zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>СТРАХУВАННЯ ПРОЕКТНИХ РИЗИКІВ ПІДПРИЄМСТВА

 

Рибчинська С.В.

Україна, м. Київ, Київський національний університет

технологій та дизайну

 

Аннотация: статья посвящена исследованию формам и видам страхования проектных рисков предприятия. Одним из самых распространенных способов предотвращения или уменьшения рисков, факторам направленным на своевременное завершение работ.

 

Страхування проектних ризиків – це захист майнових інтересів підприємства в разі настання страхової події страховиками за допомогою грошових фондів, сформованих шляхом отримання від страхувальників страхових премій або внесків.

Підприємству забезпечується страховий захист за основними видами проектних ризиків – як систематичних, і не систематичних. Обсяг відшкодування наслідків проектних ризиків страховиками не обмежується, він визначається реальною вартістю об'єкта страхування (розміром страхового оцінювання), страхової суми та розміром вартості.

За форми страхування розподіляється на: обов'язкове страхування – базується на законодавчо оформленій обов'язковості здійснення страхування як страхувальника, так страховика. Воно дозволяє знизити розміри страхових тарифів та спростити процедуру його здійснення. Проте обов'язкове страхування не враховує повною мірою особливості страхових активів (можливості настання страхової події на підприємствах різних типів та ін.); добровільне страхування – характеризує форму страхування, засновану тільки тоді коли договор між страхователем і страховиком заключається добровільно виходячи з інтересів кожного. Принцип добровільності, заснований на страховому інтересі сторін, поширюється як на підприємство так і на страховика, дозволяючи останньому ухилятися від страхування небезпечних чи невигідних йому проектних ризиків [2].

За об'єктами страхування діюча практика виділяє такі групи: майнове страхування охоплює майже всі основні види і потребує матеріальних та нематеріальних активів підприємства, задіяних в інвестиційному процесі. Таке страхування визначається такими зобов'язаннями сторін: страхувальник має забезпечити своєчасну сплату страхових внесків (страхової премії), а страховик має забезпечити відшкодування фінансової шкоди, понесеної підприємством в разі настання страхової події. У ролі страхувальника можуть виступати при майновому страхуванні не тільки власники відповідних активів, а й юридичні осіби, зацікавлені у їхній цілісності; страхування відповідальності – об'єктом цього виду страхування є відповідальність підприємства та персоналу перед третіми особами, що потенційно можуть понести фінансовий і та інші вид шкоди. Це страхування забезпечує страховий захист підприємства від ризиків фінансових втрат (забезпечує підприємству страховий захист по значній кількості видів його проектних ризиків), які можуть бути покладені нею у законодавчому порядку через відкликання заподіяного їм збитку третіми особами – як фізичними так і юридичними. Відносини сторін при страхуванні відповідальності визначаються такими взаємними зобов'язаннями: страхувальник зобов'язаний сплачувати необхідні страхові внески, а страховик зобов'язаний відшкодувати страхувальникові суму коштів, що підлягає сплаті їм третіми особами за завдані збитки; страхування персоналу – охоплює страхування підприємством життя співробітників, що у реалізації інвестиційного проекту, і навіть можливі випадки втрати ними працездатності, наступу інвалідності та інші Конкретні види цього страхування здійснюються підприємством добровільно з допомогою його прибутку на відповідність до колективно-трудового договору та індивідуальними трудовими контрактами.

За обсягом страхування підрозділяється на: повне страхування – це забезпечує страховий захист підприємства від негативних наслідків проектних ризиків в повному їх обсязі та разі настання страхової події; часткове страхування – обмежує страховий захист підприємства від негативних наслідків проектних ризиків певними страховими сумами, і системою конкретних умов наступу страхової події.

Страхування за видами класифікації поділяють на:

- страхування майна (інвестиційних активів), на відміну обов'язкового, цей вид добровільного страхування має такі особливості: а) охоплюються матеріальні й нематеріальні інвестиційні активи підприємства; б) у вигляді реальної ринкової вартості (тобто з їхньої відновлювальної, або при балансовій оцінці) за наявності відповідної експертної оцінки; в) страхування різних видів цих інвестиційних активів можливе у кількох (одного) страховиків, які гарантують міцну ступінь надійності страхового захисту, зокрема, під час банкрутства самих страховиків (таке страхування для підприємства являється одним з напрямів диверсифікації проектних ризиків); г) можливе врахування інфляційних ризиків перспективного періоду;

- страхування інвестиційних ризиків – об'єктами цього виду страхування є прості ризики реального інвестування;

- страхування непрямих фінансових ризиків таке страхування передбачає багато видів проектних ризиків підприємства за наявності достатнього страхового впливу на страховика. Тобто охоплюються такі різновиди, як страхування розрахунково-інвестиційного прибутку, страхування упущеної вигоди, страхування перевищення встановленого бюджетом капітальних видатків, страхування лізингових платежів та інші;

- страхування фінансових гарантій – до такого виду страхування підприємство вдається у процесі залучення для інвестиційних цілей позикових фінансових коштів (у вигляді банківського, комерційного та інших видів кредитів) на вимогу кредиторів. Об'єктом такого страхування є ризик неповернення (невчасного повернення) суми основного боргу і несплати (невчасну оплату) встановленої суми відсотків;

- інші види страхування проектних ризиків – об'єктами даного виду страхування є інші види проектних ризиків, вуглепостачальники, які у складі розглянутих вище традиційних видів страхування. При взаємному задоволенні страхових інтересів сторін склад інших видів страхування може мати широкий діапазон (через включення раніше не страхових ризиків, інноваційних страхових продуктів, тощо) [1].

 

Література

1.     Катасонов В.Ю. Проектне фінансування: організація, управління ризиком, страхування – М.:Анкил, 2001;

2.     Морозов Д. Проектне фінансування: управління ризиками страхування – М.: Міжнародний Інститут дослідження ризику; Анкил, 1999;

3.     Посилання наинтернет-библиотеку:newave.com.ua/tag/strahovaniye/page/11;

4.     Посилання наинтернет-библиотекуaxelot/Company/publ/minim/ 18;

5.     Страхування: теорія та практика: Навчально-методичний посібник/ Внукова Н.М., Успаленко В.І., Временко Л.В. та ін.; За загально. Редакцією проф. Внукової Н.М. - Харків: Бурун Книга, 2004. - 376 с.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info