zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ПРОЦЕСИ ОБМІНУ ТА ЖОВЧОВИДІЛЕННЯ ЗА УМОВ БЛОКУВАННЯ NO-ЕРГІЧНОЇ СИСТЕМИ ПРИ МОДЕЛЮВАННІ ХРОНІЧНОГО АЛКОГОЛЬНОГО ГЕПАТИТУ У ЩУРІВ

 

Підгорна Н.О., Степанчук Н.А.,

Хоменко О.М., Руденко А.І.

Україна, м. Дніпропетровськ, Дніпропетровський національний

університет імені Олеся Гончара

ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України»

 

В експерименті на щурах досліджено вплив надлишку та нестачі оксиду азоту на процеси обміну та жовчовиділення при модулюванні хронічного алкогольного гепатиту у щурів. Встановлено зміни загального білку, альбумінів, α-амілази та холестеролу у крові досліджуваних тварин.

 

За останні роки кількість осіб з алкогольним гепатитом (АГ) підвищилась більше, ніж у 2 рази [1]. У людей, хворих на АГ, порушується функціонування травних залоз, зокрема, печінки та підшлункової залози, що призводить до змін в обмінних процесах та жовчоутворенні. Відомо, що змінювати діяльність шлунково-кишкового тракту (ШКТ) можливо впливаючи на NO-ергічну систему регуляції [2]. Але, щодо механізмів дії різних блокаторів NO-ергічної системи за умов моделювання алкогольного гепатиту, то багато питань залишаються невирішеним.

Тому метою роботи стало вивчення особливостей обмінних процесів та жовчовиділення при блокуванні NO – ергічної системи різними інгібіторами за умов моделювання хронічного АГ у щурів.

Дослідження проводилось на 18 лабораторних щурах-самцях лінії Вістар вагою 180-200 г, які були розподілені на 3 групи по 6 тварин у кожній: І група-контрольна, щурам якої щоденно вводили внутрішньочеревно по 4 мл фізіологічного розчину; у тварин ІІ та ІІІ груп моделювали хронічний алкогольний гепатит, додаючи до питного раціону у якості єдиного джерела питва 10% етанол, а також вводячи щодня щурам даних груп внутрішньочеревно по 4 мл 16,5% розчину етанолу, який розводили 10% глюкозою. Моделювання тривало 4 тижні. Наступні 4 тижні тваринам ІІ групи внутрішньочеревно вводили 40 мг/кг неселективного блокатора NO-синтази - NG-нітро-L-аргінін (L-NNA), тоді як щурам ІІІ групи - 40 мг/кг селективного інгібітору для індукованої NO-синтази - аміногуанідин (AG). Після закінчення терміну введення блокаторів у тварин досліджуваних груп проводили збір жовчі шляхом канюлювання жовчної протоки. При цьому щури знаходились під уретановим наркозом, який їм вводили внутрішньочеревно у дозі 100 г/кг.

Дослідження проводили, дотримуючись нормативів Конвенції з біоетики Ради Європи (1997), Європейської конвенції про захист хребетних тварин, які використовуються для експериментальних та інших наукових цілей, загальних етичних принципів експериментів на тваринах, ухвалених Першим національним конгресом України з біоетики (2001), інших міжнародних угод та національного законодавства у цій галузі [6].

В сироватці крові визначали загальний білок (біуретовим методом), альбумін, за допомогою електрофорезу α-амілазу - за методом Каравєя, холестерол- методом Ілька. Отримані числові дані обробляли за допомогою стандартних методів математичної статистики з визначенням середніх величин за t – критерієм Ст’юдента [8].

В результаті досліджень спостерігалися наступні зміни концентрації загального білку при дисбалансі NO в організмі щурів (рис.1): у тварин ІІ групи рівень даного показника зменшився у порівнянні з контролем на 12% (з 72±1,9 г/л до 64,3±2,84 г/л, р<0,05), тоді як у ІІІ групі ця складова становила 56,8 ± 0,24 г/л (тобто, у порівнянні з контрольною групою, відбулося зменшення концентрації загального білку на 22%). Зменшення концентрації загального білку в сироватці крові свідчить про пригнічення білково-синтетичної функції печінки, що є характерною ознакою при алкогольному гепатиті [4], однак, за умов застосування інгібітору для індукованої NO-синтази, зміни у синтезі білку виявилися більш глибокими. Такий ефект може викликатися сильнішим спазмуванням кровоносних судин печінки.

 

Рис.1. Зміни концентрації загального білку у сироватці крові тварин досліджуваних груп.

Умовні позначення: *- р<0,05 порівняно з контролем.

 

Щодо вмісту альбумінів за умов проведеного експерименту, то результати виявилися протилежними (рис.2). Так, у тварин ІІ групи цей показник збільшився на 5,5% (з 22±0,03ммоль/л до 23,3±0,48ммоль/л, р< 0,05), тоді як у крові щурів ІІІ групи - на 9,6% (від 22±1,9 ммоль/л до 24,3± 0,42 ммоль /л, р<0,05). Таким чином, за умов блокування продукції NO в організмі щурів як неспецифічним, так і специфічним блокатором, відбувається підвищення концентрації альбумінів у сироватці крові тварин [7]. Така гіперальбумінемія спостерігається при алкогольному гепатиті, а введення аміногуанідину погіршує ситуацію.

 

Рис.2. Зміни концентрації альбумінів у сироватці крові тварин досліджуваних груп.

Умовні позначення: *- р<0,05 порівняно з контролем.

