zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ЯКІСТЬ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ЯК ОДНА ІЗ ОСНОВНИХ ЛАНОК УПРАВЛІННЯ В СИСТЕМІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

 

Ревенко Ж.А.

Україна, м. Чернівці,

Вищий державний навчальний заклад України

«Буковинський державний медичний університет»

 

Анотація Якість медичної допомоги населенню характеризує діяльність галузі управління як системи за результатами аналізу комплексу різноманітних параметрів, що визначають можливості організації з позиції ресурсного забезпечення,ефективності управління, функціональних властивостей,оцінки результатів діяльності.

Аннотация: Качество медицинской помощи населению характеризует деятельность отрасли управления как системы по результатам анализа комплекса различных параметров, определяющих возможности организации с позиции ресурсного обеспечения, эффективности управления, функциональных свойств, оценки результатов деятельности.

 

Ефективністю управління діяльністю закладів охорони здоров’я визначається не тільки показниками обсягу її роботи, але й оцінюється у взаємозв’язку з показниками якості медичної допомоги.

Оцінка якості в системі охорони здоров’я є однією з актуальних проблем удосконалення медичного забезпечення. Складністю її виділення обумовлена специфічністю галузі, діяльність якої спрямована на збереження та зміцнення здоров’я населення, яке підпорядковане та залежить в більшій мірі від обсягу та якості медичної допомоги.

Якість – це суб’єктивна ціннісна категорія; кожна людина розуміє її по-різному. Тому існує дуже багато підходів до визначення якості медичної допомоги, але на нашу думку найкраще висвітлює це поняття наступне - це процес взаємодії лікаря та пацієнта, заснований на професіоналізмі лікаря, тобто його здатності зменшити ризик прогресування захворювання у пацієнта та виникнення нового патологічного процесу, оптимально використовуючи ресурси медицини та забезпечити задоволеність пацієнта наданою йому медичною допомогою .

Оцінка якості медичної допомоги може ґрунтуватись на визначенні сукупності результатів профілактики, діагностики та лікування захворювань згідно з відповідними вимогами. Вона передбачає потребу оцінки своєчасності та повноти обстеження, наступництва в роботі поліклініки стаціонару, обґрунтованості госпіталізації, застосування сучасних методів діагностики та лікування в повному обсязі, здійснення систематичного аналізу діяльності відповідних підрозділів, стану медичного технічного, медичного тощо.

Отже, необхідно оцінювати ріні сторони лікувально-профілактичної допомоги за допомогою експертних оцінок.

Теорія управління якістю пропонує вивчити якість надання медичної допомоги за 8 характеристиками:

1.         Професійна компетентність: професійна компетентність визначається рівнем навиків і вмінь, що реалізуються в процесі діяльності людей, які надають медичні послуги, в діяльності керівництва й обслуговуючого персоналу.

2.         Доступність медичної допомоги: під доступністю ми розуміємо ступінь, в якій медична допомога може безперешкодно надаватися, незалежно від географічних, економічних, соціальних, культурних, організаційних або мовних чинників.

3.         Результативність: під результативністю ми розуміємо міру, в якій лікування пацієнта призводить до поліпшення його стану або до бажаного результату.

4.         Особисті взаємини: чинник взаємовідносин відноситься до якості взаємодії між провайдерами послуг і споживачами, керівництвом і провайдерами медичної допомоги, медичними працівниками та місцевими жителями.

5.         Економічна ефективність визначається відношенням між потребою в обслуговуванні і існуючими ресурсами для надання допомоги. Ефективність досягається шляхом надання оптимального обсягу медичної допомоги населенню, тобто найбільше допомоги найкращої якості, що може бути досягнуте при наявних ресурсах.

6.         Безперервність і послідовність: чинник безперервності віддзеркалює ступінь, в якій пацієнт одержує необхідне йому/їй медичне обслуговування без перерв, зупинок або зайвих повторень обстежень або лікування.

7.         Безпечність: чинник безпеки відноситься до ступеня, в якій система медичної допомоги знижує ризик пошкоджень, інфікування, побічних явищ чи інших збитків в процесі надання медичної допомоги.

8.         Зручність: комфортність відноситься до тих характеристик медичного обслуговування, що безпосередньо не відносяться до клінічної ефективності, але можуть позитивно вплинути на ступінь задоволеності пацієнта якістю обслуговування. Управління якістю медичної допомоги складається з 3 основних виглядів діяльності: створення якості, поліпшення якості, контролю рівня якості.

Сюди входять усі види діяльності, направлені на створення системи якості, підвищення якості існуючої системи, спостереження за якістю (встановлення стандартів, аудит, вирішення проблем, система моніторингу, самооцінка, зворотний зв’язок, дії менеджменту, оцінка якості, процес перебудови).

Високий рівень технологій надання медичної допомоги у світовій практиці, функціонування і розвиток доказової медицини вимагають перегляду акцентів у формуванні політики якості в українській охороні здоров’я. Якість медичної допомоги визначається, передусім, системою організації ОЗ в цілому і кожної її галузі зокрема.

