zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ФОРМУВАННЯ РИНКУ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ

 

к.мед.н., доцент Ясинська Е.Ц.

Украина, м. Чернівці,

Вищий державний навчальний заклад України

«БДМУ»

 

Анотация. В статье проанализировано влияние факторов формирования рынка медицинских услуг, а также дана оценка маркетинговой деятельности, которая направлена на получение качественной медицинской помощи.

 

У статті проаналізовано вплив чинників формування ринку медичних послуг, а також дана оцінка маркетингової діяльності, яка спрямована на отримання якісної медичної допомоги.

В основі поняття “маркетинг” лежить термін “ринок”. Маркетингова діяльність дуже різноманітна. Вона включає в себе вирішення практично всіх господарських питань, пов’язаних з розробкою, виробництвом та збутом товарів[1].

Під медичним маркетингом розуміють діяльність спрямовану на отримання повної інформації щодо потреб населення у різних видах медико-соціальної допомоги, яка забезпечує збереження суспільного здоров'я. Для системи охорони здоров’я головною метою маркетингу є задоволення потреб людей у здоров’ї [2]/.

У сучасній економіці України активізувалися процеси формування ринкового середовища. Спричинені ними перетворення охопили усі сфери господарювання, в тому числі й систему охорони здоров’я (СОЗ). Це вимагає проведення ефективних досліджень ринку медичних послуг [3]. Разом з тим, окремі економічні аспекти розвитку ринку медичних послуг досліджені недостатньо, вони потребують подальшого науково-практичного розгляду. Зокрема, важливо приділити належну увагу розробці напрямів діяльності медичних установ. Медичні установи повинні враховувати: можливості споживача (кількість, концентрація, платоспроможність, структура захворюваності); можливості лікувального закладу (оснащеність, стан кадрів, ліцензування, послуги, фондоозброєність новою технікою, досвід комерційної діяльності); якість, рівень, доступність медичних послуг (набір послуг, їх кількість, додаткові, бажані і обов'язкові послуги, можливості вдосконалення і оновлення послуг, їх новизна, практичний і медичний ефект тощо); конкуренцію (кількість аналогічних послуг, їх якість і ефективність, оснащення новітньою технікою, професійний рівень фахівців та їх авторитет в інших установах) [4]. Саме необхідністю розв’язання цих та інших завдань і обґрунтований вибір теми даної статті.

Сучасний критичний стан розвитку медичної галузі визначає актуальність даної проблематики і зумовлює подальші дослідження у цій сфері. Зі зміною економічних відносин в охороні здоров'я, формуванням ринку, розвитком платних послуг, наявністю установ різних форм власності з конкуруючими взаємовідносинами між ними, постала актуальною задача не просто надання будь-яких послуг, але приведення їх у відповідність з реальними потребами та побажаннями пацієнтів. Саме це і складає сутність маркетингової діяльності кожного закладу охорони здоров’я.

В основу реформування системи охорони здоров’я завжди слід класти пріоритет інтересів хворої людини і вирішення питання надання їй допомоги, шукати шляхи матеріального забезпечення і фінансового підгрунтя.

Одним із найважливіших завдань реформування системи охорони здоров'я є адаптація цієї галузі до умов ринкових відносин, що розвиваються в усіх сферах соціально-економічного життя нашого суспільства. Це обумовлює необхідність розробки і потреби впровадження нових організаційних, інформаційних та інших технологій, спрямованих на проведення реформ, розвиток сучасних форм і методів управління у новій економічній та медико-соціальної ситуації.

З метою забезпечення сталого соціально-економічного розвитку будь-якої країни, одним із пріоритетів державної політики повинна бути збереження і зміцнення здоров'я населення на основі формування здорового способу життя та підвищення доступності та якості медичної допомоги. Впровадження концепції маркетингу в систему охорони здоров'я зумовлено тим, що в ній існують державний, муніципальний і приватний сектори, сформувалася система обов'язкового медичного страхування, сприяюча зародженню елементів ринкових відносин.

