zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ НА СЕЛЕЗІНКУ ТВАРИН

 

Житов І.А., Дунаєвська О.Ф.*

Україна, м. Київ, Національний медичний університет

ім. О.О. Богомольця

*Україна, м. Житомир, Житомирський національний

агроекологічний університет

 

Представлен краткий обзор литературы по вопросу влияния электромагнитного излучения на селезёнку лабораторных животных, что проявлялось в изменении макро-, микроскопических и физиологических показателей. Экспериментально показано, что под воздействием ионизирующего излучения малыми дозами снижается лимфопоэтическая активность органа, о чём свидетельствует достоверное уменьшение относительной площади белой пульпы за счёт увеличения относительной площади трабекулярного аппарата и увеличения толщины капсулы.

 

У сучасному виробництві та в умовах проживання людина зазнає дії електромагнітного випромінювання (ЕМВ), джерелами якого є промислове обладнання, побутові прилади, системи мобільного зв’язку [1], додаткового іонізуючого опромінення (ІО) зазнає внаслідок радіоактивного забруднення складових довкілля після аварії на ЧАЕС [2].

Відомо, що селезінка – найбільший вторинний лімфоїдний орган в організмі ссавців, який виконує фільтраційну, імунну, кровотворну і депонуючу функції [3] та чутлива до факторів зовнішнього середовища [4]. При гострому променевому уражені спостерігається зменшення маси і об’єму селезінки, розпад лімфоцитів, збіднення пульпи клітинними елементами лімфоїдного ряду, в периваскулярних просторах виявляли накопичення серозної рідини, в пульпі – атипові клітини [5], на ранньому етапі радіаційного апоптозу лімфоцитів зростає внутрішньоядерна концентрація Са2+ [6]. Щодобове зональне лазерне опромінювання сприяє розвитку гіперплазії лімфоїдного компоненту, інтенсивному формуванню гермінативних центрів, посиленню процесів проліферації та диференціації лімфоцитарних клітин, що розглядається як імуноіндукуючий ефект, тотальне рентгенівське опромінювання (РО) викликає порушення систем синтезу, репарації, процесів проліферації, що призводить до депопуляційних змін [7], тотальне одноразове опромінення після дії РО призводить до запуску каспазного каскаду, який або включає механізм захисту, або відбувається загибель імунокомпетентних клітин [8], зміни в білій і червоній пульпі [9]. Навіть при впливові хронічного ІО малими дозами тяжкість перебігу захворювань, зокрема, черепно-мозкової травми збільшується [10]; пригнічується функціональна активність глутатіонової редокс-системи [11], спостерігається слабка експресія білку р53 у лімфоцитах, що може свідчити про високу імовірність реалізації онкогенного потенціалу хронічного запалення [12]. Під впливом ЕМВ надвисокого діапазону слизові оболонки селезінки гіперемуються, тонус м’язової стінки знижується [13], його поєднання з низькими температурами призводить до ознак антигенної стимуляції [2]. Селезінка є критичним органом для ізотопу Cr51 [14].

На базі кафедри анатомії і гістології Житомирського національного агроекологічного університету згідно наукової тематики «Розвиток, морфологія та гістохімія органів тварин у нормі та при патології» (державний реєстраційний № 0113V000900) вивчається вплив малоінтенсивного хронічного іонізуючого випромінювання на організм тварин. Встановлено, що у цуценят (2-х місячний вік) та статевозрілих собак (2 роки) спостерігалась тенденція до збільшення товщини капсули селезінки в 1,36 рази, відсоткової частки трабекулярного апарату з 4,76±1,22 % до 7,04±1,14 % у цуценят. Кількість лімфатичних вузликів (ЛВ) на одиницю площі у цуценят зазнавала зменшення в 1,3 рази (з 3,86±0,35 шт до 3,01±0,16 шт). Проте у статевозрілих собак такий показник істотно не змінювався (збільшувався в 1,12 рази) і становив 3,04±0,08 шт. ЛВ не завжди мали чітко окреслені границі, часто були відсутні реактивні центри та не завжди сформована маргінальна зона. Відбувалося зниження лімфопоетичної активності селезінки, про що свідчить достовірне зменшення відсотку білої пульпи у 1,75 рази у цуценят (з 10,20±1,23 % до 5,83±1,36 %) та в 1,57 рази у собак ( з 8,12±0,39 % до 5,17±0,92 %) та зменшення кількості малих лімфоцитів. В червоній пульпі збільшувалась кількість гемолізованих еритроцитів.

