська медична асоціація визначає маркетинг в охороні здоров'я як комплексний процес планування, економічного обґрунтування та управління виробництвом послуг охорони здоров'я, ціновою політикою у лікувально-профілактичному процесі, просуванням послуг (товарів медичного значення) до споживачів, а також процесом їх реалізації.

Ринковий характер відносин в охороні здоров'я підтверджується наявністю тіньового ринку медичних послуг, існуванням попиту. Перехід до ринкових відносин в охороні здоров'я супроводжується зміною психологічних стереотипів як у населення, так і у медичних працівників.

У сфері охорони здоров'я маркетинг може включати такі аспекти, як реклама здорового способу життя, медикаментів, ставлення до охорони здоров'я, можливості вибору лікування, реабілітація тощо [4, 10].

Маркетинг в охороні здоров'я має свої відмінні особливості, пов'язані зі специфікою споживчого попиту і ринку медичних товарів і послуг. Його можливості багато в чому обумовлені формою фінансування охорони здоров'я та оплати медичних послуг (приватна, страхова, державна), а також формою власності підприємств, що виробляють товари медичного призначення та надають медичні послуги (приватна, муніципальна, державна, благодійних фондів тощо). При цьому держава задовольняє суспільні потреби у галузі охорони здоров'я, а приватний медичний бізнес обслуговує сектор платоспроможного населення, яке має можливість оплачувати медичні послуги із власних джерел. В теперішній час, у державному та приватному секторах, має місце і некомерційний маркетинг. Він здійснюється організаціями і окремими особами, які діють згідно суспільним інтересам та не прагнуть до отримання фінансових прибутків.

При цьому, для некомерційних організацій в галузі охорони здоров'я маркетинг може бути направлений не тільки на отримання прибутків, а і на задоволення потреб клієнтів чи створення іміджу закладів охорони здоров'я .

Як правило, некомерційні організації обслуговують ринкові сегменти, які комерційні організації вважають невигідними. Це може створювати фінансові переваги для комерційних фірм, оскільки вони можуть концентрувати свої зусилля на найбільш прибутковому сегменті ринку. Наприклад, надання медичних послуг муніципальним закладам охорони здоров'я у сільській місцевості, де невелика чисельність населення і рівень доходів.

Маркетинг у сфері охорони здоров'я можна умовно поділити на п'ять напрямків: 1) маркетинг медичних послуг; 2) маркетинг лікарських препаратів; 3) маркетинг медичної техніки; 4) маркетинг медичних технологій; 5) маркетинг наукових ідей .

Маркетинг медичних послуг (включаючи оздоровчі заходи) має важливе значення для формування у населення мотивації зміцнення здоров'я та відповідного стилю життя, створення іміджу здорової людини, системи здорового способу життя.

Аналіз медичної статистики показує, що, незважаючи на значні успіхи охорони здоров'я в певних галузях, суспільство в цілому не стає здоровішим. Зниження смертності від ряду захворювань у розвинених країнах супроводжується демографічними зрушеннями (постаріння населення, зниження народжуваності), що зумовлює зростання хронічної патології та інвалідності. Все це сприяє збільшенню потреби у медичних послугах, які ймовірно, і надалі будуть зростати.

Мета маркетингових досліджень полягає в отриманні та аналізі об'єктивної інформації, у розробці прогнозів розвитку ринку лікувально-профілактичних послуг, в оптимізації стратегії надання медико-санітарної допомоги, у вирішенні проблем створення ринку нових послуг для більш повного задоволення попиту на них. Організація маркетингових досліджень проводиться за спеціально відпрацьованими методиками. Медичний маркетинг поряд з аналізом, контролем і прогнозом попиту передбачає також управління попитом.

Сегментація ринку медичних послуг і визначення його об’єму здійснюються на основі даних про чисельність обслуговуваних хворих і розмір їх середнього доходу, рівні витрат на медичну допомогу і лікарські засоби, товари медичного призначення.

