zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>УДК [378.016.80]:33

 

ВЗАЄМОЗВЯЗОК СУЧАСНОЇ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ЯК ВАЖЛИВИЙ ЧИННИК ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ ВНЗ (НА ПРИКЛАДІ ТВОРЧОСТІ ВАСИЛЯ ГЕРАСИМЮКА)

 

Якубовська М.С.

кандидат філологічних наук,

доцент кафедри українознавства,

документознавства та інформаційних технологій

УАД (Львів)

 

Анотація: на прикладі творчого доробку Василя Герасим’юка досліджується зв'язок цілей та задач формування культурологічного світогляду студентів при формуванні моделі сучасної професійної освіти, досліджується творення педагогічних інновацій формування культурологічної парадигми, оскільки основна форма функціонування цінностей – це життєві орієнтації, які є ступенем переходу цінностей у діяльність.

Ключові слова: парадигма освіти, інноваційні технології, культурологічний світогляд, архетип професійної освіти, філософія освіти, культурологічна компетентність, теорія діяльності.

 

Abstract: The Case of creative works of Vasil Gerasimyuk studied communication goals and objectives of forming cultural outlook of students during the formation of the modern model of professional education, creation of pedagogical innovations studied the formation of cultural paradigm as the main form of operation values - a life orientation that is a power switch box at activities.

 

Аннотация: на примере творчества Василя Герасимюка исследуется связь целей и задач формирования культурологического мировоззрения студентов при формировании модели современного профессионального образования, исследуется создание педагогических инноваций формирования культурологической парадигмы, поскольку основная форма функционирования ценностей - это жизненные ориентации, которые являются степенью перехода ценностей в деятельность.

 

Кожна епоха має свої символи, кожна доба має свої особливості – та незмінною залишається позиція тих, хто визначає почерк своєї доби. Такою творчою особистістю у кінці ХХ то початку ХХІ століття є письменник Василь Герасим’юк. У його творчості перемагає авторське „я”, яке є символом „я” всього народу – так зливається порив одиниці із поривом міліонів. Знамените продовження Франкової фрази: пам'ятати, що на кожному стоїть дух міліонів і за кожного потрібно дати отвіт. Таке взаємопроникливе відчуття Франкового духу є характерним для всієї творчості письменника Василя Герасим’юка.

Вдумливий аналіз суспільного розвитку, як правило, поєднується із синтетичним началом, основою якого є невтомний рух і поступ вперед, бажання і об'єктивна необхідність змінити закони світу за законами добра. Ці архетипи сучасного буття є визначальними у становленні творчої індивідуальності сучасного професіонала фахівця як гуманітарного, так і технічного профілю. Для проектування нових підходів до освіти викладачеві необхідно зрозуміти відмінність двох типів педагогічної діяльності: знаннєво-технократичний і особистісно-гуманітарний. Особисто-гуманітарний принцип вимагає пошуку яскравих прикладів творчої діяльності. Останні десятиліття у розвитку культурологічної сфери характерні системною відсутністю формування у людей почуття доброти, відповідальності, співчуття, порозуміння, взаємодопомоги; пропаганда насильства, жорстокості, визиску створюють відповідне середовище, у якому нівелюється душа людини. Необхідність подолання цих протиріч зумовлює пошук форм змістового аспекту культурологічної підготовки студентів ВНЗ, а також методів і прийомів його реалізації. Василь Герасим’юк народився 18 серпня 1956 р. в м.Караганді в сім’ї карпатських виселенців повоєнного часу. Дитячі роки минули в гуцульському селі Прокурава, куди повернулася родина при першій можливості. Закінчив філологічний факультет Київського університету. Працював у видавництві “Молодь”, редактором відділу поезії видавництва “Дніпро”. У творчому доробку Василя Герасим’юка поетичні збірки “Смереки” (1982), “Потоки” (1986), Осінні пси Карпат (1998), “Космацький узір” (1989), “Діти трепети” (2000), Поет у повітрі (2002) (збірка відзначена Шевченківською премією 2003 року), Була така земля (2003), Папороть (2006) та ін.

Письменик шукає у житті справжніх героїв і вказує на них пророчим перстом: героями він називає не тих, котрі чесно полягли у важкому бою з ворогом, а тих, які зуміли заховати “зброю в дахи”, “стискаючи попіл у жмені…”, готуючись до нового походу. Поезії Василя Герасим’юка можна розглядати як своєрідний оберіг нації, молитву за її пробудження. Не випадково збірка “Діти трепети” обрамлена одним-єдиним словом – “Маріє…” Звернення до Матері Божої Марії – як останній прихисток страждаючого люду. Письменник шукає свого місця і місця свого народу у безкрайній дорозі життєвого шляху і знаходить їх – поміж мертвими. Що ж потрібно, аби воскреснути і зупинити собаче виття на обочині історії. “Імені твойого ради” – рядки із молитви до Пресвятої Богородиці стають словами-знаками, словами-заклинаннями. Голоси народу – безмовні - живуть очима, губами зривається пелюстка зради, опадає трава, невидимий галоп невидимих коней. Народжується опір – на рівні відчуття. На рівні однієї миті. Але це вже опір сваволі. Душа горне бруд, аби вимести ніч, і знову: виють голоси – за мертвими і живими.

