zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>Гальваностоки в технології очищення стічних вод деревообробної промисловості

 

Корчик Н.М., Буденкова Н.М., Кирилюк С.В.

Україна, м. Рівне, Національний університет

водного господарства та природокористування

 

Abstrakt:  Usage of galvanic flow metal content in technology of woodworking industry`s sewage desposal  is under consideration. Physical and chemical purification methods are suggested. 

Key words: sewage, galvanic flow, woodworking industry, pollutants, acidifier`s electrode  potential.

 

На даний час стічні води від різних виробничих процесів промислових підприємств характеризуються значними об’ємами та високими концентраціями забруднюючих речовин [1, 2]. Проектування нових станцій очищення або модернізація існуючих є дороговартісним як і реагенти та енергоресурси, які необхідні для їх обслуговування. Проблема очищення стічних вод і подальша утилізація утворених осадів (шламів) пов’язана не лише з рішенням природоохоронних, але й техніко-економічних та технологічних задач. Тому перспективним є організація регіональних центрів очищення рідких відходів різного походження, де вони піддаються утилізації, взаємознешкодженню та очищенню. Таке організоване оброблення стічних вод дозволить використовувати їх у якості реагентів, в наслідок чого значно скоротиться собівартість очищення. Наприклад, для стічних вод підприємств деревообробної промисловості відомі способи оброблення з використанням реагентів які містять йони Cr6+, Cr3+, Fe2+  [3].

У роботі розглядається актуальне питання взаємного очищення рідких відходів різного походження, а саме, гальваностоків в технології очищення стічних вод деревообробної промисловості.

На підприємствах деревообробної промисловості, які мають цех синтезу карбамідо-формальдегідних смол (КФС) для виробництва на їх основі дерево-стружкових плит (ДСП) щорічно утворюється значна кількість стічних вод, забруднених формальдегідом, метанолом, КФС та інших органічних та неорганічних сполук.

Відомі сьогодні способи очищення таких стічних вод від вказаних органічних сполук включають або термічне спалення, або біологічне руйнування, або перетворення їх в інші не менш шкідливі речовини. Стічні води з підприємств поступають на локальні очисні споруди, які знаходяться за межами цехів, де відбувається часткове осадження зважених речовин і первинне освітлення стоків. Тому процес очищення стічних вод даного виробництва багатоетапний і тривалий. Крім того, відомі діючи очисні споруди деревообробних підприємств як правило не стабільні у роботі через не стаціонарність і багатокомпонентність складу стоків, а також потребують високих доз реагентів, які на сьогоднішній день є досить дорогими [1].  При очищенні стічних вод деревообробного підприємства, на цех синтезу карбамідно-формальдегідної смоли, щорічно втрачається 150-200 тон формальдегіду і до 300-400 тон КФС. При цьому, очищена вода має ХПК на рівні 18000 мг.мл-1 О2, при нормативному показнику ХПК у водоймах не більш 5-8 мг.мл-1 О2 (більш чим 2000 кратне перевищення).

Відомий спосіб очищення стічних вод від формальдегіду амонійною водою [4]. Продукти взаємодії формальдегіду з амоніаком нетоксичні, але амоніак відноситься до токсичних речовин, робота з амоніаком потребує додаткових мір безпеки і додаткового обладнання. Необхідно врахувати, що ГДК амоніаку середньодобове складає всього 0,04 мг/м3. Таким чином, можна стверджувати, що діючі технології очищення стічних вод від формальдегіду малоефективні.

В результаті проведення ряду досліджень у роботі запропонований реагентний метод очищення стічних вод деревообробного підприємства (рис. 1), який складається з трьох основних етапів: розділення та двоступеневого фізико-хімічного очищення.

 

Рис.1 . Схема очищення стічних вод деревообробної промисловості

 

Як видно зі схеми, для очищення даної категорії стічних вод необхідно забезпечити велику кількість вартісних реагентів (біля 350 грн/м3 очищених стоків), що є економічно недоцільним, тому запропоновано використати на ІІІ етапі фізико-хімічного очищення гальваностоки, а саме хромовмісні стічні води.