 

Оцінку вуглеводного обміну робили, визначаючи концентрацію α-амілази у сироватці крові тварин. По закінченню експерименту кількість даного ферменту у ІІ групі становила 3806±30,72 мг, що у 5 разів більше за контроль (рис.3), а у ІІІ групі - 2409,56±0.08 мг/л, тобто, її кількість збільшилась на 74,1% (від 625±1,89 мг/л до 2409,56±0,08 мг/л, р< 0,05). Отримані дані свідчать про наявність запальних процесів в підшлунковій залозі, які виявилися найбільш вираженими за умов застосування при алкогольному гепатиті NG-нітро-L-аргініну [9].

 

Рис.3. Зміни концентрації α-амілази у сироватці крові тварин досліджуваних груп.

Умовні позначення: ***- р<0,05 порівняно з контролем.

 

В результаті досліджень спостерігалися такі зміни концентрації холестеролу при дисбалансі NO в організмі щурів (Рис.4). У тварин з ІІ групи рівень даного показника мав тенденцію до зменшення, у порівнянні з контролем на змінився (з 1,55±0,33 моль/л до 1,4±0,66 моль/л), тоді як у ІІІ групі ця складова становила 1,71±0,089 ммоль/л, яка у порівнянні з контрольною групою збільшилася на 10,32%. Таким чином при блокуванні синтезу NO селективним блокатором рівень цієї складової збільшується у порівнянні з контрольною групою, що свідчить про наявність печінково-клітинної недостатності на тлі виникнення холестазу при моделюванні хронічного АГ [5].

 

Рис.4. Зміни концентрації холестеролу у сироватці крові тварин досліджуваних груп.

Умовні позначення: *- р<0,05 порівняно з контролем.

 

Після проведення дослідження у тварин ІІІ групи (Рис.5) відмічалося значне зменшення рівня жовчовиділення відносно контрольної групи - на 23,13% (від 2,2±0181 мл/кгЧгод до 1,6±092 мл/кгЧгод, р<0,05), тоді як у тварин ІІ групи - в 1,2 рази порівняно з контрольною (від 2,2±0181 мл/кгЧгод до 1,8±015 мл/кгЧгод, р<0,05). Зменшення жовчовиділення пов’язано з ураженням печінки, що часто спостерігається при алкогольному гепатиті [3], при чому цей ефект посилюється обома інгібіторами. Механізм цього явища, ймовірно, полягає у зменшенні кровонаповнення печінки. Для більш детального встановлення можливих причин зменшення жовчовиділення необхідно зробити реограму печінки.

 

Рис.5. Зміни жовчовиділення у тварин експериментальних груп.

Умовні позначення: *- р<0,05 порівняно з контролем.

 

Отже, за умов блокування утворення оксиду азоту в організмі щурів з модельованим хронічним алкогольним гепатитом виникають порушення функціонування травних залоз, які супроводжується фазовими змінами білкового, жирового та вуглеводного обміну. При повному інгібуванні ферментативного синтезу оксиду азоту шляхом застосування неселективного блокатора NOS-NG-нітро-L-аргінін (L-NNA) більш виражені зсуви спостерігаються у вуглеводному обміні, тоді як при AG-селективному блокаторі іNOS – у білковому та жировому. Щодо жовчовидільної функції печінки, то зменшення виділення жовчі має місце при застосуванні будь-якого з блокаторів NO-ергічної системи.

 

Список використаних джерел:

1.     Бабич П.Н. Применение статистических методов в практике клинических исследований. Сообщение второе. При­менение критерия ХИ-квадрат / П.Н. Бабич, А.В. Чубенко, С.Н. Лапач // Український медичний часопис. — 2004. — Т. 40, № 2. — С. 138-143.

2.     Воробець З.Д. Аргіназна система в організмі людини при розвитку патологічних процесів / З.Д. Воробець, У.П. Єфремова, О.І. Якубець // Клінічна та експериментальна патологія. — 2012. — Т. 11, № 3 (41), ч. 2. — С. 153-160. Коротько Г. Ф. Ренуляци секреции поджелудочной железы / Г. Ф. Коротько // Российский журнал гастроентерологии. – 2006. - №4. С. 6-9.

3.     Вплив даларгіну на морфоструктуру тканини печінки та активність ферментів сироватки крові щурів за умов моделювання підгострого алкогольного гепатиту / Ж.В. Картіфузова, Є.М. Решетнік, С.І. Павлович [та ін.] // Вісник наукових досліджень. — 2010. — № 1. — С. 88-91.

4.     Малышев И. Ю. введение в биохимию оксида азота. Роль оксида азота в регуляции основных систем организма / И. Ю. Малышев // Росс. Журнал гастроентерологии, гепатологии, проктологии. – 1997. - №1. – С. 49-55.

5.     Метельская В. А. Скрининг – метод определения уровня метаболитов оксида азота в сыворотке крови / В. А. Метельская, Н. Г. Туманова // Клин. лаборат. дианг. – 2005. - №6. – С. 15-18.

6.     Руденко А. І. Спосіб моделювання гепатиту в експерименті / А. І. Руденко. О. О. Крилова, Ю. А. Гайдар, В. А. Макарчук, М. С. Опихайло // Держ. установа Інститут Гасроентерології НАМН України. – 2014. – 6 с.

7.     Смирнов В.В., Горбунов Г. Е. Роль оксида азота в физиологии и патологии органов и систем //Педиатрия.- 2010.- №6.- С. 182-188.

8.     Ушакова Г. О. Вивчення методів наукових досліджень у фізіології, біохімії та мікробіології. Навчальний посібник. / Г. О. Ушакова, А. О. Тихоміров, В С. Недзвецький Д.: РВВДНУ, 2010. – 68 с.

9.     Lundberg YJ. Biology of nitrogen oxides in the gastrointestinal tract. / Lundberg YJ., Weitzberg E. // Gut. 2013.- №4.- С. 616-629.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info