zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>СУЧАСНІ ПОГЛЯДИ НА КОНКУРЕНЦІЮ В ОХОРОНІ ЗДОРОВ'Я

 

доцент Ясинська Е.Ц.,

асистент Вацик М.З.

Україна, м. Чернівці,

Вищий державний навчальний заклад України

«Буковинський державний медичний університет»

 

Анотація. У статті проаналізовано основні проблеми конкуренції в медицині, умови створення та розвитку конкурентноздатного середовища у сфері надання медичних послуг.

Аннотация: В статье проанализированы основные проблемы конкуренции в медицине, условия создания и развития конкурентноспособной среды в сфере оказания медицинских услуг.

 

Конкуренція - своєрідний внутрішній механізм, об'єктивна і необхідна функція життєдіяльності та еволюції ринку медичних послуг. "Конкуренція" і "конкурентоспроможність" - поняття універсальні для будь-якого ринку товарів і послуг. Конкурентоспроможність може бути охарактеризована як надання комплексу діагностичної та терапевтичної допомоги, що забезпечує оптимальні для здоров'я пацієнта результати залежно від його віку та виду захворювання з використанням мінімальних засобів і ресурсів ЛПУ [2, c.214].

Створення конкурентного середовища - один з важливих ознак формування ринкової економіки. Конкуренція - це основа розвитку країни, вона забезпечує постійне і активне впровадження інноваційних технологій, є головним діючим чинником еволюційного розвитку суспільства, породжує розмаїтість і забезпечує максимально ефективний розподіл ресурсів. Саме тому захист і розвиток конкуренції є одним з головних пріоритетів державної політики. Надання послуг у даній сфері правовідносин сприяє вирішенню завдань, що стоять перед державою, є гарантом стабільного стану суспільства [1, c.28].

У понятті «конкуренція» важливий не сам термін, не ступінь точності визначення даної категорії, а розуміння і осмислення самого процесу, функцій взаємовідносин суб'єктів, характеризує якість медичної допомоги щодо достатнього набору конкретно встановлених і прийнятих параметрів. Конкуренція - це своєрідний внутрішній механізм, об'єктивна і необхідна функція життєдіяльності та еволюції ринку медичних послуг.

Конкуренція в охороні здоров'я - це стан і процес взаємовідносин суб'єктів виробництва і споживання медичних послуг в рамках специфічної цивілізованої форми суперництва між медичними працівниками (лікарями) по досягненню найвищого ступеню задоволення цільових потреб пацієнта.

Основними факторами низької, абсолютно відсутньої конкурентоспроможності у сучасній системі охороні здоров'я України, є:

- перехід від адміністративно-планової системи соціалістичної охорони здоров'я до некерованого процесу становлення маркетингових відносин в умовах еволюційного формування ринку медичних послуг;

- консервативна форма власності медичних закладів, невизначеність становлення і розвитку малого підприємництва в існуючій системі охорони здоров'я, невідповідність дій класичних економічних законів і умов конкуренції та конкурентоспроможності;

- відсутність сучасних менеджерів в системі громадського здоров'я, здатних грамотно вирішувати організаційно-технічні та економно-управлінські проблеми і завдання лікувального закладу, функціонуючого в нових економічних умовах розвитку суспільства і держави;

- відсутність у медичних освітніх програмах курсів з «Управління конкуренцією в охороні здоров'я»;

При наданні послуг у даній галузі організації та установи не можуть орієнтуватися виключно на отримання прибутку, оскільки зобов'язані надавати послуги всім групам і категоріям населення, незалежно від рівня їх добробуту [3, c.167].