Найбільш ефективне використання концепції маркетингу може бути досягнуто лише при комплексному підході, який передбачає його наступні функції:

-                  вивчення і прогнозування ринку медичних послуг (вивчення виробничих можливостей установи охорони здоров'я, визначення того обсягу медичних послуг, який дана установа реально зможе надати, управління персоналом, контроль діяльності медичних установ);

-                  вивчення поведінки пацієнтів (чого пацієнти прагнуть отримати дані послуги або чому частина пацієнтів переключилися на нетрадиційні методи лікування, звертаються до знахарів, ворожок і т.п.);

-                  вивчення попиту на медичні послуги і впливу на нього чинників (які надані послуги будуть користуватися найбільшим попитом, який віковий, соціальний і професійний склад звертаються за послугами, яка їхня реакція на передбачувані ціни, які чинники можуть активно впливати на попит і головне - яка платоспроможність населення);

-                  вивчення конкурентів, що надають аналогічні послуги (визначення реальних конкурентів, виявлення їх переваг, отримання інформації про усі аспекти діяльності конкурентів, в т.ч. про фінансове становище, ціни і витрати на медичні послуги, структуру запропонованих послуг, стратегію в галузі реклами, пільги, співвідношення цін і витрат на свої медичні послуги та послуги конкурентів та ін.);

-                  вивчення найбільш ефективних каналів просування послуг, що надаються (стимулювання збуту, дослідження рекламної діяльності, чіткий розрахунок кількості грошових коштів, яке буде виділятися на рекламу та економічну віддачу від цього).

Оскільки в маркетинговій діяльності відводиться пріоритетне місце споживачам, то початковим етапом є ретельне вивчення їх реальних і потенційних потреб. Тому маркетингова діяльність повинна починатися із всебічного і глибокого аналізу ринку та його можливостей.

Маркетингові служби за рівнем управління можуть бути двох видів: центральні маркетингові управління, або відділи, і оперативні відділи, або сектори. У загальному апараті управління центральні маркетингові служби координують, планують і контролюють виробничо-збутову діяльність. Більшість оперативних питань з реалізації комплексної ринкової і товарної політики вирішуються на базовому рівні управління. Якщо розглядати мету управління маркетингом, як двобічний обмін, то слід зважити на те, що в умовах ринку медичних послуг ми зустрінемось не з двобічним, а трьохбічним обміном: виробник (лікар) – споживач (пацієнт) – продавець (роботодавець). Останній виступатиме як основний фондотримач.

Характерні особливості управління маркетингом в охорони здоров’я полягають у наступному:

·       завжди існує асиметрія інформації у виробника (лікаря) і споживача (пацієнта) щодо споживчих властивостей отриманої послуги;

·       медичній послузі притаманна висока довіра до продавця медичних послуг;

·       медична послуга повинна відповідати жорстким показникам якості;

·       спостерігається певна пряма залежність пріоритетності медичних послуг від глибини проблеми зі здоров’ям;

·       відсутність чіткого взаємозв’язку між витратами праці медпрацівників і кінцевим результатом;

·       пріоритетність соціальної і медичної ефективності перед економічною з боку пацієнта і держави, і, навпаки - з боку виробника.

Відмінною особливістю медичної послуги у порівнянні з іншим товаром на ринку є те, що, як правило, споживачу невідомо який набір послуг йому необхідний за станом здоров'я. У зв’язку з цим необхідно компетентне формування потреби у медичних послугах за допомогою кваліфікованих фахівців. В результаті цього процесу визначається формування обсягу і характеру обстежень (медичних послуг) для уточнення або встановлення діагнозу.

Дослідження впливу чинників формування ринку медичних послуг дасть змогу оцінити вплив маркетингової діяльності на надання якісної медичної допомоги та розробити заходи підвищення ефективності функціонування суб’єктів ринку медичних послуг.

 

Література:

1.     Акопян А. Маркетинговая деятельность и логистика на медико-фармацевтическом рынке / А. Акопян, Р. Дарсигова, Р. Бочкаев // Маркетинг. - 2012. - № 3. - С. 84 - 89.

2.     Александров О.Ю. Модель реформирования муниципальной системы здравоохранения / О.Ю. Александрова, И.В. Груздева // Экономика здравоохранения. – 2005. - № 9. С. - 17 - 20.

3.     Алексунин В.А. Медицинские услуги : специальные маркетинговые исследования / В.А. Алексунин // Маркетинг и маркетинговые исследования. – 2008. - № 5 (59). – С. 53 - 57. Алексунин В.А. Маркетинговое исследование рынка платных медицинских услуг Краснодарского края / В. А. Алексунин, С. А. Митьков // Маркетинг в России и за рубежом. - 2009. - № 5. - С. 74 - 80.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info