Відомо, що хромовмісні стічні води гальванічного виробництва є однією з найтоксичніших категорій рідких відходів, через вміст крім Сr6+, тому основною умовою їх очищення є відновлення Сr6+ до Сr3+ з подальшим видаленням Сr3+ у формі нерозчинної сполуки Сr(ОН)3 [1]. В результаті теоретичних та практичних досліджень у роботі дійшли до висновку, що саме спільне очищення стічних вод деревообробної промисловості та гальваностоків забезпечить умови відновлення  Сr6+, окиснення формальдегіду та сорбції за рахунок присутності йонів Fe2+ у останніх. 

Таким чином, метою даної роботи є удосконалення технології очищення стічних вод деревообробної промисловості із застосуванням гальваностоків для підвищення енерго- та ресурсоефективності .

Стадія очищення  стічних вод від КФС і частково від формальдегіду включає поліконденсацію формальдегіду з сечовиною в кислому середовищі з утворенням

Після видалення нерозчинної у воді КФС (нітрогеновмісне добриво пролонгованої дії) остаточні кількості сечовини конденсуються на кислих сорбентах [2, 3]. 

Для зниження вмісту формальдегіду  до ГДК нами досліджені процеси сумісної утилізації формальдегід-Хром(VI) та формальдегід-Ферум(III)-вмісних стічних вод. Показано, що на кислих сорбентах весь Cr 6+ відновлюється формальдегідом до Cr3+  

 

 

і залишається на сорбенті, звідки може бути елюований у вигляді хром(III)оксиду. Електродний потенціалокисника (Сr6+) залишається більшим за електродний потенціал відновника (формальдегіду) до концентрацій формальдегіду близьких до ГДК, що важливо для запобігання окиснення формальдегіду до мурашиної кислоти або карбон(II) оксиду.

У випадку застосування ферумовмісних стоків:

 

 

  в незначній мірі, тому при низьких концентраціях реагентів окиснення формальдегіду може не відбуватися, чи відбуватися до мурашиної кислоти, або карбон(II)оксиду. Тому для посилення окисних властивостей ферумовмісних стоків застосований розчин пероксиду гідрогену.

Таким чином, використання гальваностоків в технології очищення стічних вод деревообробної промисловості дозволить зменшити витрати  реагентів до 55 грн.3 очищених стоків, а також  вирішити питання по утилізації токсичних хромовмісних та ферумовмісних стоків.

 

Література

1.            Корчик Н.М. Процеси електрохімічного і хімічного відновлення сполук Cr6+ в концентрованих стічних водах гальванічного виробництва / Н.М. Корчик, Н.М. Буденкова // Вісник НУВГП: Зб.наук.праць. –  Вип.4(52). –  Рівне: НУВГП, 2010. –  С. 230-236.

2.            Чистова Н.Г. Проблемы очистки сточных вод в производстве древесноволокнистых плит мокрым способом / Н.Г. Чистова, Ю.Д. Алашкевич, А.В. Рубинская / Экология и безопасность жизнедеятельности: Сборник материалов IV международной научно-практической конференции. – Пенза:РИОПГСХА. –  2004, 143-146 с.

3.            Пашаян А.А. Очистка сточных вод, содержащих формальдегід / А.А. Пашаян, А.Л. Осиновский,  В.П. Гамазин. Экология и промышленность России. – Москва, октябрь 2001, 20-22 с.

4.            Генцлер Г.Л. Развитие теории конструирования водоочистных флотационных аппаратов / Г.Л. Генцлер // Новосибирск: Наука. –  2004,  318 с.

5.            Корчик Н.М. Дослідження окиснення йодидів пероксидом гідрогену в кислому середовищі при добуванні йоду з лужних технологічних розчинів / Н.М. Корчик, Н.М. Буденкова , А.Г. Романенко // Вісник НУВГП: Зб.наук.праць. –  Вип.4(11). Рівне: НУВГП, 2001. –  С. 102-108.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info