zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ВИКОРИСТАННЯ ЦИФРОВОГО МОДЕЛЮВАННЯ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ

 

Кравець О.Я., Кравець Я.С.

Україна, м. Івано-Франківськ, Івано-Франківський національний

технічний університет нафти і газу

 

Предложен метод определения интенсивности и распределения солнечной энергии в зависимости от экспозиции и крутизны склонов и высоты Солнца над горизонтом. Выполненные исследования позволяют определять качественные характеристики земельных участков для эффективного их использования в сельском хозяйстве.

 

Постановка задачі

Екологічна ситуація залежить від багатьох факторів, одним з найважливіших з яких є рельєф. Комп’ютеризація всіх галузей народного господарства з метою підвищення ефективності та оперативності управління ними вимагає створення геоінформаційних систем, які потребують повної інформації про рельєф земної поверхні. Рельєф зумовлює розвиток природних процесів, які можуть бути як корисними, так і шкідливими з точки зору сільськогосподарського використання території. Для регулювання цих процесів необхідно проводити відповідні меліоративні заходи.

Природними факторами ерозії є рельєф місцевості, особливості ґрунтового покриву, геологічна будова, рослинність, гідрометеорологічні та кліматичні умови. Природні фактори впливають на процеси ерозії в різних напрямках. Одні фактори зменшують інтенсивність ерозії, інші збільшують. До перших можна віднести рослинність, а складний рельєф призводить до збільшення ерозійних процесів.

Методика досліджень

Цифрова модель рельєфу дозволяє по-новому підійти до вирішення проблеми ерозії ґрунтів. Сучасні програмні комплекси дозволяють одержати разом з картою рельєфу карти крутизни та експозиції схилів. Карта експозиції схилів дозволяє візуалізувати структурні лінії рельєфу та визначити координати вододільних ліній і ліній гідрографічної мережі, включаючи сухі водостоки, іншими словами виділити орографічні лінії позитивних і негативних форм рельєфу.

Важливим показником ерозії є ерозійний потенціал рельєфу. Це комплекс властивостей рельєфу, які прозводять до виникнення та концентрації стоку. Практично ерозійний потенціал визначається топографічними факторами ерозії – довжиною та крутизною схилу [1].

З основним фактором ерозії, яким є рельєф, тісно пов’язані гідрологічний режим і умови формування поверхневого стоку. З метою зменшення негативного впливу ерозії ґрунтів на ефективність сільського господарства розробляються програми раціонального землекористування та протиерозійної організації території, які передбачають заліснення і залуження малопродуктивних ерозійно-небезпечних схилових земель, протиерозійні агротехнічні заходи, контурно-меліоративну організацію території, будівництво гідромеліоративних споруд.

Як відомо, південні схили більше схильні до ерозії. Пояснюється це явище тим, що вони краще прогріваються і тут більш інтенсивне сніготанення. Зазначається, що північні схили приблизно на 10-20% менше, а південні на стільки ж більше еродовані ніж східні та західні схили. Тому в формулах розрахунку ерозії необхідно враховувати експозицію схилів [2].

Для ефективного сільськогосподарського виробництва важливим є врахування розподілу сонячної енергії, від якої залежать природні процеси фотосинтезу, яка забезпечує розмноження мікроорганізмів в ґрунті та активізує ґрунтоутворюючі процеси, обмін вологи, окислювальні процеси в ґрунті, прискорення обмінних процесів між ґрунтом та рослинами.

Особливістю мікроклімату полів є різна кількість сонячної енергії, яка потрапляє на схили різної крутизни та нахилу. Різними є умови в верхніх і нижніх частинах схилів внаслідок різних умов зволоження ґрунту. Рельєф місцевості впливає на розподіл тепла і вологи в ґрунті. Від цього залежить продуктивність полів, а як наслідок, і вартість землі. Ці фактори також необхідно враховувати при бонітуванні земельних ділянок.

Потік сонячної енергії EC на схил залежить від висоти h і азимута A Сонця, кута нахилу ν , азимута схилу α, схилення Сонця δ та географічної широти ділянки φ [3]:

                                                       ,                                                            (1)

де         ,       (2)

                  EO=1,36·103Вт/м2·сек.

