zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

 

Кравцова Л.В. Каминская Н.Г.

Украина, г. Херсон,

Херсонская государственная морская академия

 

Аннотация. Рассмотрена проблема информационного обеспечения образовательного процесса в Херсонской государственной морской академии, внедрение в подготовку специалистов морских специальностей современных информационных технологий, создание новых условий обучения, новых форм представления учебного материала, методик работы с новыми методами обучения и управления самостоятельной познавательной деятельностью.

 

Сучасний етап розвитку світового співтовариства формулює нові підвищені вимоги до рівня підготовки фахівців будь-якого профілю, використання інформаційних і комп'ютерних технологій у своїй професійній діяльності. Херсонська державна морська академія не є виключенням. Більше того, саме підготовка фахівців для іноземних компаній вимагає особливого підходу, в тому числі і впровадження найсучасніших засобів і методів навчання, оскільки якість підготовки фахівця оцінюється вже на міжнародному рівні. Тому на перше місце у Херсонської державної морської академії ставиться проблема підвищення інформаційної культури курсантів, впровадження у підготовку фахівців морських спеціальностей новітніх інформаційних технологій, їх підготовка до вирішення складних проблем за допомогою комп'ютерної техніки. В даний час зростає потреба морського транспорту у фахівцях, здатних розробляти, експлуатувати і обслуговувати сучасні інформаційні системи управління транспортними технологічними процесами. Це викликає необхідність створення нових умов навчання, нових форм представлення навчального матеріалу, методик роботи з новими засобами навчання та управління самостійною пізнавальною діяльністю, які і повинні стати основою впровадження нових освітніх технологій.

Використання комп'ютерів у освітньому процесі розвиває не тільки пізнавальну діяльність, а й формує своє мотиваційне, емоційне, комунікативне середовище, відкриває нові перспективи в удосконаленні системи освіти, придбанні таких нових знань про світ, які складно, а часом і неможливо отримати без комп'ютера. Функціональні властивості сучасних комп'ютерних і комунікаційних технологій надають освітньому процесу можливість реалізації різноманітних завдань, таких як підвищення доступності освіти; забезпечення безперервності її отримання та підвищення кваліфікації протягом усього активного періоду життя; створення єдиного інформаційно-освітнього середовища навчання; незалежність освітнього процесу від місця і часу навчання;значне вдосконалення та збагачення методичного та програмного забезпечення освітнього процесу та багато іншого.

Всі перераховані можливості дозволяють розробляти нові технології навчання, що сприяють підвищенню якості освіти. Для досягнення цієї мети в Херсонській державній морській академії створено всі необхідні умови: комп'ютерні аудиторії оснащені сучасною комп'ютерною та мультимедійною технікою, встановлено відповідне програмне забезпечення, є доступ до інформаційного простору. Так, функціонує спеціалізований комплекс лабораторій дистанційного навчання Wi-Fi, який включає чотири лабораторії та пов'язаний з ними сервер. Ці лабораторії оснащені сучасним мультимедійним обладнанням – комп’ютери, проектори, відеокамери та ін., що дозволяє проводити заняття на самому високому технічному рівні. Але максимальна перевага використання цих можливостей – проведення занять у лабораторіях Wi-Fi у режимі відео-конференцій. Це надає викладачеві змогу працювати одночасно з декількома групами, а курсантам творчо спілкуватися, проводити дискусії та навчатися колективно вирішувати фахові проблеми.

Однак, крім технічного забезпечення, потрібно формувати нове мислення, що спирається на усвідомлення безумовної необхідності використання та застосування в будь-якому вигляді професійної діяльності сучасної комп'ютерної техніки. Тому провідні фахівці академії доклали чимало зусиль щодо створення навчально-методичних комплексів дисциплін з урахуванням компетентнісного підходу до навчання.

