zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>Облік розрахунків платіжними картками

 

Мельничук О.П., Гончар С.І.,

Шавлай А.П.

Україна, м. Вінниця

Вінницький торговельно-економічний інститут

Київського національного торговельно-економічного університету

 

Анотация: Исследовано технологию учета применения платежных карточек клиентов в банке, рассмотрена специфика данных операций , охарактеризованы типичные бухгалтерские проводки в учете банка и отмечено преимущества и недостатки использования платежных карточек.

 

Постановка проблеми. Розвиток безготівкових розрахунків, вдосконалення наявних та виникнення нових форм і способів платежів відбувається завдяки технічному прогресу. На сьогодні, безготівкові розрахунки з використанням платіжних карт часто застосовуються на практиці. Це досить зручний і невід’ємний інструмент для досвідченого користувача. За допомогою платіжних карток багато суб'єктів господарської діяльності вирішують питання щодо надання авансів своїм працівникам як на придбання основних засобів, запасів, оплату послуг і робіт іншим особам, так і видачу авансу відрядженому працівникові. Тому постає актуальне питання в правильності обліку таких операцій, так як сучасне законодавство відносить розрахунки за допомогою корпоративних карток до готівкових розрахунків, тому користуватися ними потрібно дуже обачно.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням банківських операцій з платіжними картками займалися такі вчені, як Кіндрацька Л.М., Табачук Г.П., Сорохман О.М., Бречко Т.М., Мороз А.М. та ін.

Метою дослідження є визначення особливостей відображення в обліку розрахункових операцій із використанням платіжних карток.

Виклад основного матеріалу. Згідно із Законом України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» під платіжною карткою розуміють електронний платіжний засіб у вигляді емітованої в установленому законодавством порядку пластикової чи іншого виду картки, що використовується для ініціювання переказу коштів з рахунка платника або з відповідного рахунка банку з метою оплати вартості товарів і послуг, перерахування коштів зі своїх рахунків на рахунки інших осіб, отримання коштів у готівковій формі в касах банків через банківські автомати, а також здійснення інших операцій, передбачених відповідним договором [1].

В даний час понад 200 країн світу розвивають банківські послуги на основі пластикових карток, і частка безготівкової оплати товарів і послуг постійно зростає.

Станом на 01.01.2015 в Україні працює 163 банки, які є учасниками внутрішньодержавних платіжних систем, а також міжнародних систем.

Розвиток новітних технологій відкрив можливість поширення нових банківських послуг за допомогою пластикових банкнотів та карток. З 08.05.2005 р. Вступила в дію постанова Правління Національного Банку України від 08.04.2005 р. № 123 «Про затвердження Правил бухгалтерського обліку операцій з використанням платіжних карток у банках України». Ці Правила було розроблено відповідно до Законів України «Про Національний банк України», «Про банки і банківську діяльність», «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», інших законодавчих актів України та нормативно-правових актів Нацбанку України, вимог міжнародних та національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

Правила визначають порядок обліку банками України операцій з використанням платіжних карток внутрішньодержавних та міжнародних платіжних систем при здійсненні оплати вартості товарів і послуг, проведенні операцій через банківські автомати самообслуговування, через каси банку за допомогою платіжних терміналів та іншого обладнання, а також під час фінансових розрахунків між членами міжнародних платіжних систем. Правила регулюють бухгалтерський облік операцій з використанням платіжних карток, що здійснюються як у національній, так і в іноземній валюті.

Бухгалтерський облік операцій з використанням платіжних карток Національної системи масових електронних платежів регулюється внутрішніми документами платіжної системи та нормами цих правил і здійснюється на підставі первинних документів, визначених відповідними нормативно-правовими актами Національного Банку України. З урахуванням цих Правил та особливостей внутрішньобанківської платіжної системи банки самостійно розробляють порядок бухгалтерського обліку операцій з використанням платіжних.

 

Таблиця 1

Рахунки для обліку розрахунків платіжними картками

Рахунок

Призначення рахунку

За дебетом рахунку

За кредитом рахунку

2605 АП

«Кошти на вимогу суб'єктів господарювання для здійснення операцій із використанням платіжних карток»

 

облік коштів на вимогу суб'єктів господарювання (крім небанківських фінансових установ) для здійснення операцій із використанням платіжних карток; надані кредити овердрафт.

 

проводять суми перерахувань, виплат за розпорядженням держателів платіжних карток згідно з режимом роботи рахунку; суми коштів, що підлягають примусовому стягненню відповідно до законодавства України; надані кредити овердрафт

проводять суми, що надходять у встановленому порядку на рахунки клієнтів - держателів платіжних карток згідно з режимом роботи рахунків; суми залишків кредитів овердрафт, що перераховані на рахунки простроченої заборгованості

2625 АП

«Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій із використанням платіжних карток»

 

облік коштів на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій із використанням платіжних карток; надані кредити овердрафт

проводять суми перерахувань, виплат за розпорядженням держателів платіжних карток згідно з режимом роботи рахунків; суми коштів, що підлягають примусовому стягненню відповідно до законодавства України; надані кредити овердрафт.

проводять суми, що надходять у встановленому порядку на рахунки клієнтів - держателів платіжних карток згідно з режимом роботи рахунків; суми залишків кредитів овердрафт, що перераховані на рахунки простроченої заборгованості.