Міфологема повернення до самого себе – одна із визначальних у творчості Поезії Василя Герасим’юка. Повернення як наближення до самоусвідомлення, повернення як досягнення гармонійності буття і самодосконалості. Великими митцями керують великі пристрасті, які є рушійними пружинами творчості.

Мелодії слова Поезії Василя Герасим’юка, надихнута сполохом дивовижної краси краю, який спонукає роздумами про вічну непроминальність навколишнього світу і високу заглибленість людської душі у безгоміння космічного простору. Бачимо і відчуваємо спільну, тотожну, взаємопроникаючу енергію слова філософську тканину слова письменника. Ліс молиться за душу ліричного героя, відгадую давні напівзабуті, напівстерті слова, до яких варто прикласти не лише вуста, а і душу.

Ми стаємо свідками, як письменикові болить страждання дерева так само сильно, як і страждання людини. Сплітається світ людей, дерев, трав, звуків, світ нинішній і потойбічний. Вчинки стають сутністю. Сутність продиктовує вчинки. Гілка скоряється недолі, просить єдиного; упасти на землю. Ліричний герой у відчаї тулить зламану гілочку до дерева, велить їй “прикинутись живою”. На Михайла хтось покликав у сад батька і показав скривджене деревце. Мовчання стало найважчим докором. Головне у цій поезії не скільки подія – скільки відчуття вчинку. Ненароком, ненавмисно заподіяна кривда не увільняє від відповідальності – насамперед всередині себе самого.

Подолати страх, як стверджує Василь Герасим’юк – найважніше, що мусить здолати людина, яка прийшла у цей світ, аби стати собою, аби врятувати народ. Мотив страху і боротьби з ним є домінуючим у творчості Василя Герасим’юка. У “Першому посланні Дмитра з Кутів до галичан” розповідається про пророка, який ніс до людей слово світла, а його вважали прокаженим, юродивим, а проте, у найважчий момент, – приходили під його опіку.

Почуття світу навколишнього у творчості Василя Герасим’юка створює гігантську мелодію вселенської любові очищуючого космічного начала. Письменник порушує й осмислює такі теми, проблеми, які бентежать кожну трудову людину планети. Людина і Світ — наскрізні образи поетичної творчості Василя Герасим’юка. Літературним маніфестом його літературного буття стало культурологічне осмислення дійсності, покликання формувати у сучасників відповідний науковий світогляд. Так людство впізнає себе у крихітній зернині; з невимовним пієтетом шукає своїх першопочатків у найдревніших печерах, по хрестах долі позначає вузлики історії: „це скалки любові – з свідомості темних ущелин... це гра усесвітня... це устя до лона, еге ж, в товаристві Харона... це вуха молитов і значущість мовчання”. Культура, як зазначав К. Ясперс, [4, 167] за своїм первинним смислом є діалогічна. Як свідчить аналіз творчості Василя Герасим’юка, діалог і комунікація стають центральними поняттями не лише етики, аксіології й гносеології сучасної культурології, а й усього його світорозуміння; вони підносяться в ранг критерію філософської істини й ототожнюються з розумом.

Комунікація, за Ясперсом, це не переказування висновків пізнання з допомогою незаперечних доказів, а певного роду commercium (спілкування, співвідношення, зв'язок) екзистенції. Як древня фреска, у творчості Василя Герасим’юка випливає з непам’яті колообіг буття цілого народу – приреченість і страждання переплітаються із невимовним бажання бути. Розмова переростає рівень звичайного діалогу, або молитви – це пошук виходу із безвиході, це відчуття світу і справедливості у ньому, це бажання протиставити силу духу кривді і несправедливості.

Творчість Василя Герасим’юка – це світла молитва за душу народу. Культурологічна грамотність, необхідність якої диктується потребами виживання особистості в різнопланових, швидкоплинних і кардинально протилежно змінюваних соціальних умовах, покликана визначити місце та її роль у державотворенні. Тому розробка проблем культурологічної грамотності сучасного студента – майбутнього фахівця – на сучасному етапі повинна стати одним із провідних напрямів подальшого розвитку вітчизняної системи освіти. Становлення культурологічного світогляду сучасних студентів неможливе без вивчення досвіду практичної, наукової мистецької діяльності найвидатніших культурологів нашої доби, яким і є письменник Василь Герасим’юк.

 

Використана література:

1.     Герасим’юк Василь. Поет у повітрі. – К., 2002.– 264 с.

2.     Проблеми освіти : наук.-метод. зб. Вип. 35 / МОН України, Наук.-метод. центр вищої освіти / [редкол.: В. Г. Кремень (голов. ред.) та ін.]. – К. : Наук.-метод. центр вищої освіти, 2004. – 245 с.

3.     Профтехосвіта України: ХХ століття : енциклопед. вид. / АПН України, Ін-т педагогіки і психології проф. освіти ; упоряд.: Н. Ничкало, І. Лікарчук, Н. Падун [та ін.] ; наук. рада: В. Кремень (голова), А. Гуржій, С. Дорогунцов [та ін.]. – К.: АртЕк, 2004. – 872 с.

4.     Філософський словник // під ред. І.Г. Фролова. М., 2006. – 422 с.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info