Специфічна характеристика пацієнта як споживача медичних послуг, що відрізняє його від споживачів інших (немедичних) товарів і послуг - це своєрідний абсолютний пріоритет збереження життя і здоров'я. Реальні позитивні зрушення можна буде забезпечити не стільки стандартизацією медичного обслуговування, скільки конкуренцією за результати на всіх етапах надання медичної допомоги. При цьому споживачі зможуть грати більш значиму роль у процесі надання медичної допомоги і робити вірний вибір тільки у тому випадку, якщо постачальники медичних послуг і страховики переорієнтують цю допомогу на корисні результати для пацієнтів, почнуть поширювати відповідну інформацію та надавати консультаційні послуги. Навіть непроінформовані споживачі залишаться у виграші, якщо лікарі будуть змушені конкурувати за результати, покращуючи якість і ефективність своєї роботи,. Конкуренція у свою чергу призведе до швидкого підвищення якості надання медичної допомоги, якщо рішення постачальників медичних послуг (лікарів) буде направлено на лікування пацієнтів, членів їх сімей та програм медичного страхування, буде засновано на об'єктивних знаннях про результати та вартості медичної допомоги.

Створення умов формування конкурентного середовища в медицині, включаючи самі медичні послуги та медичну працю - ефективний інструмент на шляху якісної зміни виробничих відносин у самій галузі охорони здоров'я. Сама ж конкуренція у сфері охорони здоров'я повинна переміститися на рівні медичного стану пацієнта протягом усього циклу надання йому медичної допомоги, а при окремих лікарських втручаннях.

Необхідними умовами створення та розвитку конкурентного середовища у сфері надання медичних послуг є доступ до достовірної інформації щодо якості наданої медичної допомоги у різних установах; підвищення ефективності діяльності структур державного регулювання і контролю, усунення адміністративних бар'єрів; створення більш досконалого механізму розмежування безкоштовної медичної допомоги, гарантованого обсягу та якості платних медичних послуг, визначення переліку державних і муніципальних медичних організацій, які мають право надавати платні медичні послуги; встановлення нормативними правовими актами правил надання державними медичними організаціями платних медичних послуг населенню, виключення при цьому можливості заміщення ними безкоштовної медичної допомоги.

Перехід економіки держави на інноваційний тип розвитку неможливий без формування конкурентоспроможної в глобальному масштабі національної інноваційної системи, що уявляє собою сукупність взаємопов'язаних організацій (структур), зайнятих виробництвом, або комерційною реалізацією знань і технологій, комплексу інститутів правового, фінансового і соціального характеру, які забезпечують взаємодію освітніх, наукових, підприємницьких і некомерційних організацій і структур у всіх сферах економіки та суспільного життя.

Метою створення національної системи підтримки інновацій та технологічного розвитку є масштабне технологічне оновлення виробництва на основі передових науково-технічних розробок, формування конкурентоспроможного національного сектору досліджень і розробок, що забезпечує перехід економіки на інноваційний шлях розвитку, формування у населення і підприємств моделі інноваційної поведінки, підтримка процесів створення і поширення інновацій в усіх галузях економіки. Це дозволить забезпечити наукове та технологічне лідерство нашої країни у світі за напрямками, які визначають її конкурентні переваги та національну безпеку.

Підкреслюючи вище зазначене можна зробити наступні висновки:

- Конкуренція в умовах виробництва і споживання медичних послуг, підвищення конкурентоспроможності лікувально-профілактичних закладів та медичних практик має велике значення при перспективному розвитку вітчизняної системи охорони здоров'я в умовах глобалізації;

- якісні зміни в теперішньому стані вітчизняної охорони здоров'я неможливо без осмислювання та створення умов конкуренції у системі охорони здоров'я, запуску механізмів цивілізованого суперництва між лікарями, управління конкурентоспроможністю медичних установ і лікарських практик.

 

Література

1.     Лехан В.М. Стратегія розвитку системи охорони здоров'я: український вимір /В.М. Лехан, Г.О. Слабкий, М.В. Шевченко. – К.: Укр. Інститут стратегічних досліджень МОЗ України, 2009. – 34 с.

2.     Чехун І.А. Надання платних медичних послуг: цивільно-правові аспекти /І.А. Чехун //Часопис Київського університета права. – 2010. - №2 – С. 213 – 216.

3.     Тихомиров А.В. Медицинское право: практическое пособие. М.: Статус, 2006. С. 167 – 168.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info