За формулою (2) визначено розподіл коефіцієнта КС для дат 22 березня, 22 квітня, 22 травня і 22 червня при різних значеннях висоти Сонця для земельної ділянки, яку наведено рисунку 1. Результати розрахунків наведено в таблиці 1. Також було проведено розрахунок розподілу коефіцієнта КС залежно від крутизни та експозиції схилів для дати 22 червня при висоті Сонця над горизонтом від 1° до максимального значення - 64° в полудень. Результати розрахунків наведено в таблиці 2.

 

Рис.1 – Розподіл коефіцієнта Кс (освітленості) в плані 22 червня

 

Таблиця 1 - Розподіл коефіцієнта KC на ділянці

      h

 

Дата

1°

5°

10°

15°

20°

30°

40°

50°

60°

64°

Серед. за день

22.03

0,027

0,095

0,180

0,263

0,344

0,496

0,632

-

-

-

0,303

22.04

0,031

0,099

0,184

0,268

0,349

0,503

0,641

0,759

-

-

0,382

22.05

0,033

0,102

0,187

0,270

0,352

0,506

0,645

0,764

0,860

-

0,449

22.06

0,034

0,103

0,188

0,271

0,353

0,507

0,646

0,765

0,861

0891

0,521

 

Аналогічні розрахунки можна виконати для будь-якого дня протягом всього періоду вегетації. Підсумовуючи одержані результати, можна визначити кількість сонячної енергії, яку одержують окремі ділянки земель сільськогосподарського призначення залежно від експозиції і крутизни схилів за будь-який період часу (день, тиждень, місяць).

 

Таблиця 2 – Розподіл коефіцієнта КС залежно від крутизни та експозиції схилів

 

Схили

Кути нахилу

1°

10°

20°

30°

40°

50°

60°

64°

Пн

0° - 3°

0,03375

0,18565

0,34921

0,50253

0,64096

0,76028

0,85677

0,88811

3° - 7°

0,05607

0,19677

0,34914

0,49271

0,62309

0,73635

0,82938

0,86102

7°- 10°

0,09056

0,22300

0,36575

0,49969

0,62073

0,72520

0,80992

0,83767

Пд

0° - 3°

0,00612

0,16700

0,34013

0,50231

0,64864

0,77465

0,87637

0,90923

3° - 7°

0,00415

0,16566

0,34702

0,51569

0,66665

0,79524

0,89671

0,92717

7°- 10°

0,01959

0,20404

0,39589

0,56973

0,72075

0,84399

0,93228

0,94973

Зх

0° - 3°

0,02205

0,15129

0,31856

0,47724

0,62239

0,74970

0,85627

0,89444

3° - 7°

0,00624

0,12241

0,28728

0,44607

0,59363

0,72574

0,84066

0,88594

7°- 10°

-

-

-

-

-

-

-

-

Сх

0° - 3°

0,03607

0,19460

0,36365

0,52065

0,66095

0,78020

0,87386

0,90154

3° - 7°

0,06673

0,23012

0,40110

0,55696

0,69335

0,80582

0,88844

0,90705

7°- 10°

0,09974

0,27286

0,44954

0,60650

0,73968

0,84448

0,91282

0,91884

 

Висновки

Виконані дослідження дозволяють визначити такі характеристики рельєфу як крутизна та експозиція схилів, ерозійний потенціал, а також величину та розподіл сонячної енергії, яку одержують окремі поля протягом будь-якого періоду часу, залежно від крутизни та експозиції схилів, визначити тепловий режим і мікроклімат полів в умовах складного рельєфу. Одержані результати можуть бути використані для визначення якісної характеристики кожної земельної ділянки, її вартості, правильного розміщення сільськогосподарських угідь, полів сівозмін, відповідно до придатності земель для вирощування тих чи інших сільськогосподарських культур.

 

Список літератури

1.     Ларионов Г.А. Эрозия и дефляция почв: Основные закономерности и количественные оценки./ Ларионов Г.А. – М.: Издательство МГУ, 1993.- 200с.

2.     Швебс Т.И. Формирование водной эрозии, стока, наносов и их оценка./ Швебс Т.И. – Л.:Гидрометеоиздат, 1974.- 183 с.

3.     Кравець О.Я. Моделювання рельєфу при вирішенні інженерних та екологічних завдань. /Кравець О.Я., Рудий Р.М., Кравець Я.С.//Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. №1/10. - Івано-Франківськ. – 2005. – С. 131-137.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info