Рівень якості надання медичної допомоги населення лікарями визначається за допомогою стандартів якості.

Стандарт якості – це набір показників та параметрів,які характеризують бажаний стан здоров'я пацієнта на момент виписки чи закінчення лікування, а також стандартний набір оптимальних, необхідних при даному захворюванні лабораторних аналізів, функціональних та інших методів обстеження та лікування.

Управління якістю медичної допомоги використовує визначення стандарту як результат очікуваної якості, що може існувати в наступних формах:

·       стандарт діяльності: кількісна характеристика очікуваного результату обслуговування або типів послуг, що є допоміжними для забезпечення обслуговування;

·       специфікація: формулювання специфічних вимог до обладнання, будівлі чи матеріалів, що необхідні для надання медичної допомоги;

·       рекомендації для клінічної практики або клінічний протокол: науково-практичні положення, що регулюють процес прийняття рішень лікарями й медсестрами при певних обставинах надання медичної допомоги або проведення лікування. Рекомендації для клінічної практики визначають необхідні клінічні оцінки й заходи, що вживаються при певних діагнозах;

·       стандарти для адміністративно-управлінських кадрів: таким же чином, як клінічні працівники керуються протоколами й рекомендаціями, керівництво й обслуговуючий персонал використовують описи процедур й управлінські стандарти, що необхідні для реалізації діяльності персоналом. Комплекс адміністративних заходів такий же різноманітний, як і діяльність обслуговуючого персоналу організації.

На основі стандартів якості розробляються шкали оцінки рівня якості стану здоров'я та набору заходів. Шкала оцінки рівня якості стану здоров’я: незадовільне – 0% , задовільне – 50% , добре – 75% , відмінне – 100%. Шкала оцінки набору заходів:не обстежений - 0%, погано обстежений - 25% ,обстежений наполовину - 50%, обстежений майже повністю - 75%, обстежений повністю - 100%

Наприклад. Хворий на ІХС закінчує лікування. При оцінці набору заходів виявлено,що перед випискою не була зроблена ЕКГ, не був повністю ліквідований больовий синдром. Відповідно з запропонованими оціночними шкалами набір заходів, проведених хворому,оцінюються, як «обстежений наполовину» (50%);оцінка якості лікування на «,задовільно» (50%).

Тоді рівень якості надання допомоги даному хворому складає:

Так визначається рівень якості одного хворого (0,5 – коефіцієнт якості). Рівень якості лікування групи хворих визначається за такою формулою:

Р.Я.Л. – рівень якості роботи лікаря.

N – число хворих.

Р.Я. – рівень якості надання медичної допомоги кожному хворому.

З використанням цієї формули рівень якості роботи лікаря визначається вибірково на групі хворих.

Приклад. Лікар лікував 7 хворих, рівень якості лікування кожного склав: 0,5; 0,625; 0,75; 0,875; 0,5; 0,875; 0,375.

Тобто рівень якості надання медичної допомоги хворим даного лікаря складає всього 64,3%.

В поліпшенні якості медичної допомоги зацікавлені всі: населення, уряд, органи місцевого самоврядування, співробітники МОЗ, роботодавці і медичні працівники. Ефективність і чіткість функціонування всіх ланок механізму поліпшення якості медичної допомоги можливі тільки при їх взаємодії. Тільки державний і міжгалузевий підхід до формування політики медичної допомоги дозволить забезпечити її високу якість. Тому керівні органи охорони здоров’я федеральної і територіальної рівнів, лікарські асоціації, страхові медичні організації, навчальні заклади, що здійснюють переддипломну підготовку й післядипломне навчання медичних кадрів, медичні установи, що безпосередньо надають медичну допомогу, повинні керуватися єдиною стратегією поліпшення якості медичної допомоги. Для цього необхідна розробка комплексної програми управління якістю медичної допомоги і її виконання з чітким розмежуванням обов’язків і відповідальності.

 

Література:

1.     Гришин В.В. Регулирование процессов становлення страховой медицины. – М.: Наука, 1997. – 352 с.

2.     Зіменковський А.Б. Системний підхід до оцінки якості медичної допомоги в період реформування охорони здоров’я в Україні // Вісн. соц. гігієни та організації охорони здоров’я. – 2003. – С.42-45.

3.     Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії: Доручення Кабінету Міністрів України від 1 листоп. 2000 р. № 18249/1 до Закону України від 5 жовтня2000 р. № 32017; Доручення Президента України від 6 березня 2003 р. № 31-1/25.

4.     Donabedian A. The quality of care: how can it be assessed? // JAMA. – 1988/ - Vol.260. – P. 1743-1748.

5.     Hinchey JA, Furlan AJ, Frank JI, Kay R, Dish D, Hill C. Is in-hospital stroke mortality an accurate measure of quality of care? // Neurology. – 1998. – Vol.50. – P.619-625Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info