 

2924 АП «Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток»

 

облік коштів за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток, у тому числі під час розрахунків за товари та послуги.

 

проводять суми перерахувань за здійснені розрахунки з використанням платіжних карток

проводять суми надходжень за здійснені розрахунки з використанням платіжних карток згідно з інформацією, що надається процесинговим центром, інші операції з використанням платіжних карток

 

Банки виконують різноманітні операції з використанням платіжних карток. Обсяг послуг залежить від виду картки і платіжної системи. Переказ коштів на картрахунки фізичної особи може виконуватися за рахунок внесення готівки через банкомат, касу банку-емітента, іншого банку шляхом переказу коштів із своїх поточних або депозитних рахунків, а також із рахунків інших осіб за їх дорученням. Банки самостійно розробляють порядок бухгалтерського обліку операцій з використанням платіжних карток з урахуванням особливостей внутрішньобанківської платіжної системи, дотримуючись основних принципів бухгалтерського обліку[4].

 

Таблиця 2

Бухгалтерські проведення під час проведення операції з поповнення коштів на картрахунку в банку-емітенті

У разі:

Дт

Кт

1.

Внесення готівкових коштів через касу

рахунки для обліку готівкових коштів

2625 «Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій із використанням платіжних карток»

2.

Переказу з поточних та інших рахунків

рахунки клієнтів (2620, 2630), інші рахунки

2625 «Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток»

3.

Проведення розрахунків за придбані із застосуванням платіжної картки товари та отримані послуги в банку-еквайрі здійснюють такі бухгалтерські проведення:

3.1.

на суму оплати за товари, що здійснена банком-еквайром до одержання коштів від банку- емітента

2924 «Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток»

2600 кошти на вимогу суб'єктів господарювання (рахунок одержувача)

3.2.

на суму одержаного покриття з банку-емітента

коррахунки

2924 «Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток»

4.

Якщо банк-еквайр одночасно є банком-емітентом, то в разі переказу/зарахування коштів за товари під час переказу

картрахунки клієнтів (2605, 2625, 2655)

2924 «Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток»

 

Переваги, які отримує фізична особа та суб'єкт господарювання при використанні пластикових карток, представлені на рис. 1

 

Рис 1. Переваги при використання пластикових карток.

 

Щодо недоліків надання даних карток суб'єктам господарювання, то можливо відмітити наступні :

1) корпоративні картки можуть обслуговуватися лише у великих населених пунктах чи в окремих банкоматах – це викликає значні труднощі з поширенням їх серед клієнтів та забезпеченням переваг у безготівкову обігу грошей.

2) затримка зі здійсненням карткових операцій у випадках кризи банківської системи або проблем у конкретному банку;

3) власник корпоративної картки отримує доступ до рахунку юридичної особи і може розпоряджатися грошовими коштами всієї компанії [3].

Проте дані недоліки є незначними перед очевидними перевагами корпоративних карток для всіх учасників.

Висновки. На сьогоднішній день в Україні платіжні картки не використовуються як повноцінний платіжний інструмент. Для багатьох людей банкомат – лише сучасна каса для здобуття зарплати, пенсій, стипендій та інших переведень. Проблеми розвитку карткових технологій в сучасних умовах являють собою замкнутий круг. У банкірів і торговців немає достатньо мотивації до встановлення банкоматів і терміналів для карток, які ще не отримали визнання у покупців, – а це визнання виникне тільки тоді, коли люди зможуть розраховуватися технологічнішими картками, оплачуючи товари і послуги, і без проблем знімати готівку в банкоматах.

Перспективи використання платіжних карток в Україні досить великі. Для подальшого розвитку ринку платіжних карток необхідні впроваджувати такі заходи:

1) визначити зобов'язання підприємств послуг і торгівлі приймати оплату за товари й послуги з використанням платіжних карток законодавчо;

2) визначити відповідні категорії торговельних підприємств і критерії, згідно яких ці підприємства сфери торгівлі та послуг зможуть мати право приймати платежі готівкою;

3) завданням масового використання платіжних карток забезпечити технологічну адекватність обладнання;

4) здійснювати відповідну роботу з підвищення фінансової грамотності населення;

5) встановити обов'язкові вимоги щодо інфраструктури кредитних організацій.

Подальші дослідження доцільно вести у напрямку розробки конкретних пропозицій щодо підвищення ефективності використання платіжних карток , з врахуванням особливостей специфічних ділянок обліку та господарських операцій а саме:

·       відкоригувати правила використання касових апаратів при здійсненні платежів з використанням платіжних карток за межами роздрібної мережі;

·       відповідні технології повинні стати національними стандартами, широко використовуватись торгівлею та банками.

 

Список використаних джерел:

1.     Закон України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» від 05.04.2001 № 2346-III [Електронний ресурс]:– Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2346-14.

2.     Ільницька Н. Аналіз світового ринку електронних грошей / Н. Ільницька // Вісник НБУ. – 2010. – № 5. – С. 31–36.

3.     Мовчан О.А. Система електронних розрахунків з застосуванням платіжних карток // Вісник Національного банку України – 2012. – № 7. – С. 38−41.

4.     Харченко В., Капралов Р. Статистичний аналіз ринку банківських платіжних карток в Україні у контексті країн із розвинутими картковими ринками / В. Харченко, Р. Капралов // Вісник НБУ. – 2013. – № 5. – С. 44–52.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info