zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>СЕГМЕНТАЦІЯ РИНКУ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ В ОХОРОНІ ЗДОРОВ’Я

 

асистент Литвинюк Н.Я.

Украина, м. Чернівці,

Вищий державний навчальний заклад України

«БДМУ»

 

Анотация. В статье проанализированы методические подходы по определению специфичности сегментации рынка медицинских услуг в лечебно-профилактических учереждениях, а также выбор программ врачебных действий для каждого сегмента с учётом индивидуальности пациента.

 

В статті проаналізовані методичні підходи щодо визначення специфічності сегментації ринку медичних послуг в лікувально-профілактичних закладах, а також вибір програм лікарських дій для кожного сегменту з урахуванням індивідуальності пацієнта .

Адаптація традиційних систем охорони здоров'я до умов ринкових відносин, дослідження лікарської медичної діяльності з точки зору виробництва і продажу медичних послуг, розкриття дії економічних законів при організації та здійсненні лікувально-діагностичного процесу - об'єктивні реалії сучасного етапу розвитку охорони здоров’я [1].

Принципова сутність сучасного періоду реформування вітчизняної системи охорони здоров'я, поряд з іншими, характеризується об'єктивними умовами, при яких медична послуга стає товаром, а відносини виробників і споживачів медичних послуг (зокрема, лікаря і пацієнта) визначаються як маркетингові c переважанням ролі пацієнта. Частина специфічних потреб в медичній допомозі, набуваючи маркетингової сутності попиту, породжує ринок здоров'я з його цільовими функціями і відповідними медичними пропозиціями та діями [2]. Умовні групи пацієнтів (хворі однією хворобою, особи диспансерних груп спостереження та ін.) починають співвідноситися з характерними для ринку структурами. Полем реалізації маркетингових взаємовідносин у медицині стають певні сегменти ринку медичних послуг, різноманітність яких за формою і змістом відноситься до принципу демократичності. Однією з характеристик ринку медичних послуг в умовах ліберальних (маркетингових) систем охорони здоров'я стає сегментація. Разом з тим, необхідно розкривати і досліджувати негативні складові ринку медичних послуг [3]. Зокрема, до негативної сутності маркетингових взаємин в охороні здоров'я відносять послаблення профілактичних заходів, несприйняття медичних послуг з високою часткою гуманітарної місії охорони здоров'я і низьким ступенем прямої економічної вигоди, побоювання дискримінації хворих соціально уразливих груп. Деякі протиріччя подібних проблем можна уникнути при методологічному підході, що розглядає такі групи пацієнтів, їхні медичні нестатки і потреби в якості своєрідних і специфічних сегментів ринку, визначення їхнього законного місця у маркетинговій системі охорони здоров'я з урахуванням задоволення потреб і попиту клієнтів цих сегментів. Маркетингові системи охорони здоров'я, що спираються на об'єктивні економічні закони характеризуються певними сегментами ринку [4]. Завдання даної статті - розглянути сегментацію ринку медичних послуг з урахуванням індивідуальності пацієнта та масового споживання медичних послуг.

Якогось єдиного методу сегментації ринку медичних послуг не існує. Необхідно випробувати варіанти сегментування на основі різних змінних параметрів, одного чи декількох відразу, для пошуку найбільш якісного підходу до розгляду структури такого ринку. Реструктуризація галузі охорони здоров'я з урахуванням маркетингових функцій також повинна здійснюватися відповідно до сегментів ринку медичних послуг. Державні гарантії в охороні здоров'я громадян повинні охоплювати ті сегменти ринку, які розраховують на рентабельність. Взаємодія усіх суб'єктів системи охорони здоров'я, особливо в системі обов'язкового медичного страхування, визначення їх функцій, а отже, і формування типів і форм відносин лікаря і пацієнта, природно пов'язано з конкретними характеристиками населення як споживача медичних послуг. Такими характеристиками є стать, вік, сімейний стан, рід занять, рівень освіти і доходів тих чи інших соціальних груп, а також належність до того чи іншого соціального прошарку, стиль життя, особистісні та поведінкові якості.

