zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ВДАЛИЙ БІЗНЕС-ПЛАН, ЯК ОСНОВА РОЗВИТКУ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНОГО ЗАКЛАДУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ

 

к.мед.н., асистент Ревенко Ж.А.,

к.мед.н., доцент Навчук І.В.

Украина, м. Чернівці,

Вищий державний навчальний заклад України

«БДМУ»

 

В статье рассматриваются основные функции и задания, которые выполняет бизнес-план, приводится пример структуры и схемы бизнес-плана для лечебно-профилактического учереждения.

 

У практичному житті не існує єдиної форми бізнес-плану, бо останній залежить від специфіки бізнесу, особливостей проектованої діяльності, її масштабів. Розробка бізнес-плану фактично є спробою створити так звану модель майбутньої підприємницької діяльності, до якої життя, безперечно внесе свої корективи. Але, зрозуміло, що чим менше похибок буде допущено на стадії проектування, тим менше неприємних несподіванок очікуватиме потім.

Бізнес-план є документом, що дозволяє управляти бізнесом, тому його можна представити як невід’ємний елемент стратегічного планування і як керівництво для виконання та контролю.

Бізнес-план – короткий, точний, доступний й зрозумілий опис передбачуваного бізнесу, найважливіший інструмент при розгляді великої кількості різних ситуацій, що дозволяє вибрати найбільш перспективні рішення і визначити засоби для їх досягнення.

Бізнес-план є свого роду документом, що страхує успіх передбачуваного бізнесу, а в той же час бізнес-план виступає інструментом самонавчання. Важливо розглядати бізнес-план як сам процес планування, а також як інструмент внутрішнього фірмового управління.

Метою розробки бізнес-плану закладу охорони здоров'я є необхідність дати обґрунтовану, цілісну, системну оцінку перспектив розвитку лікувально-профілактичного закладу (ЛПЗ), тобто спрогнозувати та спланувати її діяльність на найближчий період і перспективу виходячи з потреб ринку і можливостей фірми по їх задоволенню.

У сучасній практиці бізнес-план виконує п’ять основних функцій:

·       перша з них пов’язана з можливістю його використання для розробки стратегії бізнесу; вона необхідна у період створення ЛПЗ, а також при виробленні нових напрямків діяльності;

·       друга пов’язана з плануванням і дозволяє оцінити можливості розвитку нового напрямку діяльності та контролювати процеси всередині ЛПЗ;

·       третя дає можливість залучати грошові кошти – позички, кредити, тому що вирішальним фактором при наданні кредиту є наявність бізнес-плану;

·       четверта дозволяє залучити до реалізації планів потенційних партнерів, які бажають вкласти власні кошти у медичні послуги, котрі ви плануєте надавати;

·       п'ята дозволяє поліпшити інформативність усіх співробітників про майбутні дії, створити мотивацію досягнення цілей шляхом залучення їх у процес складання бізнес-плану.

Бізнес-план допомагає вирішити такі основні завдання, які ставлять перед ЛПЗ:

1.     визначити конкретний напрям діяльності ЛПЗ, цільові ринки і місце лікувального закладу на цих ринках;

2.     сформулювати довготривалі та короткострокові цілі лікувального закладу, стратегії та тактики їх досягнення;

3.     вибрати номенклатуру і визначити показники товарів і послуг, які будуть пропонуватися лікувальним закладом споживачам, а також, оцінити витрати по їх створенню та реалізації;

4.     оцінити відповідність співробітників лікувального закладу та умов мотивації їх праці вимогам по досягненню поставлених цілей;

5.     визначити склад маркетингових заходів лікувального закладу по вивченню ринку, організації реклами, стимулювання продажів, ціноутворення, каналів збуту тощо;

6.     забезпечити життєздатність свого ЛПЗ в умовах жорсткої конкуренції;

7.     домогтися максимізації прибутку у конкретних умовах;

8.     оцінити матеріальне та фінансове становище лікувального закладу.

Подаємо орієнтовну структуру та схему розробки бізнес-плану закладу охорони здоров’я:

Титульна сторінка бізнес-плану. На титульній сторінці треба подати таку інформацію: повну назву та адресу Вашого лікувального закладу, ім’я підприємця та його телефони, суть запропонованого проекту (2-3 речення), загальну вартість проекту, заяву про те, що зміст проекту не підлягає розповсюдженню.

Резюме складається, як правило, після закінчення розробки бізнес-плану в цілому, але розміщується саме на початку документа. Це своєрідна візитка майбутньої справи, тому необхідно чітко та переконливо викласти головні положення проекту, а саме: чим буде займатись ЛПЗ, скільки коштів треба для його діяльності, який буде попит на його продукцію чи послуги і чому підприємець вважає, що саме його справа матиме успіх.

Аналіз стану галузі. При написанні цього розділу необхідно сформулювати ідею нового закладу з урахуванням дійсного стану справ у галузі, щоб інвестор позитивно оцінив шанси нового закладу охорони здоров’я порівняно з іншими. Для цього в бізнес-плані рекомендується провести короткий історичний екскурс, дати аналіз поточного стану справ у сфері діяльності, в якій Ви починаєте працювати, та визначити тенденції її розвитку. Найкраще дати довідку про останні новинки галузі, назвати потенційних конкурентів, показати їхні сильні та слабкі сторони і те, яким чином вони можуть вплинути на хід Вашої справи.

