zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КРИЗИ ПІДЛІТКОВОГО ВІКУ

 

Калюжна Є.М., Білюк А.Ю.

Україна, м. Запоріжжя,

Запорізький національний університет

 

The article draws attention to the psychological characteristics the crisis of adolescence age. It is shown that the crisis is an important link in development of the individual young person that is associated with development of the adolescent as a subject of its own development and share of society. Based on the theoretical and empirical research is concluded that the psychological characteristics of this age are the interpersonal relationships.

 

Розвиток людини як особистості продовжується на протязі всього життя. Життєвий шлях людини має етапи, які пов’язані зі зміною способів життя, залежно від її віку. Підлітковий етап онтогенезу характеризується як перехідний, складний, важкий, кризовий і має найважливіше значення у становленні особистості: розширюється зміст діяльності, якісно змінюється характер, закладаються основи свідомої поведінки, моральні уявлення та життєва позиція.

У зв'язку зі швидким темпом фізичного та розумового розвитку, підліток позбавлений обставин життя, до яких він звик з дитинства, як до життєво необхідних, тож вони не можуть бути задоволені в умовах недостатньої соціальної зрілості цього віку. Таким чином, у цей період криза виражена значно сильніше, і подолати її у фізичному, психічному і соціальному розвитку підлітка дуже важко. З огляду на це, актуалізується необхідність детального вивчення динаміки розвитку особистості підлітка.

Вплив підліткової кризи на розвиток особистості прямо чи опосередковано вивчався такими вітчизняними та зарубіжними вченими як: Л.І. Божович, Л.С. Виготський, Т.П. Гаврилова, Д.Б. Ельконін, Е.Еріксон, І.С. Кон, А.Е. Личко, Е.Шпрангер, А.В. Петровський, Х.Ремшмідт, Ф.Райс та іншими дослідниками.

За Л.С. Виготським, кризи обумовлюються виникненням основних новоутворень попереднього стабільного періоду, які призводять до руйнування однієї соціальної ситуації розвитку (система відносин, в якій знаходиться дитина та її орієнтація в них) та виникнення іншої [3].

Підліткова криза значно відрізняється від інших вікових криз. На думку Л.І. Божович, основною відмінністю підліткової кризи є депривація потреб особистості на фоні відсутності синхронізації між фізичним, психічним та соціальним розвитком. Криза підліткового віку, на відміну від криз інших вікових періодів, більш затяжна і гостра, так як у зв'язку зі швидкими темпами фізичного і розумового розвитку, а також через недостатню соціальну зрілість, у підлітків виникає багато актуальних нереалізованих потреб [1].

Криза підліткового віку проявляється у стереотипних поведінкових реакціях підлітка: реакції емансипації, реакції групування з однолітками, реакції захоплення і формування сексуальних потягів. Реакція емансипації – прагнення звільнитися від нав'язливої опіки старших, самоствердитися. Крайній прояв емансипації – заперечення стандартів, загальноприйнятих цінностей і норм. Реакція групування – об'єднання у групи однолітків. Реакція групування у значній мірі пояснює схильність підлітків до вживання психоактивних речовин. Реакції, обумовлені формуванням сексуальних потягів, яскраво представлені явищем «юнацької гіперсексуальності», яка найбільш бурхливо проявляється у старшому підлітковому віці. Для підліткового віку захоплення мають дуже характерну особливість: завдяки захопленням формуються схильності, інтереси, індивідуальні здібності підлітків. Знання підліткових захоплень допомагає дорослим краще зрозуміти внутрішні переживання підлітка, покращує взаєморозуміння між підлітком і соціальним оточенням [4].

Підлітків можна охарактеризувати як особливу соціально-психологічну та демографічну групу, що має свої власні норми, установки, специфічні форми поведінки, які, у свою чергу, утворюють особливу підліткову субкультуру. Будь-які стійкі мотиви змінюють увесь внутрішній світ підлітка. Мотиви стають домінантними у структурі мотиваційної сфери, які підпорядковують собі усі потреби та прагнення, роблять підлітка більш гармонійним [2].

Велику роль у становленні характеру підлітка відіграє оточуюче соціальне середовище. Взаємини з дорослими, однолітками, ситуація в школі та поза нею створюють сприятливі просоціальні або, навпаки, асоціальні умови для розвитку особистості підлітка. У підлітка починає розвиватися почуття дорослості, він активно намагається включатися у різні види суспільно-корисної діяльності, розширює сферу спілкування.

У підсумок, слід зазначити, що криза підліткового віку минає по мірі формування самосвідомості та урівноваження самооцінки. Нові можливості підлітка викликають у нього потребу в самостійності, самоствердженні, визнанні з боку дорослих і однолітків, закладаючи тим самим ґрунт для розвитку такого характерного для цього віку новоутворення, як дорослість.

 

Література

1.     Божович Л.И. Этапы формирования личности в онтогенезе / Л.И.Божович // Проблемы формирования личности: Избр. психологические труды / Под ред. Д.И.Фельдштейна. М.: Воронеж, 1995. – 345 с.

2.     Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте / Л.И.Божович. – СПб.: Питер, 2008. – 400 с.

3.     Выготский Л.С. Вопросы детской психологии / Л.С.Выготский. – СПб.: Союз, 1997. – 224 с.

4.     Кон И.С. Психология раней юности / И.С.Кон. – М, 1989. – 316 с.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info