Лікувально-профілактичні установи - виробники медичних послуг, з одного боку, і елементи ринкової інфраструктури, де реалізується і споживається медична допомога, - з іншого. Ринок медичних послуг - вид конкретного ринку, де пропонуються і споживаються ці послуги. Маркетингові посередники - це організації, що допомагають виробникові товарів і послуг у просуванні, збуті і розповсюдженні його продукції серед клієнтів, забезпечують комунікації між виробником і споживачем. До них відносяться торгові посередники, фірми, агентства з надання маркетингових послуг, кредитно-фінансові установи, страхові медичні організації.

Концепція маркетингу в охороні здоров'я в умовах ринкових відносин та медичного страхування передбачає виникнення нових економічних суб'єктів охорони здоров'я - організацій медичного страхування, що забезпечують систему зв'язків між ЛПУ і споживачами медичних послуг, які акумулюють кошти на оплату і оплачують надання медичних послуг, збирають і аналізують інформацію, що надходить з ринку медичних послуг, аналізують і передають її в ЛПУ.

Роль держави в цій схемі обмежується створенням умов для існування ринку медичних послуг та захистом прав їх споживачів, тобто держава забезпечує гарантований мінімум медичного обслуговування для всіх громадян і проводить політику, яка спрямована на повне задоволення соціальних потреб населення.

Реформи охорони здоров'я повинні зумовлювати практичний інтерес до маркетингу, як однієї з форм організації та управління охороною здоров'я та надання медичної допомоги населенню.

Необхідно здійснити ряд організаційних заходів та досліджень щодо практичного використання маркетингу як у сфері охорони здоров'я, що фінансується з бюджету, так і в галузі медичного бізнесу. Ймовірно, доцільно регулярно проводити курси з маркетингу в охороні здоров'я, виявляти нові медичні технології і навчати їм лікарів практичної охорони здоров'я. В умовах обмеження коштів, що виділяються на закупівлю зарубіжних лікарських препаратів і медичної техніки, важливого значення набувають цілеспрямована реклама та нові стратегічні маркетингові дослідження. Обмеження ресурсів, що виділяються на наукові дослідження в галузі охорони здоров'я, обумовлює необхідність у проведенні ретельної техніко-економічної експертизи кожної знову планованої НДР з урахуванням етапу інновації наукових результатів, а також можливого комерційного чи соціального ефекту.

Окрім того, маркетинг в галузі охорони здоров'я - це особлива сфера бізнесу, в якому інтереси фірми, отримання прибутку не повинні вступати у протиріччя з інтересами суспільства і кожної особистості.

Таким чином, необхідно підкреслити, що незалежно від форми власності закладам охорони здоров'я потрібно використовувати маркетинг у своїй діяльності, який базується на комерційних і некомерційних принципах. Просування медичних послуг і товарів медичного призначення, лікарських препаратів, медичних технологій та нових ідей має здійснюватися на основі вільної конкуренції, що сприятиме вдосконаленню охорони здоров'я та підвищенню якості надання медичної допомоги.

 

Література.

1.     Лебедев А.А. Использование маркетинговой философии в деятельности медицинских учреждений государственной системы здравоохранения в условиях рыночной экономики // "Экономика здравоохранения", 1997. – N. 7(19). - С. 31-37.

2.     Чехун І.А. Надання платних медичних послуг: цивільно-правові аспекти / І.А. Чехун // Часопис Київського університета права. – 2010. – № 2. – С. 213-216.

3.     Виноградов О.В. Державне управління багатоканальним фінансуванням закладів охорони здоров’я / О.В. Виноградов // Статистика України. — 2006. — №2. — С. 65 — 67.

4.     Лехан В.М. Стратегія розвитку системи охорони здоров’я: український вимір / В.М. Лехан, Г. О. Слабкий, М. В. Шевченко. — К. : Укр. Інститут стратегічних досліджень МОЗ України, 2009. — 34 с.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info