 

Список джерел та літератури

1.     Патоморфологічні дослідження внутрішніх органів лабораторних тварин, які зазнали впливу електровипромінювань в умовах холодового стресу / І.В. Завгородній, Н.І. Горголь, Д.П. Перцев [та ін.] // Сб. тр. ХХІІ Междун.-практ. конф., Харьков: НТМТ, 2014. – Т. 1, – С. 273-275.

2.     Барабой В.А. Чернобыль: десять лет спустя. Медицинские последствия радиационных катастроф / Барабой В.А. – К.: Чернобыльинтеринформ, 1996. – 187 с.

3.     Константинова С.А. Структурно-функциональные изменеия крови, печени, селезёнки и кишечника белых крыс при остром лучевом поражении : автореф. дисс. на соискание уч. степени к. б. н. 16.00.02. «Патология, онкология и морфология животных» / С.А. Константинова. –Улан-Удэ, 2004. – 24 с.

4.     Труфакин В.А. Проблемы гистофизиологии иммунной системы / В.А. Труфакин, А.В. Шурлыгина // Иммунология. – 2002. – Т. 23. – № 1. – C. 4-8.

5.     Борисов С.І. Са 2+ та фрагментація хроматину у ядрах лімфоцитів тимусу та селезінки щурів за радіаційного апоптозу: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. б. н. : спец. 03.00.04 “Біохімія” / С.І. Борисов. – К., 2000. – 22 с.

6.     Торяник І.І. Морфофункціональні зміни селезінки під впливом лазерного та рентгенівського опромінювань : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. м. н. :спец. 14.03.01 “Нормальна анатомія” / І.І. Торяник. – Харків, 1995. – 21 с.

7.     Драган Л.П. Стан каспазного каскаду в клітинах селезінки щурів за радіаційно-індуковано апоптозу / Л.П. Драган // Медична і клінічна хімія. – 2011. – Т. 13. – № 4. – С. 29-32.

8.     Евлахова Л.А. Структурные особенности белой пульпы селезёнки у мышей после радиационного воздействия низкой интенсивности / Л.А. Евлахова, С.В. Чава, Н.К. Акыева // Морфологические ведомости. – 2013.- 2.-С. 98-100.

9.     Дяків В.В. Особливості імунних порушень у віддалений період легкої закритої черепно-мозкової травми на фоні впливу хронічного іонізуючого опромінення в експерименті / В.В. Дяків // Український нейрохірургічний журнал. – 2000. – № 2. – С. 130-133.

10.  Терещенко Л.О. Патогенетичне обґрунтування фармакологічного захисту антиоксидантної системи у тканинах опромінених щурів / Л.О. Терещенко // Актуальные проблемы транспортной медицины. – 2014. – № 3 (37). – С. 155-159.

11.  Клименко М.О. Експресія білка р53 у лімфоцитах тимуса й селезінки щурів при дії низько інтенсивного гамма-випромінення на фоні хронічного запалення / М.О. Клименко, О.С. Варваричева // Укр. радіологічний журнал. – 2007. – № 15. – С. 71-75.

12.  Зміни внутрішніх органів експериментальних щурів під впливом електромагнітного випромінювання надвисокочастотного діапазону / М.М. Селюк, М.В. Хайтович, В.С. Потаскалова [та ін.] // Ліки України. – 2012. – № 1-2 (9-10). – С. 92-95.

13.  Изотопные методы исследования гемолитической функции селезёнки [Текст] : (Метод. рекомендации ) / Сост. С.В. Канаев, В.И. Лапченков, И.С. Осипов; Центр. науч.-исслед. рентгено-радиол. ин-т, 1-й Ленингр. мед. ин-т им. акад. И.П. Павлова. – Ленинград, 1976. – 24 с.

14.   Кацай В.В. Характеристика структурних елементів селезінки при гострому асептичному запаленні черевної порожнини / В.В. Кацай, В.І. Шепітько // Світ медицини та біології. – 2013. – № 1. – С. 124-126.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info