З метою інформаційного забезпечення тих, хто навчається або працює у ХДМА, та просто бажаючих ознайомитися з життям академії, у 2012 році було створено новий сайт академії, дизайн та структура якого відповідають вимогам сучасності (kma.ks.ua). Цей проект розроблено та впроваджено кафедрою інформаційних технологій, комп’ютерних систем і мереж. Інформація на сайті постійно оновлюється, таким чином, у кожного є можливість спостерігати за досягненнями, новинами та моментами життя академії. Сайт містить інформацію про факультети та кафедри академії, про студентське самоврядування, про основні події, що трапляються в академії, про вимоги до вступу в навчальний заклад, аспірантуру, докторантуру. Особлива гордість академії наукові лабораторії і тренажерні комплекси, що також можна побачити на сторінках сайту.

Наступним етапом інформаційного забезпечення освітнього процесу в умовах компетентнісного підходу є впровадження системи дистанційного навчання. Для таких навчальних закладів як морська академія цей крок є дуже важливим, оскільки відповідно до навчальних планів курсанти довгий час знаходяться на плавальної практиці і не можуть безпосередньо спілкуватися з викладачами та отримувати консультації. Ефективна організація самостійної роботи створює умови для підвищення рівню навчальних досягнень курсантів, розвитку професійно-значимих якостей особистості, творчих здібностей, самостійності та активності, тим самим сприяючи становленню та розвитку професійної компетентності майбутнього моряка.

Впровадження мережевих технологій навчання є одним із засобів підвищення результативності управління самостійною роботою курсантів як очної, так і заочної форм навчання, що дозволяє оптимізувати цей процес, створює сприятливі умови для здійснення всіх етапів пізнавальної діяльності. Кафедра інформаційних технологій, комп’ютерних систем і мереж впроваджує в освітній процес систему дистанційного навчання. Для вирішення цього завдання було використано платформу системи дистанційної освіти MOODLE. Ця система забезпечує:

·       вибір зручного часу та місця навчання як для викладача, так і для курсанта (студента);

·       міцне засвоєння знань;

·       контакт викладача зі студентом по мірі необхідності;

·       індивідуалізацію навчання;

·       підвищення якості навчання за рахунок застосування сучасних засобів, електронних бібліотек, та ін.;

·       контроль якості навчання.

Контроль за результатами самостійної роботи курсантів та рівнем сформованості фахових компетенцій здійснюється завдяки наявності тестових завдань для курсантів за кожним тематичним блоком. Курсанти отримують можливість проходити тестування у зручний для них час та у зручній обстановці, навіть знаходячись на морській практиці. Тестовий редактор автоматично перевіряє та оцінює результати роботи курсантів. Зазначимо, що коли моряк бажає отримати роботу на судні будь-якої компанії, він обов’язково проходить тестування за професійними здібностями, тому досвід у цьому напрямку для нього є дуже важливим.

Інформаційне забезпечення освітнього процесу в умовах компетентнісного підходу надає можливості:

·       отримувати вчасну консультативну допомогу курсантам та викладачам завдяки використанню сайту дистанційного навчання;

·       швидко обмінюватись інформацією, ідеями, планами тощо на форумі сайту;

·       формувати у курсантів та викладачів комунікативні вміння, культуру спілкування, спільного пошуку вирішення проблем, готовності до дискусії, формуючи навички справжньої дослідницької діяльності;

·       навчати пошуку, обробці, збереженню та передачі інформації за допомогою сучасних комп’ютерних технологій.

Треба зазначити, що впровадження інформаційно - комунiкацiйних технологій в освітній та науково-дослідницький процеси є обов’язковою вимогою для реалізації концепції модернізації вищої освіти в Україні.

 

Литература

1.     Федорук П.И. Адаптивная система дистанционного обучения и контроля знаний на базе интеллектуальных Интернет-технологий /П.И.Федорук. - Киев: Издательско-дизайнерский отдел ЦИТ Прикарпатского национального университета им. Василия Стефаника, 2008. - 315 с.

2.     Інформаційний портал Moodle. http://moodle.org/

3.     Документація Moodle. http://docs.moodle.org

4.     Титенко С.В. Образовательные интернет системы и моделирование знаний /С.В. Титенко// Лаборатория СЕТ.Киев-2006. http://www.setlab.net/Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info