Суть запропонованого проекту. У даному розділі необхідно дати відповідь на основні запитання:

·       Яку продукцію, товар Ви будете випускати або які послуги надавати чи яку діяльність здійснювати?

·       Точний опис продукту чи послуги включно з інформацією про наявні патенти.

·       Де буде розташований заклад охорони здоров’я (чи то власне приміщення, чи Ви його орендуєте, чи потребує приміщення ремонту)?

·       Які Вам потрібні фахівці для роботи?

·       Яке обладнання Вам потрібне (закупка чи оренда)?

·       Чи є у Вас досвід підприємницької діяльності (коротко про Вашу попередню діяльність)?

Виробничий план. Виробничий план, що входить до бізнес-проекту, орієнтований на надання медичних послуг, має складатись з таких розділів:

1. Технологічний процес:

·       основні виробничі операції;

·       ліцензії, патенти, наукові розробки.

2. Основні виробничі фонди:

·       будинки

·       устаткування й апаратура.

3. Фармакологічні препарати, медичний інструментарій, матеріали.

4. Вплив зовнішніх факторів.

План маркетингу. У цьому розділі необхідно викласти головне: за якими каналами будете продавати свій товар, як визначатимете ціну товару, як рекламуватимете, як організуєте службу сервісу. Якщо будете реалізовувати товари за кордоном, то Вам необхідно провести відповідні патентні дослідження (оцінку патентної чистоти товару тощо).

Організаційний план. Необхідно навести організаційну схему (побудову) Вашого підприємства. Це дасть можливість отримати уявлення щодо ефективності взаємодії служб підприємства. Після цього необхідно обґрунтувати, скільки і яких спеціалістів (за фахом, посадами тощо) Вам потрібно і якою повинна бути їхня заробітна плата.

Юридичний план. У цьому розділі вирішується питання щодо форми власності і типу майбутнього підприємства: державне, приватне, відкрите акціонерне чи товариство з обмеженою відповідальністю, мале, орендне чи спільне підприємство тощо. Залежно від вибраної організаційно-правової форми закладу охорони здоров’я будується зміст цього розділу.

Оцінка ризику та страхування. Важливіше тут — не точність розрахунків, а вміння розробника бізнес- плану заздалегідь передбачити всі можливі види ризику. Спектр ризиків дуже широкий — від пожеж, землетрусів, міжнаціональних конфліктів до знеструмлення обладнання чи травмувань персоналу, ятрогенних захворювань. Виходячи з певної ймовірності виникнення небажаних ситуацій, потрібно так побудувати діяльність, щоб зменшити ризик і залежні від нього втрати в. майбутньому.

Фінансовий план. Цей розділ бізнес-плану дає узагальнюючу картину попередніх складових плану, але подає їх у вартісному виразі. Він містить кілька документів, а саме:прогноз обсягу реалізації, баланс грошових витрат і прибутків, таблицю витрат і прибутків,зведений баланс активів і пасивів підприємства.

Стратегія фінансування. У цьому розділі необхідно викласти Ваш план отримання коштів для створення чи розширення Вашого закладу (проекту). Перше питання скільки взагалі необхідно коштів для реалізації цього проекту.Друге питання з яких джерел отримаєте ці кошти і в якій формі. І третє питання коли можливо очікувати повне повернення вкладених коштів та отримання інвесторами прибутку.

Додаток. У додаток до бізнес-плану найчастіше включають:

·       Технічні характеристики продукції.

·       Патентні документи (за необхідністю).

·       Відомості стосовно керівних кадрів.

·       Організаційну схему підприємства.

·       Звіт за ревізією бухгалтерських документів.

·       Прізвища бухгалтерів, юридичних консультантів.

Отже, правильно складений бізнес-план показує перспективу розвитку лікувально – профілактичного закладу, дає оцінку чи варто вкладати гроші в цю справу і чи принесе вона доходи, які окуплять всі витрати сил і засобів.

 

Література:

1.     Агафонова Л.Г. Підготовка бізнес-плану: практикум/Л.Г. Агафонова. – К.: Знання, 2001. – 123с.

2.     Бизнес-планирование в условиях открытой экономики: учеб.пособие. – 2-е изд./Г.П. Самарина, С.Е. Дорошко. – М.: Академыя, 2006. – 288с.

3.     Самарина Г.П. Бизнес-планирование/Г.П. Самарина, С.Е. Дорошко. – 2-е изд. – СПб.: Питер, 2004. – 384с.

4.     Ліпісіц І.В. Бізнес-план – основа успіху/І.В. Ліпсіц. – вид. 2-е, перероб. і доповнене. – М.: «Дело ЛТД», 1995. – 112с.

5.     Халтаева С.Р. Бізнес-планування/С.Р. Халатаева, Г.А. Яковлева – К.: КНЕУ, 2003. – 148с.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info