Виходячи із реального розшарування суспільства необхідно визначати підходи до специфічності ринку медичних послуг, його сегментації, особливо щодо питань характеристики виробничих відносин у цих сегментах. Прошарком реалізації маркетингових взаємовідносин у медицині стають певні сегменти ринку медичних послуг. Об'єктивно у діяльності лікувально-профілактичних установ відбувся процес класифікації пацієнтів на групи із різними потребами.

За результатами сегментації лікувально-профілактичний заклад (ЛПЗ) повинен прийняти одне з трьох альтернативних рішень за ступенем охоплення ринку:

1. Цільовий, чи концентрований, маркетинг - робота на один вибраний сегмент. Існує небезпека в недостатньому вивченні конкуренції, що може призвести до вимушеного відходу від сегмента. Іноді концентрований маркетинг називається маркетингом ніші, що справедливо лише за відсутності конкуренції на сегменті.

2. Множинна сегментація, - робота на декільких сегментах. Диференційований маркетинг медичних послуг - розробка різних видів медичних послуг і спрямованих програм лікарських дій для кожного сегмента. Використовуючи варіації медичних послуг і змінюючи їх, лікувально-профілактична установа (лікар) сподівається отримати більш високий прибуток при оптимальних результатах та якості медичної допомоги (ЯМД). В результаті зменшується ризик повної втрати збуту послуг і установа зберігає за собою частину сегмента.

3. Масовий, або недиференційований маркетинг - орієнтація на широкий споживчий ринок без поділу на сегменти. Стратегія недиференційованого маркетингу медичних послуг полягає в мінімізації різниці між сегментами ринку, коли в першу чергу приймаються до уваги загальні характеристики споживачів медичних послуг, а потім їх відмінність. Лікувально-профілактичний заклад прагне отримати ліцензію і виставити на ринок такі медичні послуги (види медичної допомоги), які привернуть якомога більшу кількість пацієнтів, і прагне створити унікальний імідж у свідомості покупця медичних послуг. Така стратегія застосовується, якщо нею може бути досягнуто скорочення витрат, але підприємство ризикує потрапити або в інтенсивну конкуренцію у даному сегменті, або понести істотні економічні витрати. До умовно недиференційованого маркетингу медичних послуг можна було б віднести імунопрофілактику, профілактичні огляди населення та ін. Цілком ймовірно, що в рамках недиференційованого маркетингу медичних послуг, з його негативними економічними ризиками, для виробника повинні визначатися державні гарантії, тобто покупцем таких медичних послуг повинна виступати держава.

Саме такі критерії, поряд з деякими іншими, визначають сегментацію ринку медичних послуг у маркетингових системах, тобто специфікацію медичних технологій і медичних процедур, задовольняють певний попит пацієнта (клієнта), об'єктивно і закономірно орієнтують на потенційних споживачів певного сегмента ринку.

Таким чином, маркетингові системи охорони здоров'я, що спираються на об'єктивні економічні закони характеризуються певними сегментами ринку. Сегментація ринку медичних послуг дозволяє надати медичну допомогу (задовольнити конкретний попит) з урахуванням індивідуальності пацієнта.

 

Література:

1.   Решетников А.В. Модель корпоративного управления здравоохранением / А.В. Решетников, Н.Г. Шамшурина // Здравоохранение. 2000. № 3. С. 35.

2.   Троценко В. Травматизм и ортопедиче- ская заболеваемость. Состояние травматолого- ортопедической службы в России // Врач. 2003. № 4. С. 3–6.

3.   Рыбин, А.В. Межведомственный подход в решении вопросов профилактики травматизма в Орджоникидзевском районе / Н. Л. Кузнецова, А. В. Рыбин // Экономика здравоохранения : сб. науч. тр. Екатеринбург, 2001. С. 103–105.

4.   Рыбин А.В. Профилактика травматизма как одно из актуальных направлений развития травматологической службы крупного индустриального центра / Н.Л. Кузнецова, А.В. Рыбин // Полвека на страже здоровья : материалы юбилейной науч.-практ. конф. ГКБ № 23 г. Екатеринбурга. Екатеринбург, 2001